MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 BURSA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

FORMLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BALIKESİR   BURSA   ÇANAKKALE   YALOVA 
 

 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ/EN AZ UCRET TANIMLARI 2017
 
MÜHENDİSLİĞE HAZIRLIK SEMİNERLERİ
 
MİSEM DIŞI EĞİTİMLER
 
BAŞVURU FORMU
 
İŞ ARAYANLAR
 
ENERJİ ÖZELLEŞTİRİLEMEZ
 

EMO Bursa Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 116

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ELEKTRİKLİ ULAŞIM SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU BASIN AÇIKLAMASI


BASIN AÇIKLAMASI


 

ELEKTRİKLİ ULAŞIM SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU

BASIN AÇIKLAMASI

 

 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa ve Eskişehir Şubeleri olarak 14-16 Nisan 2011 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlemeyi hedeflediğimiz  ‘`Elektrikli Ulaşım Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi`` nin amacını, bu sempozyumdan beklenen faydaları, sempozyumun gerekliliğini sizlerle paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

 

Elektrikli Ulaşım Sistemleri Sempozyumu, Elektrikli Ulaşım Sistemleri konusunda Üniversitelerde, Kamu kurumlarında  ve Endüstride bulunan araştırmacıları, uygulamacıları ve karar vericileri bir araya getirerek bu alanlarda dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmaları değerlendirmek, aynı zamanda bu alanda yapılacak gerekli planlamaların bilimsel verilerle gerçekleştirilmesini sağlamayı ve ulusal yatırımların arttırılmasını hedeflemekteyiz.

 

Ulaşım, günlük yaşamın en önemli parçalarından birisidir. Hızlı ve çarpık kentleşmeyle birlikte özellikle "Ulaşım ve Trafik" olgusu son yıllarda kent yaşamında sorun olarak ilk sıraya oturmuştur.


Hızlı kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışının beraberinde getirdiği sorunlar hiç kuşkusuz ulaşım sektörüne de yansımaktadır. Kentleşme oranı toplumun ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin bir göstergesi olarak görülebilir. Ancak planlı kentleşme; mevcut alt yapısıyla bir bütündür. Bu nedenle ulaşım ve onun bir parçası olan trafikle ilgili yapılacak planlamalar ve çözüm önerileri de bütünlük içerisinde olmak zorundadır.
Ulaşım ve trafikteki alınan yanlış kararlar ve uygulamalar artık kentlerimizdeki yaşamı tehdit etmekte ve ekonomik gelişmeyi olumsuz yönde etkilemektedir.

 

Elektrik Mühendisleri Odası Bursa ve Eskişehir Şubeleri ülkemizin güzide Üniversiteleri, değerli bilim insanları  ve sektörlerdeki uzman firmalarla birlikte, Elektrikli Ulaşım Sistemleri Sempozyumu başlığı altında  Raylı Sistemler ve Elektrikli Kara Taşıtları konularının ele alınmasının yararlı olduğunu düşünmektedir. Konularla ilgili Kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin de katkılarıyla çalışmalar en verimli şekilde ele alınmak istenmektedir.

 

Raylı Sistemler

 

Uzun yıllardır ülke olarak değerlendiremediğimiz ve dünyadaki uygulamalara paralel olarak ülkemizde gelişimini sağlayamadığımız Raylı sistemler konusunda;  Şehirler arası ve ülkeler arası Hızlı tren sistemlerini, Kent İçi Toplu Taşımacılık konusunda Metro, Hafif Raylı Sistem, Tramvay,  Kablolu İnsan Taşıma Sistemleri, Monoraylı Toplu Taşım Sistemleri,  Finüküler sistemlerinin planlanması, teknolojilerindeki gelişmelerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

 

Ülkemizin bu alanlarda ulusal yatırımlarını akılcı yöntemlerle geliştirmesinin bir başlangıcı olarak düşündüğümüz sempozyumumuz bu alanda ortak akıl ilkesinin işletilmesine yardımcı olacağını düşünmekteyiz.

Bugün ve gelecekte, kentlerimizde raylı sistemlere ciddi anlamda ihtiyaç olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Raylı sistemlere olan bu önemli talebe karşılık, bu güne kadar ülkemizde yapılmış raylı sistem uygulamalarının genel olarak, özenli bir planlamaya dayandığını söylemek güçtür. Oysa diğer kentlerde de raylı sitemlerin uygun koşullarda gerçekleştirilmesi başlangıç yatırımlarının iyi planlanmasına bağlıdır.

 

Ülkemizde kentsel raylı sistemlerin özelliklerini içeren bir veri tabanı bulunmamaktadır. Gerekli bilgiler her bir belediyede ayrı ayrı mevcut olmasına karşılık bu verilere toplu olarak ulaşmak mümkün değildir. Bu durumda sistemlerin karşılaştırmalı performans değerlendirmeleri yapılamamaktadır. Her yerel yönetim kendi raylı sistemlerinin çok verimli işletildiğini ve yapılan yatırımların akıllıca olduğunu belirtmelerine karşın, mevcut bir veri tabanının oluşturulup güncellenmemesi, bu konunun gereğince aydınlatılmamasını engellemektedir. Böylesi bir veri tabanının oluşturulmasında ve güncellenmesinde, gerekli bilgi birikimine sahip olan Kamu kurumlarımız yada Üniversitelerimizde bir işbirliği odağı oluşturulabilir.

