MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 SAMSUN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AMASYA   ÇORUM   ORDU   SAMSUN   SİNOP 
 

 
SMM YÖNETMELİĞİ
 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
TOPRAKLAMA TEST ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
 
13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
12. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
RÜGES'09 BİLDİRİLER KİTABI
 
MART 2009 ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ EKİ
 
SAMSUN KENT SEMPOZYUMU '08 BİLDİRİLER KİTABI
 
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
 
MOBİL KAPAK
 
ÇALIŞMA RAPORU
 

EMO Samsun Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 15.3

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ÇALIŞMA PROGRAMI


>18. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

24.01.2020

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SAMSUN ŞUBESİ

18. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi`nin 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 18. Olağan Genel Kurul sonrasında göreve gelen Yönetim Kurulumuzca; genel kurul süreçlerinde tartışılan ve kabul gören yaklaşımlardan hareketle meslek ve mücadele örgütü olmanın, birliğin bugüne kadar ürettiği emek ve değerin bilincinde, her türlü statükocu zihniyet ve yapılanmanın karşısında duran, özelde üyelerinin genelde ise halkın dil, din, cinsiyet ve etnisiteye  göre hiçbir fark koymaksızın her türlü hakkını ve haklı mücadelesini savunan, önceki dönemlerin birikimleri ışığında Şubemiz, Odamız ve TMMOB`nin örgütsel bütünlüğü içerisinde, odamızın aydınlık yüzümüzü temsil eden , Cumhuriyet değerlerini benimsemiş, ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK`ün ilkelerine ve devrimlerine bağlı, emperyalizme karşı dik duruş sergileyen, demokrat, ilerici laik bir anlayış ile dönem çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi doğrultusunda, başta bölgemizde olmak üzere tüm dünyada savaşa karşı barışı savunacağız.

Ülkemizin en değerli kaynağı üzerinde yaşayan insanlarıdır. Ülkemizin gelişimindeki en önemli engel nesnel sermayeye yatırım eksikliği değil insan sermayesine yatırım eksiğidir. 

Örgütlülüğümüz olan Elektrik Mühendisleri Odasının en temel ilerinden biri teknolojinin insanlığın yararına kullanılması; şehrimizin, tüm yaşam alanlarımızın bilimin ve aklın öncülüğünde tasarlanması, doğayı yok etmeden, insanca yaşayabilmenin çözümlerinin aranması ve kamu yararına bunların pozitif etkilerinin sunulmasıdır.  

TMMOB ve EMO‘ nun mesleki demokratik kitle örgütü olması özelliği gözetilecek, demokrat ve yurtsever karakterinin korunmasında ve ülkemiz sorunlarının çözüm önerilerinde emekten ve halktan yana tavır gösterilecektir. Meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının, halkımızın çıkarları temelinde korunması, geliştirilmesi ve mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasına yönelik çalışma anlayışımız geliştirilecektir.

Ayrıca şube çalışma ve etkinliklerini üye taleplerine, etkinliğin ihtiyacına göre ve bir anlayış olarak çok dilli bir çalışma dönemi yürütecektir.

Diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte halkın çıkarları doğrultusunda mücadele birliği oluşturulacaktır. Çoğunluğu oluşturan ücretli ve işsiz mühendisler başta olmak üzere tüm üyelerimizin,  dayanışma ve haklar mücadelesi çerçevesinde ekonomik ve demokratik hakları korunması ve geliştirilmesine çalışılacaktır.

Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında ekolojiye zarar verilmemesi için çalışmalar yapacaktır. Başka bir enerji mümkün inancıyla, bilimsel verilere dayanarak enerji üretiminde her zaman doğru seçenekler olduğunu ortaya koyan, bütün meselenin enerji tüketiminin özendirilerek arttırılmasını değil, ihtiyaç üzerinden planlayan kamusal bir anlayışın yaratılarak çevreye uyumlu bir enerji politikası yaratılması, halkın, yaşamın vazgeçilmezlerinden olan ve uygarlığın göstergelerinden olan temiz ve verimli enerjiye ulaşması için mücadele edecektir.

Amacımız, hep birlikte, daha iyi bir EMO, Türkiye` nin daha özgür ve demokratik bir ülke haline gelebilmesine katkı koymaktır.

A- Şube Yönetim Kurulunun Çalışmaları 

Yönetim Kurulumuz, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarını güçlendiren bir çalışma anlayışına sahip olacaktır.

Şube Yönetim Kurulu çalışmaları, asil ve yedek  Yönetim Kurulu üyelerinin, Şube Profesyonellerinin katılımı ile gerçekleştirilecek, alınan kararlar ve yapılan çalışmalar ortaklaştırılarak, tüm üyelerimiz bilgilendirilecektir. Üzerinde uzlaşılamayan başlıklar hakkında tartışma süreçleri örülecek ve oy birliği esasından hareketle karşılıklı ikna süreçleri işletilecektir.

Yönetim Kurulu düzenli olarak her hafta toplanacaktır. 

Yılda en az bir kez Şube Yönetim Kurulu toplantıları temsilciliklerde yapılacak ve toplantı öncesi üyeler ile görüşme olanakları sağlanacaktır. Mümkün olduğu sürece Şube Koordinasyon Kurulu Toplantılarının da temsilciliklerimizde yapılmasına çalışılacaktır. 

Şube Danışma Kurulu, Şube Koordinasyon Kurulu ve Komisyon toplantılarının

ilgili yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde yapılması , gerekirse özel gündemli olağanüstü toplanması, kurul toplantılarının Şube organlarının çalışmaları ile yönlendirilmesi ve kurul yapısının Şube çalışmalarını ve örgütlülüğünü geliştirici yönde tartışmaların yapılabileceği bir yapıya sahip olması sağlanacaktır. 

Üyelerimizin Şube çalışmalarına katılımını arttırmak, meslek alanlarındaki çalışmalarını geliştirmek için sürekli komisyonlar öncelikle kurulacak, daha sonra ise somut görevleri bulunan süreli komisyonların kurulması gerçekleştirilecektir. Asıl ve yedek tüm Yönetim Kurulu üyelerinin kurulacak sürekli komisyonlardan birinden sorumlu olması ve komisyonların hazırlayacağı raporların bu üyeler tarafından Yönetim Kurulu toplantılarında gündeme taşınması sağlanacaktır. Tüm komisyonların görevleri ve çalışmaları süreç içerisinde değerlendirilecek, komisyonların Yönetim Kurulu ile ortak toplantıları gerçekleştirilerek hedeflerine ulaşmalarına destek verilecektir. Komisyonlar her faaliyetin mutfağı olacaktır

Asıl ve yedek tüm Yönetim Kurulu üyeleri Şube adına düzenlenen bir etkinlikten sorumlu olacaktır.  Yönetim Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin üstlendikleri sorumluluklar ve uzmanlık alanları çerçevesinde basın üzerinden kamuoyunu bilgilendirmeleri sağlanacaktır.

Şube Denetçileri, Yönetim Kurulu Yazman ve Sayman üyeleri ile eş güdümlü çalışacaktır. Temsilcilik denetlemeleri, mevcut işleyiş içerisindeki ihtiyaçlar ve denetçilerin çalışma koşullarına dair düzenlemeler öncelikli olarak bu üyeler tarafından belirlenecektir . Temsilcilik denetlemeleri sonrasında oluşturulacak raporlar önce Yazman ve Sayman üye tarafından incelenecek, ardından da Yönetim Kurulunun gündemine getirilecektir. Şube Denetçileri, İl/İlçe Temsilciliklerini ve Mesleki Denetim Bürolarını yılda en az bir kez denetleyeceklerdir. Yılda en az iki kez Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte genel bir değerlendirme toplantısı yapacaklardır.

TMMOB örgütlülüğü çerçevesinde Şube ve temsilciliklerimizde yer alan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına aktif katılım sağlanacaktır. TMMOB İKK çalışmalarına katılımda diğer odaların katkı oranlarının artırılması, toplumun genelini ilgilendiren konular ile birden fazla meslek disiplini ilgilendiren konularda TMMOB İKK üzerinden eylemlilik sağlanması için çaba sarf edilecektir.

