MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ASANSÖR SEMPOZYUMU İZMİR`DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ (TEK GÜNDEM ASANSÖR)


YAZILI BASINDA ODAMIZ


 
Asansör Sempozyumu İzmir`de gerçekleştirildi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubeleri yürütücülüğünde gelenekselleşen Asansör Sempozyumu, 10. kez 18-19-20 Kasım 2021 tarihlerinde bildiri sunumları çevrimiçi olarak zoom ve youtube üzerinden, açılış oturumu ve paneller ise yüz yüze gerçekleştirildi.
 

 

Çok sayıda kurum, kuruluş tarafından desteklenen sempozyumun açılış konuşmaları, MMO İzmir Şube Başkanı Melih Yalçın, EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (EAYSAD) Başkanı Mert Oğüşlü, Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED) Başkan Yardımcısı Cem Bozdağ, MMO Başkanı Yunus Yener, EMO Başkanı Bülent Pala, ile Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sefa Targıt tarafından yapıldı.

X. Asansör Sempozyumu" nun açılımda ilk olarak söz alan MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yalçın, İzmir"de asansör alanına yönelik sistemli çalışmalarının 1993 yılında başladığını, ilk periyodik kontrollerin de MMO ve EMO İzmir şubeleri tarafından yapıldığını hatırlattı. 2016 yılından itibaren ise her iki yılda bir Asansör Sempozyumu düzenlendiğini belirten Yalçın, bu yılki sempozyumun açılış oturumu ve 2 panelinin yüz yüze; 14 bildiri ve 1 poster sunumunun ise Zoom üzerinden ve YouTube kanalından çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, Kemalpaşa" da 16 Kasım" da yaşanan asansör kazasında bir yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, doğru projelendirilmemiş, tam anlamıyla mühendislik hizmeti almamış, bakımları düzenli yapılmamış, periyodik olarak kontrol edilmemiş asansörlerin tehlikeli olduğuna vurgu yaptı.

Etkinliğin ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde gerçekleştirildiğine işaret eden Uğurlu, yeni mezun meslektaşlarımızın yaşadığı istihdam problemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Dünya genelinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerde olağanüstü bir ivme yaşanırken, ülkemiz bir yerinde sayma dönemi yaşıyor. Yetişmiş insan gücümüze rağmen, hemen hemen her alanda ithal teknoloji ve ekipmanlara mahkum kaldığımız bir süreci yaşıyoruz. Bir yandan da genç meslektaşlarımızın, artan işsizlik sorunu nedeniyle genellikle sonu ‘beyin göçü" ile biten bir arayış süreci yaşadıklarına üzülerek, şahit oluyoruz."

Dünya pazarını elinde tutan çok uluslu şirketler İle rekabet etmek için mühendis odaklı bir sektör yaratmak, teknolojik gelişimleri takip edip, ArGe çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini anlatan Uğurlu, "Gerçek anlamda bir ekonomik gelişme için atıl bırakılan mühendislik kapasitemizi özellikle imalat alanında kullanmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının özellikle ArGe kapsamında istihdam edilecek en fazla 5 yıl önce mezun olmuş mühendis istihdamı için sektör temelli bir özel teşvik politikası uygulaması yararlı olacaktır" diye konuştu.

"Haksız Rekabet Sorunu Büyüyor"

Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (EAYSAD) Başkanı Mert Öğüşlü, ülkemizde asansör ve yürüyen merdiven sektörünün gelişen ve değişen standart ve mevzuat kapsamında hizmet verirken, bir yandan da haksız rekabetle mücadele ettiğini ifade ederek, son yıllarda mevzuata ve standartlara tam olarak uymadan hizmet veren firma sayısının arttığını belirtti. Bu firmalarının haksız kazanç sağlamalarının kurallara uygun hizmet veren firmaları zor durumda bıraktığına vurgu yaptı.

