MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANTALYA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ANTALYA   BURDUR   ISPARTA 
 

 
FORMLAR
 
ÖLÇÜM BASVURU DİLEKCESİ
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 

EMO Antalya Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 21

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

AKP ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR


 
Başta özelleştirme işlemleri olmak üzere yargıdan çıkan kararların uygulanmaması için Bakanlar Kurulu’nda prensip kararı alınması, yargı kararlarının yok sayılması, hukuksuzluğu geriye dönük şekilde yasalaştırmak gibi yöntemlerle ülkemizde hukuk devleti her geçen gün yara almaktadır. Ancak AKP Hükümeti, ilk kez yargı kararlarının uygulanmaması için bir yasa düzenlemesi yapma pervasızlığını göstermiştir.
 

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı adı altında yeni bir torba yasa tasarısına Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda eklenen bir önerge ile "yargı süreci devam eden, hatta yürütmeyi durdurma kararları çıkmış olan EPDK‘nın verdiği üretim lisanslarının geçerli olması" öngörülmektedir.

Komisyon‘da 4283 sayılı Yap-İşlet Yasası‘nın Geçiçi 3. Maddesi‘ne eklenmek üzere kabul edilen bu düzenleme aynen şöyledir:

 "Elektrik piyasası mevzuatı çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından teklif verme toplantısı gerçekleştirilmiş olan aynı kaynak için yapılmış çoklu başvurulardan bu maddenin yayımı tarihi itibariyle lisans almış olanların lisansları, yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın ve herhangi bir işleme gerek bulunmaksızın geçerlidir."

Bu düzenlemeye onay verecek olan milletvekilleri "Anayasal suç" işlemiş olacaklardır. Anayasa‘nın "Mahkemelerin Bağımsızlığı" başlıklı maddesinde, "Yasama ve yürütme organlarıyla idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" denilmektedir. Hatta aynı maddede, "Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisi‘nde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz" denilerek, yargı süreci devam eden bu davalara ilişkin bırakın yasal düzenleme yapmayı, görüş beyanı bile yasaklanmaktadır.

Hükümet, yargıyla sürekli köşe kapmaca oynamaktadır. Sürekli mevzuat değiştirilmekte, alınan yargı kararları yok sayılmaktadır. Yargıyı yok sayacak yasal düzenlemenin konusunu oluşturan EPDK lisanslarına ilişkin dava süreci ve hükümetin oynadığı köşe kapmaca oyunu şöyle gelişmiştir:

 - 14 Ekim 2005 tarihinde, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Uluabat Kuvvet Tüneli ve Çınarcık Hidroelektrik Santralı‘nın 40 yıl süreyle işletmesinin Akenerji‘ye verilmesine yönelik lisans işleminin ve bu işleme dayanak oluşturan yönetmelik ile tebliğin iptalini isteyen dava açtı.

- 8 Şubat 2006 tarihinde Danıştay 13. Dairesi, yönetmeliğin ilgili hükümleri ve tebliğin yürütmesini durdurdu.

- 1 Mart 2006 tarihinde Bursa Uluabat Kuvvet Tüneli ve Çınarcık Hidroelektrik Santralı için 40 yıl süreyle Akenerji‘ye üretim lisansı verilmesine yönelik ihale işleminin yürütmesi de Danıştay 13. Dairesi tarafından durduruldu.

- 6 Temmuz 2006 tarihinde, hem Bursa Uluabat Kuvvet Tüneli ve Çınarcık HES lisans işlemi, hem de yönetmelik ve tebliğe ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararlarına yapılan itirazlar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi.

- 18 Temmuz 2006 tarihinde TBMM‘de kabul edilen 5539 sayılı yap-işlet santrallarına yönelik yargı tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanmamasını sağlayacak yasal düzenlemeye bir madde eklendi. Bu maddeyle EPDK‘nın yaptığı ihalelerin "kaynak kullanım katkı payı" adı altında DSİ tarafından yapılması sağlanırken, yargı kararlarını aşmaya yönelik olarak ihalesi yapılmış olan üretim lisanslarının geriye dönük geçerli sayılması öngörüldü.

- 4 Ekim 2006 tarihinde, Danıştay 13. Dairesi, EMO‘nun 8 Mayıs 2006 tarihinde açtığı dava üzerine Antalya Kanal Tipi Zincirli Hidroelektrik Santralı ile Rize Nehir Tipi Cevizlik Hidroelektrik Santralı lisans ihale işlemlerinin yürütmesini durdurdu.

- 23 Ocak 2007 tarihli gazetelere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler‘in yürütmesi durdurulan lisans işlemi olan Bursa Uluabat Kuvvet Tüneli ve Çınarcık Hidroelektrik Santralı‘nın ihalesini kazanan Akenerji‘den yapılan çalışmalar hakkında brifing aldığı yansıdı.

- Bu gelişme üzerine Elektrik Mühendisleri Odası tarafından EPDK‘ya 25 Ocak 2007 tarihinde gönderilen uyarı yazısıyla, yargı kararlarının uygulanması istenirken, yasal sorumlulukları anımsatıldı.

- EMO‘nun EPDK‘ya uyarı yazısına 14 Şubat 2007 tarihinde gönderilen yanıt, ayrı bir "trajikomik" hikayeyi sergilemektedir. EPDK, kendi yasal sorumluluklarının bile farkında olmaksızın, yalnızca Akenerji‘ye yargı kararını iletmekle yetinmekte, bunun dışında herhangi bir işlem yapmadığını beyan etmektedir.

EPDK yürütmenin durdurulmasına yönelik gerekli işlemleri tesis ettiğini ileri sürerken, alel acele bir yasayla söz konusu yargı kararını yok sayacak bir yasal düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda kabul edilmiştir. Akenerji‘nin de hangi güçle yargı kararıyla yürütmesi durdurulmuş lisans kapsamında faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği böylece ortaya çıkmaktadır. Yargı kararları üzerinden dönen gizli pazarlıklara son verilmesi, hukuksuzluğu egemen kılacak böylesi pervasız bir düzenlemenin TBMM‘den geçirilmemesi için milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz. AKP Hükümeti‘nin yasama organındaki ezici çoğunluğuyla yargının yerine de karar alabilmeyi amaçlaması, kuvvetler ayrımı, hukuk devleti, yargı kararlarının bağlayıcılığı ilkelerinin tamamen rafa kaldırılması anlamına gelmektedir. Başta milletvekilleri olmak üzere kamuoyunu, hukuksuzluğu egemen kılacak böylesi bir girişime karşı çıkmaya çağırıyoruz. 23.02.2007

Ayhan DOLANAY                                                   

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ANTALYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI



TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ`IN ÜYELERİMİZE SESLENİŞİ

11.05.2020
 


Çok Okunanlar


EMO ALANYA TEMSİCİLİĞİMİZCE KAHVALTI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

KALEİÇİ ROTARY KULÜBÜ`NDE `ENERJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ`

10 KASIM ÇELENK TÖRENİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI CENGİZ TOKER`E ZİYARET

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ADEM MURAT YÜCEL`LE GÖRÜŞME

EMO MANAVGAT TEMSİLCİLİĞİ ÜYELERİMİZLE KAHVALTIDA BİRARADAYDIK

ANTALYA ŞUBEMİZ ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU TOPLANTISINA KATILDI

TİYATRO`DA ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK!

ÜRETİMDE DOĞAL GAZ ZAMMI VATANDAŞIN CEBİNİ YAKACAK

ÜYELERİMİZLE TİYATRO ETKİNLİĞİ

Okunma Sayısı: 879


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır



 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.