Üyelerimizin çalıştıkları işyerleri ile kurum ve kuruluşlar planlı olarak ziyaret edilecek, üye ziyaretleri arttırılacak, kurumsal düzeyde karşılıklı çalışabilme zemini sağlanmasına çalışılacaktır. Üyelerimizin uzmanlık konularında güncel uzman havuzu oluşturulacak ve üyelerimizin bu uzmanlıklarına göre Şube‘de eğitim ve seminerler düzenlenecektir. 

Kadın üyelerin Şube çalışmalarına aktif katılımını sağlamak için çalışmalar yürütülecektir.

Özelleştirme süreci, çalışanların durumu, tüketiciye yansımaları ve yeniden kamusallık konularında gerekli çalışmalar sürdürülecektir. Özelleştirmelerin sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması için Enerji komisyonu ve MDK`ları üzerinden gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar. 

İletişim Günleri ve/veya Bölgesel Enerji Kaynakları konulu Forum/Çalıştay vb. etkinliklerin düzenlenmesi için çalışma yürütülecektir.

Mesleki denetim faaliyetlerimiz ile üyelerimizin çıkarları korunacak, mesleğimizin önemi vurgulanacak ve meslek etiği ön plana çıkartılarak Odamızın ve Mesleğimizin saygınlığı artırılmaya çalışılacaktır. Mesleki denetim çalışmalarının Şubemiz birimlerinde aynı standartta ve yöntemle uygulanması, sağlanacaktır. Odamızın diğer Şubelerinde de Mesleki denetim uygulamasının Yönetmeliklerde belirtildiği şekli ile uygulanması konusunda Genel Merkez, Koordinasyon Kurulları, Danışma Kurulları ve Genel Kurullarda gerekli çalışmalar yapılacaktır

Şube sınırlarımızda bulunan Üniversitelerin ilgili bölümleri ile karşılıklı işbirliği anlayışı geliştirilecek, Şubemiz tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerde ortak görev üstlenilmesi, bölümlerde yapılacak etkinliklere destek olunması sağlanacaktır.

Şubemiz ve Temsilciliklerimizde; Odamızın geleceğini oluşturacak olan üniversitelerin elektrik, elektronik ve haberleşme bölümlerinde eğitimleri devam eden öğrencilerin Oda ile bütünleşmelerini sağlamak, öğrenim süreçlerindeki sorunlarının aşılmasına yardımcı olmak için EMO GENÇ örgütlenmesinin kurumsal yapısının güçlendirilmesine dönük çalışmalar

yapılacak, bilgi birikiminin geliştirilmesi için öğrencilere eğitimler düzenlenecektir. EMO Genç üyelerinin Oda çalışmalarına ve etkinliklerine katılımı için çaba sarf edilecektir. EMO GENÇ üyelerinin mezuniyet sonrası Oda üyesi olmaları ve çalışmalara üye olarak katılmaları konusunda çözümler geliştirilerek ilişkinin kalıcı kılınması sağlanacaktır. EMO Genç üyelerinin bilgi, deneyimlerinin ve kişisel gelişimlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak, staj yeri temini için mevcut çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir.

Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji verimliliği alanlarında bilgilerin ve gelişmelerin üyelerle paylaşılması amaçlı etkinlikler yapılacak, sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi, gerçekleştirilecek etkinliklerin geniş kitlelere duyurulması ve basınla ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme, Bakım ve Danışmanlık Hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ve kalıcılaştırılmasına yönelik çalışmalar Şubemiz sınırları içerisinde bulunan Elektrik Dağıtım Şirketi ile Organize Sanayi Bölgeleri nezdinde sürdürülecek ve bu hizmetlerin üyelerimiz tarafından nitelikli ve Oda mevzuatına uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla takip edilecektir.

