MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 KOCAELİ ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

ÖNEMLİ EVRAKLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BOLU   KOCAELİ   SAKARYA   ZONGULDAK   BARTIN   KARABÜK   DÜZCE 
 

 
MİSEM BANNER
 
MİSEM DIŞI BANNER
 
ÜYELİK
 
ÜYELİKLE İLGİLİ BELGELER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 
TEMSİLCİLİK ADRES VE TELEFONLARI
 
SMM
 
EĞİTİMLER
 
ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU FORMU
 
ŞUBEMİZDE SATIŞA SUNULAN KİTAP LİSTESİ
 
ÇALIŞANLAR OLARAK HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?
 
TÜRKİYE’DE MÜHENDİS-MİMAR-ŞEHİR PLANCISI PROFİL ARAŞTIRMASI
 
DERGİ 437. SAYI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR


GÜNDEM

 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kadın Komisyonu bir basın açıklaması yaparak, İstanbul Sözleşmesi’nin kadınların yaşam hakkının güvencesi olduğunu ve tartışmaya açılamayacağını belirtti. Açıklamada, “Aile yapısını bozuyor diye sözleşmeye karşı çıkmak, hane içinde kadının şiddet görmesini önlemek istememek ve meşrulaştırmak demektir” denildi. Açıklamanın tamamına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.
 

 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

 

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası sözleşmedir. Ancak bir süredir, sözleşmenin ilk imzacısı olan bu iktidarın, ona yakın kesimlerin ve bazı medya organlarının hedefi haline gelmiştir.

Sözleşmenin giriş bölümünde şu temel tespit yapılır; kadına karşı şiddetin yapısal özelliği toplumsal cinsiyete dayanır ve kadına yönelik şiddet, kadınlarla erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürüdür.

İstanbul Sözleşmesi Neyi Amaçlar?

2011 yılında İstanbul`da imzalanması nedeniyle İstanbul Sözleşmesi olarak anılan söyleşmenin tam adı, "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"dir ve Türkiye`nin ilk imzacısı olduğu sözleşme 1 Ağustos 2014`te yürürlüğe girmiştir.

5 temel amacı bulunmaktadır;

1- Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak;

2- Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek, kadınlarla erkekler arasında eşitliği yaygınlaştırmak;

3-  Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak;

4-  Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak;

5- Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak.

Kadına yönelik şiddeti insan hakkı ihlali ve ayrımcılık olarak tanımlayan sözleşme, taraf devletlere 4 temel görev yükler;

-          Şiddeti önle,

-          Şiddete uğrayanı koru,

-          Şiddetin failini yargıla,

-          Şiddeti önleyecek politikalar geliştir,

İstanbul Sözleşmesi Neden İptal Edilmek İsteniyor?

Türkiye`de her gün kadın katliamları yaşanıyor. Kadın cinayetleri önlenemiyor, kadına yönelik şiddet hız kesmiyor, yasalar uygulanmıyor, koruma tedbirleri alınmıyor ya da koruma tedbiri altında kadınlar katledilmeye devam ediyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu`nun yayınladığı rapora göre, 2019 yılında 474 kadın katledildi. 2020 yılının ilk yarısında da 155 kadın katledildi ve her yeni güne yine kadın katliamı haberiyle başlıyoruz.

Bir cins-kıyıma doğru giden bu süreci durdurmak için "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve "İstanbul Sözleşmesi" en önemli yasal güvencelerimiz. Bu yasal düzenlemelere rağmen kadına yönelik şiddet önlenemiyorken ve uygulamaların yetersizliği ortadayken neden sözleşme tartışmaya açılıyor?

Bir süredir basına servis edilenlere, köşelerde yazılanlara, tartışma programlarında konuşulanlara ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanına sunulan rapora bakarak şunu anlıyoruz ki sözleşmeye dair en büyük rahatsızlık "toplumsal cinsiyet eşitliği" kavramı. Bununla birlikte diğer gerekçeler, sözleşmenin Türkiye`ye dayatılmış olduğu, toplumun örf adet dini değerlerini ortadan kaldırdığı, imzalanırken aslında neyin imzalandığının bilinmediği, aile yapısını bozduğu, boşanmaları arttırdığı, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının aile kurumunu zayıflattığı, eşcinselliği özendirdiği olarak sıralanıyor.

İstanbul Sözleşmesi, 2011 yılında, bugün sözleşmeyi tartışmaya açan ve o gün de iktidar olan mevcut iktidarın ve mecliste yer alan partilerin hepsinin oyları ile oybirliğiyle kabul edilmiştir. Hazırlanmasında ve imzalanmasında Türkiye kadın mücadelesinin büyük emeği vardır. Ancak şimdi bir grup tarafından hedef haline getirilmiştir.

İstanbul Sözleşmesi`ni tartışmaya açmak, kadınların "hayır" dediği erkekler tarafındankatledilmesine göz yummak demektir.

Maddelerinde açıkça; kültür, töre, din, gelenek veya sözde "namus" gibi kavramların şiddet eylemine gerekçe olamayacağını belirten bir sözleşmeden, "toplumun örf adet geleneğini bozuyor" diye çıkmak istemek, bu gerekçelerle gerçekleştirilen şiddetin meşru olduğunu savunmak demektir.

Aile yapısını bozuyor diye sözleşmeye karşı çıkmak, hane içinde kadının şiddet görmesini önlemek istememek ve meşrulaştırmak demektir. Her fırsatta önemi vurgulanan aile kurumunu ayakta tutan dayanağın, kadınların hane içinde şiddete uğramaları halinde ses çıkarmamalarıyla mümkün olacağını savunmaktır.

Sözleşmeyi tartışmaya açanlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği eliyle kendilerine sağlanan eril imtiyazlardan ve kadınların üzerinden kurdukları ayrıcalıklı yaşamdan vazgeçmek istemeyenlerdir.

Bu ülkede;

Katledilen, tecavüze uğrayan, yok sayılan, taciz edilen, şiddet gören, çocuk yaşta evlendirilen, son sözleri "ölmek istemiyorum" olan, kendi kanıyla "kurtuldum" yazan kadınlar; cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan, homofobik transfobik nefrete ve şiddete maruz kalan LGBTİler; toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle okuyamayan, çalışamayan, düşük ücrete mahkum edilen, hane içinde emeği görülmeyen, hakları gasp edilen milyonlar varken,

Onlara diyoruz ki; Eril saltanatınızı ve ataerkil sisteminizi kabul etmiyoruz!

Susmuyoruz!

Korkmuyoruz!

İtaat etmiyoruz!

Haklarımızdan da hayatlarımızdan da vazgeçmiyoruz.

İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam hakkının güvencesidir ve tartışmaya açılamaz.

 

Elektrik Mühendisleri Odası

Kadın Komisyonu

28.07.2020

 


Çok Okunanlar


TRAFO MERKEZLERİ TASARIMI EĞİTİMİ ONLİNE DÜZENLENDİ

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER EĞİTİMİ ONLİNE DÜZENLENDİ

PATLAYICI ORTAMLARDA ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ ÇEVRİMİÇİ DÜZENLENMİŞTİR.

Okunma Sayısı: 26


Tüm Gündem

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.