MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 SAMSUN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AMASYA   ÇORUM   ORDU   SAMSUN   SİNOP 
 

 
SMM YÖNETMELİĞİ
 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
TOPRAKLAMA TEST ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
 
13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
12. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
RÜGES'09 BİLDİRİLER KİTABI
 
MART 2009 ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ EKİ
 
SAMSUN KENT SEMPOZYUMU '08 BİLDİRİLER KİTABI
 
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
 
MOBİL KAPAK
 
ÇALIŞMA RAPORU
 

EMO Samsun Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 15.3

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

MEHMET AYDIN DEVLET HASTANESİ HİZMET HASTANESİ OLARAK KALMALIDIR


BASIN AÇIKLAMASI

 
Mehmet Aydın Devlet Hastanesinin Eğitim Hastanesine dönüştürülmesi nedeniyle, 24 Mart 2009 Salı günü Saat 12.30'da Devlet Hastanesi önünde TMMOB, Samsun Tabip Odası ve KESK'in de bulunduğu bir basın açıklaması yapıldı.
 

Basın Açıklaması Metni: 

 

MEHMET AYDIN DEVLET HASTANESİ HİZMET HASTANESİ OLARAK KALMALIDIR.

 

Sağlıkta Dönüşüm Programının kamu hastanelerini üzerinde olumsuz etkilerini hep birlikte yaşıyoruz. Sağlığı hak olmaktan çıkarıp, alınıp-satılabilir bir meta haline dönüştüren bu programın özelliği temel sağlık hizmetlerinin halkın ihtiyaçları tarafından değil, IMF Ve Dünya Bankasının patronları tarafından düzenlenmesidir.

Son 10 gündür Samsun‘da yaşadığımız Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma hastanesine dönüştürülmesi süreci bize bir kez daha göstermiştir ki, sağlık planlamasının temeli şehrin sağlık ihtiyacından çok, ekonomik ve siyasi getiriler üzerinden şekillenmektedir.  Ayrıca bu şehirde kamu yönetimi zihniyeti, halkın ve sağlık çalışanlarının bu konuda doğru bilgiye ulaşma hakkına saygı göstermelidir.  Sağlık alanı siyasi manevra alanı değildir.

Samsun sağlık kamuoyu ve halkı şu soruların cevabını beklemektedir:

1-Samsun Mehmet Aydın Hastanesi,  Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerine taşınınca bu hastane ne olacaktır?

2-Bu hastanenin yeri kentsel dönüşüm adı altında taşınmadan sonra kentsel yapılanmaya açılacak mıdır?  Devlet hastanesinin yıkılarak yerinin TOKİ‘ye devredileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, Samsun‘da TOKİ‘ye, Sağlık Bakanlığı‘na ait hiç bir arsanın devredilmediğini ve bundan sonraki süreçte de devredilmeyeceğini açıklaması kent adına sevindiricidir.  Bu açıklamanın takipçisi Samsun Halkı olacaktır.

3-Eski havaalanının bulunduğu bölgede 12 adet hastane planının olduğunu, Samsun‘un bir sağlık merkezi haline getirilmesinin planlandığını açıklaması hangi sağlık planlaması içinde yerini almaktadır?  Bu hastaneler nelerdir? Yatak sayıları kaçtır?  Bu planlama hangi sağlık yönetimi anlayışı ile hangi sağlık örgütleri ile alınmıştır?

4-Samsun Mehmet Aydın Hastanesi Hizmet hastanesidir. 2008 yılı içinde 33 bin 244 hastanın yatarak tedavi gördüğü, 503 bin 307 hastanın 25 ayrı branşta polikliniklerde ve 229 bin 588 hastanın da acil serviste olmak üzere toplam 732 bin 895 hastanın tedavi gördüğü bu sağlık hizmetinin karşılığı asıl görevi TIPTA UZMANLIK Eğitimi vermek olan, asistan eğitiminin temel görev olduğu EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ tarafından karşılanabilecek midir?

5-Hizmet hastaneleri 2.  basamak, Eğitim Hastaneleri 3.  Basamak sağlık kurumlarıdır. Sevk Zinciri uygulaması hayata geçirildiğinde diğer kamu hastanelerinin bu sağlık hizmetini karşılamak için hangi önlemler alınmıştır?

6-Mehmet Aydın Devlet Hastanesine son 5 yılda yapılan 20 milyon TL‘lik yatırımın israfı söz konusu mudur?

7-KETEM gibi önemli bir Onkoloji Merkezi için ne planlanmaktadır?

8-Hastalar tarafından ödenen katkı payında artış olacak mıdır? Bilindiği gibi kamu hastanelerinde hasta katkı payı 3 TL iken, eğitim hastanelerinde 6 TL değil midir?

9- Hastane çalışanı hekim, yardımcı sağlık personeli, taşeron işçiler ve diğerlerinin akıbeti ne olacaktır?

10- Eğitim Hastanelerinde istihdamı olmayan bu şehre yıllardan beri ACİL hizmeti veren, tecrübeleri ile değerli acil yaklaşımı sergileyen Acil serviste çalışan Pratisyen hekimler bu hastanede istihdam edilecekler mi? 

11- Samsun‘da özellikle son 5 yılda kamu hastaneleri otelcilik hizmetini ön plana çıkararak sürekli niçin hasta yatakları azaltılmaktadır?

12-Eğitim hastaneleri son 6 yılda kadrolaşma kurbanı olmuşlardır. Demokratik bir toplum olmanın temel göstergesinin ortak aklın ortaya çıkması için uygun ortamların oluşturulmasıdır. "Tıp ortamının hiçbir kesimle paylaşmadan dahası tüm kesimleri yok sayarak, hiçbir sistematik yaklaşım içermeyen bir tarzda, kadrolaşma, "ele geçirme mantığı" ve deneme-yanılma yöntemiyle bu ülkenin tıp eğitimine katkı sağlanamayacağını düşünüyoruz.

13- Sağlıkta Dönüşüm Programı‘nın (SDP) köşe taşlarını finansman olarak Genel Sağlık Sigortası, aile hekimliği, özel sağlık kuruluşlarının geliştirilmesi ve piyasa aktörü olarak kamu hastaneleri oluşturmaktadır. "Genel bütçeden para yok, kaynağını kendin yarat" mantığıyla sağlık hizmetleri, binaları, kan ürünleri alınıp satılır hale getirilmeye çalışılmaktadır. "Yoksula adres olarak ‘E tipi‘ hastane gösterilmektedir.

Biz inanıyoruz ki:

Samsun için:

Herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti temel ilke alınarak sağlıktaki eşitsizliklerin kademeli olarak giderilmesi, tümü ile ortadan kaldırılması ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmelidir.

Sağlıktaki eşitsizliklerin giderilmesi ve toplumun sağlık düzeyinin düzeltilmesi sadece sağlık hizmetleri alanında yapılacak düzenlemelerle gerçekleştirilemez. Sağlığı doğrudan ve dolaylı etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerde dezavantajlı toplumsal sınıflar lehine köklü değişiklikler yapılmadan sağlıkta eşitlik ve toplumsal gelişme mümkün değildir. Samsun  kırsal  kesimdeki  sağlık  hakkı  için  mücadele  etmelidir.

Gerçekten evrensel bir sağlık politikası, ülkemizde yaratılan kaynakların geliştirilmesini, dışarıya kaynak aktaran baskılara karşı korunmayı temel ilke edinmelidir.

Sağlık düzeyini yükseltmek için yürütülecek her türlü çalışma sağlık hizmetini alanlarla bu hizmeti sunanların merkezi ve yerel düzeylerde katılımını sağlamayı ve özendirmeyi hedeflemelidir.

Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi bu şehrin insanı için hizmet üretmeye devam etmeli, Eğitim ve Araştırma Hastanesi kendi binasında bu şehre ve ülkeye hizmet verecek Uzman Hekim yetiştirme görevini yerine getirmelidir.

 

Samsun Tabip Odası

KESK Samsun Şubeler Platformu,

TMMOB

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği,

Pir Sultan Abdal Derneği

 ELEKTRİK FATURALARI NEDEN, NASIL ZAMLANDI?

12.02.2015
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 5385


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.