 

Dünyadaki kentsel raylı sistemlere ilişkin en önemlisi taşıtlarla ilgilidir. Bu gelişmelerde giderek bu araçların daha pahalı olması ve standartlaşmak yerine çeşitlenmesi yönünde olup, kentsel raylı sistemlerin yaygınlaşması karşısında ciddi bir engel oluşturacak niteliktedir.

Genel bir değerlendirme, araçların raylı sitemlerde belirleyici bir yeri olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, raylı sistem tasarımlarında araç seçimini sıradan bir iş olarak görmemek, araç-yol-terminal etkileşimini de gözeterek planlama çalışmalarının başlangıcında araç karakteristiklerini belirlemek gerekmektedir.

 

Araçlar konusunda gerekli önlemler alınmadığı taktirde, giderek kentsel raylı sistemlerin yaşama geçirilmesini engelleyecek ölçüde pahalı hale geleceği kuşkusunu duymamak elde değildir. Bu nedenle konunun ivedilikle ve ciddi biçimde ele alınması zorunlu bulunmaktadır. Köklü çözüme ise herhalde , gerekli sanayinin geliştirtmesi yönünde çabalarla ulaşılabilecektir.

 

Raylı sistemlerin ulaştırma sistemi ile bütünleştirilmesi yaşamsal önem taşıyan bir gerekliliktir. Bu nedenle, gereken koordinasyonun yapılmaması durumunda, raylı sitemlerden beklenen etkinlik sağlanamayacaktır.


Bu amaçla Şubelerimiz Sekreteryalığında düzenlenen Sempozyumu sonucunda hedeflediğimiz görüşler aşağıda belirtilmiştir.


1. Hazırlanan ulaşım etütleri bilimsel temele dayalı araştırmaları içermelidir.
2. Ülkenin ve Kentlerin kaderini etkileyecek büyük projeler halkın, kentlinin tartışmasına açılmalıdır. Meslek kuruluşlarının, uzman kişilerin ve üniversitelerin görüşleri mutlaka alınmalıdır.
3. Kent gelişimine göre belirlenen hedefler doğrultusunda imar durumu gözden geçirilmeli ve buna göre toplu taşımcılığa önem veren ulaşım sistemleri planlanmalıdır.
4. Ulaşım sistemleri seçimi ve etütlerinde ciddi planlama, proje ve mühendislik çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalarda bireysel taşımacılık politikaları yerine toplu taşımcı politikalar tercih edilmelidir.
5. Kent nazım planı ile bütünleşik olarak hazırlanmış, kentsel ulaşım planı olmadan, herhangi bir ulaşım türünü seçmek, kalıcı bir ulaşım yatırımına girişmek ve ona öncelik vermek, kente ve kentliye karşı işlenmiş bir suçtur.
6. Ulaşım sistemi, yolcuların yolculuk ihtiyaçlarına en uygun şekilde aktarma yapmalarına imkan verecek bütünleşik bir sistem olarak tasarlanmalıdır.
7. Ulaşım araçlarının yarattığı gürültü, hava kirliliği ve çevre sorunlarından kaynaklanan olumsuzlukların en aza indirilmesi planlama sırasında dikkate alınmalıdır.
8. Raylı taşımacılık sistemi seçiminde güzergahtaki yolculuk talebine en uygun olan tür (hafif metro, metro, tramvay vb.) seçilmelidir.
9. Kentsel ulaşımda yararlanılacak tüm makina, techizat ve ekipmanın ülkemizde üretilmesi sağlanacak şekilde her türlü destek verilmelidir.
10. Projelerde kullanılacak güvenli bir veri tabanının oluşturulması ve kamunun kullanımına açık olması sağlanmalıdır.

 

 

 

Elektrikli Otomobiller

 

Ülkemiz için yeni teknolojiler olarak değerlendirebileceğimiz ve Dünya ile eş zamanlı olarak Ar-Ge faaliyetlerine başladığımız elektrikli araçlar (otomobil vb.) konusunda mesleğimiz acısından yapılması gereken yönetmelikler,  Araçlar için Elektrik dolum istasyonları, İstasyonların denetimi, İstasyonların enterkonnekte elektrik ağına etkileri, Batarya ve Şarj Teknolojileri konularında çalışmalar gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Gerçekleştireceğimiz Sempozyum ve Sergimizin bu alanda tüm katılımcılara yararlı olacağı gibi Sektörde de belirleyici ve yol gösterici olacağına inanıyor katılımınızı ve desteğinizi bekliyoruz.

 

Ülkemizde Elektrikli otomobil üzerinde çalışan firmalarımız bu alanda ciddi Ar-Ge çalışmaları yaptığını biliyoruz. özellikle elektrikli araç üretiminde, Pil üretiminde motor üretimine kadar çalışılıyor. Elektrikli araç üretmek Türkiye açısından bugün itibariyle sorun değil. Dünyanın en kusursuz araçları Türkiye‘de üretiliyor. Bu konuda mühendislerimiz çok iyi.

 

Türkiye‘nin, Ar-Ge‘ ye tasarıma, markalaşmaya önem vererek, otomobil sektöründe daha yüksek katma değerli, daha ileri teknolojide üretilen ürünlerin ortaya koyması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye‘nin sadece dünyadaki diğer markaların burada montajını yapan ve pazarlayan konumdan, yeni markalar oluşturan, yeni teknolojiler geliştiren, tasarımcı bir konuma yükselme gerektiğini düşünüyoruz. Elektrikli otomobillerin  şarj edilmesiyle ilgili şarj istasyonları konusunda mevzuatın teknik alt yapı ile çıkartılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.


Çok Okunanlar


BİRLİĞİMİZİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ!

Okunma Sayısı: 2550


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.