MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 BURSA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BALIKESİR   BURSA   ÇANAKKALE   YALOVA 
 

 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ/EN AZ UCRET TANIMLARI 2017
 
MÜHENDİSLİĞE HAZIRLIK SEMİNERLERİ
 
MİSEM DIŞI EĞİTİMLER
 
BAŞVURU FORMU
 
İŞ ARAYANLAR
 
ENERJİ ÖZELLEŞTİRİLEMEZ
 

EMO Bursa Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 118

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TMMOB EMO BURSA ŞUBESİ 10. OLAĞAN GENEL KURUL YAPI DENETİM VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU RAPORU


GÖRÜŞ / RAPOR

İnsanların SAĞLIKLI ve GÜVENİLİR konut edinmesi, ülkemizin de altına imza koyduğu İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ'nde “Barınma hakkı insan hakkıdır.” tanımlaması ile uluslarası bir düzenleme yapılarak güvence altına alınmıştır.

Zaman zaman gündeme gelen fakat bir türlü yaşama geçirilemeyen YAPI DENETİMİ KANUNU, 17 Ağustos depreminden sonra, “gerekli altyapı çalışmaları yapılmadan, alal acel 595 sayılı KHK” ile yaşama geçirilmiştir. 27 pilot ilde 10.04.2000 tarihinde yaşama geçirilen bu uygulamanın ömrü, doğal olarak pek uzun olmamış ve 26.05.2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Yaşanan tecrübelerden yararlanarak! hazırlanan ve 13.07.2001 tarihinde 24461 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 19 ili kapsama alanına alan 4708 sayılı YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN da, malesef derde deva olmamıştır. Bir müddet sonra tekrar, yeni kanun tasarısı çalışmaları başlatılmış fakat 2005 yılı içinde uygulamaya konulması düşünülen YAPI DENETİMİ KANUN TASARISI malesef geri çekilmiştir.

Bu kanun tasarısında;

- Meslek odalarına; üyelerine yönelik sicillerin tutulması yönünde sorumluluk verilmesi,

- Kanunun 19 ilde uygulanacağı, yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra ise tüm illerde uygulamaya geçileceği,

- Sigorta zorunluluğu getirilmesi, dikkat çeken bazı maddelerdendi.

Fakat; üyelerin sicillerinin tutulması yönünde meslek odalarına bazı sorumluluklar verilirken, TMMOB ile diyaloga geçilmemiş ve önerileri değerlendirmeye alınmamıştır.

Sigorta şirketleri ile ortak bir noktaya gelinememiştir. Büyük bir ihtimalle de bu bir araya gelememe nedeni ile yeni kanun tasarısı geri çekilmiş olabilir.

ŞUBEMİZDE KOMİSYONUN KURULMASI

Yapı denetiminde 595 sayılı KHK ile başlayan ve 4708 sayılı YAPI DENETİM HAKKINDA KANUN ile devam eden süreçte yaşanan olumsuzluklar gözönünde bulundurularak;

Kısa vadede

- Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi meslektaşlarımıza sorumluluk veren, yapması ve yapmaması gerekenlerin anlatılması

- SMM'lerin projelerini yönetmeliklere uygun çizmeleri ile ilgili çalışmaların yapılması

- Elektrik Tesisatçısı meslektaşlarımıza ve Fen Adamlarına neleri yapmaları gerektiğinin nedenleri ile birlikte anlatılması.

Uzun vadede

Diğer meslek odalarında da bu tür komisyonların kurulması için çalışmalar yaparak, edinilecek tecrübelerin bu konuyla ilgili oluşturulacak yeni kanuna aktarılması ve SAĞLIKLI BİR YAPI DENETİMİNİN yapılabilmesi amaçlanarak şubemizde YAPI DENETİMİ VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU kurulmuştur.

Komisyon, amacı doğrultusunda üyeleri ile yaptığı toplantılarla denetim yapılması konusunda olumlu adımların atılmasını sağlamaya çalışmıştır.

