MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 KOCAELİ ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

ÖNEMLİ EVRAKLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BOLU   KOCAELİ   SAKARYA   ZONGULDAK   BARTIN   KARABÜK   DÜZCE 
 

 
MİSEM BANNER
 
MİSEM DIŞI BANNER
 
ÜYELİK
 
ÜYELİKLE İLGİLİ BELGELER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 
TEMSİLCİLİK ADRES VE TELEFONLARI
 
SMM
 
EĞİTİMLER
 
ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU FORMU
 
ŞUBEMİZDE SATIŞA SUNULAN KİTAP LİSTESİ
 
ÇALIŞANLAR OLARAK HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?
 
TÜRKİYE’DE MÜHENDİS-MİMAR-ŞEHİR PLANCISI PROFİL ARAŞTIRMASI
 
DERGİ 437. SAYI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

SEDAŞ YERALTI TRAFO MERKEZLERİNE İLİŞKİN RAPOR


GÖRÜŞ / RAPOR

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ

SEDAŞ YERALTI TRAFO MERKEZLERİNE İLİŞKİN RAPOR


•1.    Konu

SEDAŞ‘ın 2012 yılı yatırım programı içerisinde yer alan, Kocaeli İli, İzmit İlçe Merkezi elektrik dağıtım şebekesi yenilenmesi projesi.

•2.    Kapsam

İzmit İlçesi mevcut dağıtım şebekesinin bir kısmının gerilim seviyesinin 15 kV‘tan 34,5 kV‘a dönüştürülerek, aynı zamanda şehrin merkezinde binaların altında tesis edilmiş mevcut trafoların kaldırılarak, yerlerine dört adet muhtelif güçte beton muhafazalı, kompakt tip, toprak kotu seviyesine kadar gömülü yer altı Transformatör Merkezi kurulması işinin incelenmesidir.

Odamızca SEDAŞ tarafından yapılan yatırım, kent menfaatleri bakımından olumlu bulunmuş ve bu görüşümüz basın yoluyla 20.09.2012 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Bu açıklamada; Odamızca SEDAŞ yetkilileri ile görüşüleceği, çalışmaların yerinde inceleneceği, takip edileceği ve rapor hazırlanacağı belirtilmiştir.

SEDAŞ yetkilileri ile yapılan görüşmede; mevcut şebekede 34,5/15 kV İndirici Merkezlerinin işletme-bakımında yaşanan aksaklıklar, bu aksaklıkların meydana getirdiği enerji kesintileri nedeniyle tüm sistemi 34,5 kV‘a dönüştürmek, mevcut transformatör merkezlerinin yerlerinin yetersizliğinden dolayı, muhtelif güçte ve sayıda transformatör merkezlerinin kurulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bu amaçla Belediye tarafından üç adedi yürüyüş yolu üzerinde ve bir adedi de İnsan Hakları Parkı içerisinde olmak üzere toplam dört adet yer altı trafo merkezi yeri tahsis ettiği bilgisi verilmiştir.

  •3.    Elde Edilen Bilgiler

EMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu‘nun oluşturduğu komisyon tarafından görevlendirilen üyeler tesisleri yerinde incelemiş; aşağıdaki hususların gerekliliği tespit edilmiştir.

•1-    Yapılan yatırımın olumlu ve transformatör Merkezi olarak seçilen yerlerin uygun olduğu, ancak, günün büyük bir bölümünde insan yoğunluğu ve trafik akışı olması nedeniyle "can ve mal güvenliğinin " sağlanması için, Topraklama Yönetmeliği‘ne uygun olarak, Koruma Topraklaması ile İşletme Topraklaması arası mesafenin sağlanması ve topraklama tesisinin yapılması,

•2-    Transformatör Merkezi üst bölümünün kaldırım seviyesinde olması nedeniyle aşırı yağışlarda su baskını olmaması için gerekli önlemlerin alınması,

•3-    Yer altı Alçak Gerilim - Yüksek Gerilim kablolarının diğer tesislerle (Doğalgaz, Telefon vb.) ilgili geçişlerinde ek güvenlik önlemlerinin alınması,

•4-    Transformatör merkezi içinde oluşabilecek yangına karşı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince güvenlik önlemlerinin alınması,

•5-    Yangın esnasında açığa çıkacak basınç, duman ve zehirli gazların tahliyesi için havalandırma damperlerinin yapılması,

•6-    Transformatör güç tespiti hesaplanırken mevcut yapılaşmanın ve olası genişlemelerin dikkate alınması,

•7-    Transformatör merkezi içinde Kumanda bölümü ve Transformatör bölümlerinin, Yer altı OG/AG Dağıtım Transformatör Merkezleri Teknik Şartnamesi‘ ne ve ilgili yönetmeliklere uygun havalandırma, soğutma, yerleşim ve güvenlik mesafelerinin sağlanması,

•8-    Transformatör Yüksek Gerilim buşinglerinin plug-in başlık ile yapılması,

•9-    Transformatörde olabilecek yağ sızıntıları ve akıntıları için yağ toplama tavası ya da çukuru yapılması,

•10-  Yüksek Gerilim ve Alçak Gerilim kablo hatlarının tesisinde uygun yerleşimin ve izolasyon güvenlik mesafelerinin sağlanması,

•4.    Standart, Yönetmelik ve Şartnameler

Yeraltı Transformatör Merkezleri tasarım ve imalinde aşağıdaki yürürlükte olan yönetmelikler, Şartnameler uygulanmalı ve kullanılacak teçhizatlar Türk Standartlarının yürürlükteki en son baskılarına uygun olarak imal ve test edilmelidir.

•·         TEDAŞ MYD/2006-053 şartnamesi (Yer altı OG/AG Dağıtım Transformatör Merkezleri Teknik Şartnamesi)

•·         Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

•·         Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği

•·         Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

•·         Eektrik DağıtımTesisleri Genel Şartnamesi

•5.    Komisyon Değerlendirmesi

Bilindiği üzere EMO; TMMOB‘a bağlı 24 odadan birisi olup, bir kamu kuruluşudur. Kuruluş amacında yer alan günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun olarak üyelerinin sorunlarını çözmek için çalışmak, mesleğin üye, toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermek, diğer meslek odaları, üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve ahlakı korumak, uzmanlık alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek bunları savunmak, kamuoyu oluşturmak, ilgilileri uyarmak, kamunun ve ülkenin çıkarlarının sağlanmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, kamu güvenliğinin sağlanmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin korunmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak Odamızın görevleri arasındadır.

Bu nedenlerle, SEDAŞ tarafından yapılan dört adet muhtelif güçte yer altı transformatör merkezi tesisi projesi, mesleğin üye, toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması çerçevesinde incelenmiştir.

Elektrik enerjisinin üretiminde, iletiminde ve dağıtımında, enerjinin; kaliteli, güvenilir, sürekli ve verimli sunulmasının sağlanması gereklidir.

Elektrik tesislerinin sorunsuz ya da en az sorunla çalışabilmesi için proje aşamasından itibaren adım adım yerine getirilmesi gereken koşullar bulunmaktadır:

•1.    Tesislerin Elektrik Mühendisleri tarafından projelendirilmesi.

•2.    Tesislerin kurulmasında Elektrik Mühendisleri tarafından denetiminin yapılması.

•3.    Tesisin her aşamasında (Kurulması, bakım ve onarım, İşletme) Standartlara uygun malzeme seçilmesi.

•4.    Tesislerin İşletme, Bakım ve onarım denetiminin Elektrik Mühendisleri tarafından sağlanması.

•5.    İşletme ve Bakım personellerinin eğitilmesi.

Yukarıda tespit edilen konularda yürürlükteki ilgili yönetmelikler dikkate alınarak Yeraltı Transformatör Merkezi tesislerinin yapımı devam ettirilmeli ve tamamlanmalıdır.

Aksi takdirde enerjinin; kaliteli, güvenilir, sürekli ve verimli sunulmasının sağlanması söz konusu olmayacaktır.

Kamuoyuna arz ederiz.

  

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU
31.10.2012

 

Dosyalar

(98 KB)TAŞINABİLİR UZATMA KABLOLARI

01.09.2021
 


Çok Okunanlar


BOLU TEMSİLCİLİĞİMİZ İLE RADSAN FİRMASI İŞBİRLİĞİYLE SEMİNER DÜZENLENDİ

EMO BOLU TEMSİLCİLİĞİMİZ İLE FURYADENT ARASINDA PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANDI

GEBZE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN BASIN AÇIKLAMASI

EMO GEBZE TEMSİLCİLİĞİMDE 2. KARİYER EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

EMO BOLU TEMSİLCİLİĞİMİZDE SMM TOPLANTISI YAPILDI

ELEKTRİK SMM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

EMO GEBZE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN GEBZE TİCARET ODASINA ZİYARET DÜZENLENDİ

MT BİNİCİLİK KULÜBÜ İLE EMO GEBZE TEMSİLCİLİĞİMİZ ARASINDA PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALADI

NURER SİGORTA İLE TMMOB BİLEŞENLERİ ARASINDA PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALADI

EMO GEBZE TEMSİLCİLİĞİ İLE ÖZEL GEBZE DOĞA HASTANESİ ARASINDA PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALADI

Okunma Sayısı: 2085


Tüm Görüşler - Raporlar

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.