MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 SAMSUN ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AMASYA   ÇORUM   ORDU   SAMSUN   SİNOP 
 

 
SMM YÖNETMELİĞİ
 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
TOPRAKLAMA TEST ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
 
13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
12. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
 
RÜGES'09 BİLDİRİLER KİTABI
 
MART 2009 ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ EKİ
 
SAMSUN KENT SEMPOZYUMU '08 BİLDİRİLER KİTABI
 
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ENERJİ FORUMU
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
 
MOBİL KAPAK
 
ÇALIŞMA RAPORU
 

EMO Samsun Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 15.3

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TMMOB SAMSUN İKK BASIN AÇIKLAMASI - TORBA YASA


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

SAYIN CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL`E ÇAĞRIMIZDIR.

6235 Sayılı Yasa ile kurulan ve 24 Odanın üst birliği olan TMMOB, kökleri 1900‘lü yılların başına dayanan bir örgütlenme ve mücadele geleneğinin ürünüdür. TMMOB ve bağlı Odaları, bir yandan meslek-meslektaş haklarını koruyup geliştirirken, diğer yandan bilimsel-teknik mesleki bilgi birikimini ve örgütsel gücünü kamu ve toplum yararına sunmak için faaliyet yürütür, yasal dayanağını Anayasa‘nın 123, 124, 135. maddelerinden alan kamu kurumu niteliğinde, kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarıdır ve yerinden yönetim esasına dayanırlar. TMMOB Anayasal bir kuruluştur. Kamu ve özel şirketlerin yaptıkları işleri kamu adına denetlemektedir.

TBMM‘de 9 Temmuz 2013‘te gece yarısı önergesiyle görüşülmekte olan Torba Yasaya Meclis içtüzüğüne aykırı olarak önergenin tamamı okunmadan 3194 Sayılı İmar Kanunu‘nun 8. maddesine eklenen bir bentle TMMOB‘ye TMMOB‘nin ve odalarının asli görevi olan mesleki denetimi ortadan kaldıran bir düzenleme yapılmıştır. 

Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB ve bağlı odalarını işlevsizleştirme, Odaların üyeleriyle ilişkisini zayıflatmak ve giderek ortadan kaldırmak, Odaların gelirlerine el koymak, kamusal-toplumsal kaynak ve varlıkların talanını iktidarın elinde merkezileştirerek piyasaya açmak, metalaştırmak, kentsel dönüşüm, kentsel rant programlarının önündeki bilimsel, teknik mesleki denetimi ve toplumcu engelleri ortadan kaldırmak, özerk yerinden yönetim kuruluşları olan Belediyeler ve Meslek Odalarının Anayasal hak, yetki ve görevlerini ellerinden almak, Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan çıkarmak, telif haklarına el koymak, ve sonuçta teslim alamadığı TMMOB‘nin etkisizleştirilmesi istenmektedir.

Sonuç depremlerde, iş kazalarında daha fazla can kaybı, kamu binalarının üzerimize yıkılması, kentsel alanların daha fazla ranta açılması kıyıların, meraların ve diğer kamu arazilerinin, 2b yasası ile kamu arazilerinin hak sahiplerine değil de sermayeye  peşkeş çekilmesi, Çevreye etkileri dikkate alınmadan, HES, Termik Santral, Nükleer Santral, Oto Yol ve Köprüler yapılması suretiyle torunlarımızdan ödünç aldığımız bu toprakların geri dönülmez şekilde tahrip edilmesi demektir.

Diğer yandan meslek örgütlerimiz kendi üyelerinden elde ettiği gelirler dışında hiçbir kaynaktan yardım almamaktadır ve hiçbir zaman kamu kaynağı da kullanmamıştır. Odalarımızın bütün iktidarlardan bağımsız olarak sözünü söylemesi ve tavrını ortaya koyabilmesi adına titizlikle uyulan yardım almama ilkesi, bundan sonra da Odalarımızın temel duruşu olacaktır. Odalarımızın her kademesindeki yöneticilerinin herhangi bir ücret almaksızın gönüllü olarak bu görevlerini yürüttükleri de herkes tarafından bilinmektedir. 

TBMM İç Tüzüğü`ne aykırı olarak meclisten geçirilen ve yasal dayanağını Anayasa‘nın 123, 124, 135. maddelerinden alan 6235 Sayılı Yasa ve TMMOB ve bağlı odalarınca geliştirilen mevzuat aykırı olan bu yasanın Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL tarafından veto edilmesini talep ediyoruz.

Gücünü, Haklılığından, Bilimsellikten ve üyelerinden alan örgütümüz bu baskılara asla boyun eğmeyecek,  demokratik mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!                                                                      18.07.2013

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Adına

Tarık TARHAN

TMMOB Samsun İKK Sekreteri
ELEKTRİK FATURALARI NEDEN, NASIL ZAMLANDI?

12.02.2015
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 765


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.