MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANTALYA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ANTALYA   BURDUR   ISPARTA 
 

 
FORMLAR
 
ÖLÇÜM BASVURU DİLEKCESİ
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 

EMO Antalya Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 20

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

TASARRUF:KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN TÜKENMEZ ENERJİ KAYNAĞI (16.01.2017)


BASIN AÇIKLAMASI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI

 

TASARRUF:
KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN TÜKENMEZ ENERJİ KAYNAĞI

 

 

Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülkedir. Tükettiğimiz enerjinin yüzde 75`ini ithal ediyoruz. Enerji, ithalattaki en önemli kalemlerimizden biridir. Tüm bu koşullara rağmen enerjiyi verimli kullanmıyoruz. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda enerji savurganı bir ülke olduğumuz açıkça gözükmektedir.Bu sebeple, Ülkemizde enerjinin gereği kadar ve  bilinçli  olarak kullanılmasını sağlamak için her yıl 11 – 18 Ocak tarihleri arasında Enerji Verimliği Haftası olarak kutlanmaktadır.  Her sene olduğu gibi bu sene de enerji verimliliği haftası yine sessiz sedasız geçiyor.   

 

Enerjinin, insanın günlük yaşantısında çok büyük bir yer tuttuğu muhakkaktır. Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması insan geleceğinde birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirecektir.

 

Enerjinin elde edilmesi için yatırım yapılması sırasında veya tüketici tesislerinde kullanımı sırasında yüksek bedeller ödenmektedir. Devlet yatırımlarından konutlardaki tüketime kadar giden doğru politikalar ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi ve ülke düzeyinde yaygınlaştırılması ile verimlilik artırılabilir. Enerji tasarrufu iki ampulden birini söndürerek yapılan kısıntı ya da programlı olarak yapılan kesinti değil, gereksinimler ve konfor şartları içersinde, fazladan ve gereksiz tüketilen enerjinin tasarruf edilmesi anlamını taşımaktadır.

 

Enerji Verimliliği çalışmaları bir konuya yönelik yapılıp tamamlanacak çalışma değildir. Bu çalışmaların bütünsel bir yaklaşımla düşünülmesi, birbirini etkileyen unsurların belirlenmesi ve sürekliliğin sağlanması gerekir. Enerji konusu da diğer yönetim sistemleri gibi bir sistem anlayışı içinde ele alınmayı, enerji harcama noktalarının sürekli izlenmesini ve elde edilen verilere göre iyileştirme yapılmasını gerektirir. Bu yaklaşımla her düzeyde her zaman enerji tasarrufu yapma bilinci sağlanmalıdır.

 

Ekonomik üretimin ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyileştiren enerjinin kullanımından vazgeçemeyeceğimize göre ENERJİYİ VERİMLİ KULLANALIM. Tasarruf edilerek kazanılabilecek enerjiyi üretmek için, çok daha pahalı yatırımlara ve çok daha uzun zamana ihtiyaç vardır. Oysa enerji tasarrufu, daha çabuk ve ucuza elde edilebilen bir enerji kaynağıdır.

 

Enerji kaynaklarının sınırlı olması ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, artan rekabet koşulları kaynakların etkin kullanımını son derece önemli ve zorunlu hale getirmiştir. Dünyanın ve ülkemizin en önemli gündem maddesi şüphesiz enerji. Enerji giderlerini dikkate almayan, enerji departmanı olmayan şirketler de rekabet koşullarında ciddi sıkıntı yaşayabilecektir. Bazı kuruluşlar, enerji verimliliği ve enerji ekonomisinin bilincine varmışlardır. Ancak büyük bir çoğunluk henüz farkında değildir. Bugün, sanayi işletmelerinde yüzde 10 ila 40 arasında enerji tasarrufu potansiyeli vardır. Çok küçük önlemlerle önemli tasarruflar sağlanabilmektedir.

