MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 SAMSUN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AMASYA   ÇORUM   ORDU   SAMSUN   SİNOP 
 

 
SMM YÖNETMELİĞİ
 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
TOPRAKLAMA TEST ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
 
13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
12. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
RÜGES'09 BİLDİRİLER KİTABI
 
MART 2009 ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ EKİ
 
SAMSUN KENT SEMPOZYUMU '08 BİLDİRİLER KİTABI
 
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
 
MOBİL KAPAK
 
ÇALIŞMA RAPORU
 

EMO Samsun Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 15.3

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

PROJE ONAYI VE TESİS KABULÜ KAMU GÖREVİDİR PİYASALAŞTIRILAMAZ


BASIN AÇIKLAMASI

PROJE ONAYI VE TESİS KABULÜ KAMU GÖREVİDİR PİYASALAŞTIRILAMAZ

Ülkemizde temel altyapı hizmetlerinin özelleştirilmesi ve piyasalaştırılması uygulamaları 12 Eylül sonrası her hükümetin, yaşanan tüm sosyal ve ekonomik olumsuzluklara rağmen ısrarla sürdürdüğü bir genel politika olmuştur.

Bu kapsamda elektrik üretimi ve dağıtımı da özelleştirilmiş ve merkezi bir plan ve kamusal anlayışla ele alınması gereken ve yapısı gereği tekel niteliğinde olan bu alanlarda kamu tekeli parçalanarak, fiili olarak özel tekeller yaratılması sürecine girilmiştir. Bu uygulamalar, bir yandan elektrik enerjisinin daha pahalı bir şekilde tüketilmesi sonucunu doğururken; diğer yandan da doğasına aykırı müdahaleler bu alanı yönetilemez hale getirmiş ve arz güvenliği somut bir tehdit haline gelmiştir. Bu nedenlerle alanın karar vericileri; palyatif, yamalı bohça çözümlerle sıkıntıları aşmaya dönük adımlar atmak zorunda kalmışlardır.

Bu konuda yaşanan son örnek önemli dersleri kendi içinde barındırmaktadır. Bilindiği gibi 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‘un 2. Maddesi gereğince kurulacak olan dağıtım tesislerinin projelendirilmesini ve bunların kontrol ve kabullerini yapmak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın görevidir. Bakanlık için bu görev kamusal görev niteliğindedir. Dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesi öncesinde bu görev, yapılan düzenlemeler ile Bakanlık adına TEDAŞ tarafından gerçekleştirilmekteydi. TEDAŞ‘a ait birçok dağıtım bölgesinin özel hukuk tüzel kişilerine devredilmesinin ardından bu dağıtım şirketleri aslen bakanlığa ait olan proje kontrol ve kabul yetkisini yasa dışı şekilde kullanmayı sürdürmekteydiler. Özelleştirme süreci bu denetimlerin kimin tarafından ne şekilde yapılacağı sorununu yaratmış ve belirsizlik bir süre devam etmiştir. Elektrik Mühendisleri Odası tarafından, kamusal görev niteliğindeki projelerin denetimi ve onaylanması işleminin özel şirketler eli ile değil kamu eli ile yürütülmesi gereği defalarca vurgulanmış, yasa dışı bu uygulamanın durdurulması talep edilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, konuyu 4 Şubat 2011 tarihli yazısıyla değerlendirmiş ve 9 Şubat 2011 tarihli yazıları ile de TEDAŞ‘ı şu noktalarda yetkilendirmiştir:

  • Dağıtım şirketlerinin yatırım programlarında yer alan yatırım projelerinin onaylanması ve yatırımların geçici ve kesin kabullerinin yerinde yapılarak denetimlerinin sağlanması.
  • Tüm dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerindeki üçüncü şahıslarca tesis edilen toplam 1000 kVA‘nın (kilovolt amper) üzerindeki tüketim projelerinin onaylanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması.
  • Organize sanayi bölgelerinin kendilerinin ve bölgelerindeki üçüncü şahıslara ait tüketim projelerinin onayı ve geçici kabullerinin yapılması.

Yazıda ayrıca; elektrik iç tesisleri projelerin, generatör guruplarına ait projelerin ve üçüncü şahıslara ait 1000 kVA‘nın altındaki projelerin onaylanması ve geçici, kesin kabullerinin özelleştirilen dağıtım şirketleri tarafından yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bakanlık bu kararla bir kısım proje ve denetim onaylarını TEDAŞ (kamu) birimlerine, bir kısım proje ve denetim onaylarını ise özel dağıtım şirketlerine bırakmıştır.

Elektrik Tesisleri Proje Onay ve Kabullerinin kamu görevi olmasına rağmen "üçüncü kişilere hizmet satılması" olarak değerlendirilmesi ve kamu adına onay görevinin özel hukuk tüzel kişilerine devredilmesi yasal mevzuatla çelişmektedir. Özel firmaların doğal önceliği olan kâr hedefi, sosyal devlet kavramını ortadan kaldırdığından, proje onayı ve tesis kabullerinde kamu yararı artık öncelikli olmayacak, şirketlerin kârlılığı temelinde serbest piyasa mekanizmasının kaderine terk edilecektir.

Çözüm basittir; kısa vadede 1000 kVA sınırı olmaksızın, tüm proje onay ve kabul işlemlerinin kamu eliyle ve kendi bölgesinde yapılmasının sağlanması, orta vadede hiçbir anlam ifade etmediği alınan son kararla açık hale gelen dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesi politikalarından vazgeçilmesi ve en nihayetinde uzun vadede üretimi, iletimi ve dağıtımı ile dikey entegre olmuş bir kamu tekelinin yeniden tahsisi ve alanın merkezi-demokratik planlama ve kamusal anlayışla yeniden yapılandırılmasıdır.

Belirtilen nedenlerle; yapılan yanlış uygulamalardan en kısa sürede vazgeçilmesi ve başta üyelerimiz olmak üzere halkımızın daha fazla mağdur edilmemesi için yetkilileri uyarıyor, olumsuz uygulamaların giderilmesine yönelik olarak hukuki ve idari gerekli girişimlerde bulunacağımızın altını bir kez daha çiziyoruz.

Elektrik Mühendisleri Odası
Samsun Şubesi                                                                                                   27.05.2011ELEKTRİK FATURALARI NEDEN, NASIL ZAMLANDI?

12.02.2015
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 961


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.