MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANTALYA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ANTALYA   BURDUR   ISPARTA 
 

 
FORMLAR
 
ÖLÇÜM BASVURU DİLEKCESİ
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 

EMO Antalya Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 21

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

"AKDENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 2007" 
TMMOB tarafından düzenlenecek olan ve sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yürütülen TMMOB 6. ENERJİ SEMPOZYUMU öncesinde EMO’ nun Bölgesel Enerji Forumları gerçekleştirme kararı çerçevesinde düzenlenen"AKDENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 2007" 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde AdonisHotel/ ANTALYA'da gerçekleştirildi.
 

 Akdeniz Bölgesi Enerji forumu ;6. TMMOB Enerji Sempozyumu‘na hazırlıklar çerçevesinde gerçekleştirilen Forumda "Enerji Potansiyeli", "Bölgesel Enerji Sorunları", "Enerji Çalışanları ve Tüketiciler Konuşuyor" ve "Enerji Verimliliği ve Kullanım Alışkanlıkları" konulu oturumların yanı sıra "Enerji Politikalarının Akdeniz Bölgesine Etkileri" adlı bir de panel düzenlendi.

Forumun açılışında bir konuşma yapan TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Hüseyin Yeşil, bölgenin ve Türkiye‘nin elektrik enerjisi sorunlarının kaynağının 1984‘den bu yana uygulanan özelleştirme politikaları olduğunu belirterek, EMO‘nun bu politikalara karşı mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Konuşmasında, Türkiye‘nin içinden geçtiği sürece de değinen Yeşil, toz duman bulutu içinde, yapılan bu tür önemli etkinliklerin de gözden kaçtığını ifade etti.

Hüseyin Yeşil Akdeniz Bölgesi Enerji Forumu‘nun açılışında şunları söyledi:

"Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Sempozyum hazırlıklarına emeği geçen herkesi kutluyorum.

Özellikle son aylarda ülkemiz toz duman içinde, bir tarafta mayınlar patlatılıyor, diğer tarafta e-bildiriler yayınlanıyor. Bir tarafta da toplumu kendi siyasal düşünceleri doğrultusunda şekillendirmek isteyen örgütlü bir siyasal İslam ile karşı karşıyayız. Biz eşit, özgür demokratik bir Türkiye‘de bir arada kardeşçe yaşamayı savunuyoruz. Bu toz duman bulutu içinde seçime gidiyoruz. Sonuçları şimdiden belli bir seçim. Şimdi olduğu gibi iki partili bir Meclis ya da bunların yanına bir parti daha eklenebilir.

Bunları niye söylüyorum. Bu toz duman bulutu içinde bugün burada yapılan etkinlik gibi diğer yaptığımız ve yapacağımız etkinlikler kaybolup gidiyor. Bu etkinliklerimizi kamuoyuna ve üyelerimize duyuramıyoruz. Bu nedenle bu ortamın bir an önce normale dönmesi gerekmektedir. Kısaca ülkemizde demokrasinin tam olarak işlemesi gerekmektedir.

TMMOB ve bağlı odaları geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönem de 200-217‘e yakın sempozyum, kongre, forum v.b etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinlik de bunlardan bir tanesidir.

Elektrik Mühendisleri Odamızın bu dönem Türkiye‘nin dört bir tarafında düzenlediği bu Bölgesel Enerji Forumlarında çıkan sonuçlar yine sekreteryasını Elektrik Mühendisleri Odası‘nın yürüttüğü ve Aralık 2007‘de Ankara‘da yapılacak olan 6. TMMOB Enerji Sempozyumu‘na taşınacaktır. Bu nedenle iki gün boyunca Akdeniz bölgesinin enerji sorunlarına ilişkin yapacağınız sunumlar, konuşmalar, değerlendirmeler ve çıkacak sonuçlar önemlidir.

