MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANTALYA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ANTALYA   BURDUR   ISPARTA 
 

 
FORMLAR
 
ÖLÇÜM BASVURU DİLEKCESİ
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 

EMO Antalya Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 21

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU 'NUN -26 MART TARİHİNDEKİ BASIN AÇIKLAMASI 
ANTALYA'DA ATIK ÇAMUR BERTARAF TESİSLERİNİN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ KAMUOYUNA AÇIKLANDI.
 

ANTALYA‘DA ATIK ÇAMUR BERT ARAF TESİSLERİNİN ÇEVRE VE İNSAN SAGLIGINA ETKİLERİ

  İnsan nüfusuna paralel olarak, artan sanayi tesisleri ve evsel kullanımlardan doğan atıklar günümüzde giderek büyüyen bir sorun haline gelmiştir.Çözüm olarak, değişik kaynaklara bağlı olarak yağ, kimyasal ve deterjanlar fosseptik atıklarıyla birleşerek arıtma tesislerine gelmektedir.Arıtma tesislerine gelen ham çamurun ideal olarak fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtma işlemlerine tabi tutulması gerekmektedir.Biyolojik arıtma başta olmak üzere arıtmanın ne ölçüde sağlıklı yapıldığı bilinmeyen tesislerde arıtma sonucu elde edilen su, denize deşarj edilmektedir.Öte yandan, arıtmanın‘ tam olarak gerçekleşmesi, ortaya çıkan arıtma çamurlarının uygun bir şekilde işlenerek bertaraf edilmesi ile mümkündür.Akdeniz Üniversitesi‘nde konuyla ilgili öğretim üyeleri, çamur işleme ve bertaraf etme maliyetlerinin arıtma  tesisi maliyetinin yaklaşık yansın oluşturduğunu ifade etmektedirler. Peki kalan çamurda yoğunlaşan ağır metaller, mikrop, virüs ve bakteriler (Hepatit B-C gibi) kurutma ve bertaraf tesislerinde çevre sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde işleme tabi tutuluyor mu?

Atık çamurun içerdiği organik maddelerin, gübre değeri göz önünde bulundurularak tarla ve seralarda kullanımı, alıcı olmaması nedeniyle uygulama alanı bulamamaktadır.Benzer şekilde çamurun, tarım ve ormanlık arazilere serilmesi işlemi, koku, çamurdaki patojen ve ağır metallerin, besin zinciri ile insan ve diğer canlılara ulaşma olasılığı, yer altı ve içme suyu kaynaklını kirletme riski gibi olumsuzlukları bulunmaktadır.Çamurların bertarafında son yıllarda gündeme gelen bir diğer alternatif uygulama da yakma yöntemidir.Ancak az hacim gerektirmesine karşılık yüksek enerji maliyeti, işletme problemleri ve hava emisyonu gibi olumsuzluklara sahiptir. AB başta olmak üzere bir çok ülkede, arıtma tesisleri genellikle termal dönüşüm (biyogaz) tesisiyle birlikte kurulmakta ve tesis, kendi enerji kaynağını kendisi üretebilmektedir.

Son yapılan nüfus sayımına bakıldığında Antalya, ülkemizin en fazla göç alan illerinin başında yer almaktadır.Artan nüfusu ve sanayisinin atık suları için şehir merkezinde ve turizm bakımından yoğun hareketlilik yaşanan Kemer, Belek ve Manavgat gibi bölgelerde arıtma tesisleri kurulmuş olup faaliyetlerini sürdürmektedir Ülkemizde kişi başına yıllık atık çamuru depolama gereksiniminin 0.11

m3 civarında olduğuna ilişkin bilimsel veriden yola çıkılarak kişi başına en az i 00 kg/yıl atık çamur üretildiği sonucuna varılabilir.Toplamda binlerce tona karşılık gelen atık çamurunun, insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi önemli bir sorundur.Ancak Antalya‘da kolaycılık, maliyet ve ihmal bileşkesinde çamurun, orman içindeki açık alanlara dökülmesi yolunun benimsendiği görülmektedr. Önce 2003-2004 yıllarında Antalya-Korkuteli eski yol güzergahında, Termessos Milli Parkı ve antik kentinin kuzey batısında ormanlık alan içerisindeki arazilere gelişigüzel dökülmeye başlanmıştır.İnsanlardan uzak oluşu nedeniyle yayılan koku dikkat çekmemiş ve ilgili şirket getirdiği atık çamuru, alan dolana kadar sermiştir.Daha sonra bazı kurum ve kuruluşların tepkileri ve alanın dolması üzerine şirket, bu defa göstermelik bir kurutma serası yaptığı Korkuteli, Güzle Köyü-Kargıboğazı mevkiindeki araziye taşımıştır.2006 yılında, aynı alanda izin verilen ikinci tesisin kuruluş raporunda, yer alan inandırıcılıktan uzak ve çelişkili ifadeler; raporun objektif olarak hazırlanmadığını, asıl konu olan arıtma çamuru üzerinde durulmayarak hedef saptırıldığı ve imzası bulunan uzmanların bölge hakkında bilgisinin yetersiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.Şöyle ki; raporda ham çamurda katı madde oranının %0.25-12 arasında olduğundan yola çıkılarak minimum değer dikkate alınmış ve 1000 m3 çamurda sadece 84 kg katı madde bulunduğu şeklinde hiçbir dayanağı olmayan bir rakam yer almaktadır. Halbuki Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 2005 yılında İzmir‘de yapılan I.Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu bildirilerinde kurutma yataklarına getirilen çamurun katı madde oranlarının % 22-35 arasında değiştiği ifade edilmektedir.Rapor verileri, bilimsel veriler doğrultusunda düzeltildiğinde % 30 katı madde oranıyla, 1000m3 çamurdaki 300 m3 katı maddenin tonlarca ağırlığına karşılık geleceği ortaya çıkmaktadır.Ancak, ÇED komisyonuna bildirilen olumsuz görüşler dikkate alınmayarak ikinci tesisin kuruluşuna izin verilmiştir.

Yeni kurulan la birlikte iki atık çamur bertaraf tesisi, bölgedeki Kargılık su kaynağını (Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü ile Bük Araştırma Ormanı Şefliği binalarının içme suyu)kirletmektedir.Alanda elektriğin olmayışı, kapasitenin üzerinde atık çamurun getirildiği seralarda çamurun havalandırılarak kurumasını sağlayacak silindir sistemi, fanlarla sıcak hava verilmesi vb. gibi uygulamaların yapılabilmesini imkansızlaştırmaktadır.Bu durumda getirilen arıtma çamurları, standart şekilde kurutulmadan seradan çıkartılmakta ya da doğrudan açık alana serilerek depolanmaktadır.Tesise getirilen atık çamurun yaydığı ağır kokudan, arıtma tesislerinde gerekli işlemlerin tamamlanmadığı sonucu da çıkarılabilir. Kuzeyde bulunan eski tesisin depolama alanındaki atık çamurun 2006 yılı mart ve ekim aylarında yağan yağmurlarla dereye akması sonucu oluşan yüzlerce metre çamur birikintileri Bük Araştırma Ormanı Şefliği, Termessos Milli Parkı, Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ormanlarını kirletmekle kalmayıp Antalya içme suyu kaynaklarından olan Gürkavak Pınarı üzerinden Boğa çayı‘nı takiple denize kadar taşınmış olup, şiddetli yağışlarla olay tekrarlanmaktadır.

 

Tesisten 08.03.2007 tarihinde alınan çamur örneğinin analizinde, bitki- hayvan hücrelerinde birikme eğilimi yüksek olan ve kansere yol açan kadmiyum (Cd) başta olmak üzere bakır (Cu), nikel (Ni), cıva (Hg), arsenik (Ar) gibi ağır metaller, sınır değerlerinin üzerinde çıkmıştır (Tablo 1).Yağışlarda dereye akan sızıntı suyu ve çamur, kuşlar ve diğer yaban hayvanları için de tehlike oluşturmaktadır. Bölgenin gözlerden uzak olması nedeniyle, belediye. Çevre bilincine sahip kurum ve kuruluşlar, basın ve insanlarımız tarafından bilinmemektedir.Hal böyle olunca, yaşanılan durum ile Belek-Kemer ya da diğer bölgelerden getirilen atık çamurların Boğa çayı köprüsünden denize dökülmesi arasında bir fark olmamaktadır. İkinci durum en azından su kaynakları ve doğanın kirletilmemesi, çamur kamyonlarının yolunun kısalması açısından daha iyi olabilir!..         

Tablo 1 :çevre Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre, toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma çamurunda müsaade edilecek maksimum ağır metal muhtevaları

 

m_-.-- ._n

 

 

Ağır Metal Adı

Sınır Değer (mg/kg)

Bulunan Değer (mg/kg)

Kadmiyum (Cd)

40

125

Bakır (Cu)

1750

5400

Nikel (Ni)

400

1440

Cıva (Pbt H)

25

925

(Isparta S.Dem-irel Üniv.Müh-Mimarlık Fak.Çevre Müh. Bölümünde analiz edilmiştir)  Arazinin karstik oluşu da göz önüne alındığında tesislerin kurulduğu arazinin, "Su Kirliliği kontrol yönetmeliği esaslarına uygun olmadığı anlaşılmaktadır.Bu nedenle de ;

 .İçme sularımız dolayısıyla sağlığımız,

  .Yaban hayatı, ormanlarımız, doğamız,

  .Temizliğiyle övündüğümüz denizimiz, tehdit altında!

Çözüm: Gerçek çamur bertaraf tesislerinin yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde en kısa

zamanda kurulmasıdır. 

Tüm ilgilileri görevlerini yapmaya, tüm Antalyalıları ve doğayı sevenleri dünyanın en güzel

kentlerinden birisi olan Antalya‘mıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.26.03.2007.

                                                                                                        

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu

                                                                                         

Basın Açıklamasına katılan odalar:

I-Antalya Barosu,

2- Tabibler Odası,

3-Diş Hekimleri Odası,

4-Elektrik Mühendisleri Odası,

5-İnşaat Mühendisleri Odası,

6-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası,

7- Antalya S.M.M.M.Odası,

8-Ziraat Mühendisleri Odası,

9-Makine Mühendisleri Odası,

10-Jeoloji Mühendisleri Odası,

 ll-Şehir Plancıları Odası,

12- Jeofizik Mühendisleri Odası, 13- Orman mühendisleri Odası Batı Akdeniz Antalya Şubesi,

14-Mimarlar Odası.

15-Maden Mühendisleri Odası Antalyaİl Temsilciliği,

16-Kimya Mühendisleri Odası,

 l7-Peyzaj mimarları Odası

18- Veteriner Hekimleri Odası,

19- Eczacılar Odası,

 TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ`IN ÜYELERİMİZE SESLENİŞİ

11.05.2020
 


Çok Okunanlar


AKDENİZ EDAŞ DOĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ`NE ZİYARET

TMMOB HEYETİ İLE ANTALYA İKK BİLEŞENLERİ ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

18 EYLÜL DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Okunma Sayısı: 2378


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.