Güvenlik, yangın algılama ve uyarma alanlarında verilen hizmetlerin bir mühendislik hizmeti olduğu ve yapılacak çalışmaların Odamızca denetlenmesi gerektiği konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

SMM üyelerimizin giderek daralan proje üretim alanında yaşadıkları olumsuz koşullarından kurtulmaları, iç tesisat alanında mevzuat gereği mühendis tesisatçılar tarafından yapılması gereken işlerin yetkisiz fen adamları tarafından yapılması uygulamasını kökten değiştirecek düzenlemeler yapılması ve SMM üyelerimizin bu alanda faaliyetlerinin artmasının sağlanması için çalışmalar yürütülecektir.

Yapı denetim alanında çalışan üyelerimizin özlük haklarının düzenlenmesi, denetim sürecinin ve kalitesinin artırılması ve sağlıklı hale dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Meslek alanımızın içerisinde yer alan ve birçok meslektaşımızın görev yaptığı Enerji yöneticiliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği gibi yeni iş alanlarının geliştirilmesi, uygulamaların izlenmesi, mesleki, idari ve hukuki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, meslektaşlarımız arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla konuların takipçisi olunacaktır.

Özellikle halk sağlığını ilgilendiren elektro manyetik alanlar ve hücresel iletişim sistemleri ile ilgili olarak belediyeler ile ortaklaşa etkinlikle yapılacak ve kamuoyunu bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

Genel Merkezimiz ile ilgili kurum ve kuruluşların Odamız çalışma konuları kapsamındaki yönetmelik ve standartlar hakkında istemiş oldukları görüş ve önerilerin,  Şube Yönetim Kurulu tarafından ilgili komisyon/komisyonlara yönlendirilmesi varsa oluşan görüşlerin ilgili yerlere iletilmesi sağlanacaktır.

Meslek alanımıza ilişkin Odamızın düzenlemiş olduğu yönetmelikler, anayasal ve yasal mevzuatları çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getireceğiz ve mevzuatlara ilişkin günümüz ihtiyaçları çerçevesinde oluşturduğumuz görüş ve önerilerimizi demokratik merkeziyetçi anlayışla sorumlu olan kurul ve kurumlarda tartışılması ve uygulanması için mücadele edeceğiz

Meslektaşlarımızın; gerek iş yaşamında ve gerekse özel yaşamında karşısına çıkabilecek hukuki sorunların çözümü konusunda faydalanabileceği danışmanlık hizmetini vermeye başlanılacaktır. Bu kapsamda Mesleğimizi ilgilendiren mevzuatlar ile ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çalışmalar ve hukuksal girişimler devam ettirilecek, üyelerimizi ve mesleğimizi ilgilendiren hukuksal konuların son dönemdeki artışı göz önünde bulundurularak, özelleştirme süreci, çalışanların durumu, tüketiciye yansımaları ve yeniden kamusallık konularında gerekli çalışmalar ve etkinlikler bu dönem içerisinde de kesintisiz sürdürülecektir.

Başta Samsun`da olmak üzere tüm emek ve demokrasi güçlerinin bir arada iş üretebileceği platformlarda aktif olarak yer alacağız. Nükleer Karşıtı Platform ve Samsun Çevre Platformu çalışmalarına aktif destek verilecektir. Meslek alanlarımızdan doğru kent gündemini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendiren tüm etkinliklerde ve platformlarda yer alacağız. Başta çevre mücadelesi yürüten yerel hareketler olmak üzere, mesleki bilgi ve birikimlerimizi aktaracağımız platformlara dahil olacağız.

B- Örgütlenme Çalışmaları

Örgütlenme, Şube Yönetim Kurulunun ana çalışma konularından biridir. Bu nedenle her bir Yönetim Kurulu üyesi örgütlenmenin bir parçası olacaktır.

Yönetim Kurulunun; ziyaret edilen üye sayısı, üyelerle yapılan toplantı sayısı, eğitim sayısı, eğitimlere ve etkinliklere katılım sayısı, temsilcilik ziyaretleri, sosyal ve kültürel etkinlik sayısı, aidat toplama oranı gibi aylık ve yıllık hedefleri olacak, bu hedefler ve sonuçları Danışma Kurulu üyelerine aktarılacak, katkı ve katılım sağlanacaktır.

