MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 MERSİN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 MERSİN   NİĞDE   KARAMAN 
 

 
FORMLAR
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
MİSEM BAŞVURU FORMU
 
SMM YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK
 
RADYO
 
EN AZ ÜCRET TANIMLARI KİTAPÇIĞI
 

EMO Mersin Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 27

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI


BASIN AÇIKLAMASI

 
12.01.2011 Çarşamba günü Şubemizde yapılan Enerji Verimliliği Haftası ile ilgili basın açıklamasına yazımız devamından ulaşabilirsiniz.
 

 

Basına ve Kamuoyuna ;

 

Enerji Verimliliği enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketiminde konfor koşullarından ödün vermeden, kaynakların etkin  bir şekilde  değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Ülkelerin sanayileşme ve refah düzeyleri kişi başına enerji tüketiminin yanında enerjinin verimli kullanılmaları ile de doğrudan ilintilidir.

 

Dünya genelinde fosil enerji kaynaklarının ömürlerinin kısıtlı olması, fiyatlarında olası ani değişmeler ve temininde yaşanan sıkıntılar sonucu oluşan arz güvenliğini sağlama isteği ile birlikte özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının, petrolün yerini henüz alamaması, temiz bir çevre isteği ve dünyadaki küreselleşmenin de etkisiyle enerji verimliliği çalışmalarına verilen önem artmıştır.

 

Bu amaçla ülkemizde Enerjinin Verimli kullanılması için çeşitli programlar geliştirilmiş ve 18.04.2007 tarihinde kabul edilen 5627 sayılı Enerji verimliliği kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmıştır.

 

Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usul ve esasları kapsar.

 

 

 

Ülkemizde kişi başına enerji tüketimi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development- İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) ülkeleri ortalamasının beşte biri civarındayken, gayri safi yurt içi hasıla başına tüketilen enerji miktarı olarak ifade edilen enerji yoğunluğu, OECD ortalamasının yaklaşık iki katıdır. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Japonya için 0.09 ve OECD ortalaması olarak 0.19 olan bu değerin ülkemiz için 0.38 olması, ülkemizde enerjinin ne kadar verimsiz kullanıldığını ortaya koymaktadır. Enerjide dışa bağımlılık yetmezmiş gibi enerjinin verimsiz kullanılması ülke ekonomisini 2 kez yıpratmaktadır.

 

Enerji Verimliliği konusunda tasarruf potansiyeli en yüksek sektör, nihai tüketim, yani ; bina,sanayi ve ulaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sektörlerin enerji tüketimleri incelendiğinde, bina sektörlerinin payının sürekli arttığı gözlemlenmektedir.

 

Enerji İşleri Etüt Dairesi verileri, sanayimizde en az % 15 , binalarımızda en az %35, ve ulaşımımızda en az % 15 tasarruf potansiyeli olduğunu ve bu oranlar tutturulduğunda toplam olarak yıllık 4 milyar TL`nin üzerinde tasarruf sağlanabileceğini göstermektedir.Enerji verimliliğinde kararlı ve başarılı adımlar atılabilirse, 2020 yılı talep tahmini gerçekleşme oranı en az  % 20 azaltılabilecektir.Bu miktar  yerli ve temiz kaynaklarımızdan üretebileceğimiz elektrik enerjisinin 2,5 katı ve 30 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılanabilecektir.

 

Bütün bu veriler elimizdeki potansiyelin etkin bir şekilde kullanıldığı zaman sürdürülebilir bir kalkınmanın ve daha temiz bir dünyanın var edilebileceğini göstermektedir.

 

Cihazların enerji etiketlenmesinin yaygınlaştırılması, binalarda enerji verimliliğin arttırılması, ulaşımda enerjinin verimli kullanılması, enerji üretim, dağıtımda verimliliğim arttırılması, halkımızın, enerjinin etkin kullanılması konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.

 

Enerji yoğunluğu yüksek, kişi başına enerji tüketimi düşük olan ülkemizde yapılacak etkin talep yönetimi çalışmalarının da katkısı ile bir yandan kişi başına enerji tüketimi arttırılmalı bir yandan enerji yoğunluğu azaltılmalıdır.

 

 

 

Elektrik Mühendisleri Odası düzenlediği Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumları ile konunun bilimsel olarak tartışılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca 01 Ocak 2011`de yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği çerçevesinde, hazırlanması zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesinin düzenlenebilmesi için Eğitici kuruluş olarak yakın zamanda eğitimlerine başlayacak ve kentimizde Enerji sınıfı yüksek binaların inşa edilmesi için üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, Enerji Verimliliği Haftası sebebiyle kentimizde bulunan ilköğretim okullarında seminerler düzenleyerek,  enerji tüketim/kullanım bilincinin geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir.

 

Yapılacak küçük bir çalışmanın toplamda büyük etkilere sahip olduğu unutulmamalıdır.

 

Daha aydınlık ve temiz bir dünya dileği ile..

 

EMO Mersin Şube Yönetim Kurulu 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

(Enerji yoğunluğu : Genellikle 1000 $`lık hasıla için tüketilen TEP(ton eşdeğer petrol) miktarı)

 

 

 

TEP(ton eşdeğer petrol):1 ton petrolün yakılmasıyla elde edilecek enerji ,11,6*103 kWh,41,8*109 joule

 

 

 

 


Çok Okunanlar


2024 YILI SMM-BT BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

EMO MERSİN ŞUBEMİZDE 14-16 KASIM 2023 TARİHLERİ ARASINDA YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİMİZİ TAMAMLADIK

EMEK PARTİSİ MERSİN İL ÖRGÜTÜ, EMO MERSİN ŞUBE BAŞKANIMIZ ALKAN ALKAYA`YA ZİYARETTE BULUNDU.

EMO KARAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ`MİZDE ÖMER ÇELİK SUNUMU İLE TOPRAKLAMALAR VE TOPRAKLAMALARDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

EMO MERSİN ŞUBE BAŞKANIMIZ ALKAN ALKAYA VE ŞUBE SMM KOMİSYONU BAŞKANIMIZ ÇAĞRI DAĞLIOĞLU SMM ÜYEMİZ ALİ AKAR`A ZİYARETTE BULUNDULAR.

EMO MERSİN ŞUBEMİZ 48. DÖNEM 4. DENETLEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

13. DÖNEM 2.ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTIMIZI HİBRİT OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİK

SEMİNER DUYURUSU

EMO MERSİN ŞUBEMİZDE ÇOK UZUN BİR ARADAN SONRA YAPILAN İLK YÜZ YÜZE EĞİTİM OLAN ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR EĞİTİMİ`MİZ HİZMET BİNAMIZDA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI.

EMO ERDEMLİ TEMSİLCİLİĞİ`NDE KURULAN SMM KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Okunma Sayısı: 1910


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.