MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 SAMSUN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AMASYA   ÇORUM   ORDU   SAMSUN   SİNOP 
 

 
SMM YÖNETMELİĞİ
 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
TOPRAKLAMA TEST ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
 
13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
12. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
RÜGES'09 BİLDİRİLER KİTABI
 
MART 2009 ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ EKİ
 
SAMSUN KENT SEMPOZYUMU '08 BİLDİRİLER KİTABI
 
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
 
MOBİL KAPAK
 
ÇALIŞMA RAPORU
 

EMO Samsun Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 15.3

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SAMSUN ŞUBESİ 20. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ


GÜNDEM

 
Şubemiz 20. Olağan Genel Kurulu 10 Şubat 2024 tarihinde verimli ve üretken bir şekilde gerçekleştirildi. Genel Kurulumuza Şubemiz üyeleri, TMMOB`a bağlı Odalarımızın yanısıra Samsunda örgütlü emek demokrasi ve ekoloji örgütlerinin temsilcileri de katılım sağladılar. Genel Kurulumuz 11 Şubat 2024 tarihinde yapılan seçimlerle tamamlandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre 20. Dönem Yönetim Kurulu; Adnan Korkmaz, Ercan İşci, Sonnur Bayazıtoğlu, Tamer Bilal, Ahmet Kurada, Emre Kalpak ve Cem Kaya isimlerinden oluştu.
 

 

10 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen Şubemiz 20. Olağan Genel Kurulunda Divan Başkanlığına Orhan Bülbül, Yazmanlıklara Aslı Kayalar ve Alper Başal oy birliği ile seçildi. Genel kurulda EMO adına gözlemci olarak EMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özgen yer aldı.  19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Korkmaz‘ın konuşmasıyla başlayan Genel Kurul Konuk katılımcıların konuşmalarıyla devam etti. 

19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Korkmaz açılış konuşmasına; 2024 yılının milletimiz ve tüm insanlık için üzüntü, keder ve felaketlerden uzak, aklın ve bilimin insanlık yararına kullanılacağı, sağlık, barış, mutluluk, huzur ve özellikle ülkemizde unutulmaya başlanmış olan hukuk ve adaleti getiren bir yıl olmasını dilekleri ile başladı.

Korkmaz; 

"Uzun süredir derinden yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizin etkileri tüm toplumda yaşanırken, meslektaşlarımız da bu krizden payını fazlasıyla almış ve almaya da devam etmektedir. iki yıllık çalışma takvimimizde Şube Yönetim Kurulu olarak mesleğimizin gelişimi ve meslek alanlarımızın düzenlenmesi ile üyelerimizin haklarının korunması yönündeki çalışmalarımızda, daima kamu yararı ilkesine bağlı kalarak çalıştık.

2 yıllık çalışma dönemimizi yakın tarihimizin ve meslek alanlarımızın en zor koşulları altında tamamlıyoruz. Geçtiğimiz on yılların yanlış politikalarıyla, ulusal sanayiler ve kamu kurumları tasfiye edildi., mühendislik eğitimi değersizleştirildi, mühendisler tasarım sürecinden uzaklaştırıldı ve bir biri ardına plansız bir şekilde açılan üniversitelerle mühendis işsizliği büyük bir sorun haline geldi. Meslek alanlarımız, siyasi iktidarların yıllardır süregelen özelleştirme, piyasalaştırma ve rant politikaları sonucu hiç olmadığı kadar daraldı. Sanayi tesisleri, enerji santralleri, iletişim altyapısı, demir çelik ve petrokimya tesisleri, tarım arazileri haraç mezat satıldıkça ülkenin mühendislik altyapısı ve üretim yeteneği aşındırıldı.

Geldiğimiz noktada kamuda çalışan meslektaşlarımız düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüze kaldı. Ücretli çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını düşük ücretlerle ve asgari ücret denetiminin yapılmasının engellenmesi nedeniyle zor şartlar altında çalışıyorlar. Serbest çalışan küçük büro ve atölye sahibi meslektaşlarımızın pek çoğu artan maliyetler, iş hacminin azalması, artan borç yükü nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalıyor. Yeni mezun meslektaşlarımızın yüzde 40`ı işsiz. Bir çok genç meslektaşımız, mesleki, maddi ve sosyal tatminsizlik nedeniyle geleceğini yurt dışında arıyor. 

İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı tehdit ediyor. "

dedi.

Üyelerimizin ve kamunun ortak yararını aynı anda korumaya çalışan çalışma ilkemizi titizlikle korumaya devam edeceğiz.

EMO olarak yıllardır, mesleğimizin kamusal niteliği ve Genel Kurullarımızda oluşan eğilim ve kararlar gereğince; toplumun genel yararını esas alan, temel bilimleri, teknoloji geliştirmeyi ve nitelikli üretimi hedefleyen bir sanayileşme ve eğitim, sağlık, telekomünikasyon, enerji, ulaşım vb hizmetlerin merkezi plan ve kamusal anlayışla verilmesini hedefleyen planlı bir ekonominin inşasını savunan çizgimizi her türlü baskı ve angellemeye rağmen kararlılıkla sürdürüyoruz. Biliyoruz ki meslektaşlarımızın ve halkımızın mutlu ve huzurlu olmasının yolu, eleştirel düşüncenin savunulması ve bilimden geçmektedir. Siyasi iktidarların günü kurtaran yanlış politikaları nedeniyle ülkemizin içine düştüğü yıpratıcı sarmaldan, ancak halkın ve toplumun genel yararını esas alan bilim, sanayi ve enerji politikaları oluşturarak çıkabiliriz. Üyelerimizin ve kamunun ortak yararını aynı anda korumaya çalışan bu çalışma ilkemizi titizlikle korumaya devam edeceğiz.

Bugün meslektaşlarımızın yaşadığı işsizlik ve ucuz iş gücü sorunu sadece mühendislik mesleğine ait olmayıp tüm toplumunun en önemli sorunu haline gelmiştir. 

Ülkemizde tüm emekçi halkın yaşadığı bu sorunlar  tabi ki dünyadaki gelişmelerden bağımsız düşünülemez. Emperyalist kapitalist sistem yıllardır yarattığı savaşlar ve krizler yoluyla dünyada birçok ülke ve bölgeyi istikrarsızlaştırmış, büyük göç-mülteci hareketleri oluşmuş, küresel ısınma ve iklim değişikliği meydana gelmiş, halklar giderek yoksullaşmıştır. Nükleer savaş tehlikesi sürekli gündemde tutulurken, doğal çevrenin tahribatıyla bağlantılı olarak gıda ve temiz suya erişim sıkıntılarının yanı sıra insan hayatı salgın hastalıklar tehdidi altına girmiştir.

Dünyada ve Ülkemizde insanca bir yaşam için mevcut sorunlara kalıcı bir çözüm üretmek gerekiyor. Bunun için her alanda  demokratikleşme, çalışma koşullarının değiştirilmesi, eşitsizliklerin yok edilmesi, gıda egemenliği ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gerekmektedir. Türkiye`nin de yolun sonuna geldiği açıktır. Sıcak para girişine ve dışa bağımlı, inşaat sektörünü temel alan, kentsel ve doğal alanların yağmasına/talanına dayalı kısır bir üretim ve enerji, iletişim, sağlık gibi tüm temel altyapı alanlarının özelleştirilmesine dayalı ekonomi modeli, ülkeyi fakirleştirmiş, gelir dağılımında yarattığı korkunç adaletsizliklerle insanımızı geleceksizleştirmiştir. Ayrıca madenlerde, yüksek yapılarda ve diğer tüm alanlarda büyük işçi katliamlarını tetiklemiş ve elektrik enerjisi ve iletişim alanı başta olmak üzere, tüm temel altyapı alanlarını yönetilemez hale getirmiştir.

21 yıldır işbaşında olan siyasal iktidarın uyguladığı politikalar, ülkemizin emperyalizme bağımlılığını pekiştirmektedir. Türkiye ekonomisi cari açık, aşırı borçlanma, yüksek döviz kuru, Türk Lirası`nın değer kaybı, faiz ödemeleri, enflasyon, savurgan harcamalar ve rant yağması ile örselenmiş ve hayli kırılgan bir duruma gelmiştir. Hayat pahalılığı, işsizlik, yokluk ve yoksulluk bütün toplum kesimlerini tehdit etmektedir.

İsrail`in genç, yaşlı, çocuk demeden gerçekleştirildiği bu katliam derhal son bulmalıdır!

İsrail‘in, Kendisi gibi terör örgütü olan Hamas‘ın saldırısını bahane ederek yürüttüğü ve giderek soykırıma varan saldırıları aylardır devam ediyor. Emperyalistler ellerini Filistin‘den çekmelidir.

Tüm dünyanın gözü önünde bir halk soykırıma uğruyor. Öyle ki Filistin‘de hastaneye yönelik dahi saldırıların gerçekleştirildiğini tüm dünya gördü ve maalesef kınamadan öte hiçbir şey yapılmıyor. insanlık suçu katliamı lanetliyoruz

Toprakları İsrail tarafından işgal altında tutulan Filistinlilerin maruz kaldığı sistematik zulüm ve baskı sadece bugünün değil,  yıllardır devam eden bir sorundur.

Gazze`yi on yıllardır bir açık hava hapishanesine dönüştüren İsrail‘in, Filistin halkına karşı vahşice saldırıları artarak sürüyor.

İsrail`in genç, yaşlı, çocuk demeden gerçekleştirildiği bu katliam derhal son bulmalıdır!

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ABD, AB`nin önemli bir kısmının bu vahşet karşısında seslerinin yükselmesi gerekirken, maalesef uluslararası toplum İsrail`in insanlık ve savaş suçu olan bu politikalarına kayıtsız kalıyor.

Bizler Biliyoruz ki, Filistin meselesi esas olarak emperyalizm meselesidir. Biz bu sessizliği kabul etmiyoruz!

Can pazarının yaşandığı deprem bölgesinde halkımız, ilk 48 saatte adeta kaderine terk edilmiştir. 

Dönemimiz içerisinde yaşadığımız ve 10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşamıştır. Enkaz altında kalan binlerce yurttaşımız hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanırken, 10 ilimizde yaşam alanları adeta yerle bir olmuştur. Bilim insanlarının uyarılarına rağmen doğal afete karşı ne yazık ki hiçbir önlem alınmadığı, hiçbir hazırlığın yapılmadığı görülmüştür. 

Can pazarının yaşandığı deprem bölgesinde halkımız, ilk 48 saatte adeta kaderine terk edilmiştir. 

Deprem bu toprakların bir gerçeği olduğunun farkında olarak, depremlerin felakete dönüşmemesi için her kesimin yapması gerekenleri defalarca dile getirdik. Siyasi iktidar eliyle yapı sektörü rant uğruna kamusal denetimden uzaklaştırılmıştır. Kaçak binaların İmar Affı ile legal hale getirilmesi sonucu çarpık kentleşme su yüzüne çıkmıştır. Vatandaş hayatının hiçe sayıldığı uygulamalar ne yazık ki acı faturalarla karşımıza çıkmıştır. depremde 50binden fazla yurttaşımızı yitirdik. Deprem nedeniyle yıkılan binaların yanı sıra deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında yaşanan kurumsal hatalar, can kayıplarımızı arttırmıştır. Afet koordinasyonundan ve acil müdahaleden sorumlu olan AFAD, deprem sonrası ilk iki gün bazı bölgelere hiç gitmemiş, bazı bölgelerde ise çok az sayıda ekip bulundurabilmiş, ekip ve ekipman yetersizliği nedeniyle etkin bir arama kurtarma çalışması yapamamıştır. Öyle ki defin işlemleri için dahi iş makinesi, kepçe ve kürek temin edilememiştir. Arama-kurtarma çalışmaları önce bölge halkının, sonrasında ise ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin çabasıyla el yordamıyla yürütülmüştür. Odamız ve Birliğimiz TMMOB olarak felaketin ilk dakikalarından itibaren Acil Müdahale için üyelerimiz ile koordinasyon sağlanmıştır. EMO Samsun Şube ve Samsun TMMOB İKK olarak meslektaşlarımız ile oluşturduğumuz iletişim ağı sayesinde Şube olanaklarını sonuna kadar kullanarak hem teknik hem de insani yardım faaliyetleri yürüttük. İlimizde tüm meslek odaları, KESK; DİSK, siyasi partiler, STK`lar ve bir çok kuruluş bir araya gelerek deprem bölgemiz ile büyük bir dayanışma örneği göstermiştir. Böylesi büyük acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz.

