MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 MERSİN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 MERSİN   NİĞDE   KARAMAN 
 

 
FORMLAR
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
MİSEM BAŞVURU FORMU
 
SMM YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK
 
RADYO
 
EN AZ ÜCRET TANIMLARI KİTAPÇIĞI
 

EMO Mersin Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 27

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

HERŞEY İÇİN GEÇ OLMADAN, VAZGEÇİN!


BASIN AÇIKLAMASI

TBMM‘den demokratik tartışma mekanizmaları oluşturulmadan, bir oldu bittiye getirilmek istenircesine 8 Mayıs 2007‘de geçirilen, ancak 10. Cumhurbaşkanı tarafından (kısmen) veto edildiği için yasalaşmayan 5654 sayılı "Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Yasa Tasarısı" bugün yeniden Meclis gündemine getirilmiştir.

Ülkemizin önünde öncelikle ve ivedi olarak çözüm bekleyen sorunlar yığılmış dururken, yeni AKP Hükümeti‘nce ilk gündem maddelerinden biri olarak hızla ele alınan bu yasa, tüm toplumsal, siyasal, sosyal, bilimsel, ekonomik, çevresel, hukuki argümanlar sıfırlanarak, neden ve neyin uzantısında bu denli ısrarla ve inatla yasalaştırılmak isteniyor bilemiyoruz.

Ülkemizin yaşamsal hizmet alanı olan enerjide, 1980‘li yıllardan itibaren yoğun olarak gündeme getirilen neoliberal politikaların uygulanması paralelinde, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların direktifleri doğrultusunda kamu küçültülerek, sermayeye karlı alanlar yaratma modeli oluşturulmuştur. Bu bağlamda, sektörün merkezi bütünsel yapısı tahrip edilmiş, tüm uygulamalar özelleştirmeye dönük gerçekleştirilmiş, doğal kaynaklarımız yok sayılırken, ülkemiz dışa bağımlı duruma getirilmiş ve ekonomimiz milyarlarca dolar zarara uğratılmıştır.


Ülke yararı gözetmeksizin, ulusal hedef ve programlardan özenle uzak durarak çıkar politikaları güden karar vericiler, sektörel kuruluşların bütünsel yapısını ekonomik ve siyasi rant hevesleriyle geçmişte parçalamışlardır. Bugün ise AKP iktidarı, direksiyonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nda, pedalları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘nda (EPDK), vites kolu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‘ndaki enerji arabasını, doğalgazda, mobil santralda, Yİ-YİD modellerinde, özelleştirmede olduğu gibi sık sık kaza yaptırarak, artık işletilemez duruma getirmiştir. Her kazanın faturasını da yoksulluk sınırındaki ülkemiz insanlarına ödetmiştir. Türkiye enerji sektörünü, daralan pazar paylarını büyütmek amacındaki nükleer lobilere açmak ile kırmızı ışıkta geçmek arasında hiçbir fark yoktur!

Türkiye‘de enerji alanında eksik olan ne yeni ve yenilenebilir enerji kaynak potansiyeli, ne bilgi ne para ne de insan gücüdür. Eksik olan; bu unsurların akışını yönlendiren, çıkarılan yasalar ile dengede tutan stratejik planlama ilkeleri ve uzun erimli yatırım projeleridir. "Enerji yetmezliği" denilen noktada 41 bin megavat kurulu güce rağmen, 28 bin megavat puant gücün karşılanmasında sistemde zorlanma yaşanmaktadır. Üretim-iletim-dağıtımda kayıpların, hükümet yetkililerinin ağızlarına sakız ettikleri söylemlerle değil, bakım, onarım, yenileme gibi uygulamalarla üzerine gidilerek alt değerlere çekilmesi, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, doğru ve gerçekçi tedbirler alınarak, kamusal bir yaklaşımla, çalıştırılan santralların kapasite kullanım oranlarının yükseltilmesi gerekmektedir.

 Nükleer santral konusu tüm dünyada bütün boyutlarıyla ele alınarak, çıkarılan yasaların sayfalar tuttuğu bilinmekteyken TBMM gündemindeki nükleer enerji santral yasası, tercüme özeti, derleme ve ısmarlama bir yasa olduğunu biçem ve içeriğiyle göstermektedir. Bu yasa  açıklık ve netlik taşımamakta, santral yapımında önem taşıyan bütün konuları ikincil mevzuatlara, yönetmeliklere bırakmaktadır.

Yasada, bir kaza olması durumunda zararın tazmini "Paris Sözleşmesi"ne bağlanmaktadır. Paris Sözleşmesi bu yükümlülüğü 700 milyon Avro olarak belirtiyor. Bu noktada devletin yükümlülüğü 500 milyon Avro‘dur. Çernobil kazasının ekonomik boyutunun yaklaşık 300 milyar Avro‘ya dayandığı gerçeğiyle, şirketlerin zararın giderilmesinde yükümlülüklerinin Paris Sözleşmesi ile sınırlandırılması "devede kulak" misalidir.

Bununla birlikte, yasayla, üzerinde nükleer santral kurulacak taşınmazın kullanılmasından, atıkların nakli, depolanması ve bertarafına, santralın işletme süresinin sonunda devreden çıkarılması ve sökümüne kadar tüm süreçlerde oluşturulacak fonlara, sembolik düzeyde katkı koymaları suretiyle şirketlere birçok maddi kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu durum Hazine‘ye ve devlete büyük mali yükler getirecek, ulusal geliri zaten düşük seviyedeki ülkemiz insanlarının vergilerinin Hazine üzerinden şirketlerin kasalarına akması sağlanacaktır.

Ayrıca siyasal iktidarca bir an önce kurulması ısrarla dayatılan nükleer santrallar, ülkemiz jeolojik yapısı ve mevcut aktif fay hatları gerçeğiyle çok riskli ve tehlikelidir. "Aceleye getiren yok, acele işe şeytan karışır" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Türkiye‘ye nükleer santral kurmak inadıyla, şeytanı rehber edinmiş olup, ülkeyi sonu belirsiz bir noktaya götürmektedir.

Nükleer enerji santralının sonlu yakıtlı, finansman, yatırım, işletim, söküm, atık maliyetleri açısından en pahalı, ekolojik dengeyi bozucu, üretim güvenliği, kaza riski açısından en tehlikeli olduğu bugün tüm veriler ışığında netlikle bilinmekteyken, soruyoruz; dünyada nükleer endüstrinin dibe vurduğu gerçeğini görmezden gelen ve bu dönemi "Nükleer Rönesans" tanımıyla ortaya koyan siyasal iktidar neyin peşindedir?

... Ve biz; Türkiye‘de nükleer enerji santralı kurulmasına "Hayır" diyen 100 bin kişinin imzasını TBMM‘ye taşıyanlar, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, bilim insanları ve her kesimden konuya duyarlı yurttaşların oluşturduğu Nükleer Karşıtı Platform olarak, TBMM‘deki milletvekillerimize buradan bir kez daha sesleniyoruz;

Türkiye‘nin nükleer enerji santralına gereksinimi yoktur.

Yaşamımızın temel çizgisindeki tercihlerinizle, kendi yaşamınızı ve gelecekteki yaşamların belirleyicisi olacağınızı asla unutmayın.

Nükleer lobilerin karları arttırmaya endeksli, insan, doğa, enerji, ekonomi zararlısı santrala ilişkin yasanın Meclis‘ten geçirilmesine izin vermeyin.

Ülkemizde nükleer enerji santralı kurulmasına dönük girişimlerden

Her şey için çok geç olmadan, derhal vazgeçin!

  

Nükleer Karşıtı Platform


Çok Okunanlar


SMM ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN ŞUBEMİZE ZİYARET

EMO MERSİN ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTIMIZDA BAŞKANIMIZ ALKAN ALKAYA YENİ ÜYEMİZ DOĞUŞ KOÇ`A EMO ROZETİNİ VE AJANDASINI TAKDİM ETTİ.

ANAMUR İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZE ZİYARET

TARSUS İLÇE TEMSİLCİLİĞİ TEMSİLCİ YARDIMCIMIZ EBRU POLAT TARSUS KENT KONSEYİ OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIM SAĞLADI

TMMOB MERSİN İKK FUTBOL TURNUVAMIZ KEYİFLİ BİR AÇILIŞ MAÇI İLE BAŞLADI

ÜYE AİDAT BORÇLARI YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI

EMO MERSİN ŞUBE ÜYELERİMİZİN YAKINLARININ FAYDALANABİLECEĞİ, BEŞ KALEM EĞİTİM KURUMLARI İLE ŞUBEMİZ ARASINDA İNDİRİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKİ ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MEKATRONİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ`NE ATANAN DEĞERLİ ÜYEMİZ SN. MEHMET HARPUT`A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TMMOB MERSİN İKK FUTBOL TURNUVASI DUYURUSU

Okunma Sayısı: 1922


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.