MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ESKİŞEHİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

AİDAT ÖDEME FORMU

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BİLECİK   ESKİŞEHİR   KÜTAHYA 
 

 
 
 
 
2013 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI
 

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

HASTANELERE, OKULLARA, KIRSALA KATMERLİ ZAM


 
EMO Yönetim Kurulu bugün (1 Ekim 2011) yaptığı basın açıklaması ile elektrik zamlarını değerlendirdi. Okul, hastane, sosyal ve kültürel alanlar için uygulanan tarifeye konutlara yapılan zammın neredeyse 2 katı zam yapıldığının belirtildiği açıklamada, yeni elektrik tarifesiyle kamu yararına uygulanan tüm sübvansiyonlara son verildiği kaydedildi. “Buna karşın özelleştirilen dağıtım şirketlerine yeni kaynaklar yaratılırken, henüz devredilmemiş dağıtım kuruluşlarının ihalesine girip ihale bedelini ödemekte zorlanan şirketlere vatandaşlardan tahsil edilecek tarife garantisiyle kredi bulma olanağı sağlanmaya çalışılıyor” denilen açıklamanın tam metnine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.
 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI

Elektrik tarifesinde sübvansiyonlara AKP rotası: Vatandaşa Değil Şirketlere Aktarım

  HASTANELERE, OKULLARA, KIRSALA KATMERLİ ZAM

Dağıtım şirketlerinin teklifi üzerine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) onayı ile bugünden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yeni elektrik tarifesiyle kamu yararına uygulanan tüm sübvansiyonlara son verildi. Buna karşın özelleştirilen dağıtım şirketlerine yeni kaynaklar yaratılırken, henüz devredilmemiş dağıtım kuruluşlarının ihalesine girip ihale bedelini ödemekte zorlanan şirketlere vatandaşlardan tahsil edilecek tarife garantisiyle kredi bulma olanağı sağlanmaya çalışılıyor.

Elektrik Mühendisleri Odası‘nın açıklanan tarife üzerinden yaptığı inceleme sonucunda, resmi okullar, resmi yurtlar, resmi kurslar, resmi üniversite, resmi yüksekokul, resmi sağlık kuruluşları, spor tesisleri, müzeler, vakıflar, dernekler, hayır kurumları kültür balıkçılığı ve kümes hayvanları çiftlikleri için uygulanan tarifede; kalkınmada öncelikli illerde meskenler için uygulanan tarifede; içme ve kullanma suyu ile tarımsal amaçlı soğuk hava depoları tarifesindeki kamu yararına sübvansiyonlar ortadan kaldırıldı. Elektrik tarifesinde Diğer 1 grubunda yer alan resmi okul, hastane, sosyal ve kültürel alanlar, dernek ve vakıflar için uygulanan tarifeye yapılan yüzde 18.92 oranındaki zam ile konutlara yapılan yüzde 9.58‘lik zammın neredeyse 2 katı zam yapıldı.

Kalkınmada öncelikli iller kapsamında yer alan geri kalmış illerdeki konutlara uygulanan sübvansiyon da yüzde 18.21 zam yapılarak, tamamen kaldırıldı. Böylece kalkınmada öncelikli illerdeki meskenler de diğer meskenlerle aynı tarifeden elektrik kullanmak zorunda kalacaklar.

Elektrik tarifesinde Diğer 2 grubundaki tarifeden yararlanan içme ve kullanma suyu ile tarımsal amaçlı soğuk hava depoları da yüzde 18.71 zamlı yeni fiyatlar üzerinden elektrik kullanabilecek. Bu durum özellikle içme ve kullanma suyu için belediyelerin elektrik faturasının yükselmesine ve vatandaşın ödediği su bedelinin de doğrudan zamlanmasına yol açacak.

Çiftçilerin yaz ayları boyunca küçük yerel gazetelere yansıyabilen elektrik faturası ödeme güçlükleri ise yeni tarife ile daha da katmerlenecek. Tarımsal sulamaya yüzde 10.98‘lik zam kış ayları nedeniyle çiftçilere bugünden yansımayacak olsa da yaz aylarında bu yükü çiftçiler üstlenmek zorunda kalacak.

