MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 KOCAELİ ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

ÖNEMLİ EVRAKLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BOLU   KOCAELİ   SAKARYA   ZONGULDAK   BARTIN   KARABÜK   DÜZCE 
 

 
MİSEM BANNER
 
MİSEM DIŞI BANNER
 
ÜYELİK
 
ÜYELİKLE İLGİLİ BELGELER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 
TEMSİLCİLİK ADRES VE TELEFONLARI
 
SMM
 
EĞİTİMLER
 
ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU FORMU
 
ŞUBEMİZDE SATIŞA SUNULAN KİTAP LİSTESİ
 
ÇALIŞANLAR OLARAK HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?
 
TÜRKİYE’DE MÜHENDİS-MİMAR-ŞEHİR PLANCISI PROFİL ARAŞTIRMASI
 
DERGİ 437. SAYI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

5G İLE KORONA VİRÜS (COVID-19) SALGINI ARASINDA BİR İLİŞKİ YOK


BASIN AÇIKLAMASI


 
Şube Başkanımız Ahmet SÖZEN`in hazırladığı `5G İLE KORONA VİRÜS (COVID-19) SALGINI ARASINDA BİR İLİŞKİ YOK` basın açıklamasına ekte ulaşabilirsiniz.
 

 

5G İLE KORONA VİRÜS (COVID-19) SALGINI ARASINDA BİR İLİŞKİ YOK

Yüzyılı aşan bir süredir kullanılan Yüksek frekansa dayalı haberleşme teknikleri, önce radyo ve telsiz alanında ses, gelişen teknoloji ile birlikte sayısal veri aktarımına da olanak sağlaması nedeniyle, neredeyse tüm günlük hayatımızın bir parçası haline dönüşmüştür.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak uzun yıllardır bu teknolojinin etkisi olan iyonize olmayan radyasyonun sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerine dikkat çekerek, özellikle yoğun nüfusun olduğu yerlere kurulan baz istasyonlarına yönelik kamu denetiminin artırılması için mücadele ederken, diğer yandan da yurttaşlara özellikle cep telefonu seçimi ve kullanımı konusuna yönelik bilgilendirme çalışmalarını da yürütmüştür.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasına paralel olarak özellikle mobil veri için artan bir talep oluşmuştur.

Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalarla, önce ikinci nesil şebekeye geçilmiş, ardından üçüncü nesil şebeke kullanılmaya başlanmıştır.

1 Nisan 2016 tarihinde dördüncü nesil şebekeye, 4.5G adı altında geçiş yapılmıştır. İnternet ve her alana yayılan dijitalleşme eğilimi sonucu veri hızında artan bir talep ve ihtiyaç söz konudur.

Bu nedenle birçok ülkede, beşinci nesil (5G) kablosuz haberleşme teknolojilerine ilişkin kısmen ticari de olan pilot uygulamalara başlamıştır.

KORONA VİRÜS (COVID-19) Salgını tüm dünyada artarak etkisini devam ettirmektedir. Çeşitli medya ortamlarında, virüsün yayılması ve etkileri ile ilgili olmak üzere DOĞRU veya YANLIŞ çok farklı iddialarla karşılaşılmaktadır.

Resmi açıklamalara karşı olan güvensizliğin de etkisi ile bilgi kirliliği yaratan bu tür sosyal medya üzerinden paylaşımlar, insanları inanmaya itmektedir.

Son günlerde gündeme gelen ve sosyal medya ortamlarında da hızla yayılan iddialardan bir tanesi de, virüsün çeşitli ülkelerde yayılımı ve ölümcül etkileri ile 5G haberleşme sistemlerinin kullanımı arasında ilişki bulunduğunun ifade edilmesidir.

Neredeyse tamamı, bilimsel literatürlere atıfta bulunmadan, çeşitli farklı bilgileri bir araya getirerek, farklı sonuçlara ulaşan, akla uygun gibi görünen kanıları bildiren haberlerdir.

Bilimsellik iddiası oluşturmak adına, bilimsel literatürde yer alan ve herkesçe kabul edilmiş bilgilere atıfta bulunarak bilimsel bir görüşmüş gibi COVID-19 salgını ile 5G sistemleri arasında ilişki kurmaktadır.

Yeni Nesil 5G Haberleşme Sistemleri, dünyanın büyük çoğunluğunda olduğu gibi ülkemizde de temel olarak iki ayrı bant için düşünülmektedir:

İlk bant, S-Bandı olarak adlandırılan 3,5 GHz bandıdır.

Bu bant çok uzun yıllardır kullanılan, geleneksel olarak adlandırılabilecek 6GHz - altı bantlar arasında yer alır. Örneğin, ülkemizde Wi-Fi sistemlerinde 5,8 GHz`e kadar kullanım mevcuttur.

Bu bant çok eskiden beri kullanıldığı için, bu bantta çalışan haberleşme sistemlerinin insan sağlığına etkisi uzun bir süre önce çalışılmıştır.

Bu bant etkileri üzerinde tüm bilim insanlarının oluşturduğu ve kabul ettiği "BAŞVURU LİTERATÜRÜ"nün oluşumu üzerinden çok zaman geçmiştir.