Meslektaşlarımızın alın teriyle şekillenecek yarınların, umut ve dayanışmayla kurulacağı inancıyla, tüm üyelerimizi, Şubemiz, Odamız ve TMMOB etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. 

İçinde bulunduğumuz koşullarda meslek örgütlerine her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk düşmektedir. Bizler, bilimin öncülüğünde rant hırsına karşı kamunun çıkarlarını savunarak, ülkemize, Anayasal demokratik kazanımlarımıza, emeğimize, mesleklerimize, meslek alanlarımıza ve meslek örgütlerimize sahip çıkmaya devam edecek, baskılar karşısında boyun eğmeyecek, hukukun üstünlüğü ve geleceğimiz için mücadele vereceğiz. 

Odamız, mühendislerin ülke kalkınmasına daha fazla hizmet edeceği, bilimin ışığında büyüyen bir ülke için tüm gücüyle mücadelesini sürdürecektir. Meslektaşlarımızın alın teriyle şekillenecek yarınların, umut ve dayanışmayla kurulacağı inancıyla, tüm üyelerimizi, Şubemiz, Odamız ve TMMOB etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. 

19. dönemde görev alan Yönetim Kurulu üyelerimize, Şube Denetçilerimize, tüm Temsilci ve Temsilci Yardımcılarımıza, Danışma Kurulu Üyelerimize, Komisyonlarımızda görev alan tüm arkadaşlarımıza, Şube çalışanı arkadaşlarımıza ve bunun dışında katkı koyan emek veren tüm üyelerimize, etkinliklerimize katılan üyelerimiz ve değerli ailelerine ve TMMOB ve bağlı Odalarına, teşekkür ediyoruz. Şubemizde demokratik, katılımcı bir yönetim anlayışının devamı ile hep birlikte mesleğimiz ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek için Şubemizin 20inci genel Kurulumuzun başarıyla tamamlanması dileğiyle hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Saygılarımla..

Adnan Korkmaz‘ın konuşmasının ardından konuk katılımcılar konuşmalarını yaptı. 

19. Dönem çalışma Raporu; Yönetim Kurulu Çalışmaları Yazman üye Sonnur Bayazıtoğlu tarafından, Mali Rapor Sayman Üye Ahmeyt Kurada tarafından okundu.

Yönetim Kurulu oybirliğiyle ibra edildi.

Oda Genel Kuruluna önerilmek üzere 20.Dönem şube tahmini bütçesi sayman üye Ahmet Kurada tarafından okunarak karara bağlandı. 

Dilek ve temenniler bölümünde; Güven Önbilgin söz alarak gelecek döneme ilişkin dilek ve temennilerde bulundu. 

Genel Kurul kapsamında 11 Şubat 2024 tarihinde yapılan ve tek listenin girdiği seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre;

20. Dönem Yönetim Kurulu; Adnan Korkmaz, Ercan İşci, Sonnur Bayazıtoğlu, Tamer Bilal, Ahmet Kurada, Emre Kalpak ve Cem Kaya isimlerinden oluştu.

Oğuzhan Kalkan, Yücel Yaşar Büyüklü, Özgür Temiz, Miraç Çubukçuoğlu, Alper Başal, Aslı Kayalar ve Bengül Kalafat ise Yönetim Kurulu yedek üyeleri olarak belirlendi.

Özden Küçükel, Hüseyin Arda Telatar ve Ömer Albayrak şube denetçisi olarak seçilirken; Oğuzhan Demirbaş, Selma Mckerrel ve Engin Çakırkaptan ise şube yedek denetçileri olarak belirlendi.

 

 

Dosyalar

(151 KB)ELEKTRİK FATURALARI NEDEN, NASIL ZAMLANDI?

12.02.2015
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 78


Tüm Gündem

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.