MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ESKİŞEHİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

AİDAT ÖDEME FORMU

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BİLECİK   ESKİŞEHİR   KÜTAHYA 
 

 
 
 
 
2013 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI
 

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TÜRK TELEKOM’DA KURUMSAL HAFIZA SİLİNİYOR


BASIN AÇIKLAMASI


 
Elektrik Mühendisleri Odası`nın, Türk Telekom`da teşvik adı altında çalışanların emekliliğe zorlanması ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, kurumdaki yönetim krizinin faturasının, deneyimli ve nitelikli meslektaşlarımıza ve çalışanlara kesilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, “Bugün yaşanan yönetim, altyapı ve mali zafiyetin en büyük nedeni yıllardır sürdürülen özelleştirme ve piyasalaştırma politikalarının yanı sıra şirketin yönetim kadrolarının, siyasi iktidarın kendi iç çekişmeleri kapsamında biat ve siyasi aidiyetlerine göre belirlenmesidir” denildi.
 

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI

 

TÜRK TELEKOM`DA KURUMSAL HAFIZA SİLİNİYOR

 

Türk Telekom‘da bitmeyen senfoni; yeniden yapılanma, nitelikli ve deneyimli meslektaşlarımızın emekliliğe zorlanması…

Türk Telekom (TT), daha önce defalarca olduğu gibi yurtdışı danışmanlık firmalarından büyük paralar karşılığı satın aldığı, ancak sonuçları iyi hesaplanmamış yeniden yapılanma – reorganizasyon çalışmaları ve deneyimli kadroları emekli olmaya zorlayan teşvik uygulamaları ile yine gündemdedir.

Siyasi iktidarın rekor özelleştirme diye sunduğu imtiyaz hakkı devrinin ardından Türk Telekom`un bugün geldiği durum ortadadır. Bugün yaşanan yönetim, altyapı ve mali zafiyetin en büyük nedeni yıllardır sürdürülen özelleştirme ve piyasalaştırma politikalarının yanı sıra şirketin yönetim kadrolarının, siyasi iktidarın kendi iç çekişmeleri kapsamında biat ve siyasi aidiyetlerine göre belirlenmesidir. Bunun sonucunda da özelleştirme sürecinin fiilen başladığı 2006 yılından bu yana geçen 15 yılda,  genel müdürler dahil yönetim kadroları sürekli değişmektedir. Dolayısıyla şirket asli işine odaklanmak yerine sürekli yeniden yapılanma çalışmaları ile meşgul olmaktadır.

Bunun son örneği Boston Consulting Group`a yaptırılan ve açıklandıktan hemen sonra kısmen iptal edilen yeniden yapılanma çalışması olmuştur. Bu çalışma kapsamında TT Yönetim Kurulu tarafından bazı bölge müdürlüklerinin kapatılacağı duyurulmuş ancak yerel halkın güçlü tepkisi ile karar uygulanmadan iptal edilmiştir. Hatta kararın iptal duyurusu kapatılması planlanan bir bölge müdürlüğünün toplantı salonunda, o ilin AKP İl Başkanının başkanlığında, TT Yönetim Kurulu Başkanına ve Genel Müdüre bizzat yaptırılmış ve bu görüntüler yerel ve sosyal medyada yayımlanmıştır.

Yönetim krizinin faturası deneyimli ve nitelikli meslektaşlarımıza ve çalışanlara kesilemez…

TT özelleştirmesi, ülkemiz için yarattığı büyük maddi zararın dışında yıllara yayılan çok büyük bir istihdam kaybına da yol açmıştır. Kurumun özelleştirildiği 2005 yılında personel sayısı 51 bin 737 iken, siyasetin önemli rol oynadığı toplu alımlar da dahil olmak üzere TT`de çalışan personel sayısı bugün 16 bin 143 kişidir. Şirketin 2020 faaliyet raporuna göre, 13 binin üzerinde çalışanı çağrı merkezi hizmetinde olmak üzere sayıları 10`u geçen grup şirketleriyle birlikte kurumun toplam çalışan sayısı da 34 bin 748 olarak belirtilmiştir. İşsiz genç nüfus sayımız artarken 15 yılda 17 bin istihdam eksilmesi teknolojik gelişmeyle izah edilemez, zaten o da tartışmalı bir durumdur.

