MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 BURSA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BALIKESİR   BURSA   ÇANAKKALE   YALOVA 
 

 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ/EN AZ UCRET TANIMLARI 2017
 
MÜHENDİSLİĞE HAZIRLIK SEMİNERLERİ
 
MİSEM DIŞI EĞİTİMLER
 
BAŞVURU FORMU
 
İŞ ARAYANLAR
 
ENERJİ ÖZELLEŞTİRİLEMEZ
 

EMO Bursa Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 118

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TMMOB EMO BURSA ŞUBESİ 10. OLAĞAN GENEL KURUL ENERJİ KOMİSYONU RAPORU


GÖRÜŞ / RAPOR

9. Dönem Şube Yönetim Kurulu’nun oluşması ile birlikte oluşan komisyonumuz, dönem içinde değişik peryotlarda toplam 19 kez toplanmış zaman zaman yerinde incelemeler yapmış, Çınarcık Barajı Lisans Devri ile ilgili dava açılmasını sağlamış, TBMM’de görüşülen Yasa Tasarıları ile ilgili görüş oluşturmuştur. Komisyonumuzun tespit ve görüşlerinin, Genel Kurul, EMO üyeleri ve halkımıza açıklanmasında yarar olduğuna inanmaktayız.

1)  Türkiye’de uygulanan yanlış enerji politikaları, özellikle devletin 14 cent/kWh. fiyatlardan başlayan ortalama 20 yıl alım garantili ‘’Yap İşlet Devret’’ modelinin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir soygun modeli olduğu görülmüş, devletin bu model üzerinde iyileştirme girişimleri, imzalanmış ve uluslararası tahkimle güvence altına alınmış sözleşmeler nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.

2) Devletin sahibi olduğu ve işlettiği enerji santralları ve dağıtım şirketleri özelleştirme adı altında elden çıkarılırken, çoğu yabancı şirketlere ait olan doğalgazla çalışan ve ekonomik ömürleri 20 yıl olan ‘’Yap İşlet Devret’’ statüsündeki santralların 20 yıl sonra devralınacak olmasının akıl dışı bir çelişkidir.

3) Yeterli yasal altyapı ve rekabet ortamı yaratılmadan özelleştirme adına devletin bazı hidroelektrik santralları, en kötü koşullarda 6-8 yıl gibi (Örnek: Oymapınar ve Çınarcık), hidroelektrik santrallar için son derece kısa sürede yatırım bedelini geri alacak şekilde, kamu yararı gözetilmeden işletme hakkı 35-40 yıllık sürelerle devredilmiştir.

4) 2006 yılında devam edecek olan Santral ve başlanacak olan Dağıtım Şirketleri özelleştirilmesinin, Türkiye için hayati öneme sahip olduğu, bu nedenle bu konuda kamu yararının ve ihale aşamalarının dikkatle izlenmesi ve gerektiğinden EMO olarak kamu yararına yasal yollara başvurulmasının gerekebileceği için hazırlıklı olunmalıdır.

5) Türkiye’nin, üretilen tüm elektrik enerjisinin 2004 yılında %39’u, 2005 yılında yaklaşık %45’i doğalgazdan üretilerek, al ya da öde gibi ve gaz tedarikçilerinin tek taraflı inisiyatiflerine bırakılmış doğalgaz sözleşmeleri ve uluslararası tahkim kıskacında, enerjide tamamen dışa bağımlı hale getirildiği ve bu kıskaçtan uzun yıllar kurtulamayacağı anlaşılmaktadır. Norveç gibi dünyanın 4. büyük doğalgaz ihracatçısı bir ülke bile, ürettiği elektrik enerjisinin %99.5 ini HES dan elde ederken, Avrupanın 2. HES potansiyeline sahip Türkiye’nin, ürettiği elektrik enerjisinin %45’ini doğalgazdan üretmesinin hesapsız, bilinçsiz ve kasıtlı enerji politikalarının sonucu olduğu görülmüştür.

6) Hidroelektrik gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynağımızın Teorik Kapasitesi: 433.000 GWh/Yıl, Ekonomik Kapasitesi:129.388 GWh/Yıl (Ekonomik Kapasitenin; İşletmede: 45.299 GWh/2004 yılı, %35, İnşa Halinde : 10.636 GWh/Yıl, % 8, Çeşitli Proje Aşamasında :73.453 GWh/2004 yılı, %57) iken 2004 yılında toplam 152.000 GWh elektrik enerjisi tüketildiği dikkate alınırsa hali hazır ekonomik HES kapasitemizin toplam tüketimimizin %85’ini karşılayabileceği, Teorik Kapasitenin ise 2004 yılı toplam tüketiminin 2.8 katı olduğu hesaplanmıştır. Yıllık büyümeye bağlı olarak tüketim artışları dikkate alındığında öncelikle HES potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. 2005 yılında Türkiye’de üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık % 45 inin döviz ödenerek ve bazı ülkelerin tek taraflı inisiyatifine bağlı sözleşmelerle, yaşanan son doğalgaz kesintileri bu konunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

7) Devletin, yeni yatırımlar yapmayarak ve elindeki enerji santrallarını da özelleştirerek çıkmakta olduğu enerji sektöründe, DSİ ve EPDK tarafından yürütülen HES projelerinin özel sektör yatırımlarına açılması prosedürünün yavaş işlemesi, zaten uzun olan yatırım süresini daha da uzatmakta ve HES yatırımlarını geciktirmektedir. Dolayısıyla tüketim artışına paralel yeni enerji yatırımları yapılmadığı taktirde ufukta enerji krizlerinin olduğu, bu nedenle şimdiden belli lobilerin ve tröstlerin tek çare olarak nükleer santrallar olduğu fikrini yavaş yavaş kamuoyuna empoze etmeye başladığı görülmektedir.

