MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 BURSA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

FORMLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BALIKESİR   BURSA   ÇANAKKALE   YALOVA 
 

 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ/EN AZ UCRET TANIMLARI 2017
 
MÜHENDİSLİĞE HAZIRLIK SEMİNERLERİ
 
MİSEM DIŞI EĞİTİMLER
 
BAŞVURU FORMU
 
İŞ ARAYANLAR
 
ENERJİ ÖZELLEŞTİRİLEMEZ
 

EMO Bursa Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 116

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ÖSS 2006 SONUÇLARI AÇIKLANDI


DUYURU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı: Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan her türlü elektrikli cihazların (elektrik makinaları, güç transformatörleri vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunması, kontrolü, güvenliği ve işletilmesi konularında uluslararası düzeyde çalışabilecek ve araştırma yapabilecek elektrik mühendisi ve bilim adamı adayı yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler : Elektrik Mühendisliği Programında okumak isteyen öğrencilerin:

·  çalışmalarını gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde grup ile birlikte sürdürebilecek,teknolojideki araştırma geliştirme ve yenilikleri takip edebilen,

·  kavrama, yaratıcılık ve iletişim yetenekleri gelişmiş,

·  matematik ve Fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,

·  dikkatli ve sabırlı

olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Diploma ve Unvan: Dört yıllık lisans eğitimi tamamlandıktan sonra, Elektrik Mühendisliği Programı'nı başarıyla tamamladığını belirten bir lisans diploması ve "Elektrik Mühendisi" ünvanı verilir.

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunlar:

·  elektromekanik sanayii,

·  yurtiçi ve yurtdışı fabrika ve işletmelerinin elektrik müteahhitlik, işletim ve danışmanlık hizmetleri,

·  enerji üretim, iletim, dağıtım, tüketim sektörü,

·  elektrik makinaları ve transformatör imalat sanayii,

·  güç elektroniği ve sürücü sistemler,

·  elektrik makinaları dinamiği, modellenmesi ve kontrolü,

·  bina ve yol aydınlatmaları, fabrika ve bina otomasyonları,

·  elektrikle ısıtma, proje ve uygulama mühendisliği,

·  yüksek gerilim şalt cihazları üretimi,

alanlarında çalışabildikleri gibi, kendi danışmanlık ve müteahitlik bürolarını da kurabilirler.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler : Elektrik mühendislerinin başlıca görevleri bağlı olduğu kuruluşlardaki yaptıkları başlıca teknik hizmetler şunlardır:

·  çalışma planı hazırlamak ve bu planın düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve takip etmek,

·  proje uygulamalarında teknisyen aşamasındaki çalışanlar ile proje arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir elemen olarak faaliyet göstermek,

·  üretim aşamasında işlemlerin kusursuz çalışmasını sağlamak ve ürünün kalite değerlendirilmesini yapmak,

·  tesiste projelendirme ve koordinasyonu sağlamak,

·  işletmelerde kendi sorumluluğundaki sistemin güvenilir ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak ve gerektiğinde sistemin güncelleştirilmesi ilgili yapılacakları tesbit ederek amirine rapor etmek,

·  malzeme ve donanım alışında ve satışında teknik danışmanlık yapmak ve gerekli kontrolleri yapmak,

·  araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile ilgili kuruluş ve bölümlerde yeni ürünler geliştirilmesi ya da var olan ürünlerin iyileştirilmesi ile ilgili fikirler üretmek ve gerekli altyapının oluşturulmasında çalışmalar yapmak

olarak sıralanabilir.

Çalışma Ortamı ve Koşullar : Çalışma ortamı, mezunların çalıştığı işe bağlı olarak çok geniş bir alanda değişim gösterir. Tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı işler daha çok ofis ve bilgisayar ortamında çalışırlar ve ayrıca gerektiğinde kısa süreli seyahat gerektiren işlerde görevlendirilebilirler. Araştırma ve geliştirmeye dayalı iş türlerinde laboratuvar ortamında, üretim, konstrüksiyon ve şantiye ile ilgili sektörlerde çalışan mühendisler kapalı, gürültülü ve tozlu ağır koşullar içeren ortamlarda iş takibi ve kontrolü sırasında bulunabilirler.

