MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 MERSİN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 MERSİN   NİĞDE   KARAMAN 
 

 
FORMLAR
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
MİSEM BAŞVURU FORMU
 
SMM YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK
 
RADYO
 
EN AZ ÜCRET TANIMLARI KİTAPÇIĞI
 

EMO Mersin Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 27

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

12.DÖNEM YÖNETİM KURULUMUZUN BASINA TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


BASIN AÇIKLAMASI


 
7 Mart 2022 tarihinde 12.Dönem Şube Yönetim Kurulumuzun basına tanıtımı gerçekleştirilerek ardından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.
 

 

Değerli basın mensupları

Değerli Arkadaşlar,  dostlar,

Öncelikle Rusya ve Ukrayna da yaşanan savaşın,

Ukrayna ve Rusya halkların etkileyeceğini,

NATO`nun Rusya`yı kuşatması,

Rusya`nın Ukrayna`yı işgal etmesinin insanlık dışı olduğunu,

Ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini yaşadığımız geçmiş süreçler bize göstermişti.

Dolayısı ile Karadeniz`in karşı kıyısındaki savaş kuşkusuz Ülkemizi `de etkiliyor.

Unutmayalım, Savaşın bir tarafına biz Akdeniz`de Nükleer Santral için bir üs verdik. Tüm dünya ülkelerinin NGSdan vazgeçtiği bir dönemde, Rusya`nın, Ukrayna`daki ÇERNOBİLNGS nı ELE GEÇİRMESİ AVRUPANIN EN BÜYÜK NGS OLAN ZAPORİZHZYAya saldırı sonucu çıkan yangın tüm Avrupa`yı tedirgin ederken NE yi Güvenli kılacak NDK yasası çıkarıldı.

Savaşın bir insanlık suçu olduğunu,

Tüm yaşananları Gazi M.K. Atatürk çok önceleri,

YURTTA SULH, CİHANDA SULH olarak özetlemişti. 

YAŞAMI SAVUNALIM,

Bitmek bilmeyen salgın, art arda yaşanan afetler ve tüm acımasızlığıyla devam eden savaşın gölgesi altında geçirdiğimiz bu günler, insan sağlığının ve hayatının ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. İnsan yaşamına ve insanlığın ortak geleceğine olan tüm saygı ve inancımızla savaşsız ve sömürüsüz bir dünya dileğimizi bir kez daha haykırıyoruz. SAVAŞA HAYIR

DOĞAYI VE TARIMI YOK EDEN ANLAYIŞI DEĞİL, ÜRETEN ZEYTİNLİKLERİMİZİ KORUYALIM

Bizler açgözlü şirketlerin zeytinliklerimizi, ormanlarımızı, tarlalarımızı, köylerimizi, insanlarımızı yuttuğu, tükettiği bir ülke istemiyoruz. Bugün ülkemizde egemen olan doğayı talan eden anlayış, geride tümüyle verimsizleştirilmiş ve kirletilmiş bir toprağın bırakıldığı bir anlayışla sürdürülmektedir. Bu anlayış nedeniyle her yerde verimli ormanlık alanlarımız, tabiat zenginliklerimiz yok edilmektedir. Bu anlayış, yaşamı da sürdürülemez hale getirmektedir. Bu anlayışı, bir üretim faaliyeti değil, bir sömürü faaliyeti olup doğayı ve halkı da sömürmektedir.

KAMUDAÇALIŞANMÜHENDİSLERİN,"EKGÖSTERGELERİ"NİN YÜKSELTİLMESİ ŞART!

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendislerin, özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra etmektedir.

Özellikle son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendisler,ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satın alma gücü kaybına uğramıştır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretlerin erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden hakları da diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.

Bu sebeplerle; ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek kamu emekçisi mühendis, maaşları insanca yaşayacakları bir düzeye yükseltilmeli ve ek göstergeleri 6400 arasında yükseltilmelidir.

EMEKLİLİK HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ!
İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR MAAŞ VE SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

Geçtiğimiz yılı, yıllardır devam eden kriz ve salgın döneminin ardından; tüm birikimlerin bir avuç azınlık için tüketildiği, bütçe görüşmelerinin gençlerin, çalışanların, emeklilerin, tüm yurttaşların dışarıda bırakılarak tamamlandığı bir dönem ile kapattı.

Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!

Çalışma alanlarında hizmetlerini sonlandırmış vatandaşlar gibi ,

Emekli mühendisler, şuanda toplumun yoksul kesimleri arasında yer almaktadır. Tüm emekliler gibi meslektaşlarımızın da sosyal hakları, çalışma yaşamından sonraki yaşam güvenceleri ortadan kaldırılmak istenmektedir. Emeklilerin sorunlarının çözümü için:

Sosyal güvenlik sistemi sosyal risklere karşı emekliyi korumalı ve yaşlılığın güvencesi olarak devlet tarafından eksiksiz karşılamalıdır.

Emeklilerin devletin sırtında bir yük olduğu algısından bir an önce vazgeçilmeli; emeklilerin toplumsal yaşama katılmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Emeğimize, emeklilik haklarımıza, mesleğimize sahip çıkıyor, sorunlarımıza çözüm istiyoruz!

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR!

 Elektrik dağıtım sistemi işletmesi, bölgesel olarak tekel konumunda ve merkezi planlama anlayışı içinde kamusal hizmeti zorunlu kılmaktadır. Bu nedenledir ki:

  • Özelleştirme uygulamalarına derhal son verilmeli,
  • Özelleştirilen bölgesel dağıtım şebekeleri ve şirketleri tekrar kamuya dönmeli,
  • Özelleştirilen verimli kamu santralları kamuya geri dönmeli,
  • TEİAŞ özelleştirme kararları iptal edilmeli,

Enerjinin kamusal bir hizmet olduğu, üretimi, iletimi ve dağıtımın özel şirketlerin kar hırsına ve insafına bırakılmaksızın, kamu kuruluşları eliyle, toplum çıkarları doğrultusunda verilmesi gereği algısı tüm topluma mal edilmelidir.

KRİZDEN ÇIKIŞ EMEKTEN YANA POLİTİKALARLA MÜMKÜNDÜR! HALKIN İNSANCA YAŞAM TALEPLERİNE KULAK VERİLMELİDİR

Ülke tarihimizin en derin siyasal ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Gıda ürünlerinden doğalgaza, akaryakıttan elektriğe kadar tüm ürünlere birbiri ardına gelen zamlar, emeğiyle geçinen geniş toplum kesimlerinin hayatlarını sürdürülemez hale getirdi.

Başta gıda ürünleri olmak üzere elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ulaşım gibi temel ihtiyaç kalemlerine yapılan zamlar geri alınmalı, Yeniden Planlama yapılmalıdır.

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

Kadınlar hayatımızın en özel varlıkları... Kimi annemiz, kimi hayatımızın en büyük aşkı, kimi arkadaşımız, kimi ise göz bebeği kızımız... Kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür belki de Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

Haklarından vazgeçmeyen, inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü olan bu günde sadece Kadınlar Günü`nde değil, yaşamımızın her alanında fark yaratan kadınları her gün başımıza tac ederiz. Bizler, Kadınlardan alınan ilhamla dünyanın daha güzel ve yaşanabilecek bir yer haline geldiğini unutmuyoruz.

Bizler EMO ailesi olarak,Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül işbirliği yaklaşımlarından oluşan İstanbul Sözleşmesinin hayata geçirildiği, kadın gibi gülen, kadın gibi üreten, kadın gibi vefalı, kadın gibi zarif bir dünya istiyoruz.

