MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 MERSİN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 MERSİN   NİĞDE   KARAMAN 
 

 
FORMLAR
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
MİSEM BAŞVURU FORMU
 
SMM YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK
 
RADYO
 
EN AZ ÜCRET TANIMLARI KİTAPÇIĞI
 

EMO Mersin Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 27

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

GELİN BİRLİK OLALIM !


GÜNDEM

 
Şubemiz üzerinde yaratılmak istenen kaosa ait Bilgilendirme Mektubumuz aşağıda bilginize sunulmuştur
 

 

EMO Demokrat Kamuoyuna,

 

Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin Meşru Yönetim Kurulu Görevine Devam Ediyor.

 

Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Odamız ve doğal olarak üyelerimiz de ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullardan doğrudan etkileniyor. Ekonomik ve siyasal alanda oluşan etkiler de mesleğimize ve meslektaşlarımıza olduğu gibi yansıyor.

 

Üst birliğimiz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği; Anayasa ve yasalardan almış olduğu yetki ile gerek üyelerinin sorunları gerekse de meslek alanları bağlamında yaşanan olumsuzluklara çözümler üretmeye çalışmaktadır.

 

TMMOB`nin en etkin Odalarından biri olan Elektrik Mühendisleri Odası da 14 şubesi ve 80 bine yakın üyesi ile ülke genelinde meslektaşlarına ve meslek alanına yönelik kamusal hizmet vermeye çalışmaktadır. .

 

Her şube sorumluluk alanı içinde bulunan üyelerinin katılımı ile Genel Kurullarını yapmakta, Şube Yönetim Kurulu ve Şube denetçisi asıl ve yedek üyelerini seçerken aynı zamanda EMO Merkez Genel Kurullarının oluşmasını sağlamaktadır.

 

EMO Mersin Şubesi Yönetim Kurulu da Seçim Kurulu gözetiminde yapılan seçimle üyesinden almış olduğu güçle 2 yıllık süre boyunca yasa ve yönetmeliklerin kendisine vermiş olduğu yetki ile çalışmaktadır.

 

TMMOB ve EMO mevzuatı gereği Şube Genel Kurulu EMO gözlemcinin onayı ile başlamakta, Genel Kurul Divan heyetinin oluşması ile çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecek dönem için aday olmak isteyen üyelerin isimleri aynı gün divan kurulu aracılığı ile Seçim Kuruluna iletilmekte bir sonraki gün de Seçim Kurulu gözetiminde seçimler yapılmaktadır.

 

İlçe seçim kurulu tarafından birleştirme tutanağı ile geçici sonuçlar açıklanırken, seçim sonucuna herhangi bir itirazın olmaması durumunda da sonuçlar kesinleşmekte ve Seçim Kurulu Başkanlığınca Mazbata düzenlenmektedir. Mazbatanın tebliği ile de Şube Yönetim Kurulu ve Denetçileri göreve başlamış olmaktadırlar. 

 

Hal böyleyken; Mersin Şube Yönetim Kurulu ve Şube denetçilerinin mazbata alarak göreve başlamasından 3 gün sonra seçim sonuçlarını beğenmeyen bir üyemizin talebi ile yeniden seçim yapılarak Yönetim Kurulu`nun değiştirilmesi için girişimlere başlanmıştır.

Bu üyemizin ortaya koyduğu "12. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri sonucu oluşan Şube Yönetim Kurulu, seçim öncesi üzerinde uzlaşılan zemine aykırı olarak oluşmuştur." ‘gerekçesi nereden bakılırsa bakılsın gerekçeyi üreten(ler) ve bu gerekçeyi yeterli gören yöneticiler için vahimdir.

 

Zira EMO Mersin Şube Yönetim Kurulu; yetkisini kişilerden, Oda ve Şube şeflerinden değil, üyesinin özgür iradesinden almaktadır. Mersin Şube seçimlerinde Yönetim Kurulu, Şube Denetçileri ve Oda Delegelerin belirlendiği bir seçimde usulsüzlük olmadığı İlçe Seçim Kurulu kararı ile kesinleşmiş ve seçilen kurullar ile delegeler görevine başlamıştır. Hatta itirazda bulunan üyelerden bir kısmı Mersin Şube delegesi olarak EMO 48. Dönem Olağan Genel Kuruluna katılarak Merkez Kurullarının seçimlerinde oy kullanmışlardır.

 

Kamuoyuna yansıdığı gibi henüz seçimden 3 gün geçmiş olmasına ve bu süreç içinde yaklaşık 14 günlük sürenin de EMO Genel Kurulu çalışmalarına ayrıldığı düşünülürse mazbata aldığımız günden bu güne kadar geçen sürede çalışma programımız henüz üyelerimizle paylaşılamamıştır. Akademisyen unvanlı bazı üyelerimiz seçimde kendileri de delege olarak seçildiği halde, Şube Genel Kurulunun hemen sonrasında genel kurul iradesini tanımadıklarını, Şube Yönetim Kurulu`nun her türlü çalışmasını engellemek için her türlü faaliyette bulunacaklarını açıklamışlardır. Bu tutumun EMO mevzuatı gereğince ayrıca değerlendirileceğini belirtmek isteriz.

