MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ESKİŞEHİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

AİDAT ÖDEME FORMU

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BİLECİK   ESKİŞEHİR   KÜTAHYA 
 

 
 
 
 
2013 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI
 

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

YAPI RUHSATLARINDAN ISLAK İMZAYI KALDIRAN STANDARDIN YÜRÜTMESİ DURDURULDU


DUYURU


 
Danıştay 6. Dairesi, yapı ruhsatlarından “yapı sahibinin, müteahhidinin, şantiye şefinin, denetçilerin ve proje müelliflerinin ıslak imzalarını” kaldıran TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardı ve standarda ilişkin tebliğin 2. maddesinin yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararında, “yapılaşmaya ilişkin sürecin can ve mal güvenliği açısından hayati olduğu dikkate alındığında, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının bulunmasının son derece önemli olduğu” vurgulandı.
 

 TMMOB`nin Resmi Gazete`de 02.05.2018 tarihinde yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına ilişkin tebliğin 2. maddesi ve bu madde ile yürürlüğe giren 18.12.2017 tarihli TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına karşı açtığı davayı gören Danıştay 6. Dairesi, 17 Nisan 2019 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Dava dilekçesinde; yapı ruhsatı formundan yapı sahibinin, müteahhidin, şantiye şefinin, proje müellifleri ve fenni mesullerin (inşaat, elektrik mühendisi, vs.) ıslak imzalarının kaldırılması nedeniyle ruhsat veren idarelerin denetiminin zayıflayacağı, proje müelliflerinin telif haklarının yok sayıldığı, imzalamadıkları bir formdan sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığı, ruhsat formlarının inşaata başlama tarihi de işlenerek onaylı örneklerinin bir ay içinde ilgili meslek odasına gönderilmesine ilişkin düzenlemenin kaldırılmasının İmar Kanunu‘nun 28. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştü.

Danıştay 6. Dairesi`nin kararında, 3194 sayılı Kanun‘un 28. maddesinin 5. fıkrası uyarınca fenni mesullerin uzmanlık alanlarına göre yapım işlerinin denetimine ilişkin ayrıntılı bütün belgeler ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri raporunu idareye vermek ve yapı kullanma izin belgesini imzalamak mecburiyetinde olduklarının hükme bağlandığına işaret edildi. Fenni mesullerin yapı ruhsatlarında öncelikle bulunması gereken imzalarının formlardan kaldırılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı belirtilen kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yönetmelik ekinde yer alan yapı kullanma izni belgesi formlarında halen ilgili kişilerin imza hanelerinin bulunduğu görüldüğünden, yapı ruhsatı formunda belirtilen imzalarının kaldırılmasında, idareler tarafından bürokrasinin azaltılması amacı haricinde teknik veya hukuki bir gerekçe ileri sürülememiştir.

Öte yandan yapı ruhsatında ve projelerde imzası bulunan kişilerin değişikliği durumunda projelerin yeniden onaylanmasının ve yapı ruhsatındaki imzaların yeniden alınmasının ise zorunlu olmadığının düzenlendiği yönetmelik hükmünün de yorumundan, yapı ruhsatının ilk düzenlendiği aşamada imzaların alınmasının zorunlu olduğunda kuşku bulunmamaktadır."

"Mevzuata aykırılığı davalı da dile getirdi"

 

Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın savunma dilekçesinde de Yönetmeliğin bu hükmünün revize edileceğinin beyan edildiği kaydedilen kararda, "Dava konusu edilen düzenlemelerin mevzuata aykırılığı davalı idarece de dile getirilmiştir" denildi.

Fenni mesullerin (veya müellif, yapı müteahhidi vb.) yapı ruhsatı alınması sürecinde sorumluluklarının yalnızca projelerin hazırlanması veya taahhütname düzenlenmesi ile sınırlı olmadığı, tüm sürecin belgeye bağlandığı yapı ruhsatlarında imza atılması suretiyle yapıya ilişkin hususların hukuka ve fenne uygun olduklarının onaylanması gerektiği vurgulanan kararda, şu saptamalara yer verildi:

"Yapı kullanma izin belgeleri, yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak tamamlandığını gösteren ve yapının kullanımına izin veren onaylı belgeyi ifade etmekte olup, fenni mesullerin ve proje müelliflerinin yapı ruhsatı formundan imzalarının kaldırılması neticesinde, yapıya ilişkin yapı ruhsatı formu anılan kişilerin imzasına sunulmayacak olup, yapı kullanma izni belgelerinin bu kişiler tarafından imzalanmaya devam edilmesi sonucu ortaya çıkacağından, yapının inşa aşamasından kullanımına kadar olan zincirleme süreçte bir kopukluk da meydana gelmektedir.

Zira yönetmelik ekinde yer alan yapı kullanma izin belgelerinde halen bahse konu kişilerin imza hanelerinin yer aldığı kısımlar bulunduğundan, dava konusu düzenlemelerde bu açıdan da hukuka ve kamu yararına uyarlık görülmemiştir."

Uygulamada idareye sunulan taahhütnamelerin de sahte olabilme ihtimalinin bulunduğuna işaret edilen kararda, "Yapılaşmaya ilişkin sürecin can ve mal güvenliği açısından hayati olduğu dikkate alındığında, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının bulunması son derece önem arz etmektedir" denildi.

Danıştay 6. Dairesi, bu nedenlerle TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına ilişkin tebliğin 2. Maddesi ile bu düzenlemeye dayanılarak uygulamaya konulan TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKİN

23.11.2020
 


Çok Okunanlar


MÜHENDİSE ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ !

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİNDE GERÇEKLEŞEN MEZUNİYET TÖRENİNDE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARINA ROZET TAKILDI

EMO GENÇ BİLGİ AĞACI SEMİNERLERİ TAMAMLANDI

ŞUBEMİZİN 16.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ AHMET ŞAKAR, T.C. PRAG BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRİ BERAT DEMİRCİ CÖRÜT İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ, KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI EYÜP KAHVECİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 6.BÖLGE MÜDÜRÜ MEHMET AYDIN’I VE OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KÜTAHYA İL MÜDÜRÜ KAMİL UĞUR MUMCU’YU ZİYARET ETTİ

EMO-GENÇ BİLGİ AĞACI SEMİNERLERİ’NİN İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ İLE ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ) ARASINDA “EĞİTİM İŞBİRLİKLERİ” KAPSAMINDA PROTOKOL İMZALANDI

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCIMIZ SALİH EĞERCİ, 2. TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ FUARI (WENERGY EXPO) KAPSAMINDA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (EMO) İZMİR ŞUBESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU’NA KATILDI

Okunma Sayısı: 97


Tüm Duyurular

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.