Yeni tarifenin diğer görünmeyen yüzünü ise sokak aydınlatmasına yapılan zamlar oluşturuyor. Vatandaşların, elektrik faturası aracılığıyla ödediği yüzde 5‘lik Belediye Tüketim Vergisi‘ne rağmen, dağıtım özelleştirmeleri için aydınlatma bedelinin yükü Hazine‘ye yıkılmıştı. Böylece dağıtım şirketlerinin belediyelerden tahsilatla uğraşmamaları, Hazine üzerinden garantili tahsilat yapmaları sağlanırken, vatandaş ise Elektrik Tüketim Vergisi yanında ödediği genel vergiler aracılığıyla Hazine üzerinden mükerrer ödeme yapmaya mahkum kılınmıştı. Hazine‘nin aydınlatma bedellerini üstlenmesiyle birlikte Hazine‘den şirketlere yapılan aktarımlar da giderek arttı. Bu artışın da yeterli görülmediği son tarifeye yapılan zamdan anlaşılıyor. AKP Hükümetleri döneminde elektriğe yapılan zamlar incelendiğinde meskenlerle ya eşit ya da meskenlerin altında tutulmuş olan aydınlatma zam oranları, bugünden itibaren geçerli olacak tarifede ise oldukça yüksek tutuldu. Konutlara yüzde 9.58 zam yapılırken, aydınlatma yüzde 13.84 zam gördü.

Ekim 2011‘den itibaren geçerli olan yeni tarife ile konut kullanıcılarının elektrik faturalarına 4 yılda kümülatif olarak yapılan zam da yüzde 88.80 oranına ulaşmış oldu.

4 kişilik bir ailenin en asgari düzeyde yaşam standardı esas alınarak, 230 kilovat saatlik aylık tüketim yaptıkları göz önünde bulundurulduğunda, faturalarının Eylül 2011‘e göre Ekim 2011‘de 6 TL artarak  68.70 TL‘ye yükseldiği görülmektedir.

Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik alanında yapılacak özelleştirmelerin "kaliteli, ucuz ve güvenli elektrik sağlayacağı" iddialarının "ideolojik" olduğunu ve kamu yararı gereği temel bir hizmet olan elektrik üretim, iletim ve dağıtımının kamu eliyle sunulması gerektiğini bugüne kadar defalarca dile getirmiş ve uyarılarda bulunmuştur. Ancak siyasal iktidarlar elektrik alanını piyasalaştırma girişiminden vazgeçmemiş, elektrik üretimine yatırım yapmaktan kamunun alıkonulmasının ardından AKP hükümetleri döneminde de hızla elektrik dağıtım bölgeleri özelleştirilmiş ve bu sürecin devamı sağlanmak üzere elektrik tarifelerine sürekli zam yapılmaya başlanmıştır. Ne yazık ki özelleştirme ihalelerinde "paralar geliyor" diye kimilerinin yüzlerini güldüren rakamlar, bugün elektrik tarifelerine acı bir şekilde yansımaktadır. Üstelik bu zamlarda kamu santrallarının payı da bulunmamaktadır. Nitekim Elektrik Üretim A.Ş zam yapmadığını açıklamıştır. Tüketimin yarısını karşılayan TETAŞ fiyatlarına ise Ekim 2011‘den itibaren yüzde 19.40 zam yapılmıştır. Bu zamma da doğalgaz fiyat artışlarının neden olduğu iddia edilmektedir. Zammın tamamı doğalgaz fiyat artışlarından kaynaklanıyorsa bu durumda kamunun santralları üzerinden zammın düşük tutulduğu ortaya çıkmaktadır. Elektrikte üretim özelleştirilmelerinin de yapılmaya çalışıldığı düşünüldüğünde, kamunun elindeki santrallar da devredildiğinde zamları bir nebze olsun kontrol altında tutacak bir aracın da kalmayacağı anlaşılmaktadır.