Bölgenizin ve Türkiye‘nin elektrik enerjisi sorunlarının kaynağı 1984‘den bu yana uygulanan özelleştirme politikaları ile inatla sürdürülen nükleer santral kurma isteğidir. EMO tarafından bu politikalara karşı hukuki ve meşru bir mücadele sürdürülmektedir. Bu politikalara mümkün olduğunca engel olduk ve olmaya devam edeceğiz. 1984‘den bu yana iktidar olmuş bütün partiler aynı politikaları ısrarla savundular. Mevcut iktidar bunların içinde en başarılı olanıdır. Özelleştirme yapacağız diye elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı için yıllardır yatırım yapılmıyor ya da mecbur kaldıkça kısmen yapılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem yaşayacağımız sıkıntıların temel kaynağı budur, yani özelleştirmedir. Yine nükleer santral kuracağız ve elektrik enerjisi üretimi sorununu çözeceğiz diye, yenilenebilir kaynaklar ve termik kaynaklara yatırım yapılmıyor ya da bu yatırımlar özel sektörün insafına bırakılıyor.

Elektrik enerjisi üretimi uzun vadeli planlama ister. Öyle ki ihtiyaç yokken devreye alınma aşamasına gelmiş santral yapmak da yanlış. Çünkü bu ölü bir yatırımdır. İhtiyaç olduğu halde santral yapılmamışsa ya da o zamana yetiştirilememişse bu durumda da karanlıkta kalırız. Bu nedenle elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve iletiminde uzun vadeli planlama şarttır. Ne yazık ki 1984‘den bu yana genel olarak planlamadan vazgeçilmiştir.

Elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve iletimi tek elden ve kamu tarafından yapılmak zorundadır. Çünkü elektrik enerjisi doğası gereği depolanamaz. Ürettiğin an tüketeceksin.
Dolayısıyla bu alan özel sektörün kar hırsına ve piyasa kurallarına terk edilemez. Örneğin 1 Temmuz 2006 gecesinde olanları hepimiz biliyoruz. Otoprodüktör şirketleri elektrik enerjisi satış fiyatlarını beğenmedikleri için üretim yapmadılar ve o gece 13 ilimiz 6-7 saat karanlıkta kaldı. Buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Enerjide özellikle de elektrik enerjisinde sürekli bir yönetim krizi var. Uzun yıllardan bu yana enerji sektöründe adliyelik vakalar yaşanmaktadır.2 eski enerji bakanı yüce divanda yargılanmaktadır. Ayrıca Enerji Bakanlığı‘nın çok sayıda bürokratı ve enerji sektöründe iş yapan bazı firma sahipleri ve yöneticileri çeşitli nedenlerle yargılanmış ve bazıları ceza almışlardır. İktidar değiştiğinde mevcut Enerji Bakanının ve bürokratlarının da aynı akıbete uğramayacağını kim garanti eder. Dolayısıyla enerji yönetiminde sürekli kriz oluşmasının nedenlerinden biri olan siyasi iktidar yanlısı kadrolaşma politikasından vazgeçilmeli ve bu iş yetenekli ve kurum içinden yetişen kadrolara bırakılmalıdır.

Elektrik enerjisi üretiminde doğalgazın payı hızla artmaktadır. (1990‘da %17,7 2000‘de %37 ve 2005 yılında %43,8) Dolaysısıyla enerji üretiminde dışa bağımlılık da hızla artmaktadır. Sağlıklı bir elektrik enerjisi üretim politikası için bu oran %25‘lere çekilmelidir.

Elektrik enerjisi dağıtımında kayıp oranı çok yüksektir. Bunun nedeni özelleştirme politikasına güvenilerek bu alanda yatırım yapılmamasıdır. Şehirlerin dağıtım şebekelerinin çoğu eskidir. Bu konuda dünya ortalamasını yakalamak için dağıtım şebekeleri hızla yenilenmelidir. Kaçak ile mücadele sadece kurumda çalışan başta üyelerimiz olmak üzere teknik personele bırakılmıştır. Biliyorsunuz, bu mücadele sırasında Hasan Balıkçı‘yı kaybettik. Kaçak elektrik kullanan bir çete tarafından öldürüldü.

TBMM‘den çıkarılmasına destek verdiğimiz "Yenilenebilir Enerji Kaynaklar" ve "Enerji Verimliliği" yasalarının uygulanmasına hız verilmeli. Bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz.

Sonuç olarak; TMMOB ve bağlı odaları enerji alanında yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini ve değerlendirmelerini kamuoyu ve ilgililerle paylaşmaya devam edecektir. Ayrıca bu konuda meşru ve hukuki mücadelesini sürdürmeye de devam edecektir."

 Forumun açılış konuşmasında EMO Y.K. Saymanı HÜSEYİN ÖNDER;

Sözlerine Elketrik Mühendisleri Odası Yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum diyerek başladı.

TMMOB adına düzenlenecek olan 6.Enerji  Sempozyum sekreterliğini Elektrik Mühendisleri Odası üstlenmiştir. Geçtiğimiz  10 yıllık sürede düzenlenen 5 enerji sempozyumunun ana temasını çizecek olursak;Küreselleşme senaryolarının olmasa olması olan özelleştirmelere karşı kamusal alanların savunulması idi.Enerji hizmetleri , kamusal varlığı ve bütünlüğü ile plan ve programların geleceğe yönelik önermeleri yapılmış kamuoyuna aktarılmıştır .

Küreselleşme senaryoları yaşamın her alanında olduğu gibi enerji alanında küresel sermayenin  çıkarları doğrultusunda şekillendirilmekte ve taşlar uluslar arası sermaye tarafından oturtulmaya çalışılmaktadır.

50 yılın enerji yol haritalarının oluşturulduğu günümüzde ,Ulus devletlerin yer altı ve yer üstü kaynakları yok edilerek ulusdevlet temelleri yıkılmaktadır.Bu yapısal değişim,ülkemizi çok yakından etkilemekte , ulusal gereksinimler göz ardı edilerek ,enerji sektörümüz tümüyle uluslar arası şirketlere terk edilme durumuna getirilmektedir.Coğrafyası,stratejik konumu gereği çok önemli olan enerji uluslar arası sermayeye terk edilmektedir.

Gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.Belirsizlik ortamından ve kamu ve kuruluşların özelleştirilmesinden derhal vazgeçilmelidir.Türkiye için çizilen A.B. müzakere sürecinde Küresel politikalarına tam uyum içinde olduğu ve bununda devlet politikası haline geldiği günümüzde Enerjinin Arz güvenliği ve kamusal yatırımların acil olarak gerçekleştirilmesi zorunludur.Enerji sektöründeki özelleştirmeler ve piyasalaştırma sonucu hantal ve çözümsüzlük içinde olduğu açıktır.A.B. de bile özelleşmeye direnilmekte ve Enerji sektörü % 67 kamudur.Ayrıca mevcut alt yapıların revize edilmesi ve bakımının gerçekleştirilmesi zorunludur.

TMMOB 6.Enerji Sempozyumu öncesi 7 bölgemizde yapılacak bölgesel forumların 5. sini  gerçekleştiriyor.başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Forumun açılış konuşmasında Antalya Şubesi Y.K.Başkanı-Ayhan DOLANAY:Son günlerde bölgemizde küresel  ısınmanın etkileri açık olarak görülmektedir.Türkiye genelinde olduğu gibi bölge özelimizde de gereken yatırımların ve doğru projelendirmelerin  yapılmaması ,mevcutların iyileştirilmemesi ve yeterli teknik personel istihdam edilmemesi gibi sonuçlarla  büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.Yıllarca  basına karanlıkta kalınacağı konusu ve bunun nedenleri aktarıldı.Enerji sektörü yaşamın olmasa olmazı.

