MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 BURSA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

FORMLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BALIKESİR   BURSA   ÇANAKKALE   YALOVA 
 

 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ/EN AZ UCRET TANIMLARI 2017
 
MÜHENDİSLİĞE HAZIRLIK SEMİNERLERİ
 
MİSEM DIŞI EĞİTİMLER
 
BAŞVURU FORMU
 
İŞ ARAYANLAR
 
ENERJİ ÖZELLEŞTİRİLEMEZ
 

EMO Bursa Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 116

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ÇALIŞMA PROGRAMI


>16. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

07.03.2018

 
16. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI
 

 

 

 

Giriş;

 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi‘nin 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 16. Olağan Genel Kurulu sonrasında oluşan Şube Yönetim Kurulu, Odamız ve TMMOB‘nin örgütsel bütünlüğü içerisinde 16.döneme ait planladığı çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

 

Şube Yönetim Kurulu Çalışmaları;

 

• Yönetim Kurulu`nun yapacağı çalışmalarda kolektif çalışma biçimi esastır. Alınacak kararlarda mümkün olan en geniş kesimin karar alma süreçlerine katılımı için çalışılacaktır. Üzerinde uzlaşılamayan başlıklar hakkında tartışma süreçleri ile oy birliği esasından hareketle karşılıklı ikna süreçleri işletilecektir.

• Yönetim Kurulu düzenli olarak her hafta toplanacak, anlık gelişmelere bağlı olarak olağanüstü toplantılar yapılacaktır.

• Yönetim Kurulu toplantılarına asıl üyelerin yanında yedek üyelerin ve Şube denetçilerinin de katılımı sağlanacak, bu sayede kolektif iş üretme pratiği hayata geçirilecektir.

• Yılda bir defa Şubeye bağlı İl/İlçe Temsilcilikleri ile Şube Koordinasyon toplantıları yapılacaktır.

• Tüm Yönetim Kurulu üyeleri Şube‘nin düzenleyeceği dönemsel etkinliklerin en az birinden sorumlu olacaktır.

• Tüm Yönetim Kurulu üyelerinin Şube bünyesinde kurulacak komisyonların en az birinden sorumlu olması ve komisyonların hazırlayacağı raporların bu üyeler tarafından Yönetim Kurulu gündemine taşınması sağlanacaktır.

 

Şube Denetçileri;

 

• Şube Denetçileri Yönetim Kurulu Yazman ve Sayman üyeleri ile eş güdümlü çalışacaktır.

• Temsilcilik denetlemeleri, mevcut işleyiş içerisindeki ihtiyaçlar ve denetçilerin çalışma koşullarına dair düzenlemeler öncelikli olarak bu üyeler tarafından belirlenecektir.

• Temsilcilik denetlemeleri sonrasında oluşturulacak raporlar önce Yazman veya Sayman üye tarafından incelenecek, ardından da Yönetim Kurulu‘nun gündemine taşınacaktır.

• Şube Denetçileri bağlı birimlerini yılda en az iki kez denetleyeceklerdir.

• Şube Denetçilerinin yaptığı denetlemeler sonrası yönetim kurulu üyeleri ve şube denetçileri genel bir değerlendirme toplantısı yapacaklardır.

 

TMMOB‘ye bağlı Odalar, Emek ve Meslek Örgütleri, Kent Konseyleri ve Forumlarla ilişkiler;

 

• TMMOB‘ye bağlı Odaların birimleri ile şube coğrafyasındaki İKK`ları düzleminde ilişkiler kurulmaya devam edilecektir.

• Başta Bursa‘da olmak üzere tüm emek ve demokrasi güçlerinin bir arada iş üretebileceği platformlarda aktif olarak yer alınacaktır.

• Meslek alanlarımızdan kent gündemini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendiren tüm etkinliklerde ve platformlarda yer alınacaktır.

• Ülkemizin daha yaşanabilir hale gelmesi için elektrikli ulaşım, yenilenebilir enerji, elektromanyetik kirlilik, ışık kirliliği gibi konularda çalışmalarda bulunmak ve toplumu bilgilendirmek.

