MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

“OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ!” KAMPANYASI


HABER


 
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB; “OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz” kampanyası başlattı. Yaptıkları ortak basın açıklamasında, “15 Temmuz darbe girişimi başarısız olsa da, 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL ve KHK Rejimi ile AKP’nin fiili darbesine dönüşerek bir rejim değişikliğine giden yol açılmıştır” denildi. Toplumun tüm kesimlerini OHAL rejimine karşı mücadeleye çağıran 4 demokratik kitle örgütü, öncelikli amacı da 20 Ocak 2018 tarihinde OHAL’in bir kere daha uzatılmaması olarak ortaya koydu.
 


TMMOB, DİSK, KESK ve TTB, 3 Kasım 2017 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi`nde düzenledikleri ortak basın toplantısıyla "OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz!" kampanyası başlattı. 15 Temmuz Darbe Girişimi`nin ardından yaşanan OHAL ve KHK rejiminin sürdürüldüğü 16 aylık sürede Anayasa`nın "fiilen ilga edildiği", yasama-yürütme ve yargının "tamamen tek bir kişinin emrine verildiği" kaydedildi. "Türkiye Cumhuriyeti artık hiçbir biçimde Anayasa`da iddia edildiği gibi ‘Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti` değildir" denilen açıklamada, biçimsel demokrasinin dahi rafa kaldırıldığına işaret edilerek, şu noktalara dikkat çekildi:

"TBMM fiilen etkisizleştirilmiş, yasama yetkisi de bütünüyle askıya alınmış durumdadır. TBMM onayından geçirilmeyen KHK`lar, yargı süreçleri ile de denetlenememekte, tek bir kişinin akşam aklına gelen, sabah kanun olabilmektedir. Yaz saati uygulamasından, kış lastiğine kadar darbe girişimiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan hemen her konu, KHK`lar ile düzenlenmektedir.

Sadece TBMM değil, yerel yönetimler de tek adamın atadığı seçilmemiş, kişilere devredilmiştir. 83 belediyeye kayyum atanması ve 6 belediye başkanının ‘görevden alınması` sonucu Türkiye nüfusunun yüzde 43`ünü seçilmemiş, atanmış belediye başkanları tarafından yönetmektedir. Milli irade diyenler, TBMM`den yerel yönetimlere halkın iradesini gasp etmeye devam etmektedir.

OHAL toplumsal muhalefeti susturmak için bulunmaz bir fırsat olarak görülmekte ve kullanılmaktadır. AKP, siyasal projesinin önünde engel gördüğü kesimleri OHAL hukuksuzluğu ve keyfiyetinden faydalanarak ihraç etmekte, susturmakta ve cezaevine göndermektedir. Basın yayın organları, dernekler kapatılmış, gazeteciler tutuklanmış, OHAL tek sesli bir Türkiye yaratmak için kullanılmıştır. Yine bu hedefe uygun olarak her türlü hak arama mücadelesi keyfi biçimde yasaklanmaktadır."

"Devletin ‘laik` olduğunu söylemek mümkün değildir" denilen açıklamada, bu duruma ilişkin saptamalar ve değerlendirmeler şöyle aktarıldı:

"Darbe girişiminin merkezinde olan cemaatin devletin her kademesinde yerleşmesini, kadrolaşmasını ve palazlanmasını sağlayan AKP iktidarı, yüzlerce insanın ölümündeki sorumluluğunun hesabını vermek bir yana, aynı ‘hata`da ısrar etmekte, Gülen cemaatinden boşalan devlet kadrolarını bugün kendine biat eden tarikat ve cemaatlerle doldurmaktadır.

Liyakatin yerine mülakatın getirilmesinin amacı, açıktır ki başka başka cemaatlere ve ‘sadık kullara` kadro sağlamaktır. Dini cemaatler arasındaki mücadele ekseninde şekillenen bir devlete ‘laik` demek mümkün değildir.  

