MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 SAMSUN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AMASYA   ÇORUM   ORDU   SAMSUN   SİNOP 
 

 
SMM YÖNETMELİĞİ
 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
TOPRAKLAMA TEST ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
 
13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
12. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
RÜGES'09 BİLDİRİLER KİTABI
 
MART 2009 ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ EKİ
 
SAMSUN KENT SEMPOZYUMU '08 BİLDİRİLER KİTABI
 
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
 
MOBİL KAPAK
 
ÇALIŞMA RAPORU
 

EMO Samsun Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 15.3

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ENERJİDE KAMU YATIRIMLARININ ACİLEN BAŞLATILMASI GEREKLİDİR!


BASIN AÇIKLAMASI

Elektrik Mühendisleri Odası olarak yıllardır yaptığımız uyarıların dikkate alınamaması bu gün ülkeyi elektrik kesintileri ile karşı karşıya bırakmış, bölgemizde dâhil olmak üzere programlı ve programsız elektrik kesintilerine başlanılmıştır. 

Elektrik üretimindeki sıkıntı yalnızca "kuraklık ve sıcak hava koşulları" ile açıklanamaz. Sorun bunlardan çok enerji alanının tamamen serbest piyasaya bırakıldığı son beş yıldır gerekli yatırımların yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Kamuya yatırım yapması yasaklanırken, bir kamu hizmeti olan elektriğin güvenli, sürekli ve ucuz şekilde sağlanması amaçları yok sayılarak, enerji alanı özel sektörün kar inisiyatifine bırakılmıştır.

4628 sayılı EPDK yasasının çıkarılmasının ardından Kamuda yeni yatırımlar dururken, özel sektör aradan geçen beş yıllık sürede gerekli yatırımları yapmamıştır. Bakanlığın % 6,3 lük düşük senaryodaki talep tahminine göre her yıl en az 2000-2500 MW lık yeni yatırım yapılması gerekirken özel sektörün yaptığı yatırımlar yıllık 700 MW düzeyinde kalmıştır. Bu durum ülkemizin enerjide yedek kapasitesinin giderek kaybolmasına ve enerjide bıçak sırtı bir dengenin gözetilir hale gelmesine yol açmıştır. Son yirmi yıldır yürütülen enerjide liberalleşme ve özelleşme politikaları sonucunda gelinen nokta karanlıktır.

EPDK Yasası Kaldırılmalıdır !

Bu gün 4628 sayılı EPDK yasası ile kamu hizmeti anlayışının terk edilerek, merkezi bütünsel yapının parçaladığı sektörde yaşanan özelleştirmelerin bir sonucu olarak da enerji alanının bilinmeyene sürüklendiği bir dönem yaşıyoruz.

Yerli enerji kaynaklarının yetersizliği abartılarak gündeme getirilmekte, diğer taraftan bilinçli olarak yapay enerji krizleri yaratılmaktadır. Böylece sermayenin çıkarlarına uygun dışa bağımlılığı daha da artıracak,

Çevresel Etki Değerleri gözetmeyen,

Bilimsellikten, teknik kriterlerden uzak,

Ülkenin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını göz ardı eden çözümler bizlere dayatılmaktadır.

Bu çözümler kimi zaman nükleer santraller, kimi zaman mobil santral, kimi zamanda yer seçimi yanlış tamamen dışa bağımlı, plansız programsız üretim tesisleri ile olmaktadır.

Son beş, altı yıldır yıllık 700 MW düzeyinde yatırım yapan özel sektörün krizi bahane ederek tamamen dışa bağımlı yakıt ile çalışacak yaklaşık 5000-6000 MW gücündeki  yaklaşık 11 adet enerji santrallerini bu kadar kısa sürede kurmak istemesi bunun göstergesidir.

Enerji yatırımları uzun vadeli merkezi plan ve projeleri gerektirmekte olup, yatırımlarda ulusal kaynaklar, insan, çevre ve ekonomik maliyetler dikkate alınmalıdır.

Üretim; enerji kayıplarını en aza indirecek şekilde kaynaklara yakın, mümkünse tüketimin yoğun olduğu yerlerde gerçekleştirilmeli ve 4628 sayılı yasa kaldırılarak yeniden kamu yatırımlarının acilen başlatılmalıdır.

Sayın Samsun‘lular;

Enerji krizleri bahane edilerek, Bölgemizde çalıştırılmaları mahkeme kararı ile yasaklanmış, çevreye zararlı, kamu yararı olmayan mobil santraller ile yine hiçbir kamusal yarar gözetmeyen, dışa bağımlı yakıt ile çalışacak çok sayıda termik santraller tesis edilmeye çalışılmaktadır.           

Hiçbir gerekçe; Mahkeme kararı ile çalıştırılmaları durdurulan, çevreye verdiği zararlar bilimsel olarak kanıtlanan mobil santrallerin çalıştırılmasını haklı kılamaz.

Çevresel Etki Değerleri küçümsenerek, bacalarından çıkan zehirli atıklar subuharı gibi gösterilerek HUKUK DIŞI ÇALIŞTIRILAN MOBİL SANTRALLAR ile kamu yararı gözetilmeden kurulacak termik ve nükleer santrallara dur demek;

Yarınlarımız için, çocuklarımız için, Ülkemize karşı en önemli sorumluluğumuzdur.

Çözüm;

Enerjide dışa bağımlılığın hızla arttığı bu dönemde ACİLEN KRİZ YÖNETİMİ oluşturulmalıdır!

Oluşturulacak Kriz Yönetimini;

•-         Kamusal enerji politikalarına engel olan 4628 sayılı EPDK yasasını kaldırmaya,

•-         Kamu, özel ayrımı olmaksızın; ülkenin tüm üretim kapasitesini en verimli şekilde kullanacak bir plan yapmaya,

•-         Kamu sektöründe verimliliği artıracak acil bakım ve rehabilitasyon çalışması yapmaya,

•-         Enerji kullanımında ciddi tasarruf önlemleri almaya,

•-         Enerji kayıplarını azaltmaya, plansız yatırım yapılmasına engel olmaya,

•-         Enerji verimliliği yasasını en kısa zamanda uygulamaya,

•-         Başta klimalar olmak üzere, çok enerji tüketen standart dışı elektrikli cihazların  yurdumuza girişini engellemeye,

•-         Sanayileşme politikamızı, düşük enerji yoğunluklu ileri teknolojilere göre yapılandırılmaya,

•-         Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ön planda tutan uzun vadeli kamusal enerji politikalarını uygulamaya çağırıyoruz.

08 Ağustos 2007

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

SAMSUN ŞUBESİELEKTRİK FATURALARI NEDEN, NASIL ZAMLANDI?

12.02.2015
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 1978


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.