MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANTALYA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ANTALYA   BURDUR   ISPARTA 
 

 
FORMLAR
 
ÖLÇÜM BASVURU DİLEKCESİ
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 

EMO Antalya Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 22

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

14 EKİM ANKARADA'YIZ


BASIN AÇIKLAMASI


 
Küresel Sermayenin dayattığı “uyum” yasaları; Sağlıktan, Eğitimden, Madenlerden, Haberleşmeden Enerji ve Sanayiye dek Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında onarılması olanaksız sonuçlar yaratmanın eşiğindedir. Halkımızın,çocuklarımızın gençlerimizin yarınları karartılmaktadır. Çözüm:Özgürlük,eşitlik ve adaletin hakim kılındığı TÜRKİYE ‘dir.
 

Küreselleşme politikalarının yıkıcı sonuçları; Ülkeleri borç yükü altında bırakarak ücretlerin azaltılması, emek piyasaların kuralsızlaştırılması,Devletlerin sosyal alanlardan çıkartılarak kamu işletmelerinin özelleştirilme adı altında yabancı sermayeye hibe edilmesi, geleceğinin olmadığı,dünyada İşgallerin ,katliamların,daha yoğun sömürünün ,işsizlik, açlık, yoksulluk ve yolsuzluğun  yaşandığı  bu sürece damgasını vurmuştur. Dünyanın Efendisi ABD,Küresel Sermayenin hegomanyasını  kabul etmeyen  ve karşı çıkan Ülkeleri Terörist ilan etmekte,bugün Ortadoğu’da yaşadığımız en temel insan haklarını çiğneyerek Ülkeler işgal edilmekte ,onbinlerce masum insanı ,kadını çocuğu katletmektedir.

Küresel Sermayenin dayattığı “uyum” yasaları; Sağlıktan, Eğitimden, Madenlerden, Haberleşmeden Enerji ve Sanayiye dek Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında onarılması olanaksız  sonuçlar yaratmanın eşiğindedir. Halkımızın,çocuklarımızın gençlerimizin yarınları karartılmaktadır. Çözüm:Özgürlük,eşitlik  ve adaletin hakim kılındığı TÜRKİYE ‘dir.

-Son yıllarda özellikle, dış bağımlılığın arttığı enerji sektöründe, nükleer enerji santralleri ve benzer maceralardan vazgeçilmesi ve ulusal kaynaklara dayalı, planlı bir politika izlenmesi için,

-Madencilik sektörünün, plansız ve kuralsız ortamlarda ülke kalkınmasına herhangi bir yarar sağlaması beklenilmemelidir. Madencilik sektöründe başarı için planlama ön koşuldur. .Ülkemizin ihtiyacı olan enerjinin, yenilenebilir ve doğal kaynaklarımızdan karşılanması öncelikli hedef olmalıdır. Sanayinin ihtiyacı olan ucuz enerji üretiminin sağlanması ve bu enerjinin sürekli ve güvenilir olması bakımından, yerli maden kaynaklarımızın kullanılması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Elektrik enerjisi arz-talep dengesinin sorunsuz sürdürülebilmesi için, ulusal maden kaynaklarımıza öncelik veren, akılcı bir enerji politikası zaman kaybedilmeden oluşturulmalıdır.  

 DPT tarafından hazırlanan önümüzdeki 7 yılın temel hedeflerinin belirlendiği “Dokuzuncu Plan”da; (2007-2013 yılları arasında) afete karşı hazırlıklar ve afet zararlarıyla mücadele süreci yer almamıştır.  Bu planda tek bir AFET kelimesi yoktur.

 Oysa afet zararlarının azaltılması ve ülkemizdeki yerleşimlerin afetlere karşı güvenlikli hale getirilmesi, ara vermeden kararlı bir şekilde sürdürülen, geniş kapsamlı, toplumsal olarak içselleştirilmiş, afetlere karşı mücadele kültürü ile desteklenmesi gereken toplumsal bir hedeftir. Bu yolda teknik, sosyal, hukuksal ve ekonomik boyutlarıyla sağlamlaştırılmış çağdaş bir afet yönetim sistemine duyulan ihtiyaç kadar bu yolun yolcularının kararlılığına ve bilimsel açılımlara sahip çıkmasına da ihtiyaç vardır.

-14 Ekim’de Ankara’da biz mühendisler, mimarlar, şehir plancıları,  piyasacı politikalar yerine kamu yararı ve bilimsel kriterler çerçevesinde bütünsel afet politikalarının düzenlenmesi gerektiğini bir kez daha topluca söyleyeceğiz. Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamanın en temel bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, doğa olaylarının afete dönüşmeyerek insanımızın, ekonomik değerlerimizin kaybolmaması için, gerekenin yapılması için siyasal iktidarı bir kez daha uyaracağız. Yapılmayanların bir an önce yaşama geçirilmesi için bir kez daha haykıracağız.

Ülkemizde IMF ve Dünya Bankası'nın istemleri doğrultusunda devletin asli görevleri olan eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanları yok edilmektedir.

"ÖNLENEMEYECEK İŞ KAZASI YOKTUR! İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ YAYGINLAŞTIRILMALI

VE YASAL GÜVENCEYE ALINMALIDIR" DİYENLER 14 EKİM'DE ANKARA'DA.

-Hizmet Ticareti Genel Anlaşması ile neredeyse bütün geleneksel kamu hizmeti alanlarının piyasalaştırılarak yabancı sermayenin istilasına açılmasına karşı çıkmak için,

- Eğitimde öğrencileri müşteri olarak gören zihniyetin egemen olmasını sağlamaya yönelik girişimlere ve eğitim hizmetlerini bütünüyle bir pazar haline getirme çalışmalarına karşı durmak için, .

-Bütün çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınması için,

-Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere tüm demokratik hak ve özgürlüklerin, sözün özü demokrasinin önündeki engellerin kaldırılması için,

 -Ülkemizin doğasının korunması, sanayileşmenin çevreyi ve doğayı tahrip etmeden gerçekleştirilmesi  için,

-Kentsel mekanın, toplumsal yarar ve kullanım değeri ilkesi etrafında üretilmesi-paylaşılması ve doğal­ kültürel varlıkların  koruma-kullanma dengesi içerisinde yaşatılması için,

-Tarım arazilerinin yok olmasına, kirlenmesine, genetik tohum ve gıdaların ülkemize sokulmasına, çiftçimizi üretimden, tarlasından koparan işsiz, yoksul bırakan politikalara karşı durmak için,

- Su ve suya bağlı hizmetlerde çevre ve insan esas alınarak suyun mülkiyeti ve hizmetlerinin kamuda kalmasının sağlanması için,

 - AB müzakere sürecinin ülke çıkarları, çalışanlar, demokratik hak ve özgürlükler yönünden bir mücadele süreci olarak değerlendirilmesi için,

. Kıyı ve orman yağmasına karşı çıkmak için,

- Hasankeyf'te uzun bir tarihi süreci yansıtan bir birikimin dağıtılmasına, Bergama'da, Eşme'de, Belek'te sermayenin halkın karşı çıkışına rağmen hukuk -dışı yönelimlerine, Fırtına Vadisi'nde, Munzur'da, Sinop'ta, doğanın tahribine zemin hazırlayanlara, deprem ve taşkınları kader olarak kabul edip, hızlandırılmış tren kazalarına neden olanlara dur demek için,

- Dünyanın her yerinde işgallere ve saldırılara karşı mazlum halkların yanında olduğumuzu ifade etmek için, Savaşa karşı barışı savunmak için, . TMMOB yasasına gereksiz ve yanlış yapılan müdahaleleri engellemek için,

-Ücretli çalışan üyelerimiz ile emekli üyelerimizin sorunlarını ülke gündemine taşımak; işsiz üyelerimize sahip çıkmak için,

-Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal hayatın her noktasında cinsiyet ayrımcılığını önlemek için ve tüm emekçi kadınların mücadelelerinin yanında olmak-birlikte mücadele etmek için,

-"Geleceğe uzak olan üzüntüye yakındır" lafzından yola çıkarak "gençlik geleceğimizdir" şiarını her zaman her alanda daha güçlü haykırmak ve yaşama geçirmek için,

-Üreterek büyüyen ve paylaşarak gelişen bir ülkede insanca ve barış içinde yaşamak için,

- insanımıza, üyemize, yaşama, mesleğimize ve ülkemize sahip çıkmak için,

Kendi ülkemizde bizleri yabancı konumuna düşüren, yurttaşlık haklarımızı elimizden almak isteyen, mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaran siyasal iktidarı uyarmak için ,

- Ülkemizdeki ve dünyadaki emek güçleriyle dayanışma içinde, bağımsızlıkçı, eşitlik ve özgürlükçü bir Türkiye ve Dünya için,14 Ekim 2006 günü Ankara'da buluşuyoruz!

       Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve kültürel tüm örgütlerinden bağımsız, "Bir Başka Dünya, Bir Başka Türkiye, Bir Başka Yaşam Mümkün"dür.

Ayhan DOLANAY

Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

 TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ`IN ÜYELERİMİZE SESLENİŞİ

11.05.2020
 


Çok Okunanlar


KEMER`İN MUHTEŞEM KOYLARINDA MAVİ YOLCULUK TEKNE TURUNA HAZIR MISINIZ

ŞUBE BAŞKANIMIZ ŞABAN TAT, KANAL V TV`DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Okunma Sayısı: 1607


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.