 

Genel Kurul kararlarını uygulayan bir Yönetim Kurulunun haklı gerekçelere dayanmadan değiştirilmesi amacıyla Olağanüstü Genel Kurul talep edilmesi, her türlü iyi niyetten uzak ve Oda örgütlülüğünü zaafa uğratacak bir durumdur. Henüz göreve yeni başlamışken Olağanüstü Seçimli Genel Kurul istemek EMO örgütü içinde gereksiz seçim tartışmaları yaratacak bir nifak girişimidir.

 

Yönetim Kurulu, Şube Denetçileri ve Delege seçimleri aynı seçimde ve aynı zarf içinde sandığa atılmış, bu süreç yasal çerçevesinde İlçe Seçim Kurulu tarafından da onaylanmıştır.  Hal böyleyken Yönetim Kurulu, Şube Denetçileri ve Delege seçimlerinin tamamının değil, Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinin yenilenmesi talebi, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını seçiminde Belediye Başkanlığının belirlenmesi dışında diğer tercihlerin kabul edilip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin yenilenmesi talebi ile benzerlik taşıması açısından manidardır. 

 

EMO 48. Dönem Yönetim Kurulu ise; 1 üyeden gelen Olağanüstü Genel Kurul yapılması yönündeki dilekçesinin gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığını, başvuruların gerçek sahibi tarafından mı imzalandığını incelemeye gerek görmemiş, Şubemiz ile hiçbir şekilde iletişim kurmamıştır.

EMO Yönetim Kurulu tüm çabamıza rağmen konunun tarafları ile görüşmeden, EMO tüzel kişiliğinin bir birimi ve organı olan Mersin Şube`nin yazmış olduğu yazılara yanıt vermezken olağanüstü Seçimli genel kurul talebinde bulunan kişiyi muhatap alan yazışmalar yapmıştır,

EMO Yönetim Kurulu toplantısı sırasında henüz Şubemizin ve EMO kamuoyunun bilgisi dışında Şubemiz için alınan 30.04.2022 ün ve 48/05 sayılı kararı el altından paylaşarak, Olağanüstü Seçim kararı alınmasını EMO Yönetim Kurulu gelenekleri ve ciddiyeti ile bağdaştıramıyor ve anlamakta zorluk çekiyoruz.

 

EMO 48. Dönem Yönetim Kurulu; üyelerin yaşadığı bunca sorun varken, ülke koşullarının gün geçtikçe kötüleştiği bir dönemde tüm şubeleri ile bu olumsuzluklara karşı durması, hukuk devleti gereği Yasa ve Yönetmelikleri uygulamak yerine bir üyenin talebi için Mersin Şube Kurullarını değiştirme girişiminde bulunarak 1954 yılından beri süre gelen teamülleri devre dışı bırakacak uygulamaya yönelmiştir.

 

EMO 48. Dönem Yönetim Kurulu`nun; tüm örgütün haklarını korumak için, üye iradesiyle oluşan Şube meşruiyetine saygı duyarak TMMOB ve EMO Yönetmeliklerinde tanımlanmış yetkilerle EMO`yu yönetmek yerine, Anayasanın 67. Maddesinde belirtilen Seçme ve Seçilme maddesini, TMMOB yasası ve Yönetmeliklerini hiçe sayarak, EMO kurullarında görevi olmayan kişilerinin isteklerini yerine getirirken bizlerin oylarıyla iktidara geldiklerini de unutarak başta Şubemiz olmak üzere diğer Şubelerimize de gözdağı vermek istedikleri açıkça ortadadır.

 

EMO Mersin Şubesi Yönetim Kurulu ve Şube Denetçileri olarak bizler üyemizden almış olduğumuz güç ile görevimizin başındayız.

 

Üyelerimizin özgür iradesi yerine dışarıdan müdahale ile Mersin Şubeye operasyon yapılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Kabul de etmeyeceğiz.

 

Yukarıda belirttiğimiz hususların takipçisi olacak, önlemek için tüm yasal ve idari haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı buradan açıkça ilan ediyor,hep birlikte dayanışmayı güçlendirmeyi diliyoruz.

 

 

 

Saygılarımızla

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MERSİN ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU

ŞUBE DENETÇİLERİ

 

 ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ UĞUR TULAY MESLEK ODAMIZI VE ENERJİYİ YURDUM GAZETESİ ÜÇOCAK TV DE KONUŞTU

04.04.2022
 


Çok Okunanlar


ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK TESİSATLARI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ HK

MTSO BAŞKANINDAN ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZA ZİYARET

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF.DR.İLHAN EGE MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ

KAMU SAYAÇ KRİZİNE MÜDAHALE ETMELİ

HİROŞİMA NAGAZAKİ BASIN AÇIKLAMASI

Okunma Sayısı: 636


Tüm Gündem

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.