İş Bulma Olanakları: Sürekli gelişen elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım, tüketim ile ilgili her türlü imalat, satış, teknik destek hizmetleri:

·  elektrik makinaları ve güç transformatörleri imalatı,

·  yüksek gerilim şalt cihazları,

·  kablo sanayii,

·  güç elektroniği sanayii,

·  aydınlatma cihazları sanayii

ve bu endüstriyi destekleyen diğer kamu ve özel kuruluşlar: bankacılık, denizcilik, sigorta ve eğitim gibi sekörlerde geniş iş olanakları mevcuttur. İş bulma olanakları başta büyük şehirler olmak üzere sanayileşmiş bölgeler ve ticaret merkezlerinde yoğunlaşmıştır. İşe alınırken cinsiyet ayrımı olmamakta birlikte işe girecek şahsın şantiye ve fabrikaların zor şartlarının kendisine göre uygun olup olmadığını araştırması ve değerlendirmesi gerekir.

 

Mesleğin Geleceği : Elektrik enerjisi günlük hayatımızı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini arttıran en önemli enerji kaynaklarındandır. Günlük hayatta kullanılan elektrikli araç ve gereçlerin sayısı ve kullanım alanları sürekli olarak artmaktadır. Elektrik mühendisliği eğitimi için önemli bir altyapı olan laboratuvarlar çok yüksek miktarlarda yatırım gerektiğinden, ülkmeizdeki çok sınırlı sayıda üniversitede (üç üniversitede) elektrik mühendisliği egitimi verilebilmektedir. Elektrik mühendisliği, elektrik enerjisinin verimli bir şekilde kullanılması, maliyetinin azaltılması, güvenilirliğinin arttırılması için bugün hızla büyümekte olan ülkemiz endüstrisinde ihtiyaç duyulan bir meslek olduğu gibi, gelecekte de elektrik mühendislerine ihtiyaç duyulacaktır

(Kaynak: İTÜ)

 

 

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Elektronik mühendisliği, elektronik elemanların fiziği, üretim teknolojisi, elektronik düzen ve sistemlerin çalışma ilkeleri ve tasarımıyla uğraşan bir meslek dalıdır. Bu meslek dalının uygulama alanlarından en önemlileri; tümdevreler, bilgi-işlem sistemleri, biyomedikal enstrümantasyon, endüstriyel süreçlerin elektronik kontrolü, mikroişlemci temelli uygulamalar ve haberleşmedir.

Yukarıda sözü edilen çalışma ve uygulama alanlarında çalışacak bir elektronik mühendisinin, hızla gelişen elektronik endüstrisi ve teknolojisinin yeniliklerine ayak uyduracak bir bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip olması gerekmektedir. Bu taslak program, böyle bir elektronik mühendisini yetiştirecek bir eğitim planı öngörülerek hazırlanmıştır.

Devreler, elektrik ve elektronik sistemlerin temel yapı bloklarıdır. Sayısal ve analog devreler tümdevre şekline getirilerek mikroelektronik kırmıklara dönüştürülür. Tümdevre teknolojilerindeki hızlı gelişmeler tüm elektronik sistemlere yansıyarak, her çeşit bilgisayar, yüksek performanslı medikal cihazlar, kumanda, kontrol ve haberleşme sistemlerinde bu devrelerin, çok büyük ölçeklerde kullanılmasına neden olmuştur. Çeşitli devrelerin imalat prosesleri ile teori ve tasarımları, alt sistem tasarımları elektronik mühendisliğinin temel konuları arasına girmiştir. Analog ve sayısal tümdevrelerin yapımı, tasarımı, VLSI sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımı büyük önem kazanmıştır.

Elektronik elemanlarla sağlanan güç üretimi, deteksiyon, transmisyon kuvvetlendirme ve işaret işleme gibi elektrik elektronik mühendisliğinin temel konularındaki fonksiyonları programda önemle ele alınmaktadır. Bu elemanların teorisi, tasarımları ve integrasyonu elektronik mühendislerinin çalışma alanının çok önemli bir kısmını oluşturur. Yarıiletken düzenler, eleman prosesleri, yarıiletken elektroniği ve bilgisayar destekli tasarım böyle bir programda bulunması gereken temel ders konularıdır. Programda ayrıca bilgisayar, kontrol ve haberleşme mühendisliği kökenli konulara gerektiği kadar yer verilerek, bir elektronik mühendisi için gereken temel kavramların öğretilmesi amaçlanmıştır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler "Elektronik Mühendisi" ünvanını alırlar. ALCATEL, TELETAŞ, BEKO, SIEMENS, NETAŞ, ASELSAN gibi büyük firmalar yanında elektronik sistemlerin tasarımı, üretimi ve bakımı ile uğraşan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında, bilgisayar sektöründe çalışabilirler.