OHAL, gerici-mezhepçi bir toplumsal yapı inşası için kullanılmaktadır. Eğitim müfredatı bilimsel olmaktan çıkarılmış, tamamen dinselleştirilerek, sınav sistemleri değiştirilerek tüm okullar imam hatipleştirilmiştir. Kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz artmış, ceza indirimleri ile kadına yönelik şiddet teşvik edilmiş son olarak da müftülere nikah kıyma yetkisi verilerek çocuk gelinlerin artması ve çok eşlilik meşrulaştırılmış, kadın ve çocukların yasalarla korunan haklarının da ortadan kaldırılması söz konusu olmuştur. OHAL döneminde artan iş cinayetleri ‘fıtrat`a bağlanarak sorumlular yargılanamaz hale getirilmiştir."

Sosyal devletin en temel özelliğinin, "emeğiyle geçinenlerin iş güvencesi" olduğu vurgulanan açıklamada, sosyal devletin son kırıntılarının da yok edildiğine dikkat çekildi. "Nüfusun dörtte üçünün ücret gelirleriyle geçindiği bir ülkede iş güvencesi OHAL döneminde tümüyle ortadan kaldırılmıştır" denilen açıklamada, çalışma yaşamındaki hak gasplarına ilişkin şu saptamalar yer aldı:

"Darbe girişimi ile ilgisi açık-seçik kurulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil yargılama süreçleri işletilmeden 130 binin üzerinde kamu emekçisi işinden, geleceğinden edilmiştir. 50`nin üzerinde emekçi bu süreçte intihar etmiştir. Anayasal güvence altında olan çalışma ve yaşam hakkı gasp edilmiş, devlet iş güvencesinin teminatı olmak bir yana, iş güvencesine karşı en büyük ‘tehdit` halini almıştır. 

OHAL iş güvencesinin yanı sıra işçilerin en temel haklarına da bir tehdittir. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grevleri engellemek için OHAL`i kullandıklarını açıkça söylemiştir. Bu sözlere uygun olarak 2017 yılı boyunca beş grevi engelleyerek yaklaşık 25 bin işçinin hakkı gasp edilmiştir.

Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati gibi cemaat ve tarikatlarla mücadele içinde geçmiş olan emek ve meslek örgütlerinden binlerce kişi darbe ile ilişkilendirilerek işlerinden atılmıştır. Bugün DİSK üyesi 2000`e yakın işçi, KESK üyesi 4099 kamu emekçisi, 3315 hekim ve TMMOB üyesi 3000`in üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç edilmiş durumdadır. Devletin tüm sosyal yönleri tasfiye edilirken, direnen/direnecek olan herkes etkisizleştirilmek istenmektedir. İşe iade talebiyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça`nın haklarının iadesi bir yana tutuklanmaları, Nuriye Gülmenin tutukluluk halinin halen devam ettirilmesi, emeği için, işi için mücadeleyi düşünen herkese karşı bir gözdağı olarak gündeme gelmiştir.

Bütün çalışma yaşamı, tamamen antidemokratik yollarla, Meclis`i işlevsiz kılıp halkın iradesini çiğneyerek düzenlenmekte, KHK ile İşsizlik Sigortası Fonu`ndan, işçilerin parasından sermayeye kaynak aktarılmaktadır.

OHAL sürecinde birçok kamu kuruluşu VARLIK FONU`na devredilerek uluslararası sermaye kuruluşlarına ipotek karşılığı borçlanma yoluna gidilmiştir."

Açıklamada, "OHAL sürecinde  ‘Hukuk Devleti`nden Bahsetmenin Olanağı Kalmamıştır!" başlığı altında yaşanan adaletsizliklere şöyle dikkat çekildi:

"Türkiye`de tam bir hukuksuzluk ve keyfiyet rejimi hâkim olmuştur. Yapılmak istenen düzenlemeleri hukuki denetimden kaçırmak için sıklıkla kullanılan KHK`lar ile hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin hiçbir kırıntısı kalmamıştır. Ülkeyi yönetenlerin kararlarını ve uygulamalarını hukuk yolu ile durdurmanın hiçbir imkânı bırakılmamıştır.