 

Türkiye`nin enerji yoğunluğu, OECD ülkeleri ortalamasının 2 katı, Japonya`nın 4 katıdır. Yani bir dolarlık mal veya hizmet üretmek için Türkiye`de OECD ülkelerinde kullanılan enerji miktarının iki katı enerji kullanılmaktadır. Türkiye‘de binalarda birim alanı veya hacmi ısıtmak için harcanan enerjinin Avrupa ülkelerine göre 2-3 kat daha fazla olması, Türkiye`nin enerji tasarrufu açısından bir fırsatlar ülkesi olduğunu göstermektedir. En büyük enerji kaynaği tasarruftur. Bu kaynak üstelik yerli, daimî, ve çevre dostudur.

 

 

Toplumsal faydaya odaklı sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Enerji Verimliliği  ve Enerji Tasarrufu, bilinçli yaşam tarzı kültür haline getirilmelidir. Bu nedenle kamuoyunu bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına önem verilmesi kaçınılmazdır. Enerji tasarrufu ve verimlilik bilincinin oluşturulması sürecinde öncelikle eğitim sistemimizde çocuklarımıza bu bilinci kazandırmalı ve yaşam boyu eğitim felsefesiyle TASARRUF VE VERİMLİLİK hayatımızın önemli bir sloganı olmalıdır.

 

Ülkemizde sanayi kesimi ve konutlar, enerji tüketiminin en yüksek oranda gerçekleştiği yerler olduğu için, enerji tasarrufu yapılması gereken öncelikli yerlerdir. Gelişmişlik, günümüzde kişi başı tüketilen enerji miktarı ile değil, az enerji kullanarak daha çok ekonomik değer yaratabilmekle ölçülmektedir. "Enerji yoğunluğu" diye nitelendirilen bu kavram, yeni teknolojilerle hayata geçirilmeli; çok enerji tüketen ve çevreye de zarar veren teknolojiler terk edilmelidir.

 

ÖNERİLERİMİZ;

 

         Gerçekçi bir enerji politikası hazırlanmalı, ve gerçekçi hedefler konulmalıdır. Geniş katılımlı istişare toplantılarıyla genel kabul gören politikalar oluşturulmalıdır.

         Devlet Nükleer enerji tartışmaları yerine Enerji Verimliliği ve tararrufa odaklanmalı ve dikkatleri buraya çekmelidir.

         İlgili Meslek Odaları-Endüstri-Üniversite-Hükümet işbirliği sağlanmalı ve Enerji bakanlığı ve TUBITAK bu işbirliğinde etkin rol oynamalıdır.

         Yerli enerji kaynaklarından, bilhassa yenilenebilir olanlardan, azami istifadeye öncelik verilmelidir ve Rüzgar santralleri sanayiinin kurulması ve geliştirilmesi teşvik edilmelidir.

         Meskenlerde ve Endüstriyel tesislerde enerji israfı çok yüksek oranlardadır. Sadece sıcak yüzeylerin izole edilmesi bile çok büyük tasarruflara sebep olacak ve maliyetleri düşürecektir. Enerji tasarrufu vergi indirimi gibi teşviklerle cazip hale getirilmelidir.

         Belediyeler, mimarlar ve müteahhitler enerji konularında eğitilmeli ve kağıt üzerinde kalan enerji yönetmelikleri hayata geçirilmelidir.

         Enerji verimliliği konusunda bir "Topyekün Seferberlik" ilan etmelidir

         İşleme değil, sonuçlara odaklanmalı ve başarı belirlenen hedeflere ulaşma seviyesiyle ölçülmelidir.

         Meslek ve sivil toplum kuruluşları, bilhassa Elektrik Mühendisleri Odası, enerji verimliliği gibi konularda etkin ve yaygın rol oynamalı ve önderlik etmelidir.

Enerji verimliliği, ülkemiz ekonomisinin gelişimine çok önemli bir katkı, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede etkin bir yöntemdir. Bu nedenle enerji verimliliği konusunda yapılan tüm doğru uygulamaları destekliyoruz. En ucuz ve temiz enerji tasarruf edilen enerjidir!  16.01.2017

 

 

 

İlhan METİN

Elektrik Mühendisleri Odası

Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

  TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ`IN ÜYELERİMİZE SESLENİŞİ

11.05.2020
 


Çok Okunanlar


SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

DSİ 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

EŞGÜDÜM KURULU TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI

Okunma Sayısı: 249


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.