(Kaynak: İTÜ)

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, otomatik kontrol düzenleri, ölçme ve enstrümasyon, robotik, bilgisayarlar, bilgisayar ağları ve iletişim sistemleri, bilgisayar destekli tasarım ve yazılım uygulamaları üzerine eğitim verir ve araştırma yapar. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olanlar Bilgisayar Mühendisi ünvanını alırlar. Mezunlar çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi-işlem sistemlerinin kurulması ve işletilmesinde ve yazılım geliştirme uygulamalarında çalışabilecekleri gibi, yukarıda belirtilen konularda serbest mühendislik ve danışmanlık hizmetleri de verebilirler.

(Kaynak: İTÜ)

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ:

Biyomedikal Mühendisliği biyoloji ve tıp alanındaki problemleri çözmek için mühendislik ile fizik ve matematik gibi temel fen bilimlerinin ilkelerini ve yöntemlerini uygulayan yeni bir alandır. Mühendislik ile yaşam bilimleri arasında bir köprü sağlayan Biyomedikal Mühendisliği, displinlerarası çalışmaları kapsamaktadır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, özellikleri yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, yarıiletken elektroniğinin keşfi ile başlayan elektronik ve bilgisayar mühendisliğindeki hızlı yükselişin sağladığı teknik olanaklar tıp alanında yaygın şekilde uygulanır hale gelmiştir. Örneğin; Magnetic Rezonans Imaging (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Sintigrafi gibi tıbbi görüntüleme teknikleri ve ultrason, lazer, infrared ve elektrouyarım gibi modern tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Böylece, hekimlerin subjektif yorumu yerine bilimsel ve objektif verilerle hastalıklara tanı konulması ve hastaların tedavisi gerçekleşmektedir.

Biyomedikal mühendisleri kendi disiplinlerarası bilgilerini, yeni tıbbi cihazlar ve aletleri tasarlamakta, insan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulamakta, karar vermekte ve mühendislik araçlarının kullanım maliyetini azaltmakta kullanırlar, biyomedikal endüstrisinde, tıbbi araştırma laboratuvarlarında ve hastanelerde çalışabilirler.

(Kaynak: Yeditepe Üniv)

 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Bilgisayar programlarının tasarımı, geliştirilmesi, test edilmesi ve bakımı konularını ele alan mühendislik dalı. Diğer mühendislik dallarıyla karşılaştırıldığında çok yeni olan bu alanda sürekli yeni metodolojiler geliştirilmekte ve konu yavaş yavaş belli bir olgunluğa ulaşmaktadır. Temel mühendislik prensiplerinin bu dalda da uygulanması, önceden tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir sonuçların daha çok elde edilmesiyle Yazılım mühendisliği gerçek bir mühendislik dalı olma yolunda ilerlemektedir.

Günümüzde yazılım sistemleri; Bankacılık, Otomotiv, Sağlık, Şirket Yönetimi, Telekomünikasyon sistemleri ve Hava taşımacılığı gibi çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin çok önemli ve kritik bir parçasını oluşturmaktadır.

Yazılım Mühendisliği 1968 yılından bu yana var olan yeni bir mühendislik alanıdır. Yazılım Mühendisliği yeni bir mühendislik alanıdır.

Yazılım sistemlerinin mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarımı, üretimi ve işletilmesini hedefler. Bilgisayar sistemleri artık günlük hayatın her alanında yoğun ve etkin bir şekilde kullanılmakta olduğundan, Yazılım Mühendisliği tüm disiplinlerde uygulamaları olan bir alandır.

Yazılım Mühendisliği eğitim Programı, bilişim sektöründe yeterli bir eğitim almadan çalıştığını düşünen ya da tekrar eğitim alarak bilişim sektöründe yazılım geliştirme alanında çalışmayı planlayanlar içindir. Programa 4 yıllık lisans programlarını bitirmiş üniversite mezunları katılabilir.

(Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi)

 

 

Bağlantılar

www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=48611
 

Çok Okunanlar


BURSA TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMASI

ELEKTRİK - ELEKTRONİK VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ İŞ ALANLARI VE MESLEKLER NEREYE GİDİYOR ÇEVRİMİÇİ SEMİNER DÜZENLENDİ

Okunma Sayısı: 3744


Tüm Duyurular

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.