MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 BURSA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

FORMLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BALIKESİR   BURSA   ÇANAKKALE   YALOVA 
 

 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ/EN AZ UCRET TANIMLARI 2017
 
MÜHENDİSLİĞE HAZIRLIK SEMİNERLERİ
 
MİSEM DIŞI EĞİTİMLER
 
BAŞVURU FORMU
 
İŞ ARAYANLAR
 
ENERJİ ÖZELLEŞTİRİLEMEZ
 

EMO Bursa Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 116

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

BASIN AÇIKLAMASI


BASIN AÇIKLAMASI


 

İzmit Körfez Geçişi ve Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu Projesi

BAOB Görüşü

 

T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2009 yılında ihalesi gerçekleştirilen İzmit Körfez Geçişi ve Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu Projesi, çeşitli boyutları ile hem Bursa kentinin hem de ülkemizin değerlendirmesi gereken bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Proje`nin ihalesinin 22 yıl 4 aylık yapım ve işletme dahil süre teklifi ile "Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay İnşaat Ortak Girişimi ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından imzalandığını yakın zaman önce basın yolu ile öğrendik. Yaptığımız incelemede projenin uygulanması aşamasında görülen bazı önemli noktaları kamu oyu ile paylaşmayı görev olarak bilmekteyiz.

ULUABAT GÖLÜNE ETKİSİ :

421 kilometre uzunluğunda olacağı açıklanan, İstanbul �Bursa arasını 1 saate, İstanbul-İzmir arası seyahat süresini 3,5 saate indireceği duyurulan proje ile ilgili olarak adı geçen otoyol projesinin Bursa � Mustafakemalpaşa arasında yer alan bölümünün büyük kısmı Uluabat Gölü güney kıyısından ve Ramsar Alanı olarak ilan edilmiş alanın içinden geçmektedir. Söz konusu güzergâhın jeomorfolojik ve topoğrafik özellikleri gereği ancak çeşitli köprüler ve viyadükler yapılarak otoyolun bölgeden geçirilmesi mümkün görünmektedir. Edindiğimiz bilgiler 11 kilometrelik bu geçişin 3 adet köprü ve viyadükle yapılacağı, viyadüklerin doğrudan göl tabanına basarak geçeceği yönündedir.

 

Proje 1997 yılı öncesinde projelendirilmiş olduğundan 23.06.1997 tarihli ÇED Yönetmeliği`nin Geçici 2. Maddesi uyarınca ÇED kapsamı dışına çıkarılmıştır. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü değişen  yasal düzenlemelerin söz konusu otoyolun projesinin yeniden gözden geçirilmesine gerek duyulduğundan bahisle verdiği olumlu görüşü değiştirmiş ve durumu Karayolları Genel Müdürlüğü`ne iletmiştir. Buna karşın proje güzergahında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Ülkemiz 1998 yılında Ramsar Sözleşmesi olarak anılan "Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi"ne imza koymuştur. Ramsar sözleşmesinin imzalanmasının ardından T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ`Nİ çıkarmıştır.  Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ülkemizde onaylanmış ilk yönetim planı olup, Uluabat Gölü ve çevresinde yer alan faaliyetler ULUABAT GÖLÜ YÖNETİM PLANI`na göre yürütülmektedir

 