YAŞANAN AKSAKLIKLAR

Gelinilen noktada, durum hiç de iç açıcı değildir. 4708 sayılı YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNUN “Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir” diye tanımlanan amaçlarına ulaşılamamıştır.

Aksayan yönleri alt alta yazacak olursak;

1) %50-%60 lara varan indirimlerin yapıldığını sağır sultan bile duymuştur.

2) Bu şartlarda alınan işlerde görev alan, mimar ve mühendisler görevlerini yapamamakta, sadece belge ve diplomaları kullanılarak imza attırılmaktadır. Bu yapıların sağlıklı yapılar olması mümkün olmadığı gibi, meslektaşlarımız da  sorumluluklar altına girmektedir.

3) Yapı Denetim şirketlerinin bir başka ilde şube açmaları, o il sınırları içerisinde oturan bir inşaat mühendisinin çalıştırılması ile mümkün olmaktadır. Bu yapıların denetiminin, görevli diğer mimar ve mühendislerce nasıl yapılacağı anlaşılamamaktadır.

4) Ülkemizin %92'si deprem kuşağındadır. Bu bölgelerde nüfusun %98'i oturmaktadır, barajlarımızın da %93'ü bu bölgeler içerisinde bulunmaktadır. Bütün bunlar bilinmesine rağmen uygulama 19 ille sınırlı tutulmaktadır.

5) 6235 sayılı yasayla kurulmuş, Tüzel Kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde olan ve “fen ve sanat kurallarına uygun sağlıklı yapıların” yapılabilmesi için bu çalışmalar içerisinde olması gereken TMMOB ve bağlı odalar devre dışı bırakılmış durumdadır.

6) Yapı Denetimi Komisyonunca mesleğinde 12 yılı dolduran herkese denetçi belgesi verilmektedir. Burada mesleki deneyimin yeterliliği ve ilgili uzmanlık alanı hiç değerlendirmeye alınmamaktadır.

7) Mevcut yönetmelikte şantiye zorunluluğu olmadığı için, uygulamalarda, iş güvenliği vb. konularda sürekli olumsuzluklar yaşanmaktadır.

8) Çok düşük ücretlerle gelmesen de olur mantığı ile yapı denetiminde çalışan meslektaşlarımız sağlıksız uygulamalara neden olmakta, haksız rekabeti körüklemekte ve meslek etiğine aykırı davranışlarda bulunmaktadır.

SONUÇ OLARAK

Yürürlükteki 4708 sayılı YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNUN yetersizliği aşikardır. Daha önce hazırlanmış ve meclis gündemine taşınmış fakat daha sonra geri çekilmiş olan YENİ YASA TASARISInın tekrar gözden geçirilmesi ve yukarıda aktarmaya çalıştığımız aksaklıkların giderilmesi yönünde çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Yapı denetiminin tüm yurda yayılması ve kamunun denetim dışında bırakılmasının tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

TMMOB'nin kuruluş yasasında belirtilen kamusal görevi ve sorumluluk bilinci ile tüm çalışmaların merkezinde yer alması gerekmektedir. Ayrıca 14 Aralık 2004 tarihli ve 25670 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “TMMOB MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ” doğrultusunda uzmanlık alanlarına uygun eğitimin gerçekleştirilmesi ve belgelendirmenin yapılması sağlıklı olacaktır.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

Yapı Denetim ve Güvenliği Komisyonu


Çok Okunanlar


EMO BURSA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU VE İNŞAAT KOMİTESİ ÜYELERİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETMİŞLERDİR

ÇEVRİM İÇİ TEKNİK SEMİNER: PCB TASARIMINDA EMC OPTİMİZASYONU, SİMÜLASYON TEMELLİ YAKLAŞIMLAR VE TASARIM ÖNERİLERİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ

EMO GENÇ STAJ BAŞVURULARI BAŞLADI

BURSA OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ ANADOLU LİSESİ` NDE MESLEK TANITIMI

Okunma Sayısı: 3207


Tüm Görüşler - Raporlar

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.