MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 SAMSUN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AMASYA   ÇORUM   ORDU   SAMSUN   SİNOP 
 

 
SMM YÖNETMELİĞİ
 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
TOPRAKLAMA TEST ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
 
13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
12. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
RÜGES'09 BİLDİRİLER KİTABI
 
MART 2009 ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ EKİ
 
SAMSUN KENT SEMPOZYUMU '08 BİLDİRİLER KİTABI
 
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
 
MOBİL KAPAK
 
ÇALIŞMA RAPORU
 

EMO Samsun Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 15.3

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TUS BASIN AÇIKLAMASI


BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde enerji tüketimindeki artışlara rağmen yerli üretimde aynı oranda bir artışın olmaması ithalata bağımlılık oranını giderek artırmaktadır.
               Enerjide dışa bağımlılık bu denli yüksek olunca, enerji ithalatına ödenen tutarlarda artmaktadır. Bu miktar 2008 yılında 35 milyar dolara çıkmıştır. Bu ödemenin her yıl artarak süreceği, ülke ekonomisi üzerinde çok büyük bir yük oluşturacağı kaçınılmaz bir gerçektir.
              Bu nedenle üretilen her kWh enerjinin verimli kullanılması, tasarruf önlemlerinin artırılması, yapılarda ve tesislerde kullanılacak elektrik malzemelerinin standartlara uygun olmasının temini çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü inşaat ve tesislerde kullanılan standart dışı malzemeler ülkemizde her yıl Hasan Uğurlu(500 MW) barajının ürettiğinden fazla enerjinin yok olmasına neden olduğu bilinmektedir.
              Diğer taraftan yapılan değişiklerle yayınlanan yeni imar yasasının 28.nci maddesi,
Özet olarak; yeni yapılacak binalar ve tesislerde fenni mesuliyetin (TUS - Teknik Uygulama Sorumlusu) uygulamasının uzman meslek elemanları (mimar- mühendis ) tarafından yürütüleceğini hükme bağlamıştır.
               Elektrik Mühendisleri Odası olarak; yeni yapılacak bina ve tesislerde teknik uygulama sorumluluğunun Odamıza kayıtlı SMM (Serbest Müşavir Mühendis) lerce yürütülmesi, konunun takibinin yapılarak bina ve tesislerde imalat kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
              Odamızca görevlendirilecek SMM teknik uygulama sorumluları aşağıda kısaca belirlediğimiz kuralların uygulanmasını temin, takip edecekler ve bu konuda toplum adına Odamıza karşı sorumlu olacaklardır.
1- Yapı ve tesislerdeki hizmet kalitesini yükseltmek,
2- Yapı ve tesis üretiminin sağlam, kullanışlı, ekonomik bir biçimde toplum yararına yürütülmesini temin etmek,
3- Yapı ve tesis üretimi sürecinde onaylı projeye uygun olarak tesisin yapılmasını denetlemek ve yanlış uygulamaları anında düzelttirmek,
4- Yapı ve tesislerin onaylı projesi ve teknik koşullara uygunluğunu inşaatın her aşamasında denetleyip, her denetim sonucunu tarihleri ile birlikte TUS takip tutanağına işlemek ve bu tutanakların inşaat mahallinde dosyalanarak saklanmasını temin etmek. Ayrıca bu tutanağın bir suretini EMO ya göndererek Odamızı da konu ile ilgili bilgilendirmek,
5- Yapı ve tesislerde yetki belgesi olmayan ustaların çalıştırılmasına engel olmak,
6- Yapı ve tesislerin yasa ve yönetmeliklere aykırı imalatlarını 6 (altı) iş günü içerisinde ilgili idareye ve Odamıza yazılı olarak bildirmek,
7- İşin bitiminde gerekli kontrol ve ölçümleri yaptıktan sonra Yapı Kullanım İzin Belgesini imzalamak,
8- TUS, yapı sahiplerine, yetkili idareye ve Odamıza karşı sorumludur


Odamız, TUS hizmeti yürüten üyelerimizin yukarıda belirtilen görevleri eksiksiz yapmalarının, görevlerin aksatılması durumunda da gerekli tedbirleri almak üzere konunun takipçisi olacaktır. Bu konuda kamuoyundan, yapı ve tesis sahiplerinden intikal edecek her türlü müracaat incelenerek ilgili yasa ve yönetmeliklere göre gereği yapılacaktır.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI                                                                19 Mart 2010
          SAMSUN ŞUBESİELEKTRİK FATURALARI NEDEN, NASIL ZAMLANDI?

12.02.2015
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 1494


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.