MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ESKİŞEHİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

AİDAT ÖDEME FORMU

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BİLECİK   ESKİŞEHİR   KÜTAHYA 
 

 
 
 
 
2013 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI
 

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ESKİŞEHİR ALPU’DA YENİ SANTRALA HAYIR!


BASIN AÇIKLAMASI


 
Eskişehir Alpu ilçesinde kurulması düşünülen Kömürlü Termik Santral konusunda TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu`nun basın açıklaması ektedir.
 

 

ESKİŞEHİR ALPU`DA YENİ SANTRALA HAYIR!

 

Eskişehir`in verimli topraklarının ve lüle taşı yataklarının yer aldığı Alpu Ovası`na kurulması planlanan termik santral, Türkiye`deki mevcut santralların yüzde 40 kapasite ile çalışarak tüketimi karşıladığı, elektrikte arz fazlası sorununun oluştuğu bir dönemde; hem gereksiz, hem pahalı, hem de çevreyi kirletecek yanlış yatırım kararlarından biridir. Üstelik bu yatırım,  Eskişehir Alpu-Tepebaşı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan kömür rezerv alanı ve enerji üretim alanı işletme hakkının, değer tespiti bile yapılmaksızın devredilmesine dayanmaktadır. Özelleştirme İdaresi`nin ilanına göre 26 Ocak 2018`de toplanacak tekliflerin ardından elektrik satış fiyatı üzerinden ihale yapılacaktır. Buraya kurulacak kömür santralına ihalede belirlenecek fiyat üzerinden EÜAŞ tarafından alım garantisi verilecek olması Türkiye`nin üretilmeyen elektriğe ve doğalgaza para ödemek zorunda kaldığı alım garantisi bataklığına yeniden çekilmesi anlamına gelmektedir.

Bilindiği üzere elektriğin depolanması henüz teknik olarak mümkün değildir, bu nedenle elektriğin üretildiği anda tüketilmesi gerekmektedir. Bu durumda öncelikle Alpu`da yapılacak yeni bir santrala Türkiye`nin ihtiyacı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Halen elektrikte kurulu gücü 83 bin 229 megavat (MW) olan Türkiye`nin 2017 yılı en yüksek elektrik ihtiyacı 47 bin 660 MW olarak gerçekleşmiştir. Kurulu güç gereksinimden 35 bin 569 MW daha fazladır, yani yüzde 75 oranında yedek güç zaten mevcuttur. TEİAŞ`ın 2017-2026 Yılları Türkiye Puant Tahmini`ne göre en yüksek artış senaryosunda dahi bugünkü mevcut kurulu güç 2026 yılı ihtiyacından yüzde 24.5 daha fazladır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eski Bakan Taner Yıldız da birçok defa elektrikte arz fazlası olduğunu dile getirmişlerdir.

Elektrik ihtiyacı yalnızca üretim kapasitesi ile değil aynı zamanda tüketim ihtiyacının karşılanması ile de tarif edilmektedir. Türkiye`nin 2016 yılı elektrik tüketimi 278 milyar kilovat saat (kWs); Kasım sonu itibarıyla 2017 yılı tüketimi de 264,5 milyar kWs olmuştur. Yılsonunda bu rakamın 290-292 milyar kWs`e çıkması beklense de, bu rakam Türkiye`deki mevcut kurulu santralların yüzde 40 kapasite ile çalıştırıldığını göstermektedir. TEİAŞ`ın 2017-2026 brüt elektrik tüketim tahminlerine göre mevcut kurulu güç yüzde 47.6 kapasiteyle çalıştırılırsa 2026 yılı için düşük senaryoda tüketilecek enerjiyi; yüzde 51.7 kapasiteyle baz senaryoda tüketilecek enerjiyi; yüzde 56.2 kapasiteyle çalıştırılırsa da yüksek senaryoda tüketilecek enerjiyi karşılayabilecek düzeydedir. Üstelik EPDK`dan lisans almış ve şu anda inşaatı süren toplam 26 bin 500 MW`lık güce sahip santrallar bu kapasiteye dahil edilmemiştir.

Görüldüğü üzere Türkiye`nin ne bugün, ne de yakın gelecekte Alpu`da yeni bir santral kurulmasına ihtiyacı yoktur.

Elektrik üretimi için ihtiyaç olmayan bir tesisin "elektriğin yerlileştirilmesi" gerekçesi ile yapılmak istenmesi ise mümkün değildir. Çünkü çok genç olan mevcut tesislerin kapatılması hem israf getirecek, hem de ödenecek tazminatlar açısından büyük mali yükler oluşacaktır.

Dünyada son yıllarda özellikle çevre ve insana yönelik zararları nedeniyle enerji üretiminde kömürün payının azaltılması girişimleri hız kazanmıştır. Kömürün yanması sonucu atmosferde biriken karbondioksit (CO2) emisyonu nedeniyle sera etkisi yarattığı, bunun da iklim değişikliğine yol açtığı; ayrıca çevreyi, havayı, toprak ve yeraltı sularını kirlettiği bilinen bir gerçektir.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Alpu`da yapılması planlanan santralın 360 MW gücünde 3 üniteden oluşacağı ve toplam gücünün 1080 MW olacağı hesaplanmaktadır. Bu rakamlara göre santral yılda ortalama 7 bin 200 saat çalıştırılırsa 6.3 milyon ton kömür yakarak yaklaşık 7.5 milyar kWs elektrik üretecektir. Proje için kömür üretim alanı dahil 1250 hektar alan kullanılacak ve santral yaklaşık 1.6 milyar dolara mal olacaktır. Sonuçta 1.6 milyon ton taban ve uçucu kül olmak üzere yılda toplam 1 milyon 950 bin ton atık oluşacaktır.

Bu atığın olumsuz etkileri yalnızca termik santralın yakın çevresinde değil, rüzgar ve topografyanın özelliklerine bağlı olarak uzak mesafelerde de görülebilecek, hatta kükürt ve azot oksitler rüzgarla birlikte atmosfere ulaştıklarında, su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek asit yağmurlarına neden olabilecektir. Avrupa Çevre Ajansı`nın Avrupa`da Hava Kalitesi-2013 Raporu`na göre hava kirliliğindeki etken maddeler, kalp ve damar hastalıkları; akciğer ve karaciğer hastalıkları; merkezi sinir sistemi, üreme sistemi hastalıkları;  solunum yolu iltihapları, astım, hatta kanser gibi birçok hastalığa ve erken ölümlere yol açmaktadır.

Paris İklim Anlaşması`nda tüm dünya ülkeleri, dünya sıcaklık artışı bu yüzyılın sonuna kadar 2C ile sınırlandırılmazsa dünyanın felakete sürükleneceği konusunda hemfikir olmuşlardır. Türkiye de bu ülkeler arasındadır. Ancak Ekim 2017 tarihli AB-Türkiye Enerji İşbirliği İçin Yeni Bir Strateji (Bruegel-Brussels European Global Economic Laboratory) raporunda, sıcaklık artışının en önemli nedeni olan karbondioksit salımının Avrupa`da azalmaya başladığını ancak Türkiye`de hızla arttığını göstermektedir. Bunun en önemli nedeni termik santrallardır.

Tüm bu olumsuz faktörlerin yanında kömür yakan termik santrallarda üretilen elektrik enerjisi pahalıya mal olmaktadır. Serbest piyasada 2017 yılı ortalama elektrik satış fiyatı kilowattsaat başına 16.5 kuruş civarında oluşmuştur. Hükümet 20 Kasım 2017 tarihinde çıkardığı bir kararname ile kömür kullanan elektrik üretim santrallarından alınacak elektrik için 20.135 Kr/kWs bedel tespit etmiş ve 2024 yılına kadar ÜFE/TÜFE`ye bağlı fiyat artışları ile bu tür santrallardan elektrik alımına garanti vermiştir. Görüldüğü gibi verilen bedel ortalama fiyattan yüzde 22 daha pahalıdır. Dolayısıyla kömür santrallarının Türkiye`de elektrik fiyatının artması yönünde de etkisi vardır.

TMMOB, enerji kullanımını bir insan hakkı olarak kabul etmekte ve enerjinin insanların çağdaş bir yaşam sürdürebilmesi için vazgeçilemez bir etken olduğuna inanmaktadır. Bununla birlikte enerjinin üretilirken ve kullanılırken çevreye vereceği zararın da en alt seviyede tutulması gerektiğine inanır. Her projede mutlaka toplam fayda analizinin yapılması, sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini ve enerji projelerinde son karar vericinin enerji tesisinin yapılması düşünülen yerde yaşayanlar olması gerektiğini savunur.

Bu ilkelerden hareketle elektrik enerjisi ihtiyacı açısından gerekli olmayan, olası tüm önlemler alınsa bile çevreye geri dönülmez zararlar verecek ve pahalı elektrik üretecek olan Alpu Termik Santralı`nın yapılmasında hiçbir kamu yararı bulunmadığı ortadadır. TMMOB olarak karar vericileri, kamu kaynaklarının boşa harcanmasına neden olacak bu santral yapımından ve kamu kaynaklarının haksız kullanımına yol açacak alım garantili işletme hakkı devri modeliyle yapılacak özelleştirmeden acil olarak vazgeçmeye çağırıyoruz.

 

TMMOB ESKİŞEHİR İL KOORDİNASYON KURULU

22 Aralık 2017TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKİN

23.11.2020
 


Çok Okunanlar


ŞUBE BÜLTENİNİN 6.SAYISI YAYINDA!

ELEKTRİK ENERJİSİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI İLE EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLU OLSUN !

8 MART EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN !

Okunma Sayısı: 42


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.