Kadınlarımızın, Özgür, eşit ve şiddetsiz yaşam mücadeleleriyle gurur duyuyoruz. Her türlü ayrımcılığa, cinsiyet eşitsizliğine dur demekten, yarınlarımız için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Sevginin, özverinin timsali olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü yürekten kutluyoruz,

Odası için benimle aynı duyguları paylaşan, Aynı kaygıları taşıyan,

Aynı zorlukları sırtlanmaya hazır olan arkadaşlarım

Cumhuriyete olan sarsılmaz inanç ve bağlılıkla,

Ne ben yalnızım, Ne siz yalnızsınız…

Gün kişisel hesapların günü değil,

Gün geçmiş kırgınlıkların, farklılıkların günü değil,

Gün yaşadıklarımızın farkında olma günü.

Gün Odamız için Kenetlenme Günü.

Sizlerden aldığımız güçle hizmet yarışında yeni bir dönemi birlikte alacağımız kararlar ile taçlandıracağız, Sorunları el birliği ile aşacağız,

Bugün olduğu gibi yarın da bize, ortak kaygılarımıza, ortak sevdamıza, ortak geleceğimize sahip çıkmanızı istiyoruz.

Bu Odaya emeğini, yüreğini, gücünü, desteğini, hangi boyutta olursa olsun katkısını koyacak arkadaşlar,

YOLUMUZ UZUN, HEYECANIMIZ İLK GÜNKÜ KADAR YÜKSEK,

SİZLERLE BİRLİKTE, BAŞARACAĞIMIZ ÇOK İŞLER VAR.

Cumhuriyetimize, Bu güzel Ülkeye, Bu güzel Şehir Mersine,

Temsilciliklerimizin bulunduğu Karaman, Niğde, Tarsus, Silifke ve Anamur`a

Bu odanın güzel insanlarına hizmet etmek bir şereftir.

Bu şerefi birlikte paylaşacağımız tüm arkadaşlarım, meslektaşlarım,

Bana ve bizlere burada olma şerefini, onurunu verdiğiniz için teşekkür ediyor,

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Uğur TULAY

12.Dön.Yön.Kur.A.

Yön.Kur.Bşk. 

 EMO MERSİN ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ DOÇ. DR. ALKAN ALKAYA ENERJİ TASARRUFU HAFTASINDA ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİNİN VERİMLİ KULLANIMI İLE İLGİLİ SUN RTV / İÇEL TV ORTAK YAYİNİNDA TUĞBA YÜRÜK İLE GÜN IŞIĞI PROGRAMINA KONUK OLDU

22.01.2024
 


Çok Okunanlar


CUMHURİYET HALK PARTİSİ TOROSLAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SN. ABDURRAHMAN YILDIZ EMO MERSİN ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

TED MERSİN KOLEJİ ÖZEL ANAOKULU MÜDÜRÜ SN. ÇİGDEM ÇAĞLAR EMO MERSİN ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ DOÇ. DR. ALKAN ALKAYA`YI ZİYARET ETTİ.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANIMIZ PROF. DR. HÜSEYİN ERİŞTİ, BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ VE BÖLÜM ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİMİZ EMO MERSİN ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

ELİSA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ’NDEN SN. ZEYNEP AKÇAY EMO MERSİN ŞUBE BAŞKANIMIZ DOÇ. DR. ALKAN ALKAYA`YI ZİYARET ETTİ.

EV SAHİPLİĞİNİ ÜSTLENDİĞİMİZ NUMERİCA ART PROJECT’İN “DÜŞÜNSEL UFUKLAR” BAŞLIKLI TOPLANTI DİZİSİ 4. SUNUMU İLE DEVAM EDİYOR

21 MART NEVRUZ BAYRAMI KUTLU OLSUN

DEĞERLİ MESLEKTAŞIMIZ İZZET SERGİCİ EMO MERSİN ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ DOÇ. DR. ALKAN ALKAYA`YI ZİYARET EDEREK YENİ SEÇİLEN YÖNETİM KURULUMUZA BAŞARILAR DİLEDİ.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SN. GENCER BAYKUL ŞUBEMİZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

ERDEMLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZE BAĞLI ÜYELERİMİZİN DÜZENLEDİĞİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİK.

KARAMAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZE BAĞLI ÜYELERİMİZİN DÜZENLEDİĞİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİK.

Okunma Sayısı: 99


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.