MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 MERSİN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 MERSİN   NİĞDE   KARAMAN 
 

 
FORMLAR
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
MİSEM BAŞVURU FORMU
 
SMM YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK
 
RADYO
 
EN AZ ÜCRET TANIMLARI KİTAPÇIĞI
 

EMO Mersin Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 27

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

BİLİŞİM KOMİSYONU RAPORU - ŞUBAT 2006


GÖRÜŞ / RAPOR

EMO MERSİN ŞUBE - BİLİŞİM KOMİSYONU RAPORU- ŞUBAT 2006

İnternet ve onun temsil ettiği teknolojiler sanayi üretiminden ticari hayata, sağlıktan medyaya, turizmden eğlenceye tüm ekonomiyi; eğitimi; siyaseti ve kamu yönetimini; kısaca, yaşamın tüm unsurlarını değiştirmeye başlamıştır.  İnternet sayesinde; zaman ve mekân farklılıklarının ortadan kalkmakta; iş hayatı, eğitim-öğretim ve eğlenme tarzları çok değişik şekillerde ve varyasyonlarda değişmektedir.

İnternet aracılığıyla daha katılımcı ve doğrudan demokrasi olasılıkları yakın gelecekte gözükmektedir. Kamu yönetiminde; daha şeffaf ve vatandaşa daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verilmesi imkanları ortaya çıkmaktadır. Bu konu hem yerel hem de genel yönetimlerde başarılı olarak uygulanabilmektedir. Bunun güzel örneklerini gelişmiş ülkelerde görebilmekteyiz. Ülkemizde; bu alandaki hızlı gelişime ayak uydurmak durumundadır. 

İnternetin insan hayatına girmesi; telefonun yada motorlu araçların icadı kadar önemli bir kilometre taşı niteliğindedir. İnternetle beraber; e-ticaret, e-iş ve e-alışveriş gibi kavramların gelişmesiyle; tüm işletmeler için; tüm dünya ülkeleri hem potansiyel bir Pazar hem de potansiyel birer rakip konumuna gelmiştir.

Dünyadaki bu olumlu değişimlerin arkasında; bilimsel gelişmeler, bilgisayar ve iletişim alanındaki önemli buluşlar yatmaktadır.

Bu değişim ve gelişmeleri sağlayan teknolojilere "Bilgi Teknolojileri" (BT) denilmektedir . İnternet ve BT ülkelerin gelişmişliğinin bir ölçüsü olmaya başlamıştır. BT’lerin önemli özelliklerinden biri ise; maliyetlerinin; kullanımının yaygınlaşmasıyla azalmasıdır.

BT, Türkiye için stratejik önem arz etmektedir. Bu bağlamda; insanlarımız BT’ni iyi bir şekilde kullanabilmeli; ancak bununla yetinmeyip bu teknolojileri üretip tüm dünyaya ihraç edebilmelidir. Başta bilgisayar yazılımları olmak üzere; tüm bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin donanım, yazılım ve ağ konularında ar-ge ve üretim hedeflenmelidir. Bu konuda yapılacak yatırımlar; ülkemiz açısından geleceğe yapılmış en iyi yatırımlardan olacaktır. Bu konuda hem kamu kurumları hem de özel sektör kuruluşları birbirlerini tamamlayacak şekilde çalışarak; ulusal bazda bir ilerleme sağlanmalı ve gerekli yapılanma bunu sağlayacak şekilde olmalıdır.  Avrupa’da yaygınlaşan e-Avrupa (elektronik Avrupa) anlayışına benzer olarak bir "e-Türkiye" (elektronik Türkiye) kavramı geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Bu anlayışla geliştirilecek e-Türkiye kavramı; tüm kamu kurumları arası entegrasyonu ve otomasyonu sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve geliştirilmelidir. Ayrıca katılımcı mekanizmalarla; partiler üstü olmalı ve özel sektör desteğiyle de tam bir ulusal yapıya kavuşturulmalıdır. Bu yapıda; internet ve internet teknolojileri yaşamın her alanına girmelidir. Ülkemizin BT alanında; dünya gelişmelerinin gerisinde kalma gibi bir lüksü yoktur.  Bu konuda hemen bir ulusal eylem planı hazırlanmalı ve gereken reformlar; zaman kaybetmeden uygulamaya konulmalıdır.  İletişim ve BT konularında; KOBİ kuruluşları; eğitim kurumları ve diğer kamu kurumlarının ortaklaşa çalışacakları etkin projeler geliştirilmelidir. Bu konularsa Avrupa Birliği çerçeve programlarının tematik alanlarına uygun projeler hazırlanmalı ve gereken mali kaynağın bir bölümünün Avrupa Birliği projelerinden sağlanması sağlanmalıdır. Ülkemizdeki Bilgisayar okur-yazarlığını arttırmaya yönelik somut çalışmalar yapılmalı ve değişik uygulamalar geliştirilmelidir. Özellikle yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar BT konusunda yeniden eğitilerek, ülke çapında bir kalkınma sağlanmalıdır.

Bilişim Teknolojisini geliştiren bir Türkiye’nin öncelikli politika konuları şunlar olmalıdır:

·     Bilişim ve iletişim sektörünün tam rekabete açılması ve bu konudaki yasal gerekliliklerin tamamlanması,

·     Bilgi teknolojilerinin üretimi ve internetin önünün açılması, girişimciliğin, üniversite-sanayi işbirliğinin, teknoparkların ve yazılım üretiminin desteklenmesi için teşvik mekanizmalarının kurulması

·     Ulusal ar-ge ve inovasyon politikalarının yapılandırılması

·     Temel bir kamu hizmeti olan internet erişiminin güncelleştirilmesi ve kamusal erişimin yaygınlaştırılması

·     BT’te uygun hukuksal altyapının oluşturulması ve ilgili kamu kuruluşlarında entegrasyonun sağlanması

·     Katılımcı ve şeffaf mekanizmalarla demokrasinin etkinleştirilmesi projelerinin hayata geçirilmesi

·     E-devlet çalışmalarının, şeffaflık, vatandaşa hizmet anlayışı içerisinde; bürokrasiyi azaltacak etkin, hızlı ve güvenilir mekanizmalarla geliştirilmesi

·     Kolay ve hızlı erişilebilir, ucuz ve güvenli internet altyapısının ve alternatiflerinin geliştirilmesi ve kullanıcıya bu haliyle sunulması

·     Bilişim ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretim’in her seviyesinde ve okul sonrası hayatta da kullanılmasının yaygınlaştırılması

·     Tüm eğitim-öğretim kurumlarının internete bağlantılarının sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim ve iletişim teknolojilerinin aktif kullanıcıları olmalarının sağlanması

·     Yüksek öğretim kurumlarının müfredatlarının tekrar ele alınarak; özellikle bilgi teknolojileri ve internet teknolojileriyle ilgili teorik ve uygulamalı derslerin konulması; mezun insanlarımızın bu BT’deki gelişmelerinin devamının sağlanması için tekrar bu konularda eğitilmeleri

·     Sağlık, tarım, çevre, turizm, ulaşım, istihdam konularında BT’lerin etkin kullanımına ilişkin ülke politikalarının geliştirilmesi ve acil uygulama mekanizmalarının hayata geçirilmesi

·     Ülkemizin zengin kültür, sanat ve tarihi değerlerimizin internet ortamına taşınmasıyla tüm dünyaya duyurularak ülkemizin etkin tanıtımının sağlanması ve bu konuda sürdürülebilir ve kalıcı politikaların deliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

 

Bilişim Komisyonu a.

Doç. Dr. Caner ÖzdemirEMO MERSİN ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ DOÇ. DR. ALKAN ALKAYA ENERJİ TASARRUFU HAFTASINDA ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİNİN VERİMLİ KULLANIMI İLE İLGİLİ SUN RTV / İÇEL TV ORTAK YAYİNİNDA TUĞBA YÜRÜK İLE GÜN IŞIĞI PROGRAMINA KONUK OLDU

22.01.2024
 


Çok Okunanlar


ŞUBEMİZİN 13.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU YAYINDADIR.

EMO MERSİN ŞUBE 14.OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİNE TÜM ÜYELERİMİZ DAVETLİDİR.

ŞUBEMİZİN 13.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU YAYINDADIR.

ŞUBEMİZ 14. OLAĞAN GENEL KURULU, 24-25 ŞUBAT 2024 TARİHLERİNDE YAPILDI.

14.DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ MAZBATASINI ALDI, GÖREV DAĞILIMINI YAPARAK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ`NE ÖZEL MERSİN ŞUBE KADIN ÜYELERİ KAHVALTIDA BULUŞUYOR!

DEVA PARTİSİ`NDEN ŞUBEMİZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Okunma Sayısı: 2140


Tüm Görüşler - Raporlar

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.