 

Üniversiteler ile ilişkiler;

 

• Şubemiz coğrafyasındaki Uludağ Üniversitesi (UÜ), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile var olan ilişkiler daha da geliştirilerek kurumsallaştırılacaktır.

 

Belediyeler, Dağıtım Şirketleri ve Sektör Dernekleri ile ilişkiler;

 

• Kamu yararına protokoller çerçevesinde belediyelerle ve dağıtım şirketleri ile ilişkiye geçilecek ve var olan ilişkiler geliştirilmeye çalışılacaktır.

• Dağıtım bölgelerinde yaşanılan problemler tespit edilecek, çözümleri için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

• Şubemiz coğrafyasındaki sektör dernekleri ile odamız uzmanlık alanları, eğitim ve örgütlenme faaliyetlerimiz konusunda ilişkiler kurulacaktır.

 

Teknik Büro Hizmetleri;

 

• Teknik Büro, SMM üye ve üyelerin mesleki faaliyetleri kapsamındaki mesleki denetimine yönelik çalışmalarda bulunacaktır.

• Temsilciliklerdeki personel, Temsilci ve Temsilci Yardımcılarına mesleki denetim konusunda zaman zaman büro tarafından eğitim verilecektir.

• SMM bürolarının ziyaret edilmesi Teknik Büro tarafından planlanacaktır. Benzer faaliyet Şubeye bağlı İl/İlçe Temsilcilikleri ve Mesleki Denetim Büroları‘nda da hayata geçirilecektir.

• Bilirkişilik hizmetlerimizin daha nitelikli yapılması için bilirkişi havuzumuz genişletilecek, işsiz meslektaşlarımıza bu listelerde öncelik tanınacaktır.

 

Eğitim;

 

• Odamıza üye tüm disiplinlerin mesleki gelişimine ve güncel teknolojileri takip etmesine yarar sağlayacak olan eğitim, söyleşi, seminer, firma sunumları planlanacaktır.

• MDK‘ların kendi alanlarına yönelik eğitimleri örgütlemesi için eş güdümlü çalışılacaktır.

• 2015 yılında başlatılan Mühendislik Hazırlık Semineri kapsamı ve uygulama alanı genişletilerek sürdürülecektir.

• MİSEM eğitimci havuzunun arttırılması için çalışmalar yürütülecektir.

• Şube merkezinde düzenlenen eğitimlerin Temsilciliklerde de yapılmasına çalışılacaktır.

• Mühendislik eğitimleri ile ilgili eğitim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak, eğitimdeki çarpıklıklar, ve yetersizliklere yönelik önlemler üzerine çalışmalar yürütülecektir.

 

Üye İlişkileri ve Örgütlenme, EMO-Genç Çalışmaları;

 

• İşyeri ziyaretlerine programlı şekilde devam edilecektir.

• Ziyaret edilen iş yerlerindeki üyelerin düşünceleri, talepleri doğrultusunda çalışma yapılacaktır.

• İşsiz meslektaşlarımıza iş bulma konusunda Şube Yazmanı koordinatörlüğün- de çalışmalar yürütülecektir.

 • İşyeri temsilciliklerini daha etkin bir hale getirerek, bunları yaygınlaştırma yönünde çalışmalar yürütülecektir. İşyeri temsilciliklerinden oluşacak "İşyeri Temsilciler Kurulu" ile yılda bir değerlendirme toplantısı yapılacak, Odamızın işyerlerindeki çalışmaları değerlendirilecektir.

• MİSEM veya diğer ücretli eğitimlerde işsiz üyelerimize ve EMO-Genç üyelerimize yönelik üye lehine ücret düzenlemesi yapılacak ve yeni mezunların işe girene kadar tüm eğitimlerden ücretsiz yararlanmaları için çalışma yürütülecektir.

• Öğrenci üye örgütlülüğümüz olan EMO-Genç‘in kendi özerk yapısına herhangi bir müdahalede bulunmadan örgütlülüğünün geliştirilmesi için araçlar geliştirilecektir.