Otoyol güzergahı ekolojik etkilenme sınırına teğet olarak ve tümüyle Ramsar Alanı içinden geçmektedir.  Söz konusu güzergâh Uluabat Gölü`nün Ramsar Alanı ilan edilmesine neden olan Karabatak (Phalacrocorax pygmaeus) kolonilerinin en yaygın olarak yer aldığı bölge olduğu gibi, Uluabat Gölü, biyolojik üretim yönünden eutrophic (bol gıdalı) göllerimizden biridir. Planktonlar ve dip canlıları bakımından zengin oluşu, değişik türden çok miktarda canlının üremesi ve beslenmesi için ideal bir ortam oluşturmuştur. Göldeki yüz binlerce kuşun varlığı bunun en önemli göstergesidir. Gölde 21 değişik balık türü saptanmıştır. Anadolu�ya kuzeybatıdan giren kus göç yolu üzerinde yer alması ve önemli kus alanlarından Kus Gölü�ne çok yakın mesafede bulunması sebepleriyle Uluabat Gölü kus varlığı yönünden sadece ülkemizin değil, Avrupa ve Ortadoğu`nun da en önemli sulak alanlarından biridir. Uluabat Gölü dünya çapında yok olma tehlikesi altında olan kuş türlerinden küçük karabatağın ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. Uluabat Gölü, yine dünya çapında yok olma tehlikesi altında olan tepeli pelikanın da önemli beslenme ve kışlama alanıdır. Uluabat Gölü halen endüstriyel, evsel, tarımsal ve mekanik olarak giderek kirlenmekte olan bir sulak alandır. Göl çevresinde yer alan yerleşim, endüstri ve havzadaki kötü toprak kullanımından kaynaklanan kirlilik giderek artmaktadır. Gerek otoyolun yapım aşamasında ve gerekse yapımdan sonraki işletme aşamasında ortaya çıkacak sorunlar bölgede yaşayan canlıların yaşamını derinden etkileyecektir. Gürültü ile kuşların üremeleri arasındaki ilişkiyi inceleyen biliminsanları gürültünün arttığı bölgelerde kuşların üreme oranlarının düştüğünü bilimsel olarak kanıtlamışlardır. Otoyol inşaatı süresince ortaya çıkacak çimento, hafriyat atıklarının neden olacağı fiziksel kirlilik yanında, bölgedeki ekolojik yaşamın derinden etkileneceği açıktır. Otoyolun işletilmesi aşamasında ise bölgeden geçen araçların egzos emisyonları, lastik tozları, yağ ve benzeri atıkları nedeniyle Uluabat Gölü`nün kirlenmesi ve koruma altında bulunan türlerin bölgeden kaçması ile yaşamlarını sürdürmeleri olanaksız hale gelecektir.

 

Otoyolun Uluabat Gölü kıyısından geçeceği güzergah üzerinde yer alan Akçalar Mahallesi ve Fadıllı Köyü`nde 50`den fazla sertifikalı tarım yapan, ürettikleri ürünleri bu sertifikalar ile yurtdışına ihraç eden üreticilerde otoyolun hem arazilerinin üzerinden geçmesi nedeniyle çok sayıda meyve ağacı kaybedecekler hem de otoyolun gerek inşaatı ve gerekse işletilmesi döneminde ortaya çıkacak kirlilik nedeniyle bu sertifikalarını yitirebileceklerinden gelir kaybına da uğrayacaklardır. Uluabat Gölü kıyısında zengin topraklar üzerinde tarım yapan bölge üreticileri zaten bölgenin topografik yapısı nedeniyle büyük topraklara sahip olmadıklarından, otoyol nedeniyle yapılacak kamulaştırma sonucunda önemli oran toprak kaybına da uğramış olacaklardır.     

 

Öte yandan otoyol güzergahı üzerinde Bursa İli Nilüfer İlçesi sınırları içinde yer alan İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü tarafından 6 yıldır Akçalar Mahallesi sınırları dahilinde kazı çalışmaları sürdürülmekte olan AKTOPRAKLIK Höyüğü, Marmara Bölgesi`nin insanlık tarihini 2000 yıl geriye çekmiş 7000 yıllık bir yerleşmedir. Otoyol projesi Aktopraklık Höyüğü için saptanmış Arkeolojik SİT alanı içinden de geçmektedir. Proje hazırlığı aşamasında bu konuda Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından da otoyol güzergahının değiştirilmesi yönünde karar bulunmaktadır. Bursa KTVKK tarafından verilen karara göre otoyolun güzergahı değiştirilmek durumundadır.

 

Uluabat Gölü dünya üzerinde sadece 40 gölün sahip olduğu YAŞAYAN GÖL-LIVING LAKES unvanına sahip TEK göldür. Uluabat Gölü, Uluslararası Yaşayan Göller Ağı`nın (International Living Lakes Network) üyesidir. Bölgeden geçecek otoyol ile ilgili olarak Uluslararası Yaşayan Göller Ağı tarafından  T.C. Hükümetine bir uyarı yazısı gönderilmiştir. Otoyol ihalesinin yapıldığı günlerde ülkemizin imza koyduğu Uluslar arası Ramsar Sözleşmesi`nin uygulanmasını izleyen Ramsar Convention on Wetlands, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı`na bir yazı ile durumu aktarmış ve otoyolun yapımından vazgeçilmesini istemiştir. Ayrıca İhaleyi alan şirketlere hitaben bu açıklamada yer alan hususlar yazılı olarak iletilmiş ve kendileri bilgilendirilmiştir. Konsorsiyumun yabancı üyesi İtalyan şirketinin, şirket merkezine bile bilgi aktarılmıştır. Buna karşın ihaleyi alan kuruluşlar hiçbir biçimde konu ile ilgilenmemişlerdir.

