MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 BURSA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BALIKESİR   BURSA   ÇANAKKALE   YALOVA 
 

 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ/EN AZ UCRET TANIMLARI 2017
 
MÜHENDİSLİĞE HAZIRLIK SEMİNERLERİ
 
MİSEM DIŞI EĞİTİMLER
 
BAŞVURU FORMU
 
İŞ ARAYANLAR
 
ENERJİ ÖZELLEŞTİRİLEMEZ
 

EMO Bursa Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 118

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI


YAZILI BASINDA ODAMIZ

 
Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal AKTUĞ'un 25.03.2007 tarihli Kent Gazetesi Köşe Yazısı
 

22 Mart, "Dünya Su Günü"ydü. Ülkemizin her yerinde basın açıklamaları, paneller, suyun önemine dikkat çeken sokak etkinlikleri düzenlendi. Çünkü yerkürenin iyice gündemine giren "su kıtlığı" tespiti konunun öneminin arttığını gösteriyordu. Geçtiğimiz ay 6 yıl boyunca 2500 bilim adamının katkıları sonucunda hazırlanan ve Paris‘te 100‘den fazla hükümetin temsilcisi tarafından da tartışılarak onaylanan "Küresel İklim Raporu"nda en önemli vurgu "su kıtlığı"na yapılmıştı.
Jeoloji Mühendisleri Odası‘nın dünyada ve ülkemizde su konusuna ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu önemli tespitlere yer veriliyor:
"Dünyadaki su sorunları ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, halen 26 ülkede 350 milyon kişinin susuzluk çektiği, 1,2 milyar civarında insanın ise yeterli su kaynağına sahip olmadığı ve her yıl çoğunluğu çocuk 5 milyon kişinin su yetersizliğinden ve kirli sulardan kaptığı hastalık sonucu, yaşamını yitirdiği belirtiliyor. 
2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun 9.3 milyara ulaşmasının beklendiği ve iklim değişiklikleri yüzünden 60 ülkede toplam 7 milyar insanın su kıtlığı yaşayacağı belirtiliyor. Günümüzde bile 6 milyar insanın yaklaşık yüzde 26‘sının güvenli su kaynaklarından yoksun olduğu biliniyor.
 Son 100 yılda dünya su talebi yaklaşık 10 kat artmıştır. Bilindiği üzere yerkürenin _ ü su ile kaplı olup, dünyanın sahip olduğu 1.4 milyar km3 suyun yüzde 97.5 tuzlu,  yüzde 2.5‘i tatlı sudur. Tatlı suyun da yüzde 68,9‘u kutuplarda ve yüksek bölgelerde sürekli buzul olarak -ki bu buzullarda küresel ısınmaya bağlı olarak hızlı bir şekilde erimeye başlayarak okyanuslara karışmaktadır-, yüzde 30,8‘i ise toprak nemi ve yer altı suyu olarak bulunur.
Bu suyun da dünya genelinde yaklaşık olarak yüzde 67‘si tarımda,yüzde 23‘ü endüstride ve yüzde 10‘u konutlarda kullanılmaktadır Tatlı suların ülkelere dağılımı ise çok dengesizdir. Ekvator kuşağı, Avrupa, Amerika‘nın belirli bölgeleri su kaynağı yönünden çok zengin, Büyük Sahra, Orta Asya, Avustralya gibi geniş kurak alanlar ise su yönünden çok fakir olan bölgelerdir. Ülkemizin toplam yenilenebilir su potansiyeli yaklaşık 234 milyar m3‘tür. Ancak, günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli amaçlara yönelik olarak tüketilebilecek yüzey suyu potansiyeli (nehirlerimiz-ki Asi nehri dahildir) 98 milyar metreküp, yer altı suyu potansiyeli ise 12 milyar metreküp  olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda, tüketilebilir yüzey ve yeraltı suyu potansiyeli yılda ortalama toplam 110 milyar metreküp olmaktadır. Türkiye, su kaynakları ve bu kaynakların kullanımı ve değerlendirilmesi konusundaki faaliyetleriyle bulunduğu coğrafi bölgede ender sorunsuz ülkelerden biri ya da su miktarı açısından yeterli bir ülke olarak görünmesine rağmen, özellikle kişi başına kullanılabilir su potansiyeli incelendiği zaman gerçeğin farklı olduğu anlaşılmaktadır.
Uluslararası kriterlere göre kişi basına düşen 10 bin m3 kullanılabilir su "su zengini ülke"ye, 3 bin ile 10 bin metreküp arasındaki su "yeterli suyu olan ülke"ye, bin ile 3 bin metreküp  arasındaki su "su sıkıntısı olan ülke"ye, miktar 1000 metreküpün altında ise, su fakiri ülkeye karşılık gelmektedir.
Nüfusu yaklaşık 70 milyon olan ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı yılda yaklaşık 1570 metreküptür. Nüfusumuzun sürekli artışına ters orantılı olarak, kullanılabilir su miktarının değişmemesi, hatta kırsal alanlardan büyük şehirlere göç, yüksek düzeyde ekonomik büyüme gibi etkenler ile nitelik ve niceliğinin azalması göz önüne alınırsa, önümüzdeki yıllarda bu miktarın daha da azalacağı ve uluslararası kriterlere göre "su fakiri" ülkeler arasına gireceğimiz açıkça görülmektedir.
2050 yılında bu oranın 700 metreküpe düşeceği öngörülmektedir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü‘nün (UNESCO) hazırladığı tatlısu kaynaklarının değerlendirildiği "Dünya Su Gelişme Raporu"nda, kullanılabilir su miktarına göre Türkiye dünyada 45. sırada yer almaktadır." JMO‘nun açıklamasında da görüldüğü gibi su fakiri bir ülke olmak konusunda hızla ilerliyoruz. Bursa kenti de su konusunda önemli sorunlar yaşamaktadır. Bursa‘daki sulak alanlarının ve su kaynaklarının korunması, kullanımı ve yönetimi konusunda meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ortak bir strateji geliştirmeliyiz. Ayrıca su kullanımı konusundaki tasarrufun geliştirilmesi için eğitimler düzenlemeliyiz. Sadece su konusunda değil enerji konusunda da kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanımı konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak, 31 Mart 2007‘de Hotel Almira‘da saat 14.00‘de "Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı ve Bölgemizde Uygulamalar"  başlıklı bir panel düzenliyoruz. Şubemiz, bu panel ile iklimbilimcilerin küresel ısınma tezlerinin her geçen gün açığa çıktığı bu dönemde, gerek dünyanın gerekse de ülkemizin enerji yönetimi krizine bir çıkış olabilecek enerji verimliliği konusundaki yasal, teknik ve uygulama sorunlarını açığa çıkarmayı amaçlamaktadır.
Bölgemizdeki uygulamalarında görüşüleceği panelde enerji verimliliği konusundaki projelerin bilgisi ve deneyimler de paylaşılacaktır. Oturum başkanlığını Elk. Müh. İsmail Özsuman‘ın yapacağı panelin katılımcıları ise: "Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı" Dr. Mehmet Akif Şenol, "Enerji Piyasası Analizi ve Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı" Elk. Müh. Ömer Özdemir,  "Enerji Verimliliği Konusundaki Sanayi Uygulamaları" Elk. Müh. Murat Güney‘dir.
Tüm Bursalı hemşerilerimizi panele davet eder, kaynaklarımızın korunması, kullanımı ve yönetiminde daha etkin ve verimli bir rol almayı öneririz.


Çok Okunanlar


SANAYİDE ENERJİ BEDELLERİNE İNDİRİM, DAĞITIM BEDELLERİNE YÜKLÜ ZAM

EMO ÜYE AİDAT BEDELLERİ HAKKINDA

ELEKTRİK ZAMMINA EMO BURSA ŞUBESİNDEN TEPKİ!

FİNANSAL OKURYAZARLIK- BİLANÇO OKURYAZARLIĞI SEMİNERİ DÜZENLENDİ

MASATENİSİ TURNUVASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ELEKTRİK ALT YAPIMIZ YANGINLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

EMO VE GÖMEÇ BELEDİYESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

MASATENİSİ TURNUVASI BASIN HABERLERİ

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’ NIN DÜZENLEDİĞİ ÇALIŞTAYA KATILDIK

EMO BANDIRMA TEMSİLCİLİĞİ VE UEDAŞ TOPLANTISI

Okunma Sayısı: 7564


Tüm Yazılı Basında Odamız

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.