MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 SAMSUN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AMASYA   ÇORUM   ORDU   SAMSUN   SİNOP 
 

 
SMM YÖNETMELİĞİ
 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
TOPRAKLAMA TEST ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
 
13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
12. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
RÜGES'09 BİLDİRİLER KİTABI
 
MART 2009 ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ EKİ
 
SAMSUN KENT SEMPOZYUMU '08 BİLDİRİLER KİTABI
 
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
 
MOBİL KAPAK
 
ÇALIŞMA RAPORU
 

EMO Samsun Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 15.3

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO‘DAN DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMESİNE DAVA


BASIN AÇIKLAMASI

1991 yılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak Aydın-Denizli-Muğla elektrik dağıtım bölgesinin işletme hakkı AYDEM A.Ş‘ye devredilmeye çalışılıyor...  

EMO‘DAN DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMESİNE DAVA

Elektrik Mühendisleri Odası(EMO), 1991 yılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak, Aydın-Denizli-Muğla illerini kapsayan elektrik dağıtım bölgesinin işletme hakkının AYDEM Güney Batı Anadolu Enerji San. ve Tic. A.Ş‘ye verilmesine yönelik Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı, Uygulama Sözleşmesi ile Tadil Sözleşmesi‘nin iptalini istedi. Yürütmeyi durdurmanın da istendiği Danıştay‘a açılan davada, ÖYK kararına dayanılarak imzalanan sözleşmelerin hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu belirtildi. KESK‘e bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası da Aydın-Denizli ve Muğla illeri elektrik dağıtımının devredilmesine karşı açılan davaya müdahil olmak üzere başvurma kararı aldı.

9 Ekim 1991 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, Türkiye Elektrik Kurumu (elektrik üretim, iletim ve dağıtımını sağlayan kamu tekeli-TEK) dışında özel sektörün elektrik hizmeti yapmasına olanak tanıyan 3096 sayılı Yasa kapsamında Aydın-Denizli ve Muğla‘da elektrik dağıtımı yapmak üzere AYDEM şirketi görevlendirilmişti. Herhangi bir ihale olmaksızın imtiyazlı şirket olarak yapılan bu görevlendirme 13 Kasım 1996 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilmişti. Şirketin Danıştay‘a açtığı dava üzerine görevlendirmeyi iptal eden Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmişti. Enerji Bakanlığı ile şirket arasında 20 Eylül 2000 tarihinde imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştı. Yürürlüğe konulmayan bu imtiyaz sözleşmesinin, Enerji Bakanlığı‘nın şirket ile yeniden masaya oturması üzerine 8 Temmuz 2007 tarihinde tadil edildiği ve Resmi Gazete‘de yayımlanmayan 18 Ocak 2008 tarihli ÖYK kararıyla da TEDAŞ‘a işletme hakkı devir sözleşmesinin tadil edilmesi için yetki verildiği, şirketin EPDK‘ya 8 Nisan 2008 tarihinde lisans başvurusunda bulunması üzerine ortaya çıktı.   

ÖYK Yetkisiz

            Dava dilekçesinde 18 Ocak 2008 tarihli Aydın-Denizli ve Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmetini yürüten kamu şirketi Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş‘yi özelleştirme kapsam ve programından çıkaran kararında ÖYK‘nın yetkisi olmayan konularda da karar aldığına dikkat çekildi. ÖYK‘nın "yetki devrinden, sözleşme feshi ve tadilatına uzanan" kararları şöyle aktarıldı:

 "TEDAŞ ile AYDEM A.Ş. arasında imzalanmış olan mevcut işletme hakkı devir sözleşmesinin tadil edilmesi ve dağıtım bölgesinin fiili devrinin gerçekleşmesi ile ilgili iş ve işlemler hususunda TEDAŞ‘a yetki verilmesine, AYDEM A.Ş. ile mevcut işletme hakkı devir sözleşmesinin tadil edilmesi ve söz konusu şirkete fiili devrin gerçekleşmesinden sonra Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. ile TEDAŞ arasında 24.07.2006 tarihinde imzalanmış olan işletme hakkı devir sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi."  

