MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANTALYA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ANTALYA   BURDUR   ISPARTA 
 

 
FORMLAR
 
ÖLÇÜM BASVURU DİLEKCESİ
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 

EMO Antalya Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 21

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ANTALYA KADIN İNİSİYATİFİ- MESLEK ODALARI VE SENDİKALAR ADINA (AKİ-MOS) YÜRÜTME KURULU BASIN AÇIKLMASINI 9 MART TARİHİNDE BASININ KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRDİ. 
"Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı sorunu çözülmeden iş barışının sağlanması, özgür ve eşit bir toplum yaratılması mümkün değildir" anlayışıyla, çalışma yaşamında kadınların haklarına ve geleceklerine sahip çıkmak üzere “meslek odaları ve sendikaların” katılımı ile Antalya Kadın İnisiyatifi – Meslek Odaları ve Sendikalar “AKİ- MOS” oluşumu gerçekleştirilmiştir.
 

BASINAÇIKLAMASI                                                            9 Mart  2007

 Küresel kapitalizmin yeni liberal politikaları, kadının toplumsal alanda cinsiyetçi politikalarla daha fazla ezilmesine olanak sağlıyor, bunun sonucunda da kadının aile, toplum ve çalışma yaşamındaki konumu, daha fazla geriliyor. Ülkemizde de IMF ve Dünya Bankası‘nın yapısal uyarlama programlarının getirdiği özelleştirmeler ve yoksulluğun yaygınlaşması ve derinleşmesi sonucunda ilk önce işten atılanlar kadınlar oluyor.

Düşük ücretli meslek grupları kadınların yoğun çalıştığı sektörler haline geliyor. Kayıt dışı çalışanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Yine Aile yaşamında ve çalışma hayatında kadının konumuna bakıldığında koşulların hiçte eşitlikçi olmadığı görülüyor. Anayasa‘da "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." ifadesi bulunmasına karşın, yasal düzenlemeler yeterli olmuyor. Kız çocuklarının okutulmamasına, namus adına işlenen cinayetlerin hala devam etmesine, iş yaşamında kadın istihdamının engellenmesine olanak sağlayan her türlü düşünce ve yapı ülkenin her noktasını sarmış durumda.

Yaşanılan bu süreçte etkilenen kesimin büyük  çoğunluğunu  kadınlar oluştururken, yoksulluk ve işsizlik derinleşiyor. Bu tür olumsuzluklar da ilk önce kadınları vuruyor.

Küreselleşme ideologları seksenli yıllarda dünyanın yeni bir döneme girdiğini söylüyorlardı. Artık dünyayı barış bekliyordu. Demokrasi bekliyordu. Hoşgörü bekliyordu. Üretim ve tüketim artacaktı. Refah gelecekti.Farklı ideolojiler ortadan kalkacak, farklı sınıf çıkarları bulunmayacaktı. Kadınlar ve çocuklar ezilmeyecekti.Yeni bir dünya düzeni kuruluyordu.

 Ancak, bu süreçte görüldü ki, söylenenlerin aksine; güçlü kutuplaşmalar, ırkçılık ve milliyetçilik temelinde dünyanın hemen her tarafında süre giden savaşlar, katliamlar, işsizlik, açlık, saldırı ve savaş, toplumsal yozlaşma ve daha yoğun bir sömürü meydana geldi. Küreselleşme dünya halklarına; barış, adalet, kardeşlik, özgürlük değil, aksine daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik, daha fazla açlık ve daha fazla savaş getirdi. 

 Cinsiyet ayrımcılığı, aile içi ilişkilerden başlayarak toplumsal hayat içerisinde her düzeyde yaşanmaya devam ediyor. İş yaşamında, sosyal yaşamda, aile içi yaşamda kadının kadın olmasından kaynaklı sorunlar, tarihsel, kültürel, dinsel faktörler nedeniyle görmezden geliniyor, kadın sorunu indirgemeci bir mantıkla ele alınarak "sığ" politikada malzeme olarak kullanılıyor.

Bugün eğitimli kadınların bile sorunlarının çok fazla olduğu çalışma yaşamında, herhangi bir sosyal güvencesi olmadan kayıt dışı olarak çalıştırılan kadınlar "ucuz emek gücü" olarak görülmekte, "eşit işe eşit ücret" uygulamasından yoksun bırakılmaktadır. 2005 aralığında Bursa‘da fabrikada yanarak ölen 15-17 yaşlarındaki 5 kadın işçi ve çok daha yakın zamanda Urfa‘nın Ceylanpınar ilçesinde yaşları 12-15 arasında değişen, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 44 tarım işçisini taşıyan kamyonun dereye düşmesiyle 10 kadın ve çocuğun yaşamını yitirmesi de bu anlayışın en can alıcı örneklerindendir.


Toplumun en eğitimli kesimlerinin üye olduğu meslek odaları ve sendikalar da cinsiyet ayrımcılığına dayalı uygulamalardan payına düşeni almaktadır.
Ülkemizde üniversiteler bünyesindeki bölümlere kadın erkek ayırımı yapılmadan öğrenci alınmaktadır. Dolayısıyla bu bölümlere giren kadın ve erkek öğrenciler mesleklerinin gerektirdiği koşullarda çalışacaklarının bilinciyle mezun olmaktadırlar. Ancak İş Kanunu‘nun 5. maddesi, ülkemizin de imzalamış olduğu CEDAW‘ın (Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) 11. maddesi ve diğer maddeleri ile Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) belgelerinde cinsiyet ayrımı yapılmaması yer almasına karşın MTA, TPAO, DSİ gibi kamu kuruluşlarında personel alım ilanlarına da yansıyan cinsiyet ayrımcılığı dikkat çekicidir. Ayrımcı zihniyet; kadının eğitim ve çalışma hakkını kabul etmeyen, ayrımcı, baskıcı, ataerkil, gerici bir zihniyet demektir.Nitekim sağlık ,eğitim,kamu yönetimi gibi kadınların çoğunlukta olduğu alanlarda ne yazık ki kadınlar  yönetsel süreçlerde yer almamaktadır.

 

Kadına yönelik şiddeti ve cinsiyet ayrımcılığını önlemek amacı başta olmak üzere ,
ulus ve uluslararası  hukuksal mevzuatta  kadının insan haklarına ilişkin düzenlemelerin yapılması ve hayata geçirilmesine yönelik   faaliyetlerde bulunulması,meslek odaları ve sendikalara  toplumsal cinsiyete duyarlı bir bakış açısı getirilmesi amacı ile;

 

Meslek odası ve sendika üyesi kadınların haklarını öğrenmelerine yönelik eğitim çalışmaları - danışmanlık hizmeti vermek, kadınların yaşama her düzeyde etkin katılımını sağlamak, politika üretebilen aktif üyeler haline  gelmeleri doğrultusunda program ve projeler hazırlamak üzere;

 

İlimizdeki kadın dernekleri ve diğer sivil toplum örgütleriyle ortak eylem planları oluşturulup uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

 

"Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı sorunu çözülmeden iş barışının sağlanması, özgür ve eşit bir toplum yaratılması mümkün değildir" anlayışıyla, çalışma yaşamında kadınların  haklarına ve geleceklerine sahip çıkmak üzere "meslek odaları ve sendikaların"  katılımı ile Antalya  Kadın    İnisiyatifi - Meslek Odaları ve Sendikalar  "AKİ- MOS"  oluşumu gerçekleştirilmiştir.

  


    Antalya Kadın İnisiyatifi- Meslek Odaları ve Sendikalar (AKİ-MOS)

                                       Yürütme Kurulu

  

  TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ`IN ÜYELERİMİZE SESLENİŞİ

11.05.2020
 


Çok Okunanlar


EMO ALANYA TEMSİCİLİĞİMİZCE KAHVALTI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

KALEİÇİ ROTARY KULÜBÜ`NDE `ENERJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ`

10 KASIM ÇELENK TÖRENİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI CENGİZ TOKER`E ZİYARET

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ADEM MURAT YÜCEL`LE GÖRÜŞME

EMO MANAVGAT TEMSİLCİLİĞİ ÜYELERİMİZLE KAHVALTIDA BİRARADAYDIK

ANTALYA ŞUBEMİZ ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU TOPLANTISINA KATILDI

TİYATRO`DA ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK!

ÜRETİMDE DOĞAL GAZ ZAMMI VATANDAŞIN CEBİNİ YAKACAK

ÜYELERİMİZLE TİYATRO ETKİNLİĞİ

Okunma Sayısı: 2935


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.