8) Çevresel faktörler, yüksek maliyetler (Nükleer; Kuruluş maliyeti:2000 $/KW, İşletme+Yakıt: 1.78 cent/kWh, HES Kuruluş maliyeti :1200-1500 $/kW, İşletme: 0.2-0.5 cent/kWh ) ve dışa bağımlılık dışında, karşı çıkılmasında en önemli nedenlerden biri olan yenilenebilir yeterli kaynaklarımız varken, dünyada demode olmuş nükleer teknoloji ürünü santralların Türkiye’ye pazarlanmasına karşı çıkılması gerekmektedir. Ülkemize Nükleer Santral satmak isteyenlerin İran’la girdiği büyük hesaplaşmanın nedenlerini iyi analiz etmek gerekmektedir

9) Gerek kuruluş, gerek hammadde, gerek işletme gerekse atık saklama sorunları ve yeterli yenilenebilir kaynaklara sahip olmamız nedeniyle tamamen dışa bağımlı Nükleer Santrallara karşı olmakla, nükleer alanda bilimsel gelişmeyi desteklemenin ayrı şeyler olduğunu önemle vurgulamak gerekmektedir.

10) Gelişmiş AB ülkelerinde yeşil enerji olarak ifade edilen yenilenebilir enerji için devlet yatırım teşvikleri ve yüksek fiyatla alım garantileriyle yeşil enerjiyi teşvik ederken, bu ülkeler; 1997 den 2010 yılına hedeflerini koymuşlar, örneğin 1997 den 2010 a ,toplam üretimdeki yeşil enerji payını Avusturya : %70 den %78’e, İsveç: %49 dan %60’a yükseltmeyi hedeflemişken Türkiye’nin tam tersine % 38.5 den %24.6 ya indirmesinin, gelişmiş ülkelerin enerji politikaları bizim enerji politikalarımız arasındaki çelişkiyi ortaya koymaktadır.

11) Özellikle TEDAŞ sistemlerindeki kayıp-kaçak oranının bazı illerde %72.5 lere kadar çıkarken bazı illerimizde %6.3 lere kadar düşük olması, çok büyük boyutlarda suistimal olduğunu ve maalesef bu çirkin çarkın içinde bazı kamu görevlilerinin de olduğu kamuoyunca bilinmektedir. Buna karşılık bu çıkar çarkının içine girmeyen ve ülkesi için büyük riskler alarak bu soygunu önlemeye çalışan bazı vatansever kamu görevlileri, bu onurlu davranışlarını hayatlarıyla ödemişlerdir. 2004 yılı elektrik enerji tüketimine göre yapılan bir hesaba göre, kayıp kaçağın bedeli; 152.000 GWh * 8.25 cent/kWh ( Ort. Satış fiyatı )* %15 ( %22 Ort. kayıp kaçak oranı - % 7 kabul edilebilir oran ) = 1.85 *10^6 $/Yıl olarak hesaplanmıştır.

12) Tüm bu yanlış enerji politikaları sonucu, kişi başına milli gelire göre Türkiye’nin hem konutlarda hem sanayide dünyanın en pahalı enerjisini kullandığı ( Türkiyede Sanayi:8.05 cent/kWh, Konut ort:8.5 cent/kWh, ABD de Sanayi:4.27 cent/kWh, Sanayi:8.50 cent/kWh), bu nedenle ;Türk sanayiinin dünyada rekabet gücünün gittikçe zayıfladığı, Türkiye dış dünyadan yatırım beklerken yerli sanayinin Bulgaristan ve Çin gibi ülkelere kaymakta olduğu, dolayısıyla işsizliğin daha da arttığı ve artacağı görülmektedir.

13) Yanlış enerji politikalarıyla Türkiye’yi büyük ve uzun vadeli ağır yük altına sokan politikacılar maalesef havanda su dövme misali ve esas konulardan uzak daha küçük konularda yargılanırken, toplum içinde hala itibar görmeleri; toplumumuzun bu konuda ne kadar yetersiz bilgiye sahip olduğunu göstermektedir. EMO’nun ve tüm meslektaşlarımızın sorumlulukları arasında olduğunu düşündüğümüz toplumu bilinçlendirme ve bilgilendirmenin yeterince yapılamadığı ve 1980 sonrası yönetimlerin ve yasaların örgütlü toplum yapısını zayıflatarak halkımızı, etkisiz ve tepkisiz bir topluma haline getirdiği görülmüştür.

Dönem içindeki değerli çalışmalarından ve raporun hazırlanmasındaki katkılarından dolayı değerli komisyon üyelerine, desteklerini hep gördüğümüz ve hissettiğimiz Şube Yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sayın Genel Kurula ve Değerli EMO üyelerine arz ederiz.

Saygılarımızla,


Çok Okunanlar


EMO BURSA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU VE İNŞAAT KOMİTESİ ÜYELERİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETMİŞLERDİR

ÇEVRİM İÇİ TEKNİK SEMİNER: PCB TASARIMINDA EMC OPTİMİZASYONU, SİMÜLASYON TEMELLİ YAKLAŞIMLAR VE TASARIM ÖNERİLERİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ

EMO GENÇ STAJ BAŞVURULARI BAŞLADI

BURSA OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ ANADOLU LİSESİ` NDE MESLEK TANITIMI

SOLAREX 2024 ULUSLARARASI İSTANBUL GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARINA TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

Okunma Sayısı: 3024


Tüm Görüşler - Raporlar

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.