• Üniversitelerde yaygın olarak yapılmakta olan "EMO Tanıtımı" sunumları kesintisiz sürdürülecek, diğer yandan üniversitelerdeki duyuru panosunun aktif kullanımı, Eğitimler, teknik geziler, sosyal aktivitelerin duyurularının buralara ulaştırılması sayesinde EMO-Genç üyelerimizin katılımı sağlanacaktır.

• 16. Dönemde yapılması planlanan çalışmaların ana amacı öğrenci üyelerimizin mezun olduktan sonra da Oda süreçlerinde aktif olarak yer almasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra birlikte iş yapabilme yetisini kazandırabilmek öğrenci üyelerimizin kendi aralarında tanışma, kaynaşma ve dayanışmasını arttıracak etkinliklerle Oda aidiyetlerini arttırmak, mesleğimizin icra edilmesi konusunda toplumsal sorumluklarımızı tartışmak ve bunu geliştirmek temel hedeflerimiz olacaktır.

• Ziyaret edilen işyerlerinde, öğrenci üyelerimize staj olanakları sağlanmasına yönelik olarak çaba gösterilecektir.

• EMO-Genç yönetimlerinin düzenli toplanması sağlanacak ve EMO-Genç temsilcilerinin Şube yönetim kurulu ile toplanmalarına katılımının sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

• EMO Örgütlülüğünün Geliştirilmesi amacıyla detaylı çalışmalar yapılacaktır.

 

Basın-Yayın Faaliyetleri;

 

• Odamız etkinliklerinin üyeye yansıtıldığı yayın faaliyetleri (bülten, kitap, broşür, web sayfası vb.) periyotlarına uygun bir şekilde düzenli olarak yayımlanmaya devam edecektir. Şubemizce hazırlanan e-bültenin 3 ayda bir düzenli olarak çıkarılması için çalışmalar yapılacaktır.

• Şubemizin ve Odamızın çalışmalarını, etkinliklerini, raporlarını vb. bilgilerin üyelerimiz ve kamuoyuna başta elektronik tabanlı çözümler olmak üzere yazılı/sesli/görüntülü yöntemlerle en geniş şekilde duyurabilmenin yollarını gerçekleştirecek araçları ortaya çıkarıcı çalışmalar yapılacaktır.

 • Odamıza üye meslek alanlarına yönelik olarak özellikle Şubemiz komisyonları marifetiyle belirli aralıklarla raporlar hazırlanması ve bunların kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.

• Şube Haber Bülteni‘nin meslek alanlarımızdan doğru teknik içeriğinin zenginleştirilmesi, belirlenen periyotta yayınlanması için çalışmalar yürütülecektir. Yayın Komisyonu düzenli olarak toplanacak, bültende dosya konuları belirlenerek önceden hazırlık yapılması sağlanacaktır.

 

Temsilcilik Çalışmaları;

 

• Şube Denetçilerinin tüm temsilcilikleri yılda en az iki defa denetlemesi planlanacaktır, denetleme sonrası oluşturulacak raporlar sayesinde temsilciliklerin idari ve mali işleyişi ile Şube merkezinin eş güdümlü olması sağlanacaktır.

• Şubemizin ekonomik durumu dahilinde tüm temsilcilik personeli ile yılda en az bir defa toplantı yapılacak ve örgütsel işleyiş konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacaktır.

• Şube merkezinde düzenlenen eğitimler başta olmak üzere Temsilciliklerimizdeki üyelerimizin ihtiyaç duyduğu başlıklarda eğitimler/etkinlikler düzenlenecektir.

• İhtiyaç halinde ve temsilciliklerin görüşleri doğrultusunda Şube bünyesinde düzenlenecek olan dönemsel etkinliklerin temsilciliklerde de düzenlenmesi sağlanacaktır.

• Bu programda ifade edilen yaklaşımların Temsilcilikler düzleminde de hayata geçirilmesi için çaba sarf edilecektir.

