MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 SAMSUN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AMASYA   ÇORUM   ORDU   SAMSUN   SİNOP 
 

 
SMM YÖNETMELİĞİ
 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
TOPRAKLAMA TEST ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
 
13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
12. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
RÜGES'09 BİLDİRİLER KİTABI
 
MART 2009 ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ EKİ
 
SAMSUN KENT SEMPOZYUMU '08 BİLDİRİLER KİTABI
 
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
 
MOBİL KAPAK
 
ÇALIŞMA RAPORU
 

EMO Samsun Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 15.3

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

KAPALI KAPILAR ARDINDA HAZIRLIKLARI YAPILAN TMMOB‘SİZ TMMOB YASASINI KABUL ETMEYECEĞİZ


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA
KAPALI KAPILAR ARDINDA HAZIRLIKLARI YAPILAN TMMOB‘SİZ TMMOB YASASINI KABUL ETMEYECEĞİZ.
TMMOB‘YE VE ODALARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ.

AKP Hükümeti tarafından hazırlanan torba yasa taslağı içinde; Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Kıyı Kanunu, İskan Kanunu, Mera Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Yakın zamanda çıkarılan "Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" "Büyükşehir Yasası" gibi talan ve rant yasalarından sonra, torba yasa içinde yer alan tüm bu yasal düzenlemelerle kıyılar, kırsal alanlar, meralar yapılaşmaya açılıp, yapı denetim sistemi de buna uygun yeniden şekillendirilerek, kentlerimiz, tarım arazilerimiz, kıyılarımız, meralarımız ve doğal yaşam alanlarımız sermaye birikim alanına dönüştürülmektedir. Kanunu değiştirilmek istenen mühendis, mimar ve şehir plancıları meslekleri  ve odaları da bu sistem içinde sermayeye taşeronluk hizmeti vermek üzere yeniden biçimlendirilmek istenmektedir.

Anayasa`nın 123, 124 ve özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan 6235 sayılı TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek üzeredir. Bunun nedeni açıktır.

Kamuoyuna tarafsız ve bilimsel temellerle gerçeklikleri aktaran; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin kamusal-toplumsal fayda sağlamasını savunan, bilme, mantığa, yasalara ve doğaya aykırı, kamusal-toplumsal fayda sağlamayan uygulamalar için gerektiğinde etkin bir biçimde hukuk yolunu kullanarak yapılan yanlışlarla mücadele eden TMMOB`nin politikası, bugün ülkemizde egemen olan sermaye birikim politikaları, sanayide gerçekleşen dönüşüm, fason üretimin artması, 2B ile kamu arazileri ve kentsel dönüşüm süreçleri, bütün ülkenin imara açılması gibi rant yönelimli politikaların uygulanmasında engel olarak görülmektedir.

Bu engelin aşılması için TMMOB ve bağlı  meslek disiplinlerinin kamusal hizmet ve kamusal mesleki denetim esaslı örgütlülüklerinin, şekli yapılara dönüştürülmesi, TMMOB‘nin ve TMMOB geleneği doğrultusunda konum alan meslek disiplinlerimizin pozisyonlarının tasfiyesi ve piyasaya devredilmesi gerekmektedir. Çünkü iktidara göre; bu sürece ayak direyen, izin vermeyen TMMOB‘nin  etkisiz-yetkisiz bir hale getirilmesi için Bakanlığa bağlanarak, merkezi bütünlüklü yapısını parçalanması hedeflemektedir.

Torba yasada yer alan Yapı Denetim Yasasında yapılmak istenen değişiklikle, öngörülen teknik müşavirlik kuruluşlarına; hem proje müellifi olarak her türlü etüt ve proje üretme yetkisi, hem de yapı denetim yetkisi verilmektedir. Bu durum, sistemin dışında iş yapan mühendislik ve mimarlık etüt-proje bürolarının kapılarına kilit vurmasına yol açacak, binlerce mimar ve mühendis bu müşavirlik kuruluşlarının kapılarında iş arar konuma düşürülecektir. Bilimin ve teknolojinin halkın değil, bir avuç sömürücünün hizmetine sunulmasını, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini kamusal niteliğinden arındırarak rant politikalarına açılmasıdır.

Kurulması düşünülen İl odalarının iktisadi teşekkül kurarak piyasaya hizmet vermeleri sağlanacak, odalar meslektaşları ile aynı konuda ticari amaçlı hizmet üreterek onlarla rekabet eden bir konuma dönüştürülecektir. Büroların ve serbest çalışan meslektaşlarımızın il odalarınca sertifikalandırılması ve odaların piyasaya hizmet üretmesinin oda asli gelirlerinden sayılması sonucuyla da, her biri ayrı ticari kuruluşlar haline getirilen il odaları rant ve rekabet temelli yerel yapılara dönüştürülmüş olacaktır.

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, bugüne kadar izin vermediğimiz siyasi iktidarların ve siyasi partilerin müdahalelerine, bu ticari yapılarıyla da açık bir hale gelecek ve onların arka bahçelerine dönüştürülecektir.

Diğer yandan belirtmek isteriz ki, mühendislik bilimleri ile mimarlık ve şehir plancılığı bilim ve disiplinleri, multi disipliner (çok disiplinli-çokbilimli) mesleki hizmetleri gerektirmekte ve gerek kendi içlerinde gerekse aralarında mesleki, bilimsel, teknik geçiş gereklilikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla meslek alanlarının ve hizmetlerinin tarifi, sınırı ve ülke genelindeki ortak uygulamaları, ancak TMMOB`nin mevcut yapısı gibi bütünsel bir kurum tarafından gerçekleştirilebilir.

Yağma ve talan politikalarının engelsiz sürdürülmesi, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin kamusal niteliğinden arındırılarak rant politikalarına açılmasına seyirci kalmayarak; TMMOB ve bağlı Odaların, demokratik ve merkezi bütünleşik yapısının kırılıp parçalanarak dağıtılmasına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na bağlı bir birim haline getirilerek odalarımızın vesayet altına alınmasına, Odaların piyasaya iş yaparak meslektaşları ile rakip birer ticari kuruluş haline getiren, üyelerini ve serbest bürolarını sertifikalandırarak ayrıştıran, idari, mali, mesleki uygulama birlikteliğinde kaosa yol açacak olan, hazırlanış süreci, şekli ve içerik itibarıyla TMMOB`siz oluşturulan bu tasarıya karşı ilimiz şube ve temsilciliklerinin oluşturduğu TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkacağız, üst birliğimiz TMMOB‘ye yönelen her türlü tasfiye girişimine karşı hep birlikte ve yan yana mücadelemizi sürdüreceğiz.

Siyasi iktidar, kamusal hizmet ve kamusal denetim alanını tasfiye niteliği taşıyan, TMMOB Yasasını TMMOB‘ye sormadan, TMMOB‘yi muhatap almadan değiştirme girişiminden vazgeçmelidir.

07.12.2012

Tarık TARHAN
TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

 ELEKTRİK FATURALARI NEDEN, NASIL ZAMLANDI?

12.02.2015
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 786


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.