Mahkemeler açıkça emirle çalışmakta, savcılara talimatla soruşturma açmakta, hakimler ‘yukarıdan` gelen ‘telkinlerle` tutuklama kararları almaktadır. Ülkenin Cumhurbaşkanı yargıya açıktan kamuoyu önünde talimat vermekte, yargı kararlarını ilan etmekte, hüküm kesmektedir. Kimin niye tutuklandığının, niye serbest bırakıldığının hukuki gerekçelerle açıklanmadığı, tamamen bir kişinin politik hedeflerine göre karar veren bir yargı sistemi yaratılmıştır.

OHAL sürecinde muhalif kesimler cezaevlerine doldurulurken cezaevlerindeki baskı ve hak ihlallerinde kaygı verici düzeyde artışlar yaşanmaktadır."

"Demokrasi İstiyoruz! OHAL`de direneceğiz!" diyen 4 demokratik kitle örgütü, demokrasi ve barış için ilk şartın OHAL`in kaldırılması, KHK`ların iptal edilmesi olduğunu bildirdi. Toplumun tüm kesimlerini OHAL rejimine karşı mücadeleye çağıran açıklamada öncelikli hedef 20 Ocak 2018 tarihinde OHAL`in tekrar uzatılmamasını sağlamak olarak ortaya konuldu. Açıklama şöyle tamamlandı:

"Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan, hak-hukuk tanımayan bu adaletsiz düzene karşı, OHAL rejimine karşı, toplumun tüm kesimlerini ortak mücadeleye çağırıyoruz. Siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle, gazetecilerle, akademisyenlerle, sanatçılarla, toplumun tüm renkleriyle Hayır`ı kazanan, adalet talebiyle yan yana yürüyen milyonlar olarak bir araya geldiğimizde neler yapabildiğimizin tanığıyız!

OHAL rejimine son vererek demokrasiyi kazanacak olan biziz!

Laik, demokratik ve sosyal bir cumhuriyeti kendi kollarımızla, aklımızla, yüreğimizle inşa edecek olan biziz!

Bu bilinçle, ‘OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ` başlığıyla düzenleyeceğimiz kampanyamızı 81 ilde emek ve meslek örgütleri ve yerel demokrasi güçleriyle ortaklaştırarak yaygınlaştıracağız.

Öncelikli amacımız 20 Ocak 2018 tarihinde OHAL`in bir kere daha uzatılmamasıdır. Bu amaçla demokratik birçok etkinliği hep beraber, omuz omuza hayata geçireceğiz.

 

Emekçilerin yüzyıllardır süren mücadele ile kazandığı hakları ve özgürlüklerini OHAL`e, AKP`nin tek adam rejimine terk etmeyecek, demokrasi, barış, eşitlik, özgürlük ve laiklik için mücadeleyi büyüteceğiz!"TRT- TRT HABER

07.11.2018
 


Çok Okunanlar


2019 YILI EN AZ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

YARGIDAN ASANSÖR AVAN PROJESİNDE İMZA ZORUNLULUĞUNA ONAY

EMO MİSEM DAİMİ KOMİSYONU TOPLANDI

EMO TEKNİK GÖREVLİLER TOPLANTISI

YALNIZ SİNOP SANTRALI PROJESİNDEN DEĞİL, TÜM NÜKLEER SANTRAL PROJELERİNDEN VAZGEÇİN!

ELECO 2018 BAŞLIYOR

TRT AÇIKLAMASINA POLİS MÜDAHALESİNİ KINIYORUZ

TUNCEL AKMAN YAŞAMINI YİTİRDİ

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

IT FORUM TURKEY 29 OCAK 2019 TARİHİNDE İSTANBUL`DA

Okunma Sayısı: 101


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri