MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANTALYA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ANTALYA   BURDUR   ISPARTA 
 

 
FORMLAR
 
ÖLÇÜM BASVURU DİLEKCESİ
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 

EMO Antalya Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 21

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

“EN UCUZ VE TEMİZ ENERJİ TASARRUF EDİLEN ENERJİDİR!”- (08.01.2019)


BASIN AÇIKLAMASI

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI

 

"En Ucuz ve Temiz Enerji Tasarruf Edilen Enerjidir!"

 

Her yıl Ocak ayının ikinci haftası dünyada enerji tasarrufu haftası olarak kabul ediliyor. Enerji tasarrufunu arttırmak konusunda bireysel tüketim alışkanlıklarını değiştirmenin ötesinde, yerel ve ulusal düzeyde uygulanacak politikalar geliştirmek gerekiyor. Bu durumda üretilen milli gelir başına tüketilen enerjinin düşürülmesi akla gelen ilk seçenek oluyor. Enerji yoğunluğu kavramı ulusal düzeyde enerji verimliliğini incelerken dikkate alınacak kavramların başında geliyor.

 

Türkiye`de enerji verimliliği konusu her geçen gün daha da önem arz etmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin farkına varılması ile birlikte enerji verimliliği çalışmalarının önemi hızla artmaktadır. Bir ülkede enerji verimliliğini en yüksek seviyede sağlayabilmek için, ülkedeki potansiyellerin değerlendirilmesi ve uluslararası standartlarına paralel olarak yasal, idari ve yapısal gerekliliklerin gerçekleştirilmesi ile ilgili bir strateji belirlenmesi öncelikli ve kaçınılmaz bir durumdur.

 

Enerji kaynakları açısından kısıtlı kaynaklara sahip ve dışa bağımlı olan ülkemiz için enerji ihtiyacımızın yeterli, güvenilir ve ekonomik olarak sağlanması temel hedef olmakla birlikte, bu hedefe ulaşma yolunda enerjinin verimli kullanımı ve enerjide tasarruf sağlanması en önemli araçlardan birisidir. Enerji tasarrufu; "belli davranışları yerleştirerek, iyileştirme yöntemlerini uygulayarak veya yeni teknolojiler kullanarak, üretimi ve kaliteyi düşürmeden, sosyal yaşamın standardını korumak suretiyle, enerjiyi daha etkin kullanmak" demektir.

 

Ülkemizde sanayi kesimi ve konutlar, enerji tüketiminin en yüksek oranda gerçekleştiği yerler olduğu için, enerji tasarrufu yapılması gereken öncelikli yerlerdir. Bu nedenle üretimden, tüketime yaşamın her alanında enerjinin verimli, akılcı, etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır.

 

Tüketilen bu enerji ise tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağırlıklı olarak fosil yakıtlardan (petrol, doğal gaz ve kömür) karşılanmaktadır. Bağımlılığın yüksek olduğu petrol ve doğal gaz ihtiyacımızın  ise, tamamına yakın bölümü ithal edilmektedir. Ülkemizi dışa bağımlı kılan bu durum, dövize bağlı fiyat artışları nedeniyle ülke ekonomisini ve aile bütçesini olumsuz olarak etkilemekte ve enerji harcamalarının her geçen gün aile ve ülke ekonomisindeki payını artırmaktadır.

 

Enerji tüketiminin ekonomik boyutunun yanı sıra çevreye olan olumsuz etkileri de bilinmektedir. Birey olarak; enerjiyi daha verimli kullanarak ve enerjinin gereğinden fazla tüketilmesinin önleyerek soluduğumuz havanın daha temiz ve sağlıklı olmasına katkı sağladığımızı, atmosfere daha fazla karbondioksitin atılarak yeryüzünün sıcaklığının yükselmesine (küresel ısınma), sel felaketlerine, buzulların erimesine ve meteorolojik yapının değişmesine sebep olan süreci yavaşlatmaya katkıda bulunduğumuzu unutmamalıyız.

 

Günlük hayatımızın ayrılmaz parçası olan; ısıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyacımızı karşılarken, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası fırın, ocak gibi cihazları, kullanırken ve satın alırken dikkatli seçim yaparak, çevremizin korunmasına ve aile bütçesine ciddi katkı yapabilmemiz mümkündür. Enerji tüketimimizi izlemek ve ona göre önlem almak çok önemlidir.  Yakıt, su ve elektrik faturalarınızdan tüketim miktarını kontrol ediniz bir önceki dönemlerle karşılaştırarak tüketim miktarındaki azalma ve artışların sebebini bulunuz. Bu davranış, enerji tüketimindeki alışkanlıklarınızı irdelemenizi ve enerji tasarrufuna yönelmenizi sağlar.

 

Enerji verimliliği, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye`nin de en önemli öz enerji kaynağı olma potansiyeline sahiptir.

 

Enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerji arzındaki yüzde 75 civarındaki dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, üretimde ve günlük yaşamda enerji yoğunluğunun düşürülmesi; tüm enerji zincirinde verimliliğin artırılması, üretim, iletim ve dağıtımda verim düşüklüğü ve kayıp-kaçakların azaltılması, sanayi üretiminde verimlilik artırıcı teknolojilerin uygulanması, binaların rehabilitasyonu, verimli elektrikli ev aletleri ve ofis cihazlarının tercih edilmesi, ulaşımda enerji verimliliği zincirinin oluşturulması, ilgili bütün tarafların eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi ile sağlanabilecektir. Unutulmalı ki, enerji verimliliğinin sadece enerji sektörü için değil, tüm ekonomi üzerinde çok yönlü etkileri nedeniyle yadsınamaz olumlu katkıları vardır.

 

Enerji verimliliği uygulamalarının etkinleştirilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması; yeterince değerlendirilmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının harekete geçirilmesi; birincil enerji tüketimi ve elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması, Ülke ekonomimiz için öncelikli hedef olmalıdır. Gelecek nesillere hem ekonomisi güçlü hem de çevre açısından yaşanabilir bir ülke bırakmak istiyorsak biran evvel enerji konusunda gereken tüm tedbirleri almamız gerekmektedir.

 

"Enerji yoğunluğu" diye nitelendirilen kavram, yeni teknolojilerle hayata geçirilmeli; çok enerji tüketen ve çevreye de zarar veren teknolojiler terk edilmelidir.

 

ÖNERİLERİMİZ;

 

 • ·         Gerçekçi bir enerji politikası hazırlanmalı, ve gerçekçi hedefler konulmalıdır. Geniş katılımlı istişare toplantılarıyla genel kabul gören politikalar oluşturulmalıdır.
 • ·         Devlet Nükleer enerji tartışmaları yerine Enerji Verimliliği ve Tararrufa odaklanmalı, ve dikkatleri buraya çekmelidir.
 • ·        İlgili Meslek Odaları-Endüstri-Üniversite-Hükümet işbirliği sağlanmalı ve Enerji bakanlığı ve TUBITAK bu işbirliğinde etkin rol oynamalıdır.
 • ·         Kalkınmada enerji kullanımını azaltan, enerjiyi verimli kullanan, enerjiyi yerli ve yenilenebilir kaynaklarla, yurt içinde üretilen ekipmanlarla temin eden bir modele geçiş sağlanması,
 • ·         Meskenlerde ve Endüstriyel tesislerde enerji israfı çok yüksek oranlardadır. Enerji tasarrufu vergi indirimi gibi teşviklerle cazip hale getirilmelidir.
 • ·         Belediyeler, mimarlar, ve müteahhitler enerji konularında eğitilmeli ve kağıt üzerinde kalan enerji yönetmelikleri hayata geçirilmelidir.
 • ·         Enerji verimliliği konusunda bir "Topyekün Seferberlik" ilan etmelidir. 
 • ·         İşleme değil, sonuçlara odaklanmalı ve başarı belirlenen hedeflere ulaşma seviyesiyle ölçülmelidir.
 • ·         Bina ve sanayi etütleri, enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve kimlik belgeleri uygulamalarını, yasak savmanın ve yasal zorunluluğu yerine getirmenin ötesine geçerek, bunların etkinleştirilmesi ve amacına uygun olması için TMMOB ve bağlı ilgili Odalarının sorumlu-görevli olarak dahil edilerek yetkilendirilmesi,
 • ·         Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının anaokulundan başlayarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi, sürekli olarak yapılması, yeni kanal sosyal medyanın etkin olarak kullanılması, üniversitelerde ders konulması,
 • ·         Meslek ve sivil toplum kuruluşları, bilhassa EMO, enerji verimliliği gibi konularda etkin ve yaygın rol oynamalı ve önderlik etmelidir.

 

Enerji verimliliği, ülkemiz ekonomisinin gelişimine çok önemli bir katkı, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede etkin bir yöntemdir. Bu nedenle enerji verimliliği konusunda yapılan tüm doğru uygulamaları destekliyoruz.

 

Bu vesileyle, uzmanlık alanlarımızla ilgili olarak gerek duyulduğunda yasalarla bize verilmiş yetkiler çerçevesinde meslek disiplinimiz ve ülke yararları açısından üzerimize düşenleri yapmaya, destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. 08.01.2019

İlhan METİN

Elektrik Mühendisleri Odası

Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı


 TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ`IN ÜYELERİMİZE SESLENİŞİ

11.05.2020
 


Çok Okunanlar


EMO ALANYA TEMSİCİLİĞİMİZCE KAHVALTI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

EMO MANAVGAT TEMSİLCİLİĞİ ÜYELERİMİZLE KAHVALTIDA BİRARADAYDIK

KALEİÇİ ROTARY KULÜBÜ`NDE `ENERJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ`

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ADEM MURAT YÜCEL`LE GÖRÜŞME

10 KASIM ÇELENK TÖRENİ

ANTALYA ŞUBEMİZ ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU TOPLANTISINA KATILDI

TİYATRO`DA ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK!

ŞUBEMİZDE ÇEVRİMİÇİ MİSEM ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

ÜYELERİMİZLE TİYATRO ETKİNLİĞİ

SAAT UYGULAMASI ARTIK SONA ERSİN! (ANTALYA EKSPRES-24.11.2021)

Okunma Sayısı: 215


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.