MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 TANITIM

   · 

EMO NEDİR?

   · 

EMO'NIN AMAÇLARI

   · 

ÜYELİK KOŞULLARI

   · 

ODA ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

   · 

ŞUBELER

   · 

TEMSİLCİLİKLER

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ODA ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ


Odanın karar, yürütme ve yardımcı organları şunlardır:

Karar ve Yürütme Organları:

  1. Oda Genel Kurulu
  2. Oda Yönetim Kurulu
  3. Oda Onur Kurulu
  4. Oda Denetleme Kurulu

Yardımcı Organlar:

  1. Koordinasyon Kurulu
  2. Bilimsel Kurul
  3. Yayın Kurulu
  4. Komisyonlar

Karar ve Yürütme Organları

1) Oda Genel Kurulu

İki yılda bir Şubat ayında toplanır. Genel Kurulu, doğal delegeler ile Şube genel Kurullarında üye sayısının %2‘si oranında seçilmiş delegelerden oluşur ve delege sayısının çoğunluğu ile çalışmalarına başlar. Genel Kurul gündemine aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur:

a) Başkanlık Divanın seçimi

b) Çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması, görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulu‘nun aklanması

c) Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu ile TMMOB Genel Kurulu‘nun delege adaylarının ve TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB denetleme Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının belirlenmesi, duyurulması ve seçimler.

2) Oda Yönetim Kurulu

7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Oda Yönetim Kurulu Genel Kurul‘da alınacak kararları uygular. Oda işlerini genel kurulun yönlendirici kararları çerçevesinde yürütür. Gerekli gördüğü durumlarda Şube Genel Kurullarına katılarak çalışmaları izler. Oda ile TMMOB arasında işbirliği ve iletişimi sağlar. Gerektiğinde Onur Kurulu‘nu ve/veya Denetleme Kurulu‘nu göreve çağırır. Oda ve üye hakkında açılan davalarda Oda‘yı temsil eder, sav ve savunmalarda bulunur.

3) Oda Onur Kurulu

Oda Genel Kurulunca iki yıl süre ile seçilmiş 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Odanın yürülükte bulunan Yasa, Tüzük ve Yönetmelik esaslarına göre çalışmalarının devam ettirilmesi, meslek ve meslek yaşamının genel ahlaki ilkelerinin korunması konusunda Oda üyelerince aykırı hareket edilmesi halinde gerekli başvuru üzerine tedbirler ve kararlar alır.

4) Oda Denetleme Kurulu

Genel Kurulunca iki yıl için seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Oda‘nın hesaplarını ve bunlara bağlı bütün işlemleri en az üç ayda bir denetleyerek hazırlayacağı raporu Oda Yönetim Kurulu‘na sunar.

Yardımcı Organlar

1) Oda Koordinasyon Kurulu

Oda‘nın yönetim birimleri arasında uyumlu çalışmayı sağlamak, hizmetlerin yürütülmesinde ortaya çıkacak aksaklıkları giderme önlemlerini araştırmak, Oda Yükümlülüklerinin sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesinde yönetime yardımcı olmak amacıyla kurulumuş bir kuruldur.Oda Koordinasyon Kurulu , TMMOB Yönetim Kurulu üyesi , Oda Yönetim Kurulu , Şube Yönetimlerinin asil üyeleri ile gerekli görüldüğünde Oda Onur ve Oda Denetleme Kurullarının asil üyelerinden oluşur. Koordinasyon Kurullarının çalışma yöntemi bir yönetmelikle belirlenir.

2) Bilimsel Kurul

Oda bilimsel kurulu meslek dallarındaki ana sorunlar ile sektörel bazdaki bilimsel ve teknik konularda değerlendirme yapmak ve çözüm önerileri üreterek Oda yönetimine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Oda bilimsel kurulu Şube yönetim Kurullarının kendi içlerinden seçeceği ikişer aday ile her şubenin üye sayısının %2 si oranında göstereceği adaylardan oluşur. Oda yönetim kurulu üyeleri bilimsel kurulun doğal üyeleridir.

3) Yayın Kurulu

EMO bünyesinde yayınlanan Elektrik Mühendisliği Dergisi (Son sayı: 433, Baskı Adedi:28.000) Cumhuriyet Gazetesi ile beraber çıkarılan Cumhuriyet Enerji (Son sayı:8, Baskı Adedi:60.000) mesleki yayınlar ve güncel yayınlar için oluşturulan bir kuruldur. EMO‘nun yayın politikalarını belirler.

4) Komisyonlar

Oda yönetim kurulu çeşitli etkinliklerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için çeşitli komisyonlar oluşturur. Komisyonlarda çalışacak kişileri yönetim kurulu seçer. Komisyonlar yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.