Yıllık çalışma planı gerçekleştirilerek önemli gün ve haftalara ilişkin çalışmalar önceden yapılacak, çalışmalara üye katılımı sağlanacaktır.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve diğer meslek örgütleri ile ilişkilere önem verilecek, çalışmalarına aktif katılarak, önceki dönem çalışmalarının sürekliliği sağlanacaktır. Kentimize ve insanımıza dönük yeni projelerin üretilmesinde, ayrıca söz konusu olacak sorunların çözümüne katkı sağlanması noktasında, ilgili kurum/kuruluş, baro, oda, sivil toplum örgütleriyle koordineli ve etkin çalışmaların yürütülmesi sağlanacaktır. 

İş alanlarına yönelik sektörel üye toplantıları yılda en az bir kez yapılacaktır. 

Akademisyen üyelerimizin Oda çalışmalarına katılımının arttırılması için bölüm temsilcilik yapıları geliştirilecek, Şubemizdeki komisyon çalışmaları özendirilecek, üniversitelerimizdeki bilimsel ve teknik çalışmaların Oda üretkenliğine olan katkısı arttırılacaktır.

Kamu çalışanlarının özlük sorunlarının çözümünün Odamız dışında birçok etkene bağlı olması, hukuki ve idari sorunlarının bulunması nedenleri ile TMMOB bünyesinde yapılacak çözümlere ve etkinliklere aktif katılım sağlanacaktır. Bu konuda ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapılacaktır. Uygulamalarla mağdur olmuş Şubemiz üyelerinin sorunlarına çözüm aranacak, destek olunacaktır. 

SMM üyelerin sorunları; Oda ile ilişkiler, diğer kurumlarla ilişkiler ve kendi aralarındaki ilişkiler başlıklarında toplandığında TEDAŞ ve Belediyeler gibi diğer kurumlarla ilişkilerde sorunların yoğunlaştığı görülmektedir. Bu nedenle özellikle bu kurumların uygulamaları izlenecek ve çözümlerinin bulunmasına çalışılacaktır. Oda ile ilişkilerinin ve bilgi birikimlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlenecektir. Haksız rekabeti önlemeye ve hukuk vb alanlarda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapılacak, üretilen önerilerin ülke bazında yaşama geçirilmesi yönündeki merkezi çalışmalara destek olunacaktır. SMM üyelerimizin sorunlarının ve ürettiği hizmetlerin izlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için elektronik ortam etkin şekilde kullanılacaktır. 

Üyelerimizin farklı iş alanlarındaki çalışmaları hakkında bilgilenmek, ortaklaştırabilmek ve sorunlarına çözüm bulmakta diğer üyelerin katkısını sağlayabilmek, üyelerimizin Oda çalışmalarına katkı ve katılımını arttırabilmek amacı ile web sayfamızın yanı sıra facebook gibi sosyal medya araçlarının etkin kullanımı sağlanacaktır. 

Oda üyesi olmayan meslektaşlarımızın üye yapılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

İş arayan üyeler ile mühendis arayan firmalara yönelik çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir.

Örgütümüzün değişik birimlerinde gerçekleştirilen etkinliklere öncelikle ilgili komisyon üyeleri olmak üzere katkı sağlayabilecek diğer üyelerin katılımı gerçekleştirilecek, katılım sonrası sonuçlarının Şube Bülteninde ve komisyonlarda değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Üyelerimizin elektronik iletişim ortamını daha fazla kullanmaları özendirilecek, elektronik ortamı kullanan tüm üyelerimizin ad.soyad@emo.org.tr uzantılı e-posta kullanıcısı olmaları için çaba gösterilecektir.

Odamızın geleceğini oluşturacak olan üniversitelerin elektrik, elektronik, haberleşme bölümlerinde eğitimleri devam eden öğrencilerin Oda ile bütünleşmelerini sağlamak, öğrenim süreçlerindeki sorunlarının aşılmasına yardımcı olmak için EMO GENÇ örgütlenmesinin kurumsal yapısının güçlendirilmesine dönük çalışmalar yapılacak, bilgi birikiminin geliştirilmesi için öğrencilere eğitimler düzenlenecektir. EMO Genç üyelerinin gerektiğinde bir araya gelebilecekleri bir mekân Oda bünyesinde oluşturulmaya çalışılacaktır. Oda çalışmalarına ve etkinliklerine katılımları için çaba sarf edilecektir.