 

Komisyon Çalışmaları;

 

Şubemiz işleyişinde önemli bir yer kaplayan mesleki ve sosyal etkinliklerin altyapısının hazırlanması ve bunların gerçekleştirilmesi, meslek alanlarımıza yönelik görüş/rapor/çözüm önerilerinin üretilmesi amacıyla komisyonlar kurulacak ve bu komisyonlar arasındaki eş güdümün sağlanması amacıyla da 6 ayda bir komisyon yürütmeleri ile toplantı yapılacaktır. Çoğu zaman karşılaşılan komisyonlara katılım konusundaki olumsuz durumlar için her komisyonun kendi koşullarına uygun önlemler alınacaktır. Her komisyonun dönem başında kendi çalışma programını oluşturması sağlanacak ve bu raporlar Şube Yönetim Kurulu‘na sunulacaktır. Her komisyon toplantı raporlarını düzenli olarak Yönetim Kurulu‘na iletecek ve komisyonlardan sorumlu Yönetim Kurulu asıl/yedek üyeleri sorumlu oldukları komisyonlarla ilgili bilgilendirmeyi Yönetim Kurulu toplantılarında yapacaktır.

 

Aşağıdaki komisyonların kurulması için üye anketi yayınlanmıştır.

 

1-    Yazılı ve Sosyal Medya Komisyonu,

 

2-    Sosyal Etkinlikler ve Teknik Seminerler Komisyonu

3-    SMM Komisyonu

4-    Elektronik Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu

5-    Enerji Komisyonu

6-    Asansör ve Elektrikli Taşıyıcılar Komisyonu

7-    Yapı Denetim Komisyonu

8-    Ücretli ve İşsiz Mühendis Komisyonu

9-    Kent ve Bölge Sorunları Komisyonu

10- Yapı Elektronik Sistemleri ve Tesisatları ( YEST ) ve Elektronik-Haberleşme Komisyonu

11- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

12- Kadın Komisyonu

 

Dönemsel Etkinlikler;

 

16. Dönem`de aşağıdaki etkinliklerin yapılması planlanmaktadır.

 

•          ELECO 2018 Ulusal Sempozyumu,

•          Özgün Proje Yarışmaları,

•          ELECO 2019 Uluslararası Sempozyumu,

•          Yapay Zeka

•          Endüstri 4.0

•          EMO-Genç Kurultayı

 

Sonuç olarak;

 

Burada sunulan program bir çerçeve niteliğindedir. Çalışma dönemi süresince gelişmelere bağlı olarak, programa yeni hedefler eklenebilecek veya bazı hedefler diğerlerine göre öne çıkabilecektir.

 

Bizler;

 

• Üyesine değer veren ve onun sorunlarına sahip çıkan, çözüm üreten çalışma tarzımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

• Şubemizde oluşturulan bilgi birikimi ve deneyimin diğer şubelerimize ve üyelerimize aktarılması için gerekli çabayı göstereceğiz.

• Şube çalışmalarında tüm örgütü kucaklayan, katılımcılığı esas alan bir anlayışı sürdüreceğiz.

• Şube Komisyonlarını; hedeflenen çalışmalara göre oluşturacağız.

• Meslek alanlarımızla ilgili eğitim, belgelendirme, örgütlenme, kanunlar, yönetmelikler, standartlar ve şartnameler konusunda, çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

• Mesleki denetimin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına çalışan Meslek Odaları tarafından yapılmasını savunmaya devam edeceğiz.

• Çalışma yaşamını olumsuz yönde etkileyen işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin günümüz koşullarına uygun olarak, TMMOB ve bağlı Odaların denetimini arttırıcı yönde yeniden düzenlenmesi için çaba göstereceğiz.

• Demokratik Kitle Örgütleri, Sendikalar, Meslek Kuruluşları ve yerel yönetimlerle var olan ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusundaki çalışmalara devam edeceğiz.

• TMMOB`nin ve Şubemiz coğrafyasındaki İKK`larının gerçekleştireceği çalışmalara aktif destek vereceğiz.

• EMO Bursa Şubesi`nin TMMOB örgütlülüğü içindeki yerinin önemini bilerek, demokrat yapısını koruma ve geliştirme konusunda yoğun çaba sarf edeceğiz.


 

 

16. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (93 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri