MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 KOCAELİ ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

ÖNEMLİ EVRAKLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BOLU   KOCAELİ   SAKARYA   ZONGULDAK   BARTIN   KARABÜK   DÜZCE 
 

 
MİSEM BANNER
 
MİSEM DIŞI BANNER
 
ÜYELİK
 
ÜYELİKLE İLGİLİ BELGELER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 
TEMSİLCİLİK ADRES VE TELEFONLARI
 
SMM
 
EĞİTİMLER
 
ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU FORMU
 
ŞUBEMİZDE SATIŞA SUNULAN KİTAP LİSTESİ
 
ÇALIŞANLAR OLARAK HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?
 
TÜRKİYE’DE MÜHENDİS-MİMAR-ŞEHİR PLANCISI PROFİL ARAŞTIRMASI
 
DERGİ 437. SAYI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

NCITY ALIŞVERİŞ MERKEZİ YANGINI RAPORU


GÖRÜŞ / RAPOR

NCITY ALIŞVERİŞ MERKEZİ YANGINI RAPORU

 

15 Ocak 2012 tarihinde meydana gelen ve büyük maddi hasara neden olan NCITY Alışveriş Merkezi yangını ile ilgili çalışmalarını tamamlayan TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Heyeti 5 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklaması ile raporu kamuoyu ile paylaştı.

TMMOB Heyeti tarafından yapılan basın açıklamasında  can kaybının yaşanmamış olmasının bir şans olduğu değerlendirilirken NCİTY AVM`de ciddi zarara yola açan bu yangın için kentimize, AVM esnafına ve halkımıza bir kez daha geçmiş olsun dilekleri ilettilirken gerçekleşen yangın ile ilgili çarpıcı noktalara dikkat çekildi.

Açıklamada TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak, mesleğimizin ve topluma karşı sorumluluğun bir gereği olarak, gerekli izinleri alarak yangın sonrası NCİTY AVM`de incelemelerde bulunulduğu, 16 Ocak 2011 tarihinde olay yerinde yapılan incelemelerde TMMOB disiplinlerinden konusunda uzman Elektrik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi,İnşaat Mühnedisi, Makina Mühendisi,  Kimya Mühendisi, Endüstri Mühendisinin görev aldığı belirtildi. Yerinde yapılan incelemelerin  ardından ayrıntılı bir rapor oluşturmak için İl Koordinasyon Kıurulunun, İzmit Belediyesinden yapıya ait proje ve ruhsat kopyalarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden ise binanın yangın raporu ve inceleme tutanaklarını istendiği, yapılan başvurular sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin 31.01.2012 tarihinde ilgili belgeleri iletiği ancak İzmit Belediyesi‘nin olumlu ya da olumsuz her hangi bir cevap vermediği ifade edildi. 

Basın açıklamasında şu noktalara dikkat çekildi

•·         Heyet olay yeri incelemeleri ve ulaştığı belgeler üzerinden yaptığı çalışma sonucunda ekteki raporu hazırlamıştır. Raporda yangına konu alış-veriş merkezinde tespit edilen eksikliklere yer verilmiştir. Bu eksikliklere rağmen binanın ruhsatlandırılmış olması ve yıllardır kent halkının yoğun biçimde bu binayı kullanıyor olması, kent halkının aslında ne kadar büyük tehlikeler ile iç içe yaşadığının da göstergesi olmuştur.

•·         Başta kentimizi yöneten kurum ve kişiler olmak üzere herkesin üzerine düşen sorumlulukları bir kez daha gözden geçirmesi gerektiği aşikârdır. Yangın gece değil de AVM`nin ziyarete açık olduğu bir zaman dilimde gerçekleşmiş olsa idi kentimizi için bir facia olabilirdi. Zira söz konusu bina acil durumlarda sadece çalışanların tahliyesi için bile gerekli özewlliklere sahip olmadığı gibi, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik`in zorunlu kıldığı özellikleri de taşımamaktadır.

•·         Binanın inşasında yangın algılama ve söndürme sistemleri ilgili yönetmelik ve standartlara uygun yapılmadığı gibi, mimari yapısı, tahliye için gerekli kılavuz işaretlemeleri ve aydınlatmaları yeterli sayı ve özelliklerde yapılmamıştır.  Bina havalandırma sistemi, merdivenler ve kaçış yolları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik`in ilgili maddelerine uyulmaksızın yapılmış. Hatta acil kaçış (yangın) merdivenlerinin çıkış kapıları kilitlendiği tespit edilen hususlar arasındadır.

•·         Ekli raporda belirtilen hususlar göz önüne alındığında akla gelen ilk soru bu yapının nasıl ruhsatlandırıldığıdır. Zira bu bina ile ilgili eksikler Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi tarafından da tespit edilerek tutanak altına alınmıştır. Oysa  "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"`in 1. Maddesinde amaç, "Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır." Şeklinde tanımlanmış olup, madde 5`te "Projeler, diğer yasal düzenlemeler yanında, yangın güvenliği açısından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değilse binaya yapı ruhsatı verilmez." İfadesine yer verilmiştir.

•·         Bu yangın, kentimizdeki AVM`lerin, Hastanelerin, Kültür Merkezlerinin, Okulların, Kamu Binalarını, Otoparkların, Otellerin v.b. yapıların benzer eksikliklerle kullanıldığını düşündürmektedir.

•·         "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik"in kamu can güvenliğini tehlikeye atan maddelerle dolu olduğu bu yönetmelikte özellikle yangın algılama ve uyarma sistemleri kurulumu konusunda sınırlandırmaya gidilmesinin ya da bazı binalara muafiyet getirilmesinin can güvenliği açısından çok büyük riskler oluşturulduğu ifade edilerek, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından dava edilmiş olmasına ve Danıştay 10.Dairesi`nde görülen davanın EMO lehine sonuçlanmasına rağmen 09 Eylül 2009 tarihinde ilgili yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ancak dava konusu olan maddelerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

•·         Elektrik Mühendisleri Odası tarafından uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanarak 31 Mayıs 2005 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘na gönderilen Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Taslağı‘nda güvenlik tedbirlerine en geniş şekilde yer verilmiştir. Aradan 7 yıl geçmesine rağmen hala yeni yönetmeliğin yayımlanmaması nedeniyle elektrik tesisatlarının uluslararası normlara uygun ve güvenli bir şekilde yapılması sağlanamamakta, mevcut yönetmeliğe göre yapılan tesisatlar yetersiz kalmaktadır. Bu türden kazaların tekrarlanmaması için yönetmeliğin bir an önce yayımlanması tesisatların buna uygun olarak yapılması gereklidir.

•·         Hali hazırdaki yönetmelik ile sağlık tesisleri ya da insanların yoğun olarak bulunduğu yeme, içme, eğlence mekanları ile endüstriyel tesisler gibi bir çok bina otomatik yangın algılama sistemlerinde sınırlamalar getirilerek, bu tür binalar yangın güvenliği önlemlerinden yoksun bırakılmıştır.

•·         TMMOB olarak İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kapsamı genişletilerek, öncelikle hastanelerde olmak üzere hayata geçirilmesi ve bu kurullar aracılığı ile düzenli risk analizlerinin yapılarak can güvenliğini tehdit eden unsurların bertaraf edilmesinin en önemli adımı atılmalıdır. Halka açık hizmet binalarında alınacak tedbirler için gerekli finansman, şirket mantığıyla değil, kamu hizmet üretimi anlayışıyla, önce insan diyerek sağlanmalıdır. Yangın algılama ve uyarma sistemleri binaların yüksekliğine bakılmaksızın özellikle kamuya toplu yaşanan binalarda zorunlu hale getirilmelidir. Binalarda elektrik kaynaklı yangınların en aza indirgenmesi için; İşçi sağlığı ve iş güvenliği kanunu, yangın yönetmeliği, ilgili meslek odalarının resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yüksek gerilim işletme sorumluluğu yönetmelikleri gibi  mevzuatların gerekleri derhal yerine getirilmelidir.

•·         "TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak, bu yangından tüm ilgili tarafların dersler çıkarması gerektiği düşüncesindeyiz. Can kaybına neden olacak kazaların önüne geçmek elimizdedir. İlimizde bulunan çok sayıda alışveriş merkezi, hastane, okul, kamu binası gibi binaların yeniden incelenmesi, yangın ve acil durum açsından eksiklerinin giderilmesi gerekmektedir. Bu eksiklerini tamamlayıncaya kadar ticaret amaçlı binaların kullanılmasına engel olunmalıdır. Aksi halde meydana gelecek olumsuz sonuçlardan yerel yöneticiler büyük ölçüde sorumlu olacaktır .

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
7. DÖNEM YÖNETİM KURULU
05 MART 2012

 

Dosyalar

(810 KB)TAŞINABİLİR UZATMA KABLOLARI

01.09.2021
 


Çok Okunanlar


BOLU TEMSİLCİLİĞİMİZ İLE RADSAN FİRMASI İŞBİRLİĞİYLE SEMİNER DÜZENLENDİ

EMO BOLU TEMSİLCİLİĞİMİZ İLE FURYADENT ARASINDA PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANDI

GEBZE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN BASIN AÇIKLAMASI

EMO GEBZE TEMSİLCİLİĞİMDE 2. KARİYER EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

EMO BOLU TEMSİLCİLİĞİMİZDE SMM TOPLANTISI YAPILDI

ELEKTRİK SMM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

EMO GEBZE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN GEBZE TİCARET ODASINA ZİYARET DÜZENLENDİ

MT BİNİCİLİK KULÜBÜ İLE EMO GEBZE TEMSİLCİLİĞİMİZ ARASINDA PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALADI

NURER SİGORTA İLE TMMOB BİLEŞENLERİ ARASINDA PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALADI

EMO GEBZE TEMSİLCİLİĞİ İLE ÖZEL GEBZE DOĞA HASTANESİ ARASINDA PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALADI

Okunma Sayısı: 1754


Tüm Görüşler - Raporlar

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.