EMO GENÇ üyelerinin mezuniyet sonrası Oda üyesi olmaları ve çalışmalara üye olarak katılmaları konusunda çözümler geliştirilerek ilişkinin kalıcı kılınması sağlanacaktır. 

Öğrencilere staj yeri bulunması konusundaki çalışmalar sürdürülecektir. 

C- Temsilcilik Çalışmaları 

Temsilciliklerimizin her biri bir şube gibi düşünülecek ve Şubede yapılan her faaliyet Temsilciliklerde de yapılmaya çalışılacaktır. 

Temsilcilik Mesleki denetim dışındaki Oda çalışmalarına temsilcilerin aktif katılımının artırılmasına ve temsilciliklere mesleki denetim bürosu dışında işlev kazandırılmasına çalışılacaktır. 

Koordinasyon toplantılarında alınan görüşler değerlendirilerek Yönetim Kurulu kararları Temsilciliklere iletilecektir.

Şube bünyesinde yapılacak Şube Koordinasyon toplantısında ise Oda politikaları ve uygulamaları ön planda tutulacak, toplantılar salt SMM faaliyetlerin değerlendirilmesi işlevi olmaktan çıkartılacaktır. Bu toplantılara gerektiğinde konferans amacı ile konuşmacılar davet edilecektir. 

Tüm temsilciliklerimizde farklı uygulamaların giderilmesi ve aynı teknik kalitede hizmet üretilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Temsilciliklerde bilgi birikiminin ve deneyimin geliştirilmesi için panel, söyleşi, kurs, seminer vb etkinlikler düzenlenecektir.

Ziyaretlerin dışında Şube Yönetim Kurulu toplantılarının ve Koordinasyon Toplantılarının temsilciliklerde yapılmasına çalışılacaktır. 

D- Eğitim Çalışmaları

Eğitim etkinliklerinin, Oda-Üye ilişkisinin en önemli halkalarından biri olduğu anlayışıyla üyelerimizin mesleki bilgi ve birikiminin güncellenmesi, geliştirilmesinin yanı sıra kişisel gelişimlerinin de desteklenmesini hedefleyen eğitim çalışmaları geliştirilerek sürdürülecektir. 

Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik yıllık eğitim programlarımızda üyeden gelen talepler değerlendirilecek ve çalışmalara yansıtılacaktır.

Genişletilmiş Danışma Kurulumuz öncelikli olmak üzere tüm üyelerimizin TMMOB örgütlülüğü kapsamındaki bilgi birikimlerini geliştirmek amacı ile TMMOB Yasası ve yönetmelikleri ile EMO Yönetmelikleri, mevzuatları, güncellenen merkezi komisyon raporları gibi konularda örgütsel iç eğitimler, bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir.

MİSEM eğitimlerinin mevcut mevzuatlara göre sürdürülmesinin yanı sıra, MİSEM eğitimlerinde eğitmen olarak dönem içerisinde Şube sınırlarımız içerisindeki üyelerimizden faydalanmak için çalışmalar yapılacak, eğitim maliyetlerinin en aza indirilmesi ve eğitim çeşitliliği ile sıklığının artırılması için çaba sarf edilecektir.

Üyelerimizin hızla gelişen teknolojiler ve uygulama alanlarına dönük yenilenme gereksinimlerinin karşılanması için MİSEM kapsamı dışında da seminer, sunum, tanıtım vb eğitim çalışmaları sürdürülecektir. Temsilciliklerde de etkinlikler düzenlenmesi yönünde temsilciliklerimiz teşvik edilecek ve desteklenecektir.

Gelişen teknolojileri izleyebilmek, üyelerimizi yeni teknolojik ürünlerle buluşturmak amacıyla fuar, teknik kongre, sempozyum vb. etkinliklere üyelerimizin katılımı sağlanacaktır.

Açık kaynak kodlu yazılımların kurumsal kullanımlarının yaygınlaştırılması özendirilecektir.