            Şirkete görev verilmesine dayanak oluşturan 3096 sayılı Yasa‘ya göre ÖYK‘nın yetkisi bulunmadığı, Bakanlar Kurulu kararıyla işlem yapılmasının öngörüldüğü ayrıntılarıyla anlatılan dilekçede, konuyla ilgili başka yasa hükümlerinde de ÖYK‘ya "3096 sayılı Yasa ile görevlendirilen şirketlerle ilgili görev verilmediğine" dikkat çekildi. Bu çerçevede dilekçede; ÖYK‘nın görevli şirkete yönelik kararının, "yetki yönünden açıkça hukuka ayrı bulunduğundan iptali" istendi.         

İmtiyaz Sözleşmesi Yok

            Dilekçede, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi‘nin 3096 sayılı Yasa çerçevesinde yapılan görevlendirmelerin kamu hizmeti imtiyazı olduğu ve ancak imtiyaz sözleşmesiyle bu hizmetlerin devredilebileceğine ilişkin kararları anımsatıldı. AYDEM A.Ş ile Enerji Bakanlığı arasında 20 Eylül 2000 tarihinde imzalanan imtiyaz sözleşmesinin 8 Temmuz 2007 tarihli tadil sözleşmesiyle imtiyaz olmaktan çıkarılarak "uygulama sözleşmesi" yapıldığına dikkat çekildi. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu‘nda dahi mevcut sözleşmeler tanımı içerisinde 3096 sayılı Yasa kapsamında yapılan sözleşmelerin "imtiyaz sözleşmesi" kabul edildiği vurgulanan dilekçede, imtiyazın uygulama adı altında özel hukuk sözleşmesi olarak düzenlenmesinin başta Anayasa olmak üzere 3096 sayılı Yasa ve 4628 sayılı Yasa‘nın hükümlerine uygun olmadığı anlatıldı. ÖYK kararıyla da bu durumun onaylanmasının açıkça hukuka aykırı olduğu, bu nedenle söz konusu uygulama ve tadil sözleşmelerinin iptalinin gerektiği kaydedildi.   

İhalesiz Özelleştirme

            Dava dilekçesinde yapılan görevlendirmenin herhangi bir ihaleye dayanmadığı, görevlendirme sırasında rekabet ortamının oluşturulmadığı, ilgili şirket tarafından yapılan fizibilitenin de 1991 yılı koşullarını yansıttığı gibi "serbest piyasa" kurallarına bile uymayan koşullarda gerçekleştirildiği anlatıldı. "Hangi kriterlere dayalı olarak belirlendiği bilinmeyen bir işletme hakkı devir bedeli tespit edilmiştir ve bu bedel de, ilgili dağıtım şebekesi üzerinde kamu tarafından yıllardır yapılan yatırımlar göz önüne alınarak güncellenmemiştir" denilen dilekçede, söz konusu devir bedelinin tarifeye yansıtılarak kamu üzerinden finansman sağlanacağına dikkat çekildi. Dilekçede, "Yasayla belirlenmiş olan tarife yapısına yönelik ilkelere ve tüketicinin korunmasına yönelik mevzuat hükümlerine aykırı olarak, işletme hakkı devir bedelinin finansman maliyetiyle birlikte tarifelere yansıtılacak olması açıkça hukuka ve kamu yararına aykırılık taşımaktadır" denildi.      

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI(EMO)
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İL KOORDİNASYON KURULU(TMMOB İKK)
ENERJİ, SANAYİ VE MADEN KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI(ESM)
TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI(TES-İŞ)

26.05.2008ELEKTRİK FATURALARI NEDEN, NASIL ZAMLANDI?

12.02.2015
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 1896


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.