MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 MERSİN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 MERSİN   NİĞDE   KARAMAN 
 

 
FORMLAR
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
MİSEM BAŞVURU FORMU
 
SMM YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK
 
RADYO
 
EN AZ ÜCRET TANIMLARI KİTAPÇIĞI
 

EMO Mersin Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 27

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

DIŞA BAĞIMLI, PAHALI VE KİRLİ NÜKLEER ENERJİ ANLAŞMASI ÜLKEMİZİN VE ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA ALACAKTIR


BASIN AÇIKLAMASI

 
TMMOB MERSİN İKK İLE BİRLİKTE NÜKLEER SANTRALLERE KARŞI YAPILAN BASIN BASIN AÇIKLAMASINA YAZIMIZ DEVAMINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
 

10.06.2010

DIŞA BAĞIMLI, PAHALI ve KİRLİ NÜKLEER ENERJİ ANLAŞMASI ÜLKEMİZİN ve ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA ALACAKTIR

Hükümet tarafından Rusya ile nükleer enerji üretimi konusunda enerji alım garantili bir anlaşma imzalanarak, nükleer santral yapım süreci ne yazık ki başlatılmıştır. Ekonomik ve teknolojik olarak savunulabilir bir tarafı bulunmayan bu anlaşma kamuoyu tarafından da anlaşılamamıştır.

Son 30 yılda, nükleer enerji açısından örnek gösterilen ABD, Almanya ve Kanada gibi gelişmiş batı ülkelerinde yeni bir nükleer santralin yapılmamış olması, yapımına başlanan 100‘ü aşkın santralin yapımından vazgeçilmiş olması; nükleer enerji maliyetinin öngörülenden çok daha yüksek olacağı, bir nükleer santralin söküm bedelinin 1 milyar doları bulabildiği, kamuoyunda yaygın olarak bilinen Windscale (1957, İngiltere), Three Mile Island (1979, ABD) ve Çernobil (1986, SSCB) kazalarının yanı sıra dünyada bir felakate yol açabilecek yüzlerce nükleer kazanın gerçekleşmiş olduğu, nükleer santraller civarında yaşayanlarda görülen kanser vakalarında yüzde 400‘lük artış, genetik mutasyonlar sonucu normal olmayan doğumlar ve yaygın lösemi hastalıklarının gözlemlendiği, nükleer atıklar için ise hala çözüm üretilemediği, yüzlerce yıl doğa ve insan sağlığını riske sokacak şekilde depolandığı ve dünya üzerinde henüz lisanslı bir nükleer atık depolama tesisinin bulunmadığı bilinen gerçeklerdir.

Nükleer Enerji gelişmiş batı ülkeleri tarafından terk edilmektedir. ABD Enerji Ofisinin öngörülerine göre, 2020 yılında Dünya üzerinde Nükleer Santral Kurulu gücünde önemli bir değişiklik olmayacağı, ancak gelişmiş ülkelerde santral sayısı azalırken, yeni santrallerin sadece gelişmekte olan ülkelerde kurulacağı belirtilmektedir. Bu öngörülere göre 2000-2020 yılları arasında, Nükleer Enerji Kurulu gücünde; Kuzey Amerika‘da % 20.5, Batı Avrupa‘da % 18.2, Sovyetler Birliği‘nde % 19.5 oranında bir azalma beklenirken, Asya‘da % 72.1, Orta ve Güney Amerika‘da % 32.0 ve Afrika‘da % 23.9 oranında bir artış beklenmektedir. Gelişmiş Batı nükleer beladan kurtulurken, bu bela Gelişme Yolundaki Ülkelerin başına sarılmaktadır.

Son 30 yıllık dönemde ABD‘de 9.764 MW kapasitesindeki Nükleer Santral kapatılırken 35.000 MW‘ın üzerinde Rüzgar Enerjisi Santrali kurulmuştur. Benzer şekilde; Almanya‘da 6.000 MW kapasitesindeki Nükleer Santral kapatılarak 25.000 MW Rüzgar Enerjisi Santrali kurulmuş, Fransa‘da 4.000 MW kapasitesindeki Nükleer Santral kapatılarak 4.500 MW Rüzgar Enerjisi Santrali kurulmuş, İngiltere‘de 3.300 MW kapasitesindeki Nükleer Santral kapatılarak 4.000 MW Rüzgar Enerjisi Santrali kurulmuş, İspanya‘da ise 600 MW kapasitesindeki Nükleer Santral kapatılarak 20.000 MW Rüzgar Enerjisi Santrali kurulmuştur.

Nükleer enerji anlaşması pahalı bir seçenek olarak Türkiye‘nin geleceğini ipotek altına almıştır. Türkiye, Nükleer santralden ortalama 12.35 sent gibi çok yüksek bir tarifeden, 15 yıl boyunca elektrik satın almayı garanti etmiş durumdadır. Türkiye ortalama fiyat üzerinden, Rusya‘ya 15 yılda satın alacağı 415 Milyar kw saatlik elektrik karşılığında 51 milyar dolar ödeyecektir.

Nükleer santralden üretilen elektriğin kw saatine 12.35 sent veren siyasi iktidar, Rüzgar Enerisinden üretilen elektriğe 7.0 senti (5.5 euro-sent) çok görmektedir. 4.800 MW‘lık dışa bağımlı, pahalı ve kirli nükleer enerji için her türlü kolaylığı sağlayan iktidar, 80.000 MW‘a yakın dışa bağımlı olmayan, temiz ve tükenmez rüzgar enerjisi başvurusunun önünü açmamaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye‘de üretilen elektriğin yüzde 50‘ye yakını doğalgaz çevrim santrallerinden karşılanmaktadır. Elektrik fiyatlarının yüksek olmasında başrolü oynayan Doğalgazın çok büyük bölümünün Rusya‘dan alınmasının yanı sıra, yüksek maliyetli nükleer enerjide de aynı ülkeye bağımlı olunması Rusya‘ya olan enerji bağımlılığını yüzde 70‘lere çıkartacaktır. Zaten halkta çok büyük ödeme zorluğu yaratan elektrik faturaları böylece daha da kabaracaktır.

Sanayi ve evsel atıkların çağdaş mühendislik normlarına göre yönetilemediği Türkiye‘de, nükleer atıkların nasıl yönetileceği ayrı bir sorundur. Bu sorunun en bariz örneği, 8 Ocak 1999 günü İkitelli‘de radyoaktif hastane atıklarının ‘yönetilememesi‘ nedeniyle meydana gelen ve son dönemde dünyada yaşanan en büyük nükleer kazalardan biri olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunca tescil edilen İkitelli radyoaktif kazası unutulmamalıdır.

Böylesine kritik bir kararda, bilimsel gerçekleri dikkate almadan çok aceleci davranan, bu konuda yıllardır görüşleri olan örgüt ve meslek odaları ile iletişime geçmeden halkımızın geleceğini belirsizliğe sürükleyen AKP hükümeti, yaşanacak tüm olumsuzluklardan sorumludur.

Halihazırdaki elektrik santrallerinin üretim kayıpları ve yıllardır üzerine hiçbir yatırım yapılmamış iletim hatları kayıpları ile ilgili somut bir çalışma yapılmış mıdır? Bugün üretilen elektriğinin %18‘ine karşı gelen bir kısmının teknik veya diğer nedenlerle ortaya çıkan kayıp-kaçak olduğunu göstermektedir. Bunun da yılda yaklaşık olarak 1,7 milyar dolarlık bir kayba karşı geldiği bilinmektedir.

Türkiye‘nin enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer santral gerekli midir?

Tüm dünyada benimsenen yeni ve yenienebilir enerji kaynakları, enerji ihtiyacımızı karşılamak için neden yaygın kullanılmamaktadır?

Kurulacak nükleer santralin teknolojisi nedir?

Rusya nükleer santralden enerji üretirken oluşan nükleer atıklarını geri alacak mıdır? Yoksa bu ve başka santrallerin atıkları Türkiye topraklarında mı depolanacaktır? Nasıl DEPOLANACAKTIR?

Yoksa bütün bu sorular yeterince irdelenmemiş ve bir hükümet dayatması olarak, geleceğimizi karartan, bizi yüksek enerji maliyetlerine ve atıklara bağımlı kılan bir anlaşma mı imzalanmıştır?

Yukarıda sorduğumuz soruların cevaplarının Enerji Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.

Sanıldığının aksine Nükleer Enerji yarının teknolojisi değil, dünün teknolojisidir. Yarının teknolojisi rüzgârdan, güneşten, biyokütleden, dalgalardan ve daha farklı doğal kaynaklardan elde edilecek enerjidir. Yapılması gereken nükleer santral anlaşmaları imzalamak değil, yaşamın sürdürülebilirliği ilkesini gözeten yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmektir.

Memleketimizi siyasi iktidarların bilim dışı kararlarına terk etmeyeceğiz ve her platformda mücadele edeceğiz.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımla.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu


Çok Okunanlar


2024 YILI SMM-BT BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

EMO MERSİN ŞUBEMİZDE 14-16 KASIM 2023 TARİHLERİ ARASINDA YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİMİZİ TAMAMLADIK

EMEK PARTİSİ MERSİN İL ÖRGÜTÜ, EMO MERSİN ŞUBE BAŞKANIMIZ ALKAN ALKAYA`YA ZİYARETTE BULUNDU.

EMO KARAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ`MİZDE ÖMER ÇELİK SUNUMU İLE TOPRAKLAMALAR VE TOPRAKLAMALARDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

EMO MERSİN ŞUBE BAŞKANIMIZ ALKAN ALKAYA VE ŞUBE SMM KOMİSYONU BAŞKANIMIZ ÇAĞRI DAĞLIOĞLU SMM ÜYEMİZ ALİ AKAR`A ZİYARETTE BULUNDULAR.

SEMİNER DUYURUSU

EMO MERSİN ŞUBEMİZ 48. DÖNEM 4. DENETLEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

13. DÖNEM 2.ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTIMIZI HİBRİT OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİK

EMO ERDEMLİ TEMSİLCİLİĞİ`NDE KURULAN SMM KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EMOGENÇ VE IEEE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARIMIZ İLE TEMSA TEKNİK GEZİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Okunma Sayısı: 1659


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır



 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.