MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 MERSİN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 MERSİN   NİĞDE   KARAMAN 
 

 
FORMLAR
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
MİSEM BAŞVURU FORMU
 
SMM YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK
 
RADYO
 
EN AZ ÜCRET TANIMLARI KİTAPÇIĞI
 

EMO Mersin Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 27

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

MERSİN-KARAMAN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU TMMOB MERSİN İKK TARAFINDAN YAPILDI


 
TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu sekreterliğini üstlendiğimiz odamızca yapılan basın duyurusunda Mersin-Karaman arası çevre düzeni planına yönelik çalışmalar yer alıyor.
 

 

MERSİN-KARAMAN

1/100000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINA

İLİŞKİN

  BASIN DUYURUSU

"Mersin-Karaman 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı" çalışması, bir yılı aşkın bir süredir Mersin ve bölgesinin orta vadeli geleceğine yönelik kararlar alınması amacıyla yürütülmektedir. Bu süreçte, planı onamakla yetkili kurum olan Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından plan ihale edilmiş ve çalışmalar yürütülmüştür.  

Yürütülen çalışmalar sonucunda üretilen "Mersin-Karaman 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı" Mersin ve bölgesine yönelik yenilikçi kararlar üretmeyen, Mersin‘in gelişme dinamiklerini yansıtmaktan uzak, edilgen bir plan olmuştur. Bu yönüyle, planın Mersin‘in geleceğine yönelik öngörüsü zayıf kalmıştır. Üretilen plan, planlama alanı, planlama yöntemi, planlama yaklaşımı ve plan kararları yönünden sorunlar barındırmaktadır.

  • Karaman Mersin‘in parçası olamaz!

1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmasında Mersin ve Karaman illeri birleştirilmiştir. Oysa her iki il, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak farklı bölgelerde yer almaktadır ve her iki ili kesin bir şekilde birbirinden ayıran coğrafi sınırlar bulunmaktadır.

İki ilin birbiriyle ilişkisi Karaman‘ın Mersin limanını kullanmasıyla sınırlı kalmaktadır. Mersin limanı, yakın bölgesi içinde pek çok il tarafından kullanılmaktadır. İlişkinin Mersin Limanı üzerinden kurulması durumunda pek çok ilin Mersin planlama alanı ile birleştirilmesi gerekecektir.

Belirlenen planlama alanı içinde Mersin ile birleştirilecek il, ancak Adana olmalıdır. Adana ili ise 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmasını tek başına yürüttüğünden Mersin‘in de aynı şekilde planlama çalışmasını tek başına yerel inisiyatifler tarafından yürütmesi sağlanmalıdır. 

Planlama alanı içinde Mersin ilinin Karaman ile birleştirilmesi planlama sürecine olumlu katkı yapabilecek bir tutum barındırmamaktadır. Nitekim, "Mersin-Karaman 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı" çalışmasında her iki il arasında ilişki kurulması yönünde zorluklarla karşılaşıldığı anlaşılmaktadır.

  1. Katılıma katılım beklenmiştir!

Planlama sürecinde her ne kadar katılım sağlandığı bildirilse de bu katılım sembolik düzeyde kalmıştır. Bu anlamda, Çevre ve Orman Mersin İl Müdürlüğü‘nce bilgilendirme toplantıları yapılmış, kamuoyu plan hakkında bilgilendirilmiştir. 20.12.2006 tarihinde yapılan toplantıda da "görüşler bildirilsin, biz değerlendireceğiz" denmiştir. Bu bir katılım biçimi değildir. Usul olarak katılım sağlanmıştır, diğer bir deyişle, katılıma katılım beklenmiştir.

Oysa planlama sürecinde beklenen, sembolik katılımın yerine etkin katılımın sağlanmasıdır. Burada katılım, karşılıklı görüş alışverişinin sağlanmasına dayanmaktadır. Bunun için yetkili kurumların sivil toplum örgütleri ile güç paylaşımına gitmeleri gerekmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı ise paylaşımcı bir yaklaşım geliştirmekten uzak kalmıştır, sadece görüşleri dinlemiştir.  

Düzenlenme çalışmaları son güne bırakılan bir toplantıda, sivil toplum örgütlerinden plan hakkında değerlendirme yapılması beklenmiştir. Plan raporu olmadan planın görsel olarak değerlendirilmesi katılım adına istenmiştir. Bu kapsamda, plan hazırlama süreci, katılımcı bir planlama yaklaşımının ifadesi olmaktan öte, yapılmış bir işin onaylanmasını beklemek anlamına gelecek şekilde gelişmiştir ve toplantının katılımcı bir platformda devam ettiğini söylemek olanaklı değildir. Salt örgütlerin istekleri/görüşleri alınmış, karşılıklı düşünce alışveriş ortamı yaratılamamıştır.

  1. "Mersin-Karaman 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı" edilgen bir plandır!

"Mersin-Karaman 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı"nda tutucu bir yaklaşım sergilenmiş, Mersin‘in geleceğine yönelik yenilikçi düşünceler ve yenilikçi bir vizyon ortaya konamamıştır. Plan, Mersin‘in gelişme dinamiklerinin gerisinde kalmıştır. Son yıllarda hızlanan Teknopark, RIS Projesi gibi yenilikçi platformlarda tartışılan sektörel gelişim stratejilerinin plana ne kadar yansıtıldığı birer soru işareti olarak durmaktadır.

Bu anlamda, bölgesel ölçekli olan planda geliştirilmesi beklenen stratejik yaklaşım gerçekleşmemiş, plan durağan yapıda bir arazi kullanım olarak kalmış, mevcut eğilimlerin yansıtılmasından öteye gidememiştir.

Diğer yandan, "Mersin-Karaman 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı" stratejik, dinamik ve esnek bir içerik kazanamadığından, alt ölçekte (özellikle 1/25000 ölçekte) geliştirilecek planlar için oldukça kesin ifadeler barındırmakta ve bu planların geliştirilmesi sürecinde inisiyatif almaya yönelik esneklik sunmamaktadır.

Planın öngörülerinden biri, Mersin il nüfusunun 2025 yılında yaklaşık 5.5 milyon kişi olacağıdır. Bu kapsamda, Mersin kent merkezinde yaklaşık olarak 3.5 milyon kişi yaşayacaktır. Bu nüfusa yönelik yaşanabilir yerleşim alanları oluşturulmamış, Mersin kentinin fiziki sınırlarının hemen hemen günümüzdeki haliyle korunmuştur. Bu haliyle, plan kent merkezinde öngördüğü ek nüfusun yoğunlaştırılmış konut alanlarında yaşamasını kabul etmektedir. Kaldı ki, önümüzdeki yaklaşık yirmi yıl içinde il nüfusunun 1.6 milyondan 5.5 milyon kişiye, kent merkezi nüfusunun ise 850binden 3.5 milyon kişiye nasıl ulaşacağı, planın edilgen tutumu içinde böyle bir gelişmenin nasıl sağlanacağı sorusu açık kalmaktadır. 

  1. Plan kararları yenilikçilikten uzaktır!

Plan kararları, plan bütününde planlama yaklaşımının somutlandığı alandır. Yukarıda da belirtildiği gibi, özellikle 1/100000 gibi bölgesel ve stratejik ölçeklerde arazi kullanım kararları, belirli bir esneklikte geliştirilmelidir ve ilke ve strateji düzeyinde kalmalıdır. Böylece, alt ölçek planların kendine özgü yaklaşımlar geliştirmesi ve yenilikçi çözümler sunması sağlanabilecektir. "Mersin-Karaman 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı" ise bu yaklaşımdan uzak kalmış, plan genelinde arazi kullanım biçimlerine yönelik katı ve esnek olmayan bir tutum geliştirmiştir.

Ulaşım kararları yönünden plan genel anlamda yeni bir olanak sunmamaktadır. Özellikle, 2025 yılına yönelik hazırlanmış ve turizm sektörünün gelişmesinin amaçlandığı bir planda, Mersin‘in kuzeyinden geçen otoyolun günümüzdeki haliyle kalmasının düşünülmesi düşündürücüdür. Günümüzde bile bu otoyolun devamının Antalya‘ya uzatılacağını gösteren tabelalar bulunurken, planda otoyolun, Çeşmeli‘de kesilmesi ve herhangi bir gelişme düşünülmemesi tutucu tavrın en somut ifadelerinden biridir.

Ayaş ve Kumkuyu‘nun kuzeyinde bir havaalanı öngörülmesi de olumludur. Bu havaalanının yanı sıra, gündemde olduğu şekilde, Mersin ve Adana‘ya birlikte servis sağlayabilecek bir uluslararası havaalanının planlarda düşünülmesi gerekmektedir.

•Plan genelinde turizmin gelişmesinin teşvik edilmesi ve turizmin farklılaşmasının sağlanması olumlu bir yaklaşımdır. Ancak, özellikle Alata gibi doğal ve tarımsal  özellikleri ön planda olan alanların, turizm gelişmesi ve yerleşim alanlarının gelişmesinden olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu anlamda, turizm bölgesi olarak belirlenecek bölgelerin değerlendirilmesi sürecinde planın genel ilkelerinden olan sürdürülebilirlik ilkesinin gözetilmesi sağlanmalıdır.

Tarımsal alanların korunması planın koruma ilkelerinden biridir. Bu ilkenin plan genelinde kuvvetli bir şekilde desteklenmesi gerekmektedir. Örneğin, Mersin kentinin doğusunda hızlı ve sağlıksız bir şekilde tarımsal alanlarda gelişmekte olan "petrol depolama alanları"nın kent merkezinden ve verimli tarım alanlarında daha uzak bir alana taşınması sağlanmalıdır.

Plan genelinde "İhtisas Tarım Bölgeleri" için uygun alanlar belirlenmeli ve tarımsal üretimin örgütlü bir şekilde sürdürülmesine olanaklı bir altyapı hazırlanmalıdır.

Sanayi sektöründe, Bölgesel Yenilikçi Stratejiler (RIS) kapsamında ve yerel inisiyatiflerce üretilen sektörel gelişme stratejileri dikkate alınmalı, bölgede yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimler özendirilmelidir.

Eğitim, sağlık ve diğer kentsel hizmetlerin gelişmesi sağlanmalı, Mersin kentinde servis sektörünün nitelikli bir şekilde gelişmesi özendirilmelidir. Mersin Üniversitesi, yeni kurulan bir kurum olarak gelişme eğilimindedir ve bu doğrultuda üniversite alanının kuzeyde otoyola kadar genişletilmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte, özellikle Yenişehir ve Toroslar bölgelerinde geniş alanlı kentsel hizmet alanları geliştirilmelidir.

TMMOB MERSİN İL KOORDİNASYON KURURLUEMO MERSİN ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ DOÇ. DR. ALKAN ALKAYA ENERJİ TASARRUFU HAFTASINDA ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİNİN VERİMLİ KULLANIMI İLE İLGİLİ SUN RTV / İÇEL TV ORTAK YAYİNİNDA TUĞBA YÜRÜK İLE GÜN IŞIĞI PROGRAMINA KONUK OLDU

22.01.2024
 


Çok Okunanlar


TMMOB MERSİN İL KOORDİNASYON KURULU MAYIS AYI TOPLANTISI ŞUBEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MTSO 15 NO’LU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KOMİTESİ KOMİTE BAŞKANI ATAHAN TEKİN VE KOMİTE ÜYELERİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ.

EMO MERSİN ŞUBE BAŞKANIMIZ DOÇ. DR. ALKAN ALKAYA VE YÖNETİM KURULU EKİBİMİZ OLAN TEİAŞ MÜHENDİSİ DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZLA TARSUS OSB ENERJİ MÜDÜRÜ VE EMO GENEL MERKEZ YÖNETİCİSİ HANİFİ YAYICI`YI ZİYARET ETTİK.

TOROS ÜNİVERSİTESİ`NDE DÜZENLENEN `FUNCTIONAL MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 2024` SEMPOZYUMUNA EMO MERSİN ŞUBE BAŞKANIMIZ DOÇ. DR. ALKAN ALKAYA KATILIM SAĞLADI.

TMMOB MERSİN İL KOORDİNASYON KURULU ODA TEMSİLCİLERİ OLARAK TMMOB 48. OLAĞAN GENEL KURULU`NA KATILIM SAĞLADIK.

TMMOB MERSİN İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODAMIZIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

GEÇMİŞ OLSUN MERSİN!

TMMOB 48. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TARIMSAL SULAMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞTAYI’NA DIŞ PAYDAŞ OLARAK ŞUBE BAŞKANIMIZ DOÇ. DR. ALKAN ALKAYA KATILDI.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ ALANİNDA ÖNCÜ BİR FİRMA OLAN ALDO ENERJİ’DE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİ, DEGERLİ MESLEKTAŞLARIMIZI ZİYARET ETTİK.

Okunma Sayısı: 5151


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.