Bu literatüre göre, kanuni olarak belirli güvenlik sınırları içerisinde çalışmaları zorunlu olan haberleşme sistemlerinin insan sağlığına olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Söz konusu güvenlik sınırları, Ülkemiz ve Uluslararası sağlık Örgütlerince belirlenmiştir. Belirlenen bu sınırlar, çeşitli devlet kurumlarının denetiminde titizlikle uygulanmaktadır.

5G sistemlerinde kullanılacak diğer bir bant ise 26 GHz bandıdır.

Bu bant ile ilgili çalışmalar daha yeni ve oldukça düşük sayıdadır.

Teknolojik ve ekonomik sebeplerle, bu bandın kullanımının önem kazanması nedeniyle, bu haberleşmenin insan sağlığı üzerine etkisini inceleyen bilimsel çalışmalar da tabi ki yenidir.

Yapılan çalışmalarda, vücut dokularında sıcaklık artışı olması gibi bazı etkilerin önemli olabileceği belirtilse de, hem sıcaklık artışı, hem de diğer etkilerin insanlarda geçici veya kalıcı sağlık sorunları yarattığına dair bulgular henüz mevcut değildir.

Bu bant ile ilgili çalışmaların daha yeni ve yetersiz sayıda olması nedeniyle biraz daha tedbirli olunması düşünülebilir.

COVID-19 ile haberleşme sistemleri arasında ilişki kuran iddiaların çoğu, 60 GHz bandı ile ilgili yapılmaktadır.

60 GH bandı, 5G Haberleşme Sistemleri bantlarından birisi değildir. Bu bant,  Wi-Fi sistemlerinde veya frekans kullanım hakkı (lisans) gerektirmeyen durumlarda kullanılacak bir bant olarak öne çıkmaktadır.

Daha yüksek veri transferine olanak sağlayacak olan 24-56 GHz frekans aralığındaki çalışmalar ise henüz teorik düzeydedir.

Virüsün ilk çıktığı yer olduğu söylenen Wuhan`da 5G kapsamında sadece 3 istasyon bulunmaktadır. Bu istasyonlar halen dünyada kullanılmakta olan mevcut 4G baz istasyonların geliştirilmesi şeklinde kurulmuş ve S-Bandı frekansları kullanmaktadır.

Biri ülkemizde olmak üzere dünya genelinde 188 baz istasyon ise Ar-Ge çalışmaları kapsamında kurulmuştur.

Ülkemizde sadece 1 test istasyonun bulunması; salgını nedeniyle neredeyse tüm kentlerimizde yoğun bakımda tedavi gören ve solunun güçlüğü çeken vatandaşlarımız ile 5G baz istasyonları arasından bir bağlantı olmadığını göstermektedir.

Bu banttaki sinyallerin oksijen molekülleri tarafından zayıflatıldığı çok uzun süredir bilinmektedir, ancak bu titreşim sıklığındaki /frekanstaki elektromanyetik dalgaların oksijeni emmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu iddialardaki kanılara ulaşmak bilimsel olarak mümkün değildir.

Ayrıca, iddialardaki gibi oksijen ve hemoglobin üzerinde etkisi olsaydı, bunun sonucu bütün hayvanlarda görülürdü.

Ülkemizde 5G sistemlerinin üretimi ve kullanımı üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Henüz 26GHz bandı ile ilişkili bir 5G çalışması başlatıldığına yönelik bir bilgi paylaşımı da bulunmamaktadır.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde ülkemizde de bu banda yönelik çalışmalar başlatılması beklenmektedir.

Ülkemizde 5G sistemleri üzerinde yürütülen mevcut çalışmalar, geleneksel bant olarak değerlendirilebilecek 3,5 GHz bandına yönelik olarak devam etmektedir.

Bilimsel bilgi kaynaklarına ve bu alanda oluşmuş olan mevcut bilimsel bilgi birikiminin ışığında,

5G Haberleşme Sistemleri ile COVID-19 Salgını arasında ilişki kurmak mümkün değildir.

 

08.04.2020

AHMET SÖZEN

TMMOB

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

KOCAELİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 


 TAŞINABİLİR UZATMA KABLOLARI

01.09.2021
 


Çok Okunanlar


BOLU TEMSİLCİLİĞİMİZ İLE RADSAN FİRMASI İŞBİRLİĞİYLE SEMİNER DÜZENLENDİ

EMO BOLU TEMSİLCİLİĞİMİZ İLE FURYADENT ARASINDA PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANDI

GEBZE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN BASIN AÇIKLAMASI

EMO GEBZE TEMSİLCİLİĞİMDE 2. KARİYER EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

EMO GEBZE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN GEBZE TİCARET ODASINA ZİYARET DÜZENLENDİ

EMO BOLU TEMSİLCİLİĞİMİZDE SMM TOPLANTISI YAPILDI

EMO GEBZE TEMSİLCİLİĞİ İLE ÖZEL GEBZE DOĞA HASTANESİ ARASINDA PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALADI

Okunma Sayısı: 168


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.