TT`nin 2006  yılında özelleştirilmesinden sonra siyasi iktidar tarafından kendi yandaş kadrolarına yer açmak bahanesi ile emekliliğe teşvik uygulamaları "düzenli ve zorunlu" biçimde devreye sokulmuştur. Bu uygulamaların personel giderlerinde "tasarruf" adına yapıldığı iddia edilirken, Oger yönetimindeki Türk Telekom 2010 – 2015 yılları arasında  yüzde 92‘ler düzeyinde rekor temettüler dağıtarak en yüksek temettü veren şirketler listesinde en üst  sıralarda yer alırken kredi borçlarını da ödememiştir. Yine Oger döneminde tasarruf bir yana, yapılması gereken yatırımlar da yapılmamış ve en basitinden 5 milyon km olması gereken fiber altyapı yerine 331 bin km fiber uzunluğu ile yetinilmiştir.

Bugün aralarında 100`den fazla üyemizin de olduğu, emeklilik aylığı bağlanma hakkı elde eden ya da bir yıl içinde süresi dolacak çalışanlar için "teşvik" adı altında zorunlu emeklilik uygulaması yeniden dayatılmaktadır. Ancak zorunlu emeklilik uygulamaları sanıldığı gibi tasarruf değil, hizmet niteliğinde düşmeyle birlikte kuruma duyulan güvenin azalması ve kamusal zararın yanı sıra çalışanlarda da travma etkisi yaratmakta, gelecek kaygısı, iş barışının bozulması ve sorumluluk almama gibi sonuçlara yol açmaktadır.

Ayrıca tasfiye edilen nitelikli ve tecrübeli kadroların yerine siyasi tercihlerle liyakatsız kadroların atanmasıyla şirketin kendi personel yetkinliği ile yerine getirilmesi gereken görevleri de, yabancı firmalardan alınan taşeron hizmetlerle karşılanmaya çalışılmaktadır. Bunun en önemli örneği, "kendisini siber güvenlik merkezi" ilan eden TT`nin bu işi de yurt dışından hizmet alımıyla yapmasıdır. Siyasi iktidarın ve onun uzantısı durumundaki TT yönetiminin sorumlu olduğu krizin faturasının, deneyimli kadrolara kesilmesi kabul edilemez.

Türk Telekomda Kadın Yöneticinin Adı Yok

Siyasi iktidarın İstanbul  Sözleşmesi üzerinden kadınların toplumsal cinsiyet eşitliğine bakışı neyse TT yönetiminin de kadın çalışanlara bakışı odur.

TT Yönetim Kurulu`nun tamamı, genel müdür ve yardımcıları, bölge müdür ve müdür yardımcıları ile bölgelerdeki 66 teknik ihtisas müdürünün tamamı ve 128 telekom müdürünün 127`si erkektir. Saha çalışanları içerisinde sadece 1 kadın telekom müdürü vardır. Genel müdürlük kadrolarında ise kadın yönetici olarak; 1 adet direktörün yanı sıra birkaç adet grup müdürü ve müdür bulunmaktadır. Her yeniden yapılanmada "kadın teknik eleman, kadın mühendis ve kadın yönetici"lerin planlı tasfiyesi devam etmektedir.

Teknik kadrolardaki kadın yönetici ve çalışan istihdamının daralması "evlilik ve doğum" gerekçeleri ile iş sürekliliğindeki aksama olarak belirtilmektedir. Kadın mühendisler ve teknik personelin sorunları sadece istihdam daralması ile sınırlı kalmamakta, erkek meslektaşlarına oranla unvan ve maaş artışlarında da eşitsiz ve adaletsiz keyfi uygulamalar yaşamaktadırlar.

TT`nin bilgi, birikim ve deneyim gerektiren Endüstri 4.0, 5G, geniş bant altyapısı gibi ülkemizi geleceğe taşıyacak altyapıları hızla kurması ve yaygınlaştırabilmesi, bilişim teknolojileri ve mobil teknolojilerde katma değer üretebilmesi için; teknik ve yönetim kadrolarında da kadınların toplumsal eşitliğine saygı duyarak fırsat eşitliği sağlanması, deneyimli çalışanların tasfiye edilmesi yerine deneyimli kadrolara sahip çıkılması, büyük paralarla  yabancı danışmanlık şirketlerine yaptırılan ve asla uygulanması söz konusu olamayan raporlamalarla zaman kaybedilmemesi ve ülkemizin ihtiyacı olan altyapı yatırımlarının bir önce yapılması gerekmektedir. 

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

47. DÖNEM YÖNETİM KURULU

26 Mart 2021

 
TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKİN

23.11.2020
 


Çok Okunanlar


ŞUBE BÜLTENİNİN 6.SAYISI YAYINDA!

ELEKTRİK ENERJİSİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI İLE EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLU OLSUN !

ODA YÖNETİM KURULU GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

8 MART EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN !

Okunma Sayısı: 24


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.