MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONFERANSI DÜZENLENDİ 
EMO Ankara Şubesi tarafından 20 Ekim 2018 Cumartesi günü Enerji Verimliliği Konferansı düzenlendi. Arif Künar ve A.Naci Işıklı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansın oturum başkanlığını EMO Ankara Şubesi Müdürü Neşe Akkoç yaptı. Konuşmacıların Enerji Verimliği ve Enerji İzleme Sistemleri ile ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi konularında bilgiler paylaştığı etkinlik üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.
 

 

Konferansın açılış konuşmasını EMO Ankara Şubesi 24. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ömürhan A. Soysal yaptı. Soysal konuşmasında enerji verimliliğinin önemine vurgu yaparken şunları söyledi:

"Sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar, EMO Ankara Şubesi 24. Dönem Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Enerji Verimliliği Konferansı`na hoş geldiniz.

EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu olarak gerçekleştirdiğimiz düzenli eğitimler yanında alanında uzman konuklarımızın yer aldığı böylesi konferanslarla meslek alanlarımıza dair birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bugün de bir başka önemli konuyu, Enerji Verimliliği`ni tartışmak üzere bir araya geldik.

Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi, ihtiyaç fazlası tüketimin tüm dünyaya çılgınlık boyutunda yayılması ve artan nüfus baskısı ile dünya üzerindeki enerji talebi günden güne artmaktadır. Enerji talebindeki bu artışın, yenilenemeyen fosil kaynaklara dayalı enerji üretimi ile uzun yıllar karşılanmış olması ekonomik, siyasal ve ekolojik bir dizi sorunu ve riski de beraberinde getirmiştir. İşte tam da bu koşullar içerisinde enerji verimliliği daha da anlamlı hale gelmektedir.

Peki enerji verimliliği kavramından ne anlıyoruz? İzninizle kısaca buna değinmek istiyorum:

En genel tanımıyla enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Daha ayrıntılı tanımına göre ise enerji verimliliği, belirli bir hizmet veya üretim için harcanan enerji miktarının; teknolojik uygulamalarla veya teknik olmamasına rağmen daha iyi organizasyon, yönetim ve davranış değişiklikleri gibi önlem ve yöntemler ile üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve de sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesidir.

Enerji verimliliği enerji kaynaklarının üretimden tüketime kadar her aşamada en verimli ve dolayısı ile en israfsız şekilde kullanılmasını ifade eder. Bu yüzden enerji verimliliği, tasarrufu da içine alan bir kavramdır.

EİE‘nin eğitim, etüt ve bilinçlendirme çalışmaları ile binalarda %30, sanayide %20 ve ulaşımda %15 olmak üzere dört Keban Barajı inşa edebilecek yaklaşık 7,5 milyar TL değerinde enerji tasarruf potansiyeli olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla enerji verimliliği Odamızın yıllardır söylediği gibi, göz ardı edilemeyecek bir enerji kaynağıdır.

Artan enerji maliyeti, sera gazları salınımı ve enerjide dışa bağımlılıkla en etkin mücadelenin yolu, enerji verimliliğinin artırılması ve dolayısıyla enerji yoğunluğunun düşürülmesidir. Isıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarımızı karşılarken, elektrikli ev eşyalarımızı kullanırken, kısacası günlük yaşantımızın her safhasında enerjiyi verimli kullanmak yoluyla, ihtiyaçlarımızdan kısıtlama yapmadan aile bütçesine, ülke ekonomisine ve ekolojinin korunmasına katkı sağlamamız mümkündür.

 

Niçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız?

·        Enerji üretiminde en yoğun kullanılan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor.

·        Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve  iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasındadır.

·        Kullandığımız enerjinin %70‘inden fazlasını yurt dışından dövizle satın alıyoruz.

·        Evimizde ve ulaşımda tükettiğimiz enerjinin faturası aile bütçemizin en önemli kalemlerindendir.

·        Enerji faturalarımızı düşürmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi verimli kullanmamız gerekiyor.

Binalarımızda alacağımız bazı önlemler ve enerji tüketim alışkanlıklarımızdaki küçük değişiklikler bizlere çok şeyler kazandıracaktır.

EMO Ankara Şubesi olarak geçtiğimiz yıllarda gerek orta öğretim kurumlarında gerekse mahallelerde yurttaşlarımıza enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularında çeşitli sunumlar yaptık. Enerjiyi verimli kullanmanın kültür olarak yerleşmesine dair katkı sunmaya çalıştık. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde de devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Bu bağlamda bugün iki değerli konuşmacımız, sayın Arif Künar ve sayın Ali Naci Işıklı sunumlarını gerçekleştirecekler. Kendilerine davetimizi kırmadıkları ve bu etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sundukları için huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Bugünkü konferans başlığımızda olduğu gibi VERİMLİ bir etkinlik olması dileklerimle EMO Ankara Şubesi 24. Dönem Yönetim Kurulu olarak sizleri bir kez daha saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum."

Soysal`ın ardından ilk sunumu Arif Künar yaptı. Sunumunda enerji verimliliği ve enerji izleme sistemleri hakkında bilgi veren Künar, Türkiye`de enerji tasarrufu eylem planı harekete geçirilirse, yıllık 10 milyar dolarlık bir tasarruf sağlanabileceğini, yan sanayi ve ar-ge yatırımı gerçekleştirilebileceğini, istihdam artışı ve yeşil "ekonomik kalkınma-iyileşme-gelişme-büyüme-sürdürülebilirlik" sağlanılabileceğini bildirdi. Kamu ve Özel Bina-Tesislerde Enerji Yönetim Sistemi  50001 EnYS kurulmasının zorunlu olması gerektiğini söyleyen Künar, enerji izleme ve yönetim sistemi ile aydınlatma, ısıtma-soğutma sistemleri vb. alanlarda yapılacak düzenlemeler ile %5-%12 arasında tasarrufun sağlana bileceğini belirtti.

Sunumunda Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) ile de bilgi veren Künar, "yatırım maliyeti, sağlanan enerji tasarrufları ile ödenir.  Kendi kendini öder; kamunun, tesisin cebinden para çıkmaz. Öncelikle Kurum-tesis-müşteri başta olmak üzere, «Enerji Servis Firması (ESCO)» / SÜPER ESCO, danışmanlık, mühendislik, proje, uygulama, ürün firmaları, ülke ve çevre-dünya kazanır, kaybedeni yoktur." dedi. Künar sunumunu kamu ve özel sektörde gerçekleştirdikleri pilot uygulamalardan örnekler vererek bitirdi.

Künar`ın ardından söz alan Ali Naci Işıklı ise ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Enerji Verimliliği konularında sunumlar yaptı. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi`ni anlattığı ilk sunumunda Etkin bir EnYS kurulması sonucunda, sadece oluşacak farkındalık ile (önemli ölçüde bir yatırım yapmadan) %10-15 oranında enerji verimliliği sağlanabileceğini belirten Işıklı, "İşletme genelinde sistematik bir yol haritası ile tüm enerji tüketim noktalarının etüt edilmesi ve "teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir" projelerin gerçekleştirilmesi ile potansiyel olarak %30`lara ulaşan enerji tasarrufuna ulaşılabilir." dedi.

Işıklı ENYS`nin faydalarını ise şu şekilde sıraladı:

·        Sera gazı emisyonu ve karbon ayak izi azalır,

·        Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü sağlanarak, kuruluş bütününde enerji performansı iyileştirmeleri gerçekleştirilir,

·        Birimler arası koordinasyon gelişir,

·        İyileştirilmiş çalışma koşulları sonunda işletme verimliliği artar,

·        Enerji risklerine dair alınan önlemler ile daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır,

·        Farkındalık eğitimleri sonucunda iş performansının gelişmesi ve kurumsal aidiyet artar,

·        Enerji performansı iyileştirmeleri adına yeniliklerin takip edilmesi sağlanır.

·        Firmanın rekabet gücünün artmasına paralel olarak, firmanın sürekliliği ve çalışanların iş güvencesi artar,

EnYS`nin aşamaları, yapı taşları ve olmazsa olmazları hakkında da bilgi vererek ilk sunumunu bitiren Işıklı, ikinci sunumunda Türkiye`nin enerji görünümü şu şekilde özetledi; "Türkiye`nin ana enerji kaynakları: doğalgaz ve petrol (dışa bağımlılık sırası ile %98 ve %92), Enerji ithalatı için 2014 harcaması: yaklaşık 55 Milyar USD  (toplam ithalat 242 Milyar USD), 2017 yılı ilk yarısında Enerji ithalatı : 17 milyar USD (toplam ithalat 108 milyar)* 2016`ya göre artış %32, Artan talep nedeniyle 2023 yılında beklenen: 106 Milyar USD". Global ısınma, sera etkisi, sera gazı salınımı, ısı adası tehlikelerini aktaran Işıklı enerji verimliliği strateji ve eylem planlarının harekete geçirilerek bu tehlikelerin büyümesinin önlenebileceğini vurguladı.

Işıklı son sunumunda ise günlük hayatta enerji verimliliği sağlayabilecek önlemlerden bahsetti. Ev içinde alınabilecek en basit önlemleri de aktaran ışıklı " Televizyonlar, videolar, bilgisayarlar, CD göstericiler, mikrodalga fırınlar ve fotokopi makinaları çalışmadıkları zamanda da enerji tüketmeye devam ederler.  Bunların ‘ stand-by ` ve ‘ off ` modunda ne kadar enerji tükettiklerinin ölçümünde birçok çalışma gerçekleştirilmiştir.Elektrikli cihazların yalnız boş çalışma kayıpları  için  yılda yaklaşık  13,3 TWh ev işleri alanında ve  6,5 TWh bürolarda  elektrik tüketilmektedir. Bu miktar yaklaşık 4 elektrik santralının yıllık üretimine denk gelmektedir." diye konuştu. Konutlarda tüketilen enerjinin en büyük kısmının ısı enerjisi olduğunu belirten Işıklı bu duruma dair alınabilecek önlemleri ise şu şekilde sıraladı, "Isı akışını engellememek için radyatör önleri ve üzerlerinin açık olmalıdır. Dekoratif amaçlı radyatör haznelerinden kaçınılmalı ve ısı akışı engellenmemelidir. Radyatör arkalarına alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirilmelidir. Ortam sıcaklığının sabit tutulmasını sağlayan ısı veya sıcaklık kontrol sistemleri kullanılmalıdır." Bina, duvar ve pencere yalıtımlarının da önemine dikkat çeken Işıklı, alternatif ısıtma sistemleri hakkında da bilgi vererek sunumun bitirdi.

 

 Konuşmacıların sunumlarına haberimizin ekinden ulaşabilirsiniz. 


 

 

Dosyalar

Enerji Verimliği - Enerji Yönetimi (3629 KB)

Enerji Verimliği 2 (2563 KB)

Enerji Verimliliği ve Enerji İzleme Sistemleri (2238 KB)

Enerji Verimliliği ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (2683 KB)YANGIN ALGILAMA SİSTEM TASARIMI BAŞLIKLI WEBİNAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

17.07.2019
 


Çok Okunanlar


GENÇ MÜHENDİSLER PİKNİKTE BULUŞTU

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİM İLKELERİ KONULU WEBİNAR DÜZENLENDİ

ELEKTRONİKTE ARIZA BULMA TEKNİKLERİ KONULU WEBİNAR DÜZENLENDİ

TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YÜRÜTMESİ DURDURULDU

SMM ÜYELERİMİZLE TEST ÖLÇÜM ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

EMO ERZURUM İL TEMSİLCİLİĞİNDE ÜYE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONULU WEBİNAR DÜZENLENDİ

EMO ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİNDE ÜYE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

YANGIN ALGILAMA SİSTEM TASARIMI BAŞLIKLI WEBİNAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Okunma Sayısı: 157


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri