MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 SAMSUN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AMASYA   ÇORUM   ORDU   SAMSUN   SİNOP 
 

 
SMM YÖNETMELİĞİ
 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
TOPRAKLAMA TEST ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
 
13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
12. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
RÜGES'09 BİLDİRİLER KİTABI
 
MART 2009 ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ EKİ
 
SAMSUN KENT SEMPOZYUMU '08 BİLDİRİLER KİTABI
 
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
 
MOBİL KAPAK
 
ÇALIŞMA RAPORU
 

EMO Samsun Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 15.3

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

SAMSUN ÇARŞAMBA BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SAMSUN ŞUBESİ ÖN RAPORU


HABER


 
Çarşamba`da yapılacak olan Biyokütle Enerji Santrali hakkında şubemiz tarafından 1 Ekim 2019 tarihinde yapılan basın açıklaması metnine yazımız devamından ulaşabilirsiniz.
 

Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santralı 

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Ön Raporu

Samsun İli Çarşamba İlçesi Eğercili Mahallesinde Oltan ve Köleoğlu Elektirk ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş. tarafından kurulmaya başlayan; tarım ve orman atığı bitkisel biokütle hammaddelerinin doğrudan yakılması ile elektrik enerjisi üretmek üzere, elektriksel olarak 27 MegaWatt, termik olarak 96 Mega Watt gücünde Biyokütle Enerji Santraline (BES) ilişkin Oda görüşümüz aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye`nin Elektrik Kurulu Gücü ve Mevcut Proje Stoku

Türkiye`nin elektrik kurulu gücü Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre Ağustos 2019 sonu itibariyle 90.403,4 MW olarak gerçekleşmiş durumdadır. 

Mevcut kurulu gücümüzün yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) yatırım izleme raporlarına göre 2018 yıl sonu itibariyle lisans alarak inşasına başlanmış 19.371,63 MW (4.800 MW Akkuyu NGS kapasitesi hariç) tesis vardır. Ayrıca ön lisans almış olan projeler toplamı 13.567,51 MW`tır. 

2018 Yılı sonu itibariyle toplam proje stokumuz 123.342,54 MW`ın üzerindedir.

Türkiye`nin Elektrik Üretim ve Tüketim Değerleri

Türkiye`nin elektrik üretimi 2019 Ocak – Ağustos sonu itibariyle 195,451 Milyar Kilo Watt Saat (kWh), tüketimi de 194,827 Milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu verilere lisanssız elektrik katkısı dahil edildiğinde elektrik üretimi 202,3 Milyar kWh olarak tahmin edilmektedir. Nüfus artışına rağmen 2019 yılı ilk sekiz aylık elektrik tüketimi 2018 yılının aynı dönemine göre artmamıştır.

2017 yılından buyana elektrik üretim kapasitesi, tüketim talebinden fazla artmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlara bağlı olarak sanayi elektrik tüketim değerlerinde düşüş devam etmektedir. 

Türkiye`de elektrik tüketiminin ani en fazla tepe güç değeri (Max. Puant) 2019 yılı için,  26 Ağustos tarihinde, saat 16:30 da 45.325 MW olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafik 2010 – Temmuz 2019 tarihleri arasında en fazla ve en düşük elektrik tüketimi ani değerlerini göstermekte olup, son bir yıldır kurulu kapasitemizin en fazla %50`si kadar tüketebildiğimizi göstermektedir. Kurulu kapasitemizin tümünün emre amade ve tam kapasite çalışması durumunda %50`lik fazla kapasitemiz olduğu görülmektedir. 

undefined

Özet olarak;

• Elektrik üretim sektöründe yıllardır sağlıklı planlama yapılmamıştır. Üretim izinleri ve lisanslama işlemlerinde ülke gerçekleri, bölgesel, kentsel gereklilikler göz ardı edilmiştir. 

• Elektrik üretiminde arz fazlası oluşmuş ve tesislerin kapasite kullanım oranları düşmüş, dolayısı ile birim üretim maliyetleri artmıştır. 

• Ülke kaynaklarımız israf edilmektedir.

Enerji Sektöründe Takipteki Krediler Artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2017 Sonunda 637 milyon Tl olan enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su kaynakları üretim ve dağıtım sanayi) takipteki kredi miktarı, 2018 sonunda 6 milyar 322 milyon TL`ye yükselerek, artış oranı yüzde 892 olmuştur.

Genel takipteki krediler oranı aynı dönemde yüzde 2,95`ten yüzde 3,87`ye yükselirken, enerji sektöründeki takipteki krediler bu dönemde yüzde 0,45`ten yüzde 3,4`e yükselmiştir.

Enerji sektöründe 2003-2018 döneminde 95 milyar dolarlık yatırım yapıldığı, yatırımlar için alınan kredilerin büyük kısmının döviz cinsinden olduğu bilinmektedir. BDDK verilerine göre; içinde bulunduğumuz yıl itibarıyla enerji şirketlerinin Türk Bankalarına 47 Milyar Dolarlık kredi borcu bulunmaktadır. 

Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizmasının Enerji maliyetlerine Etkisi

Üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) Belgesi verilmesi ile YEK Destekleme Mekanizmasının (YEKDEM) kuruluşu ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliği" 01.10.2013 tarihinde yayımlanmıştır. 

Samsun Çarşamba BES, YEKDEM kapsamında elektrik üretimi yapacak bir tesis olup 2020 yılında devreye girmesi halinde,  on yıl süre ile ürettiği elektriğin tümü için devlet tarafından alım garantisi uygulanacaktır.

Biyokütle enerji santralları için elektrik birim fiyatı 13.3 dolar-cent/kWh olarka belirlenmiş olup ortalama elektrik birim fiyatlarının iki katından fazladır.

Ülkemizde tüketilen elektriğin yaklaşık %22`si YEKDEM kapsamında olup elektrik piyasasının oluşumunda ve elektrik birim fiyatlarının oluşmasında en önemli etkenler arasında yer almaktadır.

Sonuç;

Ülkemiz elektrik kurulu gücü, tüketim talebinin üzerinde artış göstermektedir. 

Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün içinde bulunduğu ekonomik darboğaz doğrudan sanayi üretimini ve ülke ekonomisini olumsuz etkilemekte, enerji maliyetlerindeki artış enflasyon üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. 

Artan elektrik ihtiyacını karşılamada bugüne kadar akla gelen ilk yol olan, çok sayıda yeni elektrik tesisi kurma yerine; talebi yöneterek, enerjiyi daha verimli kullanıp, sağlanan tasarrufla yeni tesis ihtiyacını azaltmaya yönelik politika ve uygulamalar hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Santralin kurulacağı başlandığı bölge göz önüne alındığında hemen yakınındaki iki büyük hidroelektrik santrali ve özel sektör tarafından kurulmuş doğalgaz santrallerinin güçleri yanında kurulacak 27 MW lık santralin kurulu güç ve üretime katkısı sayılmayacak kadar azdır. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve elektrik enerjisi kurulu altyapısı ile tüketim dengeleri göz önüne alındığında, kamusal kaynakların israfı söz konusu olduğundan Samsun Çarşamba BES kurulumunda kamu yararı yoktur.

Bilgilerinize arz ederiz, saygılarımızla. 

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi

17. Dönem Yönetim Kurulu

1 Ekim 2019 

 

Dosyalar

(220 KB)ELEKTRİK FATURALARI NEDEN, NASIL ZAMLANDI?

12.02.2015
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 69


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri