MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANTALYA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ANTALYA   BURDUR   ISPARTA 
 

 
FORMLAR
 
ÖLÇÜM BASVURU DİLEKCESİ
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 

EMO Antalya Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 24

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TMMOB ANTALYA İKK: ANTALYA`DA KIRCAMİ SORUNU ÇÖZÜLMÜYOR


BASIN AÇIKLAMASI


 

TMMOB ANTALYA İKK BASIN AÇIKLAMASI

 

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi`nde düzenlenen basın toplantısında birkaç kez yargıdan dönen Kırcami planı ele alındı. Antalya İl Koordinasyon Kurulu`nun konuyla ilgili bildirisini aktaran Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver, "Bu alanın eksikliklerinin giderildiği eski planla bağlantısı olmayan baştan yapılacak yeni imar planının çalışmasına bir an önce başlanılmalı; 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve Parselasyon Planlarının konusunda uzman meslek odalarımızın hazırladığı bilim ve teknik kurallar dikkate alınarak revize edilerek yeniden yapılmalıdır" dedi.

 

PLANLAMANIN ÖNÜ AÇILDI

Kırcami planlarıyla ilgili meslek odalarının görüşlerinin aktarıldığı toplantıda konuşan TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu sözcüsü Derya Ünver,

"Dünyanın doğası en güzel şehirlerinden olan kentimizin merkezinde yer alan ve bugüne kadar birçok imar planı çalışmalarına rağmen defalarca imar planı kararları iptal edilmiş olan Kırcami bölgesinde gelinen noktada artık sonuca yönelik bir imar planı ve sonrasında parselasyon planı yapılması adına İKK olarak kısa ve amaca yönelik bir değerlendirme yapma gereği duymaktayız. Öncelikle, Kırcami Bölgesinde Toprak Koruma Kurulunun almış olduğu kamu yararı kararının Danıştay tarafından kesinleşmesini müteakip bölgede planlama ve parselasyonun önü açılarak yıllardır çözülemeyen imar sorunu için büyük bir adım atılmıştır. Kırcami Bölgesinde, ilk olarak Muratpaşa Belediyesinin 07.06.2022 tarih ve 1272 sayılı Encümen kararı doğrultusunda yapılan parselasyon planı, Yargı Kararları neticesinde Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı değerlendirilerek iptal edilmiştir. Anılan iptal kararında özetle, kök kadastral parsellere geri dönüşüm işlemi yapılmadan yapılan parselasyon planında, meri mevzuat hükümleri gereği geri dönüşüm işlemi yapılmasının zorunlu olduğuna değinilerek karar verildiği tespit edilmiştir. Kent genelinde en önemli mülkiyet sorunlarından biri olan kamu alanlarına tahsisten kaynaklanan sorunlar mevzuatta yapılan son değişikliklerle çözüme kavuşmuştur. Kamu kurumları ile vatandaşların hukuki el atma ile fiili el atma davaları ile sık sık karşı karşıya geldikleri bu sorun mevzuat değişikliği ile ortadan kaldırılarak, kamu tesis alanlarının Düzenleme Ortaklık Payı ile oluşturulması amaçlanmaktadır. Kırcami Bölgesi uygulamasının yeni mevzuata göre yapılması durumunda, kamulaştırma süreçlerinin idarelere getirdiği maddi yük ve mahkeme süreçlerinin önüne geçilmesi mümkün olacaktır" diye konuştu.

 

YENİ PLANLAMA İÇİN DÜĞMEYE BASILMALI

Askı süresinin eksik yapılması nedeniyle İdare Mahkemesi tarafından 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının iptal edildiğini, parselesyon planlarının ardından imar planları içinde gerçekleşen iptal kararları sonrasında bölgede hâlâ bir adım öteye gidilemediğini vurgulayan  Derya Ünver,

 

"Bu çerçevede Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2022 tarih ve 179 sayılı kararına yönelik açılan dava sonucunda, imar planının askı sürecindeki yaşanan eksiklik yüzünden mahkeme iptal kararı almıştır.  Bu doğrultuda konuya hızlı bir çözüm bulunmak adına söz konusu imar planları Antalya Büyükşehir Belediyesince askıya çıkartılmıştır. Ancak mahkemece usul yönünden verilen iptal kararı bu şekilde çözüme kavuşmayacağı, yeni hukuki sorunları doğuracağı ve tekrar bir dava konusu olması halinde yine sürecin ilerlemeyeceği düşüncesiyle bu alanın eksikliklerinin giderildiği eski planla bağlantısı olmayan baştan yapılacak yeni imar planının çalışmasına bir an önce başlanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

 

BÖLGE BÜTÜN OLARAK ELE ALINMALI

"Bu imar planı bölge bütününde değerlendirilmeli ve daha sonra yapılacak olan yeni parselasyon planının etaplar halinde olmasını sağlamalıdır" diyen Ünver, bilimsel ve teknik değerlendirme ile dava konusu edilen hususlar değerlendirildiğinde imar planı ve parselasyon planı için dikkat edilecek konularla ilgili ana başlıkları şu şekilde sıraladı:

 

NÜFUS HESAPI DOĞRU YAPILMALI

"Kırcami bölgesinde yer alan yapı stoku, ulaşım yolları ve su kanalları gibi planlama sürecinde önem arz eden alanlarda kamu zararı doğmadan planlama yapılabilmesi için bölgede 2000`li yılların başında yapılan halihazır haritaların güncellenmesi önem arz etmektedir. Bu süreçle birlikte güncel olmayan Kurum/Kuruluş görüşleri yenilenmelidir. Bölge genelinde yaşaması planlanan nüfus hesabı doğru yapılarak, bu nüfus için gerekli olan sosyal donatı alanları doğru hesaplanmalıdır. Bu bölgeye ilişkin Toprak Koruma Kurulu kararında söz edilen kente yönelik kente hizmet verecek sosyal donatı alanlarına da yer verilmelidir."

 

ULAŞIM PLANLAMASI ÖNCELİKLİ OLMALI

"Kent merkezinde kalan bir bölge olması nedeniyle, hem kendi içindeki ulaşım ihtiyaçları hem de etrafındaki yerleşik nüfusun ulaşım sorununu çözecek doğru yol kademelenmesi yapılmış bir ulaşım planlaması ile birlikte imar planı değerlendirilmelidir."

 

YER ALTI VE ÜSTÜ SU KAYNAKLARI DİKKATE ALINMALI

"Başta Yedi Arıklar olmak üzere su yolları, yerüstü ve yer altı su kaynakları ve iklimsel veriler (hakim rüzgâr yönü vb.) ve mevcut korunması gereken ağaç dokusu dikkate alınarak planlama yapılmalıdır."

 

ÖNCE ALTYAPI TAMAMLANMALI

"Kırcami bölgesi için yapılan planlamada atık suların fosseptik çukurlarında depolanarak yönetiminin yapılabileceği plan notları bulunmaktadır. Fosseptik çukurları kırsalda tercih edilebilir bir yöntem olmakla birlikte yoğun nüfusun olduğu bölgelerde insan ve çevre sağlığı için ciddi bir risk unsurudur. Fosseptik projelerinin sızdırmazlık denetimlerinin ve vidanjör firmaları aracılığı ile fosseptiklerden alınan atık suların deşarjlarının arıtma tesislerine yapıldığına dair izleme ve takip sistemlerinin yetersizliği; yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesine, akabinde deniz kirliliği oluşturmasına ve toprak kirliliğine sebep olacaktır. Çağdaş kentleşmenin en temel basamağı olan alt yapı sistemleri yapılmadan inşaatların başlanılmasını öngören plan notlarından vazgeçilmelidir. Kent merkezinde insana ve doğaya zarar verecek bu çağ dışı yöntem yerine altyapısı tamamlanmış alanlar yaratıldıktan sonra inşaat ruhsatları verilmeli, gerekirse altyapı önceliğine göre bölge etaplanmalıdır."

 

PARSELASYON DAHA KÜÇÜK BÖLGELER ŞEKLİNDE YAPILMALI

"İmar planı bölge ve kent bütününde değerlendirilirken aynı zamanda parselasyona yönelik olarak sosyal donatıları dengeli dağıtılmış bir planla parselasyonun daha küçük bölgeler şeklinde yapılmasına imkan sağlanmalıdır. Bu yöntemle olası parselasyon davalarında tüm bölgenin etkilememesini sağlamak adına önemlidir."

 

PLANLAR YENİDEN YAPILMALI

Yaklaşık 10 Mahalleyi kapsayan Kırcami Bölgesinde bugün ve gelecekte yaşayacak nüfus doğrultusunda, kentsel hizmetlerin dengeli dağıldığı ve hakça paylaşımın sağlandığı, kişi başına düşen yeşil alan miktarının gelişmiş çağdaş ülkeler standartlarına ulaştığı, sürdürülebilir kentsel gelişme için çevresel, ekonomik ve toplumsal unsurların göz önünde bulundurulduğu planlama yaklaşımı ile bu doğrultuda hazırlanacak etaplanabilir ve yargı kararları ile uyumlu parselasyon planı yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Antalya İKK Sözcüsü Derya Ünver,

 

"1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve Parselasyon Planları revize edilerek yeniden yapılmalıdır. Kırcami bölgesinde imar planlarını ve parselasyon planlarını onaylama yetkisine haiz ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi tarafından, konusunda uzman meslek odalarımızın hazırladığı bilim ve teknik kurallar dikkate alınarak bu doğrultuda iş ve işlemlerin yürütülmesi durumunda, Kırcami Bölgesinin yıllardır devam eden imar sorununun çözüme kavuşacağına inanmaktayız" dedi. 26.12.2023

 

 TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu 


 TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ`IN ÜYELERİMİZE SESLENİŞİ

11.05.2020
 


Çok Okunanlar


ŞUBEMİZDE YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

EMO 48. DÖNEM IV. KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÜYEMİZE MESLEKTE 25. YIL PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

RAMAZAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

ASANSÖR VE ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR KOMİSYONU TOPLANDI

YANGINLAR ÖNLENEBİLİR AFETLERDİR (03 NİSAN 2024)

TMMOB ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERİ ŞABAN TAT OLDU (26 MART 2024)

TELEFERİK KAZASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

EMO VE MMO ANTALYA ŞUBELERİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI: “TELEFERİK KAZASI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME”

Okunma Sayısı: 37


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.