MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 SAMSUN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AMASYA   ÇORUM   ORDU   SAMSUN   SİNOP 
 

 
SMM YÖNETMELİĞİ
 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
TOPRAKLAMA TEST ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
 
13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
12. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
RÜGES'09 BİLDİRİLER KİTABI
 
MART 2009 ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ EKİ
 
SAMSUN KENT SEMPOZYUMU '08 BİLDİRİLER KİTABI
 
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
 
MOBİL KAPAK
 
ÇALIŞMA RAPORU
 

EMO Samsun Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 15.3

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE ÇOK GERİDE KALDIK 
Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle 12 Ocak 2018 tarihinde Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdağ tarafından basın açıklaması yapıldı. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017 -2023 İle ülkemizin sayaç çöplüğüne dönüşeceği ve kayıp kaçak bedelinin vatandaşa ödettirilmeye devam edileceği belirtilen Basın açıklaması metnine yazımız devamından ulaşabilirsiniz.
 

 

Ülkemiz sayaç çöplüğüne dönecek!

Kayıp kaçağı vatandaşa ödetme derdindeler.

Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliğinde Çok Geride Kaldık  

Enerji Tasarrufu Haftası dünyada her yıl Ocak aylarının ikinci haftası, ülkemizde ise bu yıl 11-18 Ocak tarihleri olarak kabul ediliyor. 

Ülkemiz petrolde %90, doğalgazda %98 olmak üzere birincil enerji kaynakları bazında 2017 yılı rakamlarına göre toplamda %76 oranında dışa bağımlı bir ülkedir. 

Elektrik enerjisi üretimi bakımından 2017 yılı ithal kaynak kullanım oranı %57 düzeyinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Dış Ticaret açığımızın halen çok önemli bir kısmı (2017 yılı, yaklaşık 36 Milyar USD) fosil yakıt ithalatından kaynaklanmaktadır.

Enerji verimliliği politikaları; bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma ile doğrudan ilişkili olması, diğer taraftan çevrenin korunması ve toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle tüm sektörleri yatay kesen ve herkesin sorumlu olduğu bir konudur.

Türkiye enerjisini kötü kullanan bir ülkedir.

Elektrik kayıp kaçakları, enerji yoğunlu ve kişi başına düşen enerji üretimi gibi kriterlere bakıldığında açıkça belirtmek gerekir ki Türkiye; yenilenbilir kaynaklarını yeterince kullanmayan, ürettiği erjiyi de kötü kullanan bir ülkedir. Bu yüzden de enerji verimliliği/tasarrufu potansiyeli çok yüksektir.

Ancak AKP hükümetlerince son15 yılda enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda yasa, yönetmelik, eylem planı, strateji belgesi gibi pek çok belge yayınlamış, hedefler konulmuş ancak bunların hiç biri bırakın gerçekleştirilmeyi, yanına bile yaklaşılamamıştır. 

Çünkü hazırlanan belgeler, halkın, sanayimizin ihtiyacını karşılamaktan uzak, ilgili meslek odalarının ve akademik çevrelerin ortak aklıyla hazırlanmamış, kamusal bakış açısından yoksun, belli şirket çkarlarına odaklanmış belgeler olarak değer kazanamamışlarıdır.  

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017 -2023!

En son 02 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 belgesi de kendisinden öncekiler gibi ülkemizin gerçek anlamda enerji tasarrufu potansiyelini ve enerji verimliliğinde olması gereken konumu yakalamaktan uzak görünmektedir.

Elektrik enerjisi açısından enerji verimliliği adına alınması gereken önlemlerin başında üretim, iletim ve dağıtımdaki kayıpların önlenmesi gelmektedir.  Kayıp kaçak oranlarının zaman zaman dağıtım şirketleri lehine revize edildiği bilinmektedir. Ayrıca dağıtım şebekelerindeki teknik kayıpların azaltılması için zorunlu periyodik bakım faaliyetlerinin de yine dağıtım şirketleri tarafından yaptırılması denetlenerek, kamu kaynakları ile yaptırılan yeni yatırımların en aza indirilmesi de en önemli tasarruf konularından biridir.

Bu belge ile elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp kaçak oranlarının iyileştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, şirketlere karşı etkin yaptırımların yapılması yerine kayıp kaçak oranlarının yüksekliği  gerekçe gösterilerek nükleer santralların ve kömürlü termik santralların önünün açılması söz konusudur.

Yine bu belge ile elektrik dağıtım şebekesinde akıllı sayaçların kullanıldığı gelişmiş ölçüm altyapısı (GÖA) uygulamaları ile abonelere takılan ekonomik ömrünü henüz doldurmamış elektronik sayaçların değiştirilmesi ile ülkemizin elektronik sayaç çöplüğü olmasının yanısıra ilgili yatırımların tarifeler üzerinden abonelere yani vatandaşa yansıtılması söz konusudur. 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 belgesi; enerji dağıtım (elektrik, doğalgaz) firmalarının yeni enerji yatırımı yerine enerji verimliliğine yatırım yapmalarını özendirecek, zorlayacak tedbirlerin olmadığı, ölçme değerlendirme ve doğrulama mekanizmalarının belirlenmediği, dolayısıyla sayısal hedeflerden yoksun bir plan durumundadır. Bu haliyle kendisinden öncekiler gibi ülkemizin enerji tasarrufu potansiyelini ve verimliliğini değerlendirmekten uzak görünmektedir.

EMO Samsun Şubesi olarakilk ve orta okullarda enerji tasarrufu konferansları veriyoruz.

Ülkemizde de bu konuda meslek odası olarak sadece yılın bir haftasında değil hayatımızın her anında tüm kaynakları verimli ve tasarruflu kullanma bilincinin oluşturulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Samsun`da 6 okulumuzda Enerji Verimliliği Konferans Programı düzenliyoruz.

10 Ocak 2018 Çarşamba   saat: 13:30 Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

12 Ocak 2018 Cuma          saat: 10:00 Kubilay İlk Okulu, 

12 Ocak 2018  Cuma         saat: 14:00 Gülsüm Sami Kefeli Orta Okulu 

15 Ocak 2018 Pazartesi     saat: 10.00 Asarcık Anadolu Lisesi 

16 Ocak 2018 Salı              saat: 10:30 Alparslan İlkokulu 

17 Ocak 2018 Çarşamba   saat:  10:30 Malazgirt İlkokulu 

18 Ocak 2018 Perşembe   saat: 14.00 Alaçam Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu 

Kısıtlı olan dünya kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için, ekolojik dengenin korunması için, maddi olarak bireysel ve toplumsal  kazanım yaratmak için her alanda verimli yaşayan ve tasarruf bilincini bir kültür olarak yaşantımıza sokan bir toplum yaratma noktasında sorumluluğumuz olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Saygılarımızla.

11 Ocak 2018

EMO Samsun Şube 17. Dönem Yönetim Kurulu

 

Dosyalar

(616 KB)ELEKTRİK FATURALARI NEDEN, NASIL ZAMLANDI?

12.02.2015
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 149


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri