MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 SAMSUN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AMASYA   ÇORUM   ORDU   SAMSUN   SİNOP 
 

 
SMM YÖNETMELİĞİ
 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
TOPRAKLAMA TEST ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
 
13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
12. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
RÜGES'09 BİLDİRİLER KİTABI
 
MART 2009 ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ EKİ
 
SAMSUN KENT SEMPOZYUMU '08 BİLDİRİLER KİTABI
 
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
 
MOBİL KAPAK
 
ÇALIŞMA RAPORU
 

EMO Samsun Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 15.3

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

CENGİZ A.Ş.'YE DANIŞTAY DUR DEDİ


BASIN AÇIKLAMASI

                                                                                                                           01.04.2010 

Samsun Kamuoyu‘nun bilgisine ;

Ülkelerin toplumsal gelişimlerinin sürükleyici unsurlarının başında enerji tüketimi gelmektedir. Enerji, günlük yaşamımızın ve üretimimizin en önemli girdilerinden birisidir. Bu nedenle, ülkenin ve enerji sektörünün yönetimini üstlenenler, toplumun ve ekonominin gereksinim duyduğu enerjiyi yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevre ile uyumlu bir şekilde sunmak yükümlülüğündedirler.
Bu çerçevede ulusal kaynakların etkin ve rasyonel kullanımları ülkelerin enerji yönetimleri için hayati önem taşımaktadır.

Uzun yıllardır ülkemizdeki enerji yönetimlerinin planlamalarında bilimsellik ya da rasyonelliğin olduğunu söylemek mümkün değildir.

Biz Samsun Çevre Birlikteliği olarak;

Özellikle son dönemlerdeki iktidarlar tarafından uygulanan yanlış enerji politikaları yüzünden Türkiye‘nin enerjide dışa bağımlı hale getirildiğini üzülerek görüyoruz. Oysa;

  • İhtiyacımız olan enerjinin, yerli kaynaklarımızdan karşılanması öncelikli hedef olmalıdır.
  • Sanayinin ihtiyacı olan ucuz enerji üretiminin sağlanması ve bu enerjinin sürekli ve güvenilir olması bakımından yerli kaynaklarımızın kullanılması kaçınılmaz bir gerekliliktir.
  • Tüm dünyanın üzerinde önemle durduğu enerji güvenliğinin sağlanması bakımından, yerli kaynaklardan karşılanamayan ihtiyaçların çeşitlendirilerek riskin azaltılması yaşamsal önem taşımaktadır.
  • Üretim santralleri için yer seçimine çok yönlü olarak dikkat edilmelidir.
  • Enerji piyasası, özel sektörün insafına terk edilmemelidir."

Ancak; Her aklı başında insan tarafından kabul gören bu önerilere ve bu konuda oluşan geniş muhalefet cephesine rağmen, Sivil Toplum Örgütlerinin ve konularında uzman Meslek Odalarının görüşlerine kulak verilmemekte, Tarım arazileri, Turizm Bölgeleri, SİT Alanları, üretim santralleri için, özel firmalara her geçen gün artan bir hızla tahsis edilmektedir.

Fosil yakıtlarla, yani fuel-oil, kömür ve doğalgaz ile çalışan üretim santrallerinin yer seçimleri bir planlama ve programlamayı gerektirmesine rağmen, mevcut iktidar bu kriterleri değerlendirme dışı bırakarak, Avrupa‘nın kirli sanayi tesisleri ve fosil yakıtla çalışan elektrik üretim santrallerinin ülkemize konuşlanmasının altyapısını hazırlamaktadır.       

Bütün bu gerçeklerden hareketle Maden Mühendisleri Odası‘nın ve Elektrik Mühendisleri Odası‘nın Danıştay On üçüncü Dairesinde açtıkları" EPDK‘nın Cengiz AŞ‘nin ithal kömürle çalışacak elektrik santralına verdiği üretim izninin iptali" davaları sonuçlanmıştır. Her iki davanın kararına göre; Cengiz AŞ tarafından Tekkeköy İlçemizde ithal kömüre dayalı santral kurarak 49 yıllık elektrik üretiminde bulunmasına yönelik üretim lisansı verilmesi hususunda, davalı idarenin usule yönelik itirazları yerinde görülmemiştir.

Anayasamızın 56. Maddesinin "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir." hükmüne yer vererek, bu tesislerin çevreye uyumlu olup olmadığının üretim lisansı verilmeden önce incelenmesi, bir " ön şart " olarak kabul edilmesi gerekli görülmüştür.

Ayrıca, Terme‘de OMV firması tarafından kurulmaya çalışılan 900 MW‘lık Doğalgaz Çevrim Santralı hakkında da, Samsun Barosu‘nun ÇED raporunun iptali istemli davası ile Ziraat Mühendisleri Odası‘nın açmış olduğu" Samsun İl Toprak Koruma Kurulu Kararının iptali" istemli dava devam etmektedir.
Samsun Çevre Birlikteliği bu hukuki mücadeleyi takip ederken, TMMOB‘ye bağlı Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası Samsun şubelerinin, bu yatırımların çevreye ve insan sağlığına zararlı oldukları gerekçesi ile " Mesleki Denetim" yapmayarak projelerine onay vermeyeceklerini açıklamalarını kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Meslek Odalarımızın onaylamadığı, insan sağlığına, tarıma ve çevreye olumsuz etkilerinden dolayı zararlı olacağı bilinen fosil yakıtlı elektrik üretim santrallerinin bölgemizde konuşlandırılmasından vazgeçilmesini istiyoruz.
                
İlgilileri uyarmak amacıyla benzerlerini defalarca yaptığımız ve malum nedenlerden ötürü yetkililerce dikkate alınmak istenmeyen açıklamalarımızın bir yenisini daha kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Saygılarımızla

Metin TELATAR
Samsun Çevre Birlikteliği SözcüsüELEKTRİK FATURALARI NEDEN, NASIL ZAMLANDI?

12.02.2015
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 1596


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.