MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TEİAŞ’IN ÖZELLEŞTİRME HAZIRLIK SÜRECİ 2 YIL UZATILDI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) özelleştirme kararı alınan TEİAŞ’ın durumunu sorduğu yazılı başvurusu üzerine, Cumhurbaşkanı kararıyla kurumun özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığı ortaya çıktı.
 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde TEİAŞ özelleştirme işlemleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı`na yazı gönderildi. Yazıda, Resmi Gazete`de 03.07.2021 tarihinde yayımlanan, 02.07.2021 tarihli ve 4222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TEİAŞ`ın özelleştirme kapsamına alındığı ve özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31/12/2022 tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi. Söz konusu hazırlık işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmazken, aksine Cumhurbaşkanı Kararı ile işlemlerin 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiğine ilişkin duyumlar alındığı belirtildi.

Özelleştirme kararının iptali için EMO ve TMMOB tarafından dava açıldığı anımsatılan yazıda şöyle denildi:

"Bu kapsamda, 02.07.2021 tarihli ve 4222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin halka arza yönelik olarak özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31.12.2022 tarihi itibariyle tamamlanıp tamamlanmadığı, özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31/12/2024 tarihine kadar uzatılıp uzatılmadığı ile ilgili olarak Odamıza ve ayrıca kamuoyuna açıklama yapılması, özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararının yayımlanması hususunda; gereğini arz ederiz."

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer imzasıyla Odamıza gönderilen yanıtta, Cumhurbaşkanının 10.01.2023 tarihli ve 6663 sayılı Kararı ile TEİAŞ‘ın halka arza yönelik olarak özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Yazıda ayrıca 4046 sayılı Kanun‘un "Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler" başlıklı 17. maddesinin f bendine göre, kuruluşların "özelleştirme programına alınmaları ve özelleştirme uygulamaları sonucu nihai devir işlemlerinin onaylanmasına" ilişkin kararların Resmi Gazete`de yayımlandığına işaret edildi.

Dava Süreci

TEİAŞ`ın özelleştirme kapsamına alınmasına karşı EMO tarafından Cumhurbaşkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aleyhine Danıştay 13. Dairesi`nde açılan davada 14.06.2022 tarihinde ret kararı verilmiş, bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 01.12.2022 tarihinde onanmıştı. Ancak gerek Danıştay 13. Dairesi gerek temyiz mercii olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu üyeleri tarafından yazılan karşı oylar ile özelleştirme kapsamına alınmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararının haksız ve hukuka aykırı olduğu net bir şekilde ortaya konmuştu.

Karşı oylarda Kurul üyeleri, özelleştirmeye ilişkin esas ve usullerin kanunla gösterilmesinin anayasal bir zorunluluk olduğu ve Anayasa‘nın 35. maddesi uyarınca kamu mülkiyetinin sona erdirilmesine ilişkin esasların yasayla düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekmişlerdi. Ülkenin bağımsızlığı, güvenliği ve ulusal çıkarlar yönünden, özelleştirmenin yabancılaştırmaya dönüştürülmemesi gerektiği vurgulanarak, özelleştirilen ve ilk aşamada halka satılan kuruluşların sonradan yerli veya yabancı sermaye gruplarının eline geçme olasılığının fazlalığı gözetilerek bu tür durumları önleyecek biçimde düzenleme yapılması gerektiğine işaret edilmişti.

6446 sayılı Kanun‘da TEİAŞ‘ın özelleştirilebilecek kuruluşlar arasında sayılmamış olması ve yürüttüğü iletim faaliyetinin de tekel niteliğinde olması hususları gözetildiğinde, kanun koyucunun TEİAŞ‘ın özelleştirilebileceğine ilişkin amaç ve iradesini ortaya koyan özel bir kanun çıkarılmadan TEİAŞ‘ın özelleştirilmesinin hukuken olanaklı olmadığı belirtilmişti. Anayasa Mahkemesi`nin, ülkemizdeki sermaye birikiminin düzeyinin, özelleştirmenin yabancılaştırmaya dönüşmesi olasılığını yükselteceğini, telekomünikasyon ve elektrik gibi stratejik öneme sahip kamu hizmetlerinin yabancılaşmasının, ülke savunması, güvenliği ve bağımsızlığı yönünden sakıncalı olacağının altını tekrar ve önemle çizdiği; devletleştirme olanağının bu riski ortadan kaldırabileceği düşüncesinin ise, ulusal ve uluslararası hukuk yönünden pek geçerli görülemeyeceği belirtilmişti.

Elektrik iletim hizmetinin tekel niteliğinde bir kamu hizmeti olduğu, bu hizmetin bir yasal tekel olan TEİAŞ tarafından gerçekleştirildiği ve kamu tüzel kişiliği tarafından yürütülmesi gereken bu hizmetin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek ve tüzel kişilere yaptırılmasına yasal olanak bulunmadığının da yargı kararlarıyla ortaya konulduğuna dikkat çekilmişti.

Karşı oy veren üyeler en başta kanunilik ilkesine aykırı olarak tesis edilen cumhurbaşkanlığı kararının iptal edilmesi gereği karşısında çoğunluk kararına katılmadıklarını ifade etmişlerdi.KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASINDAN ACİLEN VAZGEÇİLMELİ (ANKA)

15.05.2024
 


Çok Okunanlar


SÖYLEŞİ: 31 MART YEREL SEÇİMLERİ SONRASI YENİ TOPLUMSAL DİNAMİKLER

ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ: VDE`DE ÇALIŞMA / VDE`DEKİ İŞ OLANAKLARI

SCHNEIDER ELEKTRİK FABRİKASINA TEKNİK GEZİ DUYURUSU

SEMİNER: YENİ NESİL SF6 GAZSIZ (SF6 FREE) OG HÜCRELERİ VE GÜNCEL TEDAŞ ŞARTNAMELERİ - AYDIN

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

SCHNEİDER ELECTRİC FABRİKASINA TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

TEMSİLCİLİK ZİYARETLERİ : AYDIN, DİDİM, SÖKE, KUŞADASI, NAZİLLİ

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ

WIN FUARINA TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

GEZİ 11 YAŞINDA: KARANLIK GİDER GEZİ KALIR

Okunma Sayısı: 454


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.