Hükümet elektrik alanındaki piyasalaştırmanın yarattığı yatırım açmazı ve arz sıkıntısı nedeniyle sıkışmış durumda olup, Afşin Elbistan linyit rezervlerinin kamu-özel ortaklığıyla enerjiye dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü açıklanmaktadır. Ne yazık ki böylesi bir tercih de baştan yanlış politikalarda ısrarın devam ettiğini göstermektedir. Yurttaşlar için gereksiz görülen destek ve sübvansiyonlar, sermaye söz konusu olduğunda "Enerjiye ihtiyaç var, ancak bu yatırım için kamunun parası yok" söylemiyle, son kertede ise kamunun parası kullanılarak devreye alınmaktadır. Yıllardır özel sektörün yatırım yapmaktan kaçındığı bilinirken, kamunun payanda yapılacağı kamu-özel ortaklığı gibi sözde yöntemlerle sorunların çözülemeyeceği, kamu zararının daha da artacağı konusunda uyarıda bulunmayı EMO olarak görev sayıyoruz. Elektrik alanında krizlerle karşılaşmamak için kamunun acilen inisiyatifi yeniden ele alması gerekmektedir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
42. DÖNEM YÖNETİM KURULU
1 EKİM 2011

 

 

1 Ekim 2011 Elektrik Zammı Tablosu

1 kilovat saat elektrik bedeli

Zam Oranı (%)

01.01.2011 (Kuruş)

01.10.2011 (Kuruş)

Sanayi-Çift terimli

19,14

16,136

19,225

Sanayi-Tek Terimli

 

 

 

    Orta Gerilim

9,12

18,434

20,116

    Alçak Gerilim

10,02

19,522

21,479

Tarımsal sulama

10,98

18,620

20,665

Ticarethane

0,59

25,238

25,386

Diğer 1

18,92

20,316

24,159

Diğer 2

18,71

20,941

24,860

Mesken

9,58

21,659

23,734

Şehit aile. ve muh.gazi

0,09

13,872

13,884

KÖİ Mesken

18,21

20,078

23,734

Aydınlatma

13,84

19,904

22,658

*İletim, dağıtım, perakende satış, sayaç okuma, kayıp ve kaçak dahil, vergi ve fonlar hariç tarife. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konut Faturası-1 kWh
(Fon, vergi ve hizmet bedelleri dahil)

 
 

Tarife Dönemleri

Kuruş

Yüzde

 

Aralık 07

15,81

  

 

Ocak 08

18,90

19,5

 

Temmuz 08

22,87

21,0

 

Ekim 08

24,69

7,9

 

Ocak 09

24,93

1,0

 

Nisan 09

24,53

-1,6

 

Ekim 09

26,93

9,8

 

Ocak 10

27,24

1,1

 

Ekim 11

29,85

9,6

 

4 Yıllık Kümülatif Zam Oranı (%)

88,8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari Yaşam Standardına Göre Bir Ailenin Aylık Elektrik Tüketimi

 Harcama Kalemleri

kWh

2007 (TL)

2010 (TL)

Ekim 2011 (TL)

Aydınlatma

66

10,42

17,98

19,70

Buzdolabı

70

11,05

19,07

20,89

Fırın

24

3,79

6,54

7,16

Televizyon

22,5

3,55

6,13

6,72

Çamaşır Makinesi

15

2,37

4,09

4,48

Bulaşık Makinesi

13

2,05

3,54

3,88

Ütü

10

1,58

2,72

2,98

Süpürge

5,5

0,87

1,50

1,64

Saç Kurutma Makinesi

4,4

0,69

1,20

1,31

TOPLAM

230,4

36,36

62,76

68,77

 

 

 

 

 

 

 

 TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKİN

23.11.2020
 


Çok Okunanlar


MÜHENDİSE ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ !

EMO GENÇ BİLGİ AĞACI SEMİNERLERİ TAMAMLANDI

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİNDE GERÇEKLEŞEN MEZUNİYET TÖRENİNDE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARINA ROZET TAKILDI

ŞUBEMİZİN 16.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ AHMET ŞAKAR, T.C. PRAG BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRİ BERAT DEMİRCİ CÖRÜT İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

EMO-GENÇ BİLGİ AĞACI SEMİNERLERİ’NİN İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ, KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI EYÜP KAHVECİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 6.BÖLGE MÜDÜRÜ MEHMET AYDIN’I VE OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KÜTAHYA İL MÜDÜRÜ KAMİL UĞUR MUMCU’YU ZİYARET ETTİ

EMO GENÇ BİLGİ AĞACI SEMİNERLERİ BAŞLADI

EMO GENÇ BİLGİ AĞACI SEMİNERLERİ BAŞLADI

Okunma Sayısı: 499


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.