 

Yapılmak istenen otoyolun, 20 Şubat 1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak 1 Eylül 1984`de yürürlüğe giren  AVRUPA`NIN YABAN HAYATI VE YAŞAMA ORTAMLARINI KORUMA SÖZLEŞMESİ-BERN SÖZLEŞMESİ`nin 1.,2.,3., 4., 5. ve 6.  maddelerine, 27 Aralık 1996 tarih ve 22860 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak 12 Mayıs 1997`de yürürlüğe giren BİYOÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ`nin 1., 3., 6.,7.,8., 9., ve 14.maddelerine, 17 Aralık 1966 tarih ve 12480 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak 12 Eylül 1967`de yürürlüğe giren KUŞLARIN HİMAYESİNE DAİR MİLLETLERARASI SÖZLEŞME-PARİS SÖZLEŞMESİ`nin  2., 4., 10., 11. Maddesine, 17 Mayıs 1994 tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak 13 Kasım 1994`de yürürlüğe giren  ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME-RAMSAR SÖZLEŞMESİ`nin tüm hükümleri dikkate alındığında Uluabat Gölü kıyısından geçecek güzergahının değiştirilmesi gerektiği açıktır.

 

TARIM ARAZİLERİNE OLAN ETKİSİ :

 

Otoyolu` un geçiş güzergahı ile ilgili basılı veya sayısal veriler birçok kez resmi yazılarla ilgili kurumlardan istenmesine rağmen Uluabat Gölü ve Orhangazi geçişlerinin dışında kesin veriler elde edilememiştir. Bu nedenle yok edilecek verimli tarım arazileri ve zeytinlik alanlara ait kesin bilgilerin sunulması mümkün olmamakla beraber Orhangazi bölümünde yaklaşık 2200 adet zeytin ağacı ile 10 ha I. Sınıf tarım arazisinin yok edileceği yerelde yapılan toplantılarda sivil toplum kuruluşları tarafından dile getirilmiştir. Gemlik, Bursa Uluabat geçişleri dikkate alındığında binlerce hektar I. sınıf tarım arazisi ile binlerce 100-200 yıllık zeytin ağaçlarının yok edileceği açıktır. Ayrıca otoyolun gerek inşaatı ve gerekse işletilmesi döneminde ortaya çıkacak kirlilik nedeniyle etkilenecek tarım arazisi ve zeytin ağaçları sayısının çok daha fazla olacağı açıktır.

Otoyolun geçeceği güzergah üzerinde iyi tarım uygulamaları ile üretim yapan,  sertifikalı tarım yapan ürettikleri ürünleri yurtdışına ihraç eden ve etme potansiyeli olan üreticilerde otoyolun hem arazilerinin üzerinden geçmesi nedeniyle çok sayıda meyve ağacı kaybedecekler hem de otoyolun gerek inşaatı ve gerekse işletilmesi döneminde ortaya çıkacak kirlilik nedeniyle bu sertifikalarını yitirebilecekleri gibi yeni sertifika başvuruları da yapılamayacağı için  gelir kaybına da uğrayacaklardır.

 

KÖRFEZ  KÖPRÜSÜNE  DEMİRYOLU GEÇİŞİNİN YAPILMAMASI :


21. yüzyılın ulaşım aracının hızlı tren olduğu kabul edildiği bu  günlerde. İstanbul-Bursa-İzmir Hızlı Tren Hattı`nın yapımı aşamasında olan İstanbul-İzmir Otoyolu projesi kapsamında yapılacak olan, İzmit Körfez Köprüsü üzerindeki demiryolu hattı yapılmayacağı  değişik mecralarda yetkililer tarafından belirtildi.   İzmit Körfez Köprüsü üzerine demiryolu hattı yapılmaması durumunda, İstanbul-İzmir Hızlı Tren Hattının yapılması imkansız hale gelecektir. Bu nedenledir ki, Bursa`yı da yakından ilgilendiren bu kararın tekrar gözden geçirilmesi ülkemiz için önemlidir.

