MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 KOCAELİ ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

ÖNEMLİ EVRAKLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BOLU   KOCAELİ   SAKARYA   ZONGULDAK   BARTIN   KARABÜK   DÜZCE 
 

 
MİSEM BANNER
 
MİSEM DIŞI BANNER
 
ÜYELİK
 
ÜYELİKLE İLGİLİ BELGELER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 
TEMSİLCİLİK ADRES VE TELEFONLARI
 
SMM
 
EĞİTİMLER
 
ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU FORMU
 
ŞUBEMİZDE SATIŞA SUNULAN KİTAP LİSTESİ
 
ÇALIŞANLAR OLARAK HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?
 
TÜRKİYE’DE MÜHENDİS-MİMAR-ŞEHİR PLANCISI PROFİL ARAŞTIRMASI
 
DERGİ 437. SAYI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

YARGI YANGIN GÜVENLİĞİ İÇİN SON NOKTAYI KOYDU


GÜNDEM

 
EMO’nun, yangın algılama ve uyarı sistemlerinin binaların yüksekliği ya da alanlarına bakılmaksızın özellikle kamuya açık, toplu yaşanan yerlerde yapılmasının zorunlu olduğu yönündeki itirazı, 14 yıllık hukuk mücadelesinin ardından yargı tarafından da onaylandı. Yakın dönemde Bursa’da bir hastanede, Adana’da da özel bir yurtta çıkan ve pek çok canın yitirilmesine neden olan faciaların tekrarlanmaması için ilgili yönetmelik değişikliği konusunda yetkilileri göreve çağırıyoruz.
 

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI

YARGI YANGIN GÜVENLİĞİ İÇİN SON NOKTAYI KOYDU

Ülkemizde yangın algılama ve uyarı sistemlerinin kullanılması gerekliliği ve hangi binalarda kullanılacağı, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmiştir. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 19 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanan yönetmeliğin kamunun can güvenliğini tehlikeye atan maddeleriyle ilgili olarak gerek hazırlık sürecinde, gerekse yayımlandıktan sonra yazılı ve sözlü itirazlarda bulunmuş, ancak sonuç alınamaması nedeniyle konuyu yargıya taşımıştı.

Davaya bakan Danıştay 10. İdaresi`nce yürütmenin durdurulması talebi reddedilirken, EMO`nun itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yoğun kullanılmasına rağmen bazı küçük veya alçak binalarda otomatik yangın algılama sistemleri kurulmasını zorunlu tutmayan hükümlerin yürütmesini 2009 yılında durdurmuştu. Süreç içinde Danıştay 10. Dairesi tarafından 16 Ekim 2012 tarihinde dava reddedilmiş; yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2015 yılında yine yangın algılama ve uyarı sistemlerinin kurulması gereken binalara ilişkin hükümler açısından kararı bozmuştu. Bunun üzerine davayı yeniden ele alan Danıştay 10. Dairesi, 28 Aralık 2021 tarihinde yönetmeliğin "Otomatik Algılama Sistemi Gereken Binalar" başlıklı Ek-7 maddesini kısmi olarak iptal etmiştir.

Danıştay kararında daha önce yaşanan bazı faciaları anımsatacak şekilde şöyle denilmiştir:

"Sağlık ve eğitim tesislerinde, toplanma amaçlı binalarda, insanların yoğun olarak bulunduğu endüstriyel amaçlı binalarda ve ticari amaçlı binalarda çıkacak bir yangının erken algılanarak bu tür binaların erken tahliyesinin hayati öneme sahip olduğu çekişmesiz olup bu tür binalarda yangın algılama ve uyarı sistemlerinin bulunmamasının olumsuz sonuçları yaşanan olaylarla da somut olarak kanıtlanmış bulunmaktadır."

Kararda, her türlü eğitim ve sağlık tesislerinde, ticari amaçlı binalarda, endüstriyel amaçlı binalar ile insanların yoğun olarak bulunduğu, yeme, içme, eğlence, müzik, sergi alanları ve terminaller gibi toplanma amaçlı binalarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın yangın algılama sistemlerinin bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır. Danıştay bu nedenle, yönetmeliğin eki Ek-7`de yer alan, yapı yüksekliğinden alçak veya toplam kullanım alanından düşük olan belirtilen türdeki yapılar için yangın algılama sistemi bulundurulması zorunluluğu öngörülmemesine ilişkin dava konusu Yönetmelik hükümlerinin ilgili yasa ve kamu yararına uygun olmadığına karar vermiştir.

Yönetmeliğin Ek-7. maddesinin "Kurum Binaları" bölümünde, "Eğitim Tesisleri" için 21.5 metreden alçak veya 5 bin metrekareden küçük, "Yataklı Sağlık Tesisleri"nde 6.5 metreden alçak veya bin metrekareden küçük, "Ayakta Tedavi ve Diğer Sağlık Tesisleri" için ise 21.5 metreden alçak veya 2 bin metrekareden küçük binalar için otomatik yangın algılama sistemleri kurulmasına gerek olmadığı düzenlenmişti. "Ticaret Amaçlı Binalar" bölümünde 12.5 metreden alçak veya 2 bin metrekareden küçük ve "Endüstriyel Amaçlı Yapılar" bölümünde 21.5 metreden alçak veya 7 bin 500 metrekareden küçük binalar için de otomatik algılama sistemi kurma zorunluluğu getirilmemişti. Aynı maddenin "Toplanma Amaçlı Binalar" bölümünde ise "Yeme İçme" ve "Eğlence" tesisleri için 12.5 metreden alçak veya 2 bin metrekareden küçük binalar ile 6.5 metreden alçak veya 5 bin metrekareden küçük "Müze ve Sergi Alanları" ile "Terminaller" de otomatik yangın sistemi kurma zorunluluğu dışında bırakılmıştı.

Danıştay kararı, getirdiği sınırlama ya da muafiyetler nedeniyle birçok binayı yangın güvenliği önlemlerinden yoksun bırakan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik`in ilgili maddesine yönelik EMO`nun haklı itirazının, 14 yıllık hukuk mücadelesinin ardından yargı tarafından da onaylanması anlamına gelmektedir. Binalarda çıkacak yangınlara olabildiğince erken müdahale edilebilmesi için, teknolojik olarak en önemli güvenlik önlemleri yangın algılama ve uyarı sistemleridir. Dolayısıyla binaların yüksekliği veya alanı gerekçe gösterilerek bu sistemlerin yapılma zorunluluğunun ortadan kaldırılması kamunun can güvenliğini ciddi biçimde tehdit etmektedir.

Danıştay`ın iptal ettiği hükümler Kurum Binaları (eğitim tesisleri, yataklı sağlık tesisleri, ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri); Ticaret Amaçlı Binalar; Endüstriyel Amaçlı Yapılar ve Toplanma Amaçlı Binaları (yeme, içme, eğlence, müze ve sergi alanları, terminaller) kapsamaktadır. Yönetmeliğin bilime ve tekniğe uygun olmayan, kamu güvenliği ve sağlığı açısından oluşacak tehlikeleri önlemekten yoksun olan söz konusu hükümleri Danıştay 10. Dairesi`nin kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.

EMO, ilgili mevzuat değişikliği çalışmasının yapılması ve uygulamaya geçirilmesi konusunda 26 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı`na yazılı olarak başvurmuştur. Konu Odamız tarafından titizlikle takip edilmektedir. 2009 yılında Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi`nde, 2016 yılında ise Adana`da özel bir yurtta çıkan ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne yol açan yangın facialarının bir daha yaşanmaması adına sorumlu kurum ve kuruluşları ilgili düzenlemeler konusunda göreve çağırıyoruz.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

48. DÖNEM YÖNETİM KURULU

27 Nisan 2022

 


 TAŞINABİLİR UZATMA KABLOLARI

01.09.2021
 


Çok Okunanlar


EMO KOCAELİ ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN DÜZCE TEMSİLCİLİĞİMİZE ZİYARET

EMO KOCAELİ ŞUBE YÖNETİM KURULU VE DÜZCE TEMSİLCİLİK YÖNETİMİ OLARAK SEDAŞ DÜZCE İL MÜDÜRLÜĞÜNE NEZAKET ZİYARETİ DÜZENLENDİ.

EMO KOCAELİ ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ VE TEMSİLCİLİK YÖNETİMİ BİRLİKTE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ALİ ÖZTÜRK MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ

ENERJİSA BAŞKENT ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ ONLİNE DÜZENLENDİ

KDZ. EREĞLİ TEMSİLCİLİĞİMİZ TARAFINDAN ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EMO-GENÇ ÜYELERİ İÇİN TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİNİN DENETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ ONLİNE DÜZENLENDİ

SAKARYA TEMSİLCİLİĞİMİZ ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ İÇİN TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN AKREDİTASYONU KAPSAMINDAKİ TOPLANTIYA KATILDIK

Okunma Sayısı: 53


Tüm Gündem

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.