Türkiye Asansör Sanayicileri Fede rasyonu Başkan Vekili Cem Bozdağ, 18 derneğin katılımıyla kurulan federasyonlarının en önemli amacının bilgi paylaşımı ve eğitim olduğunu ifade ederek, etkinliğin kendileri acısından önemine dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında asansör akademileri kurduklarını ifade eden Bozdağ, Ankara, Eskişehir ve Kayseri" deki akademilerin faaliyetlerine başladığını, Gaziantep için ise hazırlık çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

"Mesleki Denetimden Taviz Verilemez "

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, MMO" nun asansör alanına yönelik meslek içi eğitim ve diğer çalışmalarıyla İlgili bilgi verdi. "Asansörlerin tasarımı, imalatı, montajı, bakım ve periyodik kontrolünü kapsayan süreç, mühendislik disiplinleriyle ilgilidir. Bu nedenle hizmetlerin özel eğitim almış, yeterliliği Odalarca belgelendirilmiş mühendislerce yürütülmesi oldukça önemlidir" diyen Yener, alandaki tüm mühendislik hizmetlerinin yasal düzenlemeyle güvence altına alınması gerektiğine dikkat çekti. Yener, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İmalat, montaj ve bakım fir malarında mühendis istihdamı ve mühendislerin Odalarından Büro Tescil Belgesi alması zorunlu tutulmuşken, yürürlükteki yönetmeliklerde bu konuların boşlukta bırakılması üzücüdür. Bazı çevrelerin asansör firmalarında mühendis çalıştırılmasına ve Mühendis Odalarının mesleki denetim süreçlerinde yer almasına karşı çıkması da bağlantılı bir sorundur. Oysa sektöre hizmet vermiş veya verebilecek yüzlerce uzman mühendisin işsizliği söz konusudur. Bilim, mühendislik ve kamusal denetimi dışlayan bu durumun can ve mal kayıpları ile standart dışı uygulamalara yol açtığını ve gerçekte asansör sanayisinin de aleyhine olduğunu belirtmeliyim. MMO olarak böylesi yanlış uygulamalara izin vermeyeceğimizi, sürekli olarak mücadele edeceğimizi burada belirtmek isterim." Asansör Teknik Komitesi" nin (ASTEK) aktif hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Yener, merdiven altı firmaların haksız rekabet yaratarak sektöre zarar vermelerinin önlenmesi için piyasa gözetimi ve denetimi mekanizmasın güçlendirilmesini istedi. MMO"nun yaygın örgütlenme yapısıyla denetim mekanizmasına katkı sağlayabileceğini belirterek, "Odamızın daha aktif olarak görevlendirilmesine yönelik idari düzenlemelerin yapılmasını beklediğimizi önemle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

" Uzmanlığımıza Daha Fazla İhtiyaç Duyulacak"

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Pala konuşmasına, EMO"nun mesleğin uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesi için çaba sarf ettiğini belirterek, düzenlenen bilimsel etkinliklerle bilgi aktarımı sağlanırken, bir yandan da mesleki demokratik mücadelenin sürdürüldüğünü vurgulayarak başladı. İzmir"in asansör alanında öncü bir rol oynadığını ve bu alandaki mühendislik birikiminin yüksek olduğunu kaydeden Pala, şöyle devam etti:

"Gelişen teknolojiyle birlikte asansörlerde daha fazla sensor ve daha fazla elektronik devre göreceğiz. ‘Akıllı" binalarda Nesnelerin İnterneti uygulamaları kapsamına giren çözümlerin kullanıldığı asansörleri tesis edeceğimiz günler çok da uzakta değil. Önümüzdeki yıllarda asansörler için EMO üyesi mühendislerin uzmanlıklarına daha fazla ihtiyaç duyulabileceğini öngörüyoruz."

Teleferik, telesiyej ve teleski tesislerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine yönelik EMO"nun, MMO ile birlikte yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Pala, asansörlerde olduğu gibi bu tesislerin periyodik olarak kontrol edilmesine yönelik mevzuat geliştirilmesini önerdi.