 

KÖRFEZ KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEN GEÇECEK HIZLI TREN HATTININ YARARLARI

 

1- Ankara � İstanbul hızlı tren hattı uzunluğu mevcut projeye göre yaklaşık 50 � 55 km daha kısa olacaktır. bu durum, ulaşım süresinin 20 � 25 dk. kısalmasına sebep olacaktır. 3 saat olması öngörülen yolculuk süresi 2.5 saate inecektir.

2- Körfez köprüsünü geçen hızlı tren hattı gebze ilçesinde mevcut demiryolu hattına bağlanabilecektir.

3- Mevcut ihaleli hattın, Köseköy ile Gebze arasında İzmit kent merkezi ve diğer yerleşimler dikkate alındığında ağırlıklı olarak tüneller ile geçilmesi gerekmekte olup, maliyeti de yüksek olacaktır.

4- Mevcut ihaleli hatta göre boyu daha kısa olacağı gibi, geçtiği güzergah itibariyle, yapım maliyeti daha düşük olacaktır.

5- Mevcut ihaleli hattın uzunluğu kadar bir hat yapmakla, Ankara`yı hem İstanbul`a hem de Bursa`ya bağlamak mümkün olacağı gibi yapım maliyeti de daha düşük olacaktır.

6- İlerleyen dönemlerde İstanbul-İzmir hızlı tren hattında Balıkesir-Manisa-İzmir bağlantısında ekonomi sağlanacaktır.

7- Bursa-Kestel-Yenişehir hattının yapılması ile demiryolu ağı bütünleşmiş olacaktır. böylece Yenişehir havaalanı da işlerlik kazanmış olacaktır.

8- İstanbul`dan bursa`ya çok kısa bir bağlantı ile ulaşmak mümkün olacaktır.

9- Güney marmara bölgesine yapılacak olan liman  ile doğrudan bağlantı sağlanacaktır.

 

Yapılması önerilen İstanbul-Bursa-İzmir hızlı tren hattı`nın uzunluğu 500 km civarında olup, İstanbul`dan İzmir`e erişim süresi en fazla 2.5 saat olacaktır. ihalesi yapılmış olan İstanbul-İzmir otoyolu projesi kapsamında yapılacak olan, İzmit körfez köprüsü üzerindeki demiryolu hattı, yapılan zeyilname ile kaldırılmıştır. İzmit körfez köprüsü üzerine demiryolu hattı yapılmaması durumunda; İstanbul-İzmir hızlı tren hattının yapılması imkansız hale gelecektir. bu nedenledir ki, bu kararın tekrar gözden geçirilmesi ülkemiz ve İzmir için de çok önemlidir.

 

Demiryolu hattının körfez köprüsü üzerinden bağlanmaması durumunda;

Sakarya � Bilecik üzerinden bağlantı sağlamak gerekecektir ki bu durumda da demiryolu hattının 250-300 km. uzatılarak Bursa`ya bağlanması gerekecektir. bu durumda da 450-500 km.yi bulacak olan İstanbul � Bursa demiryolu hattı fizibil olmaktan çok uzak kalacaktır.

 

Sonuç olarak, söz konusu proje için ihale yapılmış,  imzalar atılmış  ve inşaat faaliyeti yeni  başlamamıştır.

 

 

·         Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere, çocuklarımızın emaneti olan Uluabat gölünün Otoyol Güzergahından etkilenmemesi, ülkemizin imza koyduğu uluslar arası sözleşmelerle ihtilafa düşmemek için henüz kamulaştırma ve inşaat faaliyetleri başlamamışken otoyol projesinin  Uluabat gölüne zarar vermeden inşa edilebilmesi ve Ototoyolun bu kesiminin güzergahın değiştirilmesi için çalışmaların başlatılması, çalışmalara BAOB bileşenlerinin dahil edilmesi düşünülmelidir.

 

·         Projenin tarım arazileri üzerindeki etkisinin minimum seviyelere çekilmesi önemli bir gerekliliktir.

·          İzmit körfez köprüsü üzerine 2x1  demiryolu hattının geçirilmesi ile bölgesel ve ulusal kazançlar yaratılacak verimlilik  tekrar değerlendirilmelidir.

 

 

Bursa Akademik Odalar Birliği

21.12.2010


Çok Okunanlar


BİRLİĞİMİZİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ!

Okunma Sayısı: 1859


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.