DSİ verilerine göre Türkiye‘deki su potansiyalinin %9‘u Bölgemizdedir.Bölgemiz hidrolik potansiyalinde % 48‘ e yakın kısmı işletmede.Bölgemizin en önemli özelliği de yılın çok büyük bölümü güneş enerjisinden faydalanabilme özelliği taşımakta.Şehirşelme de büyük problem Plansız ve programsız çarpık kentleşme enerji tüketiciye ulaştırılmasında problem yaşatmaktadır.Önlem yok.Dünya Turizm merkezi. Üretim Tüketime yetmemektedir.

Sorunun temelinde yıllardır çeşitli siyasal iktidarlarca enerji sektöründe izlenen çarpık, yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ağırlık vermeyen dışa bağımlı politikalar bulunmaktadır.

2007 yılı bütçesinde enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı‘na 377.7 milyon ytl ‘lik ödenek ayrıldı.Diyanet işleri bakanlığı‘na enerji bakanlığı‘na ayrılan ödeneğin 4.3 katı tutarında kaynak tahsis edildi.enerji sorununa ne kadar ciddi yaklaşıldığı bu örnekten görülmektedir.

Bu çarpık politikalar nedeniyle:
- Zengin linyit ve taş kömürü kaynaklarımızın yeterli bir şekilde değerlendirilmemiş, bugünkü elektrik üretim kapasitesinin dörtte biri oranında 10.000 MW kapasiteli ömür yakıtlı santraller kurulmamış,

- özelleştirileceği gerekçesiyle mevcut linyit yakıtlı santrallerde gerekli iyileştirme, kapasite artırımı, bakım ve onarım çalışmalarının yapılmamış,

- zengin hidrolik kaynaklarımızın yalnızca 1/4‘nin değerlendirilmiş ve yapımı süren santrallerin süresi içinde bitirilmesi için DSİ‘ye yeterli kaynak aktarılmamış,

- Yerli rüzgar ve jeotermal kaynaklarımızın yeterince değerlendirilmemiş,

- toplam elektrik enerjisi üretiminin beşte biri "doğalgaz temin ve üretilen elektriğin satın alma" garantisi verilen 4 adet özel sektör santralinden satın alınmış, elektrik üretiminin %44,8‘inin doğal gaza dayandırılmış,

- doğalgaz temininde tek bir kaynağa rusya‘ya (% 65 oranında) bağımlı kılınmış ve doğalgaz temin anlaşmalarına Türkiye aleyhine hükümler konulmuş,

- yeterli kapasitede doğalgaz depolama tesislerinin zamanında inşa edilmemiş,

 diyoruz ki:

1. elektrik enerjisi üretiminde ulusal ve kamusal kaynaklar ile yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmelidir. özel olarak elektrik enerjisi üretiminde genel olarak tüm enerji kaynaklarının temin ve kullanımında, ülke ve kamu çıkarlarını gözeten bir strateji esas alınmalı ve ülke ölçeğinde geçerli olacak bir "master plan" uygulamasına geçilmelidir. ülkemizin enerji politikalarında temel kıstas kamusal planlamaya dayalı temiz, ucuz, bol ve yerli enerji olmalıdır.

2. Doğalgazda Rusya‘ya bağımlılığımızın azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülmeli, bu alandaki "al ya da öde" koşullarını içeren abartılı projeksiyonlara dayalı anlaşmalar gözden geçirilmeli, kaynak çeşitlemesine gidilmeli,
3. Yerli doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ve TPAO nun bu doğrultudaki çalışmaları desteklenmelidir.

4.Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımız ülke ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacak potansiyeldedir. Bugün ülkemizdeki mevcut hidrolik kaynağımızın dörtte biri, 10.000 MW rüzgar enerjisi kaynağının yalnızca 50 MW‘si kullanılmaktadır.10.000 MW kapasitede santral tesis etmeye yeterli linyit yatakları değerlendirmeyi beklemektedir.


5. Termik santrallerimizde gerekli bakım, onarım, iyileştirme, kapasite artırımı çalışmaları hızla sonuçlandırılmalı çevre kirliliğini önleyecek önlemler alınmalı, bu santraller tam kapasitede çalıştırılmalıdır.

6. Mevcut hidrolik santraller, tam kapasitede çalıştırılmalı, yapım sürecinde gerekli kaynaklar aktarılarak hızla sonuçlandırılması sağlanmalıdır. EPDK lisans verdiği santrallerin yapım çalışmalarının öngörülen süre içinde sonuçlanıp sonuçlanmadığını denetlemelidir.

7. Kamusal planlama, kamusal üretim ve yerli kaynak kullanımını reddeden, bu alandaki yatırımların aksama, gerileme ve gecikmesinin temel nedenini oluşturan özelleştirme uygulamalarından vazgeçilmeli,,enerji sektöründe kamusal çıkarları gözeten planlama ve uygulamalar esas olmalıdır.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak yıllardır yaptığımız uyarılara karşın, borç batağındaki ülkemiz enerji alanında serbestleşmeye zorlanmıştır. Lobilerin talepleri doğrultusunda çıkarılan, günü birlik yasal düzenlemelerle enerji alanı sürekli yalpalayan bir gemiye dönüştürülmüştür. Dümenin sahibi yoktur ve gemi rüzgar nereden eserse oraya savrulmaktadır

Bugün Türkiye, elektrik alanındaki özelleştirme uygulamaları nedeniyle karanlıkta kalma tehdidiyle karşı karşıya.

Enerji alanında giderek ağırlaşan günümüz koşulları, konunun güncel verilerle beslenerek yerel ve ulusal ölçekte sürekli olarak izlenmesini, sorunların doğru tanımlanarak çözüm önerilerinin bu verilerle oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.

Bölgemizin kentsel,sanayi hareketi ve turizm potansiyelini de dikkate alarak, elektrik enerjisi ve genel olarak enerji alanında gelişen koşulları, bölgemizde yapımı tartışılan enerji yatırımlarının değerlendirilmesi zorunluluk haline geldiği bilinmektedir.

 "AKDENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU" etkinliği ile  sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerinin oluşturulmasında tarafların katılımını esas alarak, sonuçlarının ilgili kurumlara ileterek izlenmesi amaçlanmıştır.

Bu nedenle elektrik enerjisi konusunun güncel veriler ışığında yerel ve ulusal ölçekte sürekli olarak izlenmesi, yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunların doğru tanımlanarak çözüm önerilerinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu çerçevede elektrik enerjisi, üretim iletim ve dağıtımının planlanmasında, bölgemiz gereksinimlerinin doğru tespit edilmesi yanında gerekli yatırımların planlanması ve zamanında gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. bu nedenle tüketiciler açısından enerjinin ucuz, kesintisiz ve kaliteli olması önemlidir. bunun sağlanabilmesi ise üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin uyum içerisinde yürütülmesi ile olanaklıdır.

Bu etkinliğimizde  DSİ , EİEİ, TEİAŞ, EÜAŞ, AKDENİZ EDAŞ,Üniversiteler ve Tüketiciler yer almaktadır.Bölgemizin enerji sorunları masaya yatırılarak incelenecek ve çözüm önerileri verilecektir. önerilerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz.

"AKDENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU " etkinliğinin bölgenin sorunlarını tespit etmek için platform olacağını ve oluşturulacak önerilerinin bölgemiz için kazanımlar sağlayacağını umut diyoruz.

Başarılı geçmesi dileklerinde bulunuldu.TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ`IN ÜYELERİMİZE SESLENİŞİ

11.05.2020
 


Çok Okunanlar


AKDENİZ EDAŞ DOĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ`NE ZİYARET

YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Okunma Sayısı: 2132


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.