MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANTALYA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ANTALYA   BURDUR   ISPARTA 
 

 
FORMLAR
 
ÖLÇÜM BASVURU DİLEKCESİ
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 

EMO Antalya Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 21

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TMMOB 39. OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI


 
TMMOB 39. Olağan Genel Kurulu, 25 Mayıs Perşembe günü DSİ Konferans Salonu’nda başladı. İlk gün, TMMOB delegelerinin yanı sıra sendika, dernek ve siyasal parti temsilcilerinin de katılım gösterdiği Genel Kurul’da yapılan konuşmalarda, yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, Danıştay’a yapılan saldırı nedeniyle kamuoyunda yaşanan tartışmalar ele alındı. Genel Kurul Salonu’nda “Ulemanın değil, bilim ve tekniğin etkin olduğu bir ülke istiyoruz”, “Bu ülke, bu halk satılık değil” yazılı bez afişler dikkat çekti.
 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın Genel Kurulu açışının ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Divan Başkanlığı’na Oğuz Türkyılmaz, başkan yardımcılıklarına Sait Beyhan Çıngı ve Nevzat Ersan, yazman üyeliklere de Nurhan Hikmet Parlak, Bektaş Kılıç, Derya Özkan ve Mukaddes Şamiloğlu seçildi. Anıtkabir Çelenk Heyeti’nin oluşturulmasının ardından verilen bir önergeyle oluşturulacak komisyonlara “Genel Kurul Karar Taslakları Komisyonu” da eklendi.

TMMOB Genel Kurulu, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerle sona erecek. Çankaya 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kararıyla birlik hissesini ödemediği için TMMOB Genel Kurul delege listesinden Orman Mühendisleri Odası dışında 22 Oda 1516 delege ile temsil ediliyor. Yapılacak seçimlerle, TMMOB Yönetim Kurulu, Yüksek Onur ve Denetleme kurulları oluşturulacak.

 

TÜRKİYE OYUNLARA DAHİL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, açılış konuşmasında,  “Bugün burada daha etkin, daha demokratik, daha işlevsel bir TMMOB için, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir Türkiye için, insanımız için, söz üstüne söz koyacağız” dedi. Soğancı, emperyalist ülkelerin uluslararası sermayeye yeni sömürü alanları açmak üzere, gelişmekte olan ülkelere kendi programlarını dayattıkları bir dönem yaşandığına dikkat çekerken, “Bu programlar ile az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ulus devlet yapılanması geriletilmektedir. Kamusal varlıklar, özelleştirme, küçültme, kapatma yoluyla işlevsizleştirilmektedir” saptamasını yaptı.

Soğancı, ABD’nin dünyada izlediği politikayı da şöyle eleştirdi:

“Kendini dünyanın efendisi yerine koyan ABD, küresel sermayenin hegemonyasını kabul etmeyen ve onların çıkarlarına uygun davranmayan ülkeleri terörist ilan edebilmektedir. ABD, tüm uluslar arası anlaşmaları, en temel insan haklarını çiğneyerek ülkeleri işgal etmekte, onbinlerce masum insanı, kadını, çocuğu katledebilmektedir. Afganistan’ın işgalini, Irak işgali izlemiştir. Bu müdahalenin Irak’la sınırlı kalmayacağı ve ABD’nin Ortadoğu’dan hareketle Kafkasya ve Afganistan üzerinden Orta Asya’ya ulaşan geniş bir coğrafyada enerji koridorunu denetim altında tutmayı hedeflediği bilinmektedir. Yine bölgemizde, İsrail ile birlikte İran ve Suriye üzerinde oyunlar oynanmakta, Türkiye de bu oyunlara dahil edilmeye çalışılmaktadır.”

 

50 MİLYON ÇALIŞABİLİR NÜFUSUN 22 MİLYONU İSTİHDAM EDİLİYOR

Soğancı, ülkemizde uygulanan sanayi politikalarıyla bilim ve teknolojinin dışlanarak, ucuz işgücünün sanayinin tek temel rekabet amacı haline getirildiğini belirtirken, resmi söylemlerin aksine Türkiye’nin üretim yeteneğini kaybettiği uyarısında bulundu. “50 milyon nüfusun ancak 22 milyonu istihdam edilmektedir. Bu 22 milyonun yüzde 46’sı ise hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna ve güvenceye sahip olmaksızın çalışmaktadır. Bugün meslek alanlarımızda işsizlik ya da başka bir işte çalışanlar üye sayımızın yüzde 25’i seviyesine ulaşmıştır” dedi.

 

MÜZAKERE SÜRECİ MÜCADELE SÜRECİNE ÇEVRİLECEK

AB ile müzakere sürecinin mücadele sürecine çevrilmesi yönünde TMMOB’un çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu kaydeden Soğancı, “İçinde bulunduğumuz bilgi kirliliği ve yönlendirme ortamına ivedilikle son verilerek, tarama konusu olan 35 başlıktaki müktesabat  değişikliklerinin ülkemiz geleceğine etkileri tüm alanlarda ve tüm sektörlerde tartışmaya açılmalı, izlenmesi gereken politikalar oluşturulmalıdır” dedi.

 

TÜRKİYE’DE KAMU PAYI GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN DAHA AZ

Mehmet Soğancı, TBMM’den yeniden çıkarılmak istenen Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile sağlığın temel bir insan hakkı olmaktan çıkarılarak, “yardım” olarak tariflendiği, sağlıkta özel sektörü fonlanmasının ve kamu sağlık hizmetlerinin özelleştirilmek istendiğini  anlattı. Özelleştirmecilerin “Türkiye’de kamunun ekonomi içindeki payı şişkindir” söylemlerinin tersine Türkiye’de kamu payının gelişmiş ülkelerin çok altında olduğunu kaydeden Soğancı, “ Türkiye ekonomisinde kamunun payı yüzde 26 iken, ABD’de yüzde 32, Almanya’da yüzde 49, Fransa’da yüzde 52’dir. KİT’’ler devletin sırtında kambur değildir” dedi.

 

TÜRKİYE GERİLİMLİ VE SIKINTILI BİR DÖNEME GİRİYOR

       Türkiye’nin son aylarda daha gerilimli ve sıkıntılı bir döneme girmekte olduğuna dikkat çeken Soğancı, bu sıkıntıları ve çözüm önerilerini şöyle ortaya koydu:

       “Siyasal iktidarın uyguladığı politikalar, özelleştirmeler, uyum yasaları ya da baskı yasaları olarak, emek hareketinin dağınıklığı ve toplumsal bağlarının zayıf olması nedeni ile çok ciddi bir dirençle karşılaşmadan hayata geçiriliyor. Siyasal iktidarın parlamenter çoğunluğa sahip olması ve muhalefetin bir çok alanda etkisiz ve atıl kalması da siyasal gerginlikleri artıran bir etkiye sahip oluyor. Özellikle son dönemde çokça dillendirilen erken seçim tartışmasını bu düzlemde değerlendirmek gerekir. Erken seçim parlamenter aritmetiği belli oranlarda değiştirse bile Türkiye’nin önünde duran ciddi sorunların çözümünde yetersiz kalacaktır. Bu ülkede toplumsal ve sendikal örgütlenmelerin önündeki engeller kaldırılmalıdır. 12 Eylül Anayasası’nın cenderesinden bu toplum kurtarılmalıdır. Seçim ve Siyasal Partiler Yasası toplumsal ve siyasal ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

       Bu ülkede yaşayanlar Susurluk’ta ortaya çıkan derin ilişkilerin devamı ve benzeri özellikler taşıyan değişik vakalara yabancı değildir. Son dönemde Şemdinli olaylarında ve ardından Danıştay’a yapılan saldırıda ortaya çıkan kirli ilişkiler, bu hafızanın yeniden tazelenmesine hizmet ederse ve bunlarla hesaplaşabilmenin önünü açarsa ancak bir anlama sahip olacaktır.

       Diyarbakır’da bir çok vatandaşımızın ölmesi ve yağmalama ile sonuçlanan olaylar da son aylarda bir karabasan gibi ülkenin üzerine yeniden çökmeye başlayan bu karanlık resmin içinde yer alan başka bir öğedir. Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümünde ısrar etmek gerekmektedir. Ülkeyi etnik ya da inançsal sorunlar etrafında saflaştırarak, bu gerginlikleri siyasal manevraların bir parçası haline getirerek sorunları çözümsüzlük noktasına götürmenin bu ülkeye ya da bu ülkede yaşayan insanlara hiçbir yarar getirmeyeceği artık görülmelidir.

       Bu ülkenin asıl sorununun açlık, yoksulluk, işsizlik olduğunun, sağlık ve eğitim hizmetlerinden adilce yararlanamamak olduğunun, demokrasi olduğunun, Türkiye’nin asıl gündeminin bunlar olduğunun altının çizilmesi gerekiyor. Evet Türkiye sıkıntılı bir dönemden geçmektedir. Ancak bu sıkıntı sanıldığı gibi sadece Danıştay’a yapılan silahlı saldırı yada Diyarbakır olayları ile sınırlı değildir. Sosyal devletin tasfiye edildiği insanların açlığa, yoksulluğa ve işsizliğe mahkum edildiği, özgürlüklerin kısıtlanmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda sessiz kalanların ülkenin geleceğini karanlık bulutlar sararken susanların, bu karanlığı yırtmaya çalışanlara daha baskıcı yasalarla cevap verenlerden bir farkı yoktur. Türkiye’nin seçeneği ya kırk katır, ya kırk satır değildir. Eşitlik ve özgürlükten yana bütün güçlerin, farklılıkları ile birlikte yan yana durarak, bu iki seçeneksizliğin dışında bir başka seçeneği, eşitlik ve özgürlüğün hakim olduğu, açlık ve yoksulluğun olmadığı bir başka Türkiye seçeneğini daha güçlü haykırabilmek için birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi örgütlemek ve güçlendirmek tarihsel bir sorumluluktur.”

 

TMMOB’UN ONURLU YÜRÜŞÜ VE DİK DURUŞU SÜRECEK

TMMOB’nun 2 yıllık dönem içerisinde yaptığı çalışmaları aktaran ve önümüzdeki döneme ilişkin mücadele çizgisini ortaya koyan Mehmet Soğancı, konuşmasını şöyle tamamladı:

 “TMMOB’un onurlu yürüyüşü ve dik duruşu önümüzdeki dönem de şüphesiz sürecek. Kısacası bu dönemde de insanımıza olan sorumluluğumuz nedeni ile güç görevler bizi beklemektedir. Güç görevlerin gerekleri güçlü örgütlenmeler ile gerçekleşir. TMMOB bu görevlerin üstesinden gelebilecek güçlü bir örgüttür. TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-verme alanıdır. Bu ülkenin önemli bir mevzisidir. Bu ülkenin ve bu ülke halkının TMMOB’ye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın gereklerinin yerine getirilebilmesi için de, TMMOB’un odalarına, odaların şubelerine, şubelerin örgütlü üyeye ihtiyacı vardır. İyi ki bu ülkenin TMMOB’u var. İyi ki TMMOB’un sizin gibi kadroları, delegeleri var. İyi ki sizler varsınız.”TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ`IN ÜYELERİMİZE SESLENİŞİ

11.05.2020
 


Çok Okunanlar


EMO-GENÇ MEZUNİYET YEMEĞİ DÜZENLENDİ

AKDENİZ EDAŞ MANAVGAT VE ALANYA MÜDÜRLERİNE ZİYARET

14. EIF DÜNYA ENERJİ KONGRESİ VE FUARI`NDA BULUŞALIM

ŞUBEMİZDE ÇEVRİMİÇİ MİSEM ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

EMO 47. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

EMO ANTALYA ŞUBESİ 14. DÖNEM 3. KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

18 EYLÜL DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

AKDENİZ EDAŞ DOĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ`NE ZİYARET

TMMOB HEYETİ İLE ANTALYA İKK BİLEŞENLERİ ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ`NE KATILIM SAĞLANDI

Okunma Sayısı: 1690


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.