Üyelerimiz ve EMO Genç üyelerinin Şube kütüphanesinden daha fazla yararlanması için mevcut kütüphanemize gereksinilen alt yapı ve kaynaklar sağlanacak, talep edilen yayınlar temin edilmeye çalışılacak, kütüphanemizin daha etkin biçimde kullanımı için çaba sarf edilecektir.

E- Komisyon Çalışmaları

Şube Komisyonlarının, Oda-Üye ilişkileri ve Şube etkinliklerinin geliştirilmesi başta olmak üzere, Şubemiz işleyişinde önemli bir yer tutması hedeflenmektedir. Mesleki ve sosyal etkinliklerin altyapısının hazırlanması ve bunların gerçekleştirilmesi, meslek alanlarımıza yönelik görüş/rapor/çözüm önerilerinin üretilmesi amacıyla kurulacak komisyonlar arasındaki eş güdümü sağlamak üzere Şube Yönetim Kurulu üç ayda bir komisyonlarla toplantı yapacaktır. Her komisyonun dönem başında kendi çalışma programını oluşturması sağlanacak ve bu raporlar Şube Yönetim Kuruluna sunulacaktır. 

Komisyonlardan sorumlu Yönetim Kurulu asıl/yedek üyeleri sorumlu oldukları komisyonlarla ilgili bilgilendirmeyi Yönetim Kurulu toplantılarında yapacaktır. Komisyonların sağlıklı işleyişi için üç kez üst üste komisyon toplantılarına mazeretsiz katılmayan komisyon üyesi ilgili komisyondan azledilecektir. Yanı sıra her komisyon Şube coğrafyası içerisindeki birimlerde etkinlik yapması için teşvik edilecektir.

1. Enerji Komisyonu

Elektrik enerjisi hakkında çalışmalar yapılmak, enerjide kamu yararını gözeten politikalar üretmek, kamunun enerji politikalarında taraf olmasını sağlanmak, Enerji sempozyumlarına taban oluşturacak çalışmalar yapmak, Nükleer Enerji Karşıtı çalışmaları yürütmek, toplumda enerji verimliliği bilincini geliştirilmek amaçlı etkinlikler planlamak. Enerji sektöründeki özelleştirmelerin sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,

2. Yayın Kurulu

Şubemizin hazırladığı her türlü (elektronik, basılı yayın vb.) yayının teknik ve içerik çalışmasını yapmak. Yayınların Şubemiz üyelerinin gereksinimlerine cevap verecek bir tarz ve içerik ile hazırlanmasını sağlamak.

3. SMM Komisyonu

SMM uygulamaları hakkında çalışmalar yürütmek, yönetmelik değişikliklerinin kamu  kurum ve kuruluşları ile SMM üyelere tanıtımı konusunda özel etkinlikler düzenlemek. SMM olarak çalışan üyelerimizin çalışma alanındaki sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Yönetim Kuruluna yol gösterici çalışmalarda bulunmak. Son dönemde yaşanan fatura denetimi, en az ücret belirlenmesi ve mesleki denetim bedelleri konusunda Odamızın ve üyelerimizin menfaatini gözeterek çözüm önerileri geliştirmek.

4.  Asansör SMM Komisyonu

Asansör konusunda çalışan üyelerimiz arasında bilgi paylaşımı ve yardımlaşmayı sağlamak, gerek kullanıcıların gerekse asansör çalışanlarının güvenliğini artırma konusunda kamuoyu oluşturmak ve bu konuda çalışmalar yapmak, teknolojik gelişmeleri takip ederek üyeleri bilgilendirici eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ve çalışmaları devam eden mevzuat konusunda  Şube görüşünün oluşturulmasında yönetime destek vermek.

5. Yapı Denetimi Komisyonu

Yapı denetim kanunu ve ilgili mevzuatın mühendisler ve kamu yararına uygulanması için çalışmalar yürütmek. Denetçi üyelerimizin karşılaştıkları sorunların Odamız ilke ve yönetmelikleri çerçevesinde çözümü ve ortak tavır tutum sergilemeleri konusunda çalışmalar yapmak.

6. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

Çalışma hayatında çalışanların sağlıklarının olumsuz etkilenmesini, iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin geliştirilerek iş uyumlarını ve verimliliklerini artırmayı amaçlayan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" alanında çalışmalar yürütmek ve bilinç oluşturma/yükseltme, bu kapsamda da etkinlikler düzenleme, ilgili kurumlara görüş sunulması için çalışmalar yapmak.

7. Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

Odamız örgütlülüğünün yanı sıra Oda-Üye ilişkisini geliştirmek,  Ücretli çalışan veya işsiz meslektaşlarımızı aktif üyeler olarak Odaya kazandırmak. Üyelerimizin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütmek. Aktif iş yaşamını bırakmış, emeklilik dönemi yaşayan üyelerimizin bilgi birikimlerinden yararlanmak ve Oda etkinlikleri içerisinde genç kuşaklarla bilgi ve deneyimlerin aktarımını sağlayacak etkinlikler yapmak. EMO-Genç komisyonu ile ortak çalışmalar yürütmek.

8. Kadın Mühendisler Komisyonu

Kadın üyelerimizin Oda çalışmalarına daha etkin katılmalarını sağlamak. Mesleki ve Sosyal açıdan kendilerini ifade edebilecekleri platformlar yaratmak. Oda organlarında kadın üye temsiliyetini daha da arttırmak. Gerek örgütsel gerek toplumsal gelişmede potansiyel kadın enerjisinin harekete geçirilmesini sağlamak. Kadın Komisyonlarının yaygınlaştırılması ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak. Diğer kadın ve emek örgütleri, üniversiteler ve cinsel ayrımcılık karşıtı platformlarla iletişim ve dayanışma içinde olmak. Çalışma hayatı içinde kadın Elektrik, Elektronik, Haberleşme ve Biyomedikal Mühendisi meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunları belirleyerek, çözüm önerileri geliştirmek ve bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için mücadele etmek.

9. EMO Genç Komisyonu

Şube sınırlarımız içerisinde bulunan Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimleri devam eden öğrencilerin örgütlülük bilinci ile mesleğe hazırlanmalarını sağlamak. Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak, öğrenim süreçlerindeki sorunlarının aşılmasına ve staj yeri temini için yardımcı olmak, Oda çalışmalarına ve etkinliklerine katılımlarını sağlamak. Oda-EMO Genç ilişkisini, Oda-Üye ilişkisi düzeyine taşımak. 

10. Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Odamız üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, kültürel ve sanatsal içerikli etkinlikler organize etmek. Katılım sağlanacak etkinliklerin tür, tarih ve konularına ilişkin Yönetim Kurulunu bilgilendirici ön araştırmalar yapmak. Yapılan etkinliklere yönelik katılımcıların dilek, istek, öneri ve eleştirilerini toplamak ve sonraki etkinlikleri bu sonuçları değerlendirerek kurgulamak.

11. Elektronik Meslek Dalı Komisyonları (MDK)

Odamız yapısı içinde farklı disiplin ve uzmanlık alanlarında mesleğini sürdüren üyelerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, meslek alanlarına özgü bilgi ve deneyim birikimini oluşturmak, bu alanlara ilişkin Oda politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak, merkezi düzeydeki komisyon çalışmalarında Şube adına katılım sağlamak. Telekomünikasyon sektöründeki özelleştirmelerin sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve raporlar üretmek

a.Elektronik Meslek Dalı Komisyonu: Elektronik Mühendisliği alanına özgü bilgi ve deney birikiminin oluşturulması, Oda birimlerinde yürütülecek çalışmaların geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve üyelerin çıkarlarının korunması amacıyla kurulan komisyondur.

b.Bilişim Komisyonu: Bilişim, İletişim ve Haberleşme alanlarında çalışmalar yaparak sektörde Odamızın etkin bir konuma getirilmesini sağlamak, Odanın Bilişim - Donanım - Yazılım ihtiyaçlarını belirlemek ve gidermek.

12.  Eğitim Komisyonu

Üyelerimizin meslek alanlarını ve güncel teknolojileri takip etmesine yönelik olarak eğitim programlarını tespit etmek ve eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi çalışmalarını yapmak.


Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.