MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ESKİŞEHİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

AİDAT ÖDEME FORMU

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BİLECİK   ESKİŞEHİR   KÜTAHYA 
 

 
 
 
 
2013 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI
 

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ÜLKEMİZDE TMMOB VE ODALARIN TOPLUMSAL BAKIŞI 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Başkanı Mehmet Soğancı ve birliğe bağlı bazı odaların genel başkan ve yöneticileri Eskişehir’de bir araya geldi. "TMMOB ve Bağlı Odaların Toplumsal Sorumlulukları" konulu toplantı TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Öğrenci Komisyonu tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu‘nda düzenlendi.
 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Başkanı Mehmet Soğancı ve birliğe bağlı bazı odaların genel başkan ve yöneticileri, Eskişehir‘de bir araya geldi. TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Öğrenci Komisyonu tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Suat Mirza Konferans Salonu‘nda düzenlenen "TMMOB ve bağlı odaların toplumsal sorumlulukları" konulu toplantının açılış konuşmasını yapan Soğancı, TMMOB‘nin mesleki demokratik kitle örgütü olduğunu belirterek, "Demokrat ve yurtsever karakterdedir. Emekten ve halktan yanadır. Anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder" dedi. Soğancı, mühendisliğin, bilim ve teknolojiyi insanla buluşturan bir meslek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,
Sevgili Yönetici Arkadaşlarım,
Değerli Konuklarımız


Hepinizi, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle belirtmeliyim ki, bu gün Birliğimiz açısından çok önemli gördüğümüz Eskişehir İKK Öğrenci etkinliğinde sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşıyorum.
Öncelikle de hepimizi burada bir araya getiren ve bu etkinliği düzenleyen tüm arkadaşlarıma İKK sekreterimiz Derya Özkar‘ın şahsında teşekkür ediyorum.
Sevgili arkadaşlar,

Bir yılı daha geride bıraktık. Kapitalizmin vahşi dişlileri arasında öğütülen emeklerle, emekçilerle; savaşlarla, işgallerle; patlayan bombalarla, yıkılan ümitlerle...
2008‘in önceki yıllardan farkı olmadı. Emeğin ve halkın aleyhine işleyen neo-liberal değişim süreci dünyada ve Türkiye‘de her geçen gün etkisini daha fazla hissettirdi. Yoksullar daha fazla yoksullaştı, kapitalizmin derinleşen krizi emekçilerin sırtına daha çok yüklendi.
İşgaller, savaşlar durmadı; bombalar, silahlar susmadı; zenginler dünyayı paylaşamadı.
Ülkemizde yolsuzluklar, "deniz fenerleri", "Ergenekonlar" bir taraftan, çözülmek bilmeyen Kürt sorunu bir taraftan, neo-liberalizm kıskacı bir taraftan halkımızı kuşatmaya devam etti.
Ama şimdi, yeni bir yıla girerken "Başka bir yaşam, başka bir Türkiye, başka bir dünya" için ümitlerimizi tazeleme zamanı... Şimdi mücadele etme zamanı...
Önümüzdeki dönemde, tüm dünyada kapitalist küreselleşmenin küresel krizi derinleşecek olsa bile, tam da şimdi hepimizin güçlerini birleştirme ve vahşi kapitalizmden kurtulma zamanı.
Şimdi, savaş çığlıkları yerine demokrasiye, hukuk devleti düzenine ve özgürlüklere kulak verme zamanı.
Şimdi çatışma ortamına; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamı savunma zamanı.


Sevgili arkadaşlar,

Dünyada da, ülkemizde de umut ancak başka bir yaşam arayışının güçlenmesinden geçiyor. Bugün başka bir ülke ve dünyaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Dünyanın içinden geçtiği bu dönemeçte, bizler insanlığın yok oluşa sürüklenmesine karşı özgürlüğün, barışın, kardeşliğin hakim olduğu yepyeni bir dünyayı bugünden yaratmanın mücadelesini daha güçlü ve kararlı yürütmeliyiz.

Şimdi, barış içinde, bir arada ve kardeşçe yaşanacak günlere dair umudumuzu korumanın zamanı. 2009, dünyadaki tüm halkların, emekçi kesimlerin daha aydınlık bir gelecek için omuz omuza yürüdüğü bir yıl olsun. "Başka bir Türkiye‘nin, başka bir dünyanın mümkün olduğu" inancıyla, 2009 insanlığın, kardeşliğin, barışın, emeğin ve mücadelenin yılı olsun. 2009 başka bir yıl olsun, önceki yıllardan farklı olsun.

Yeni bir yıla girerken bunları diliyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Hepimiz biliyor ki; mühendislik, bilim ve teknolojiyi insanla buluşturan bir meslek. Bizim örgütümüz TMMOB; odağında, öznesinde insanın olduğu bir mesleğin uygulayıcılarının örgütü. İnsan odaklı olmasından dolayı, bizim mesleğimiz onurlu bir meslek ama bir o kadar da sorumlulukları olan bir meslek. Dolayısı ile bu mesleğin örgütünün, TMMOB nin de sorumlulukları ona göre fazlalaşıyor.

Biz, bir yandan insana ve insanlığa karşı işlenmiş suçlara karşı çıkıyoruz, öte yandan da insana ve insanlığa olan sorumluluklarımızı biliyoruz ve sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da üyelerimizi haklarının elde edilmesine, taleplerinin gerçekleşmesine yönelik çabalarda bulunuyoruz.

Öte yandan, sorunlarımızın, toplumun ve halkın sorunlarından ayrı tutulamayacağını da biliyoruz. Sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede yaşıyor olmanın tüm sonuçları mühendis kimliğimizle birlikte, yurttaş kimliklerimiz dolayısı ile gene bizi buluyor. Bunun için yazdıklarımızın sonunda, kamuoyuna duyurularımızın sonunda mutlaka "kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" diyoruz.

Peki, TMMOB nasıl bir örgütlenme içerisinde ve bu örgütün ayırt edici özellikleri neler? Öncelikle TMMOB hakkında birkaç bilgiyi sizinle paylaşmak istedim:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. 18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında toplanan 1. Genel Kurulda, TMMOB Tüzüğü kabul edilmiş ve Elektrik M.O., Gemi M.O., Harita ve Kadastro M.O., İnşaat M.O., Kimya M.O., Maden M.O., Makine M.O., Mimarlar O., Orman M.O., Ziraat M.O. larının kurulması kararlaştırılmıştır.

Sonra sırasıyla; Gemi Makinaları İşletme M.O. (1960), Şehir Plancıları O. (1968), Fizik M.O., Metalurji M.O., Meteoroloji M.O., Petrol M.O. (1970), Jeoloji M.O. (1974), İç Mimarlar O. (1976), Jeofizik M.O. (1986), Çevre M.O. Tekstil M.O. (1992), Peyzaj Mimarları O. (1994), Gıda M.O. (1996) kurulmuştur.

Kuruluşunda 10 Odası ve 8.000 üyesi bulunan TMMOB‘nin, 2006 da Oda sayısı 23‘e, üye sayısı ise 300.000‘i aşmıştır.

TMMOB Yasası‘nda Birliğin amaçları şöyle sıralanmıştır.

- Günün gerek ve koşullarına ve mevcut olanaklara göre, yasa ve tüzük hükümleri içinde kalmak üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı ya da birbirine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için Odalar kurmak.
- Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak.
- Meslek ve mesleğin çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi, ya da yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmak.

TMMOB yasasında üyelik ana yönetmeliğin 33. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre:

Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler. Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının "meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk, Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır.

TMMOB de Öğrenci Üyelik; TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliği esaslarına göre yürütülmektedir.

TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliği TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 15 Şubat 1997 tarih ve 113 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuş ve TMMOB 36.Olağan Genel Kurulu‘nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu‘nda değişiklik yapılmıştır.

TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliğinin amaç maddesinde şunlar yazılıdır:

a) Mühendislik-mimarlık eğitiminin ve öğrenciliğinin sorunlarını araştırıp, diğer ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen önerilerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu konularda komisyonlar kurmak.
b) Mühendislik-mimarlık öğrencilerinin bilimsel çalışmalar yapabilmesi için uygun koşulların yaratılmasına katkı sağlamak.
c) Mühendislik-mimarlık alanındaki sorunları uygulanan politikaları ve sonuçlarını araştırmak, bunların çözümü sürecine katkı sağlamak.
ç) Mühendislik-mimarlık öğrencilerinin, doğrudan doğruya kendi sorunlarına ve ülke sorunlarına yönelik kamuoyu oluşturmasına çalışmak
d) Üniversitelerin sorunlarına yönelik politikalar oluşturmak. Üniversitelerin, çağdaş, demokratik, bilimsel kurumlar olmasına katkı sağlamak.
e) Mühendislik-mimarlık öğrencilerinin sosyal, kültürel, sanatsal gereksinmelerinin karşılanmasına katkı sağlamak. Bunların sosyal, kültürel, sanatsal ürünlerinin sunulmasına, yayılmasına çalışmak.
f) Mühendislik-mimarlık öğrencileri kolu çalışmalarına, mevcut tüm mühendislik-mimarlık fakültelerinin tüm öğrencilerinin en geniş katılımını sağlamak.
 

Sevgili arkadaşlar,
Bu kadar yaygın bir örgütlenmenin kendine ilkeler manzumesi yazması şüphesiz çok doğru olacaktır. Nitekim 2003 yılında gerçekleştirilen TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayında TMMOB‘nin Temel İlkeleri kabul edilmiştir. Bu ilkelere göre:


TMMOB ve bağlı Odaları; Mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir. Emekten ve halktan yanadır. Anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.


TMMOB bu çalışmalarını bilimin ve tekniğin ışığında, bilim insanlarının yol göstericiliğinde ve 50 yılı aşkın geçmişinin birikimi ile yürütmeye kararlıdır.

Sevgili arkadaşlarım,
Bildiğiniz üzere TMMOB‘nin yol haritası 70 lerde sevgili Başkanımız Teoman Öztürk‘ün arkadaşları ile birlikte söylediği sözlerle çizilmiştir. Bunu burada vurgulamak gerekiyor.
Sevgili Başkanımız şunları söylüyordu:
Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.
Peki, "TMMOB"nin bizimle ilişkisi nasıldır?" diye sorarsanız, Onu Yevtuşenko sözleri ile tanımlayalım. Şöyle demiş:
Gençlere yalan söylemek yanlıştır, yalanların doğru olduğunu göstermek yanlıştır, yeryüzünde işlerin yolunda gittiğini söylemek yanlıştır. Gençler, ne demek istediğiniz anlar. Gençler halktır. Onlara, güçlüklerin sayısız olduğunu söyleyin. Yalnız gelecek günleri değil; bırakın, yaşadıkları günleri de açıkça görsünler. "Engeller vardır" deyin, "Kötülükler vardır" deyin. Varsa var ne yapalım: Mutluluğun değerini bilmeyenler mutlu olmazlar ki. Çocuklar; rastladığınız kötülükleri bağışlamayın, tekrarlanırlar sonra, çoğalırlar.


Evet, sevgili arkadaşlar: Bu örgüt size asla yalan söylemeyecektir.
TMMOB örgütlülüğüne hoş geldiniz. 
 

MEHMET SOĞANCI
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

GÖZÜNÜZÜ MÜHENDİSLİĞE ÇEVİRİN
TMMOB Eskişehir İKK Sekreteri Maden Mühendisi Derya Özkar‘ın yönettiği toplantıda konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Musa Çeçen, ‘her ile bir üniversite anlayışıyla‘ hareket edildiğini, bilimin ise ikinci plana atıldığını belirterek, uygulamada mühendisliğin dışlandığını belirtti. Çeçen, "Ankara‘da doğalgazdan zehirlenerek ölen 7 kardeşimizin ölümü de bunu gösteriyor. Karar vericilere sesleniyorum, gözünüzü bilime ve mühendisliğe çevirin" dedi.

ODALAR MUHALİFTİR
İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı H. Serdar Harp de, neo liberal politikaların her alandaki kazanımı alıp götürdüğünü belirterek, öğrencileri meslek odalarına sahip çıkmaya çağırdı. Harp, "Meslek odalarının ayırt edici özelliği, muhalif olmasıdır. Böyle olunmadığında sorunların üstüne gidilemez. Kamusal alanın yararını düşünen odalarımızın statükoyla çatışması doğaldır" diye konuştu.
 

İŞSİZLİK SORUNU
Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Mehmet Torun da, üyelerinin işsizlik, düşük ücret gibi kimi sorunlar içinde olduğunu belirterek, "Sanayi ve madencilik yatırımlarının azaltılması ve özelleştirmeler nedeniyle meslektaşlarımız işsizlik gibi ciddi sıkıntılar içindedir. Madenciliğin kamuda kalması yolunda odamız hep mücadele etmiştir" dedi. Torun ayrıca meslek odalarını denetim altında tutmak için Bakanlıklara bağlamak istediklerini ve bir devlet memuru gibi çalışır hale dönüştürmek istediklerini kaydetti.

2 KÖPRÜ, OTOYOLLAR VE AKARSULAR KALDI

Makine Mühendisleri Odası Genel Sekreteri A. Ekber Çakar da, ülkenin fotoğrafını çekmek gerektiğinde; sanayi yatırımlarının durduğu, işsizliğin yaygınlaştığı, başta sağlık ve eğitim olmak üzere en temel ihtiyaçların paralı hale getirildiğini bir tablonun ortaya çıktığını söyledi. Çakar, şöyle konuştu:

Özelleştirmelerle madenlerden kıyılara kadar her şey yağmalanıyor. Sağlık ve eğitim paralı hale getiriliyor. Özelleştirilmeyen iki köprü, otoyollar ve akarsularımız kaldı. Ülkemiz sürekli cari açıkla veriyor. Ekonomi, kronik ve son derece kırılgan durumda. Biz mühendislerin de ücretleri giderek düşüyor. Buna karşın çalışma saatleri artıyor" dedi.


Toplantıda son olarak konuşan Kimya Mühendisleri Odası Genel Başkanı Mehmet Besleme de, bireyin mutluluğunu toplumun mutluluğundan ayrı tutmadıklarını, ‘zenginleşmeyi‘ de böyle algıladıklarını söyledi. Besleme, "Bireyin mutluluğunu toplumun mutluluğu ile birlikte düşünüyoruz. Zenginlik arayışındaki kavga da burada çıkıyor. TMMOB, bilimi, bilimsel düşünceyi insanlarımız ve toplum yararına düşünüyor" dedi.TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKİN

23.11.2020
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 1348


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.