Yürüyen merdiven ve bantların Makine Emniyet Yönetmeliği kapsamında ithal edilmeye devam edildiğini ifade eden Pala, "Bu ürünlere ait denetim ve muayene konularında halen mevzuat boşluğu bulunmaktadır. Özelikle çocukların yaralanmasıyla sonuçlanan yürüyen merdiven kazalarında artış yaşanması, tehlike işareti olarak kabul edilmelidir. Yürüyen merdiven ve bantların kurulumu, işletilmesi ile tescil ve muayenesinin yapılarak kayıt altına alınması için acilen çalışma yapılmalıdır" diye konuştu.

 Asansörlerde kullanılan enerjiye de dikkat çeken Pala, "Artan elektrik maliyetlerinin yurttaşları zorladığı bu dönemde, binalardaki eski asansörlerin enerji verimliliğini attırmak üzere gerçekleştirilecek olan tadilatları özendirmek için bir teşvik mekanizması kurulmalıdır" dedi.

Bülent Pala, kamu kaynaklarının uzun süredir uygulanan ağır neo-überal ekonomi politikaları nedeniyle tükendiğine işaret ederek konuşmasına şöyle devam etti:

"İktidar, bir yandan Cumhuriyet değerlerini aşama aşama törpülerken, özelleştirme ve pi yasalaştırma uygulamalarıyla yerli ve yabancı sermaye odaklarının aktardığı kaynaklarla gücünü pekiştirmiştir. Hazineden alım, fiyat, geçiş hatta hasta garantisi verilerek, uluslararası kuruluşlardan alınan ve faizi uzun yıllar boyunca ödeyeceğimiz kredilerle finanse edilen projelerin de katkısıyla, ekonomik bağımsızlığımız riske atılmıştır. Her seçim öncesi, bir biçimde bulunan sıcak paranın yarattığı borç yükü, tüm toplumu yoksullaştırmıştır. Bugün başta enerji alanı olmak üzere, temel altyapı hizmetlerini yürüten şirketlerin çoğu çok ciddi borç yüküne sahiptir. Türk Telekom örneğinde olduğu gibi, özelleştirilen hemen hemen her kurum için özelleştirme bedeli bizzat devralınan kamu şirketlerinin hisseleri ipotek ettirilerek, ödenmiştir. Dövize dayalı olarak alınan bu kredilerin geri ödemesi, başta elektrik ve doğalgaz faturaları olmak üzere yurttaşların sırtındaki en büyük yüklerden birini oluşturmaktadır. Bugünün ekonomik gelişmeleri, çocuklarımızın geleceğine ipotek koymak üzeredir."

Ülkeyi yoksullaştıran döngünün kırılması için etkinliğin bir dönüm noktası olmasını dileyen Pala, tüm katılımcılara teşekkür ederek, konuşmasını tamamladı.

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sefa Targıt ise etkinliğin onuncu kez gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek, geçmiş etkinliklerin sonuç bildirgeleri üzerinden sektörün gelişimini değerlendirdi. Meslek odalarının her alanda akademik düşünceyi, skolastik düşüncenin önüne geçirmek için çaba sarf ettiğine dikkat çeken Targıt, salgın koşullarına rağmen etkinliğin sürdürülmesinin sektör için önemli olduğunu kaydetti. Açılışın ardından sempozyum oturumlarına geçildi.

 


 BBNTÜRK- HABERLER

30.11.2021
 


Çok Okunanlar


KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI, KIŞ SAATİ NEDEN UYGULANMIYOR? (EVRENSEL.NET)

2022 YILI EN AZ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

2022 YILI SMM BAŞVURULARI BAŞLIYOR

EMANET 2021 BAŞLIYOR

ASANSÖR SEMPOZYUMU

MESLEK ALANLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

13. ULUSLARARASI ELECO 2021 KONFERANSI

SAATLERE AYAR ARANIYOR (OKSİJEN)

EMO YÖNETİM KURULU’NDAN GAZİANTEP ŞUBE’YE ZİYARET

TMMOB 13. ENERJİ SEMPOZYUMU 9-11 ARALIKTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Okunma Sayısı: